ADMITERE 2017/2018

1. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

 

- STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

• PROGRAMUL DE STUDII: ARTELE SPECTACOLULUI

     - ACTORIE (A)

     - PĂPUȘI-MARIONETE (A)

• PROGRAMUL DE STUDII: SCENOGRAFIE ȘI EVENIMENT ARTISTIC (A)

• PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE (A)

• PROGRAMUL DE STUDII: MUZICĂ (A)

 

 
-STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA APLICATĂ A ANIMAȚIEI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: SCRIERE DRAMATICĂ (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE. IMPRESARIAT ARTISTIC (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: EDUCAȚIE MUZICALĂ CONTEMPORANĂ (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: TEATRU MUZICAL*

 *program nou - cifrele de școlarizare sunt valabile cu condiția aprobării de către Ministerul Educației Naționale


(A) - ACREDITAT

(AP) - AUTORIZAT

 

 - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI


 
2. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ


 
- STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:

 • PROGRAMUL DE STUDII: ARTELE SPECTACOLULUI  
   - ACTORIE (A), COREGRAFIE(AP)
 • PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE-JURNALISM TEATRAL (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ: SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: MUZICĂ (A)

 

-STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:

 • PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: ARTA APLICATĂ A ANIMAȚIEI (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: SCRIERE DRAMATICĂ (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE. IMPRESARIAT ARTISTIC (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: CONCEPŢII MUZICALE CONTEMPORANE (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: ARTELE ȘI NOILE MEDIA*

  *program nou - cifrele de școlarizare sunt valabile cu condiția aprobării de către Ministerul Educației Naționale

(A) - ACREDITAT

(AP) - AUTORIZAT

 

 - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR INTERNAȚIONALI!

Cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se pot înscrie la admitere după recunoașterea studiilor efectuate conform informațiilor care se găsec la adresa: 

Pentru înscrierea la studii universitare de licență:  cnred.edu.ro/en/

Pentru înscrierea la studii universitare de masterat și doctorat:  cnred.edu.ro/en/

 

Cetățenii români, care au efectuat studiile liceale sau universitare în străinătate sunt rugați să urmeze procedurile de recununoaștere a studiilor stabilite de CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR  la adresa www.cnred.edu.ro