CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, CREAȚIE ARTISTICĂ

Centrul de Studii și Creații Teatrale

Creație și cercetare

Organizarea creaţiei artistice şi a cercetãrii ştinţifice este asiguratã în cadrul Centrului de Studii şi Creații Teatrale. Cercetarea ştiinţificã se desfãşoarã pe baza proiectelor naţionale şi a programelor individuale. Creaţia artisticã se realizeazã prin stagiunile teatrale ale teatrului Studio din universitate şi prin contracte personale. 
Activitãţile creative ale cadrelor didactice şi studenţilor sunt orientate spre douã direcţii: creaţia artisticã (interpretarea unor roluri, regizarea unor spectacole, realizarea scenografiei, coregrafiei sau coloanei sonore a unor spectacole de teatru, traducerea şi adaptarea de texte pentru spectacolele teatrale, compoziţie muzicalã); Cercetarea fenomenului teatral prin studii de istoria, teoria, estetica, pedagogia teatrului.

Teatrul Studio
Teatrul Studio al Universitãţii a fost construit în anul 1962. Teatrul Studio funcţioneazã ca instituţie de spectacol cu secretariat artistic, compartiment tehnico-administrativ, serviciu de publicitate şi public-relations. Universitatea de Arte din Târgu-Mureş este o instituţie de învãţãmânt superior artistic privilegizat prin faptul că dispune de o salã de spectacole de teatru proprie. Teatrul Studio este spaţiu de învãţãmânt şi de creaţie teatralã pentru studenţi şi cadre didactice. La Teatrul Studio sunt prezentate anual spectacole realizate de studenții masteranzi. În fiecare stagiune teatralã sunt prezentate minimum patru premiere ale acestora (douã în limba românã şi douã în limba maghiarã) care se impresariazã în regimul teatrelor profesioniste.  Sãptãmânal sunt programate la Teatrul Studio patru, cinci spectacole. 

Atelierul Academic
În ultimii ani, în cadrul Centrului de Studii şi Creaţii Teatrale a fost constituit Atelierul Academic, un for al cercetării și experimentelor  teatrale efectuate de profesorii actori și regizori ai universitășii. Spectacolele astfel realizte sunt prezentate deasemenea la Teatrul Studio și sunt menţinute pe afiş pe durata mai multor stagiuni teatrale. În cadrul acestui Atelier au fost prezentate spectacolele: "Baby-Sitter" de R. de Obaldia, "Medea redux" de N. la Bute şi "Zidul" de Zeno Ghiţulescu în interpretarea cadrelor didactice ale secţiei române, iar "Az arab éjszaka" de R.Schimmelpfennig, "Valahol Szecsuánban" dramatizare de Olga Barabás şi "Isten Agnese" de John Pielmeier, “A csúnya” de Marius von Meyenburg, „Nora Reloaded” adaptare de Éva Patkó pe baza piesei lui Ibsen, "Guppi" de Sigarev și "Kenyérrel a zsebében" de M. Vișniec la secţia maghiarã. Spectacolul Atelierului Academic "Valahol Szecsuánban" a primit premii la Festivalul Internaţional al Teatrelor Maghiare de Peste Hotare de la Kisvárda, Ungaria şi la  Festivalul Teatrelor Studio ediţia XIII din Eger, Ungaria: Premiul Fundaţiei Illyés, Premiul oraşului Kisvárda pentru cel mai bun scenariu original, Premii pentru actriţele B. Fülöp Erzsébet si Tompa Klára, respectiv Premiul de Excelenţã al oraşului Eger. Spectacolul "Nora Reloaded" a fost nominalizat pentru cel mai bun spectacol la InterFest Arad, iar actrița principală Tompa Klára a primit Premiul pentru cel mai bun rol feminin la Festivalul din Kisvárda. 

Cercetări individuale și colective
În universitate funcţionează un Centru de Studii şi Creaţii Teatrale, recunoscut de CNCSIS din anul 2003, în care se desfășoară cercetări individuale (de ex. estetica fenomenului teatral, psihologia și fiziologia semnului scenic, teatrul postdramatic, studii shakespeariene, teatrul intercultural, imaginea teatrală) și cercetări colective (de ex. cercetări de istorie și antropologie a teatrului axate pe trecutulul universității). Pe lângă acest Centru se desfășoară și alte cercetări în domeniul studiilor muzicale: individuale - în istoria instrumentelor, ale muzicii sacre, ale dramaturgiei muzicale, ale interdisciplinarității muzicale și ale folclorului muzical, precum și cercetări colective - asupra fenomenului de ecou sonor în interpretare şi creaţie sau rolul educației muzicale în procesul de învățământ. În domeniul multimedia există de asemenea cercetări individuale, de ex: Comunicare vizuală în noile media, Legislația media europeană, precum și cercetări colective: relații interetnice, comunicare și mass media.  

Conferințe organizate
Din 2000, fără întrerupere, se organizează anual o sesiune ştiinţifică cu participare internațională în domeniul ştiinţelor teatrale. Temele conferințelor sunt alese ținând cont de actualitatea lor în discursul științific al teoriei teatrale, de tendințele creaționale din teatru, dar și în funcție de cercetările individuale ale profesorilor. Astfel, în ultimii ani am organizat conferințe cu următoarele teme: "Public, experiență, receptare" (2005), "Teatrul: instituţie/ cercetare/ formare. Alternativele teatrului european în secolul al XXI-lea" (2006), "Rolul în teatru – Repere culturale, repere psiho-sociale" (2007), "Teatru–Artă–Cultură. Perspective interculturale şi interetnice" (2008), "Provocarea absurdului. Ionesco, ieri şi azi" (2009), "Teatrul înainte şi după 1989. 100 de ani de la naşterea lui Tompa Miklos". – plus o secțiune de muzicologie: "Muzica înainte şi după 1989" (2010), "Dramaturgia scenei"(2011), "Mulltimedia și inovația în teatru" (2012). Lucrările prezentate la conferințe, în urma deciziei referenților de specialitate, sunt publicate în revista de ştiinţe teatrale a universității - "Symbolon". Din anul 2012, Universitatea organizează conferințe în domeniul științelor comunicării, prima având tema "Consumul de mass media în rândul minorilor" (2012).

Revista Symbolon și Editura UArtPress
Tot din 2000 apare cu regularitate revista de ştiinţe teatrale "Symbolon", care este un for al gândirii teoretice teatrale în comunitatea academică. Revista precum și cea mai mare parte a rezultatelor cercetărilor individuale efectuate de profesori sunt editate de Editura Universității, editura UArtPress.