DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Carta Universității de Arte din Târgu-Mureș - 2019

Codul de etică și deontologie profesională universitară - 2011

Codul de etică și deontologie profesională universitară - 2019  - trimis spre avizare la MEN

Universitatea de Arte - Grad de incredere ridicat acordat - de ARACIS

Universitatea de Arte - IEP, EUA: Raport de evaluare

Plan operațional 

Ghidul de studii 

Raportul anual

Bugetul de venituri și cheltuieli

Lista functiilor/transparenta institutionala

RAPORTUL DE ACTIVITATE A ȘCOLII DOCTORALE 2011-2015

RAPORT DE AUDIT - 2015

RAPORT DE CALITATE 

EVALUARE INSTITUȚIONALĂ

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

SITUAȚIA CONFORM DISPOZIȚIILOR ART.33/2019

 

A L E G E R I  2019

 

ANUNȚ - Organizare REFERENDUM pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului - 2019

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A REFERENDUMULUI LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ PENTRU ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI - 2019

 

CALENDARUL REFERENDUMULUI

LISTA PERSOANELOR CU DREPT DE VOT

 

Metodologia-cadru referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior, aprobat prin OM nr. 3751/2015 

 

REZULTATUL REFERENDUMULUI LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ, organizat în data de 21 iunie 2019:“pe bază de alegeri generale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și consiliile facultăților” (51 de voturi)

 

 

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public solicitate

 

Informații privind aplicarea Legii nr.544/2001

 

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Serviciul Secretariat
tel: 0265-266281
e-mail: uat@uat.ro

 

 

Declarații de avere și de interese

Documentele semnate în original se află la sediul Universităţii de Arte din Târgu-Mureş, str. Köteles Sámuel nr.6, la Serviciul resurse umane.

 

2019

Numele și prenumele / Funcția
       
Crișan Sorin-Ion / rector       
Balási András / prorector       
Leahu Oana / decan
Kós Anna / decan       
Lemnaru Daniela / director departament           
Mihăescu Carmen / director departament   
Harsányi Zoltán-Zsolt / director departament
Elekes Márta-Adrienne / director departament       
Bakk-Miklósi Kinga / director departament       
Bob Erzsébet / director Școala Doctorală
Jánosi Maria-Magdalena / director Institut de Cercetări TM
Sipos Levente / director general administrativ       
Belean Mihaela Simona / contabil șef   
Bordi Aliz / secretar șef

 

2018

Numele și prenumele

Funcția

Crișan Sorin-Ion

                             rector

Balási András

                             prorector

Kós Anna

                             decan

Leahu Oana

                             decan

Elekes Márta-Adrienne

                             director departament

Harsányi Zoltán-Zsolt

                             director departament

Lemnaru Daniela

                             director departament

Mihăescu Carmen

                             director departament

Bakk-Miklósi Kinga

                             director departament

Sipos Levente

                             director general administrativ

Jánosi Maria-Magdalena

Belean Mihaela Simona

                             director Institut de Cercetări TM

                             contabil șef

Bordi Aliz

                              secretar șef

 

2017

Numele și prenumele

Funcția

Crișan Sorin-Ion

rector

Balási András

prorector

Kós Anna

decan

Leahu Oana

decan

Elekes Márta-Adrienne

director departament

Harsányi Zoltán-Zsolt

director departament

Lemnaru Daniela

director departament

Mihăescu Carmen

director departament

Bakk-Miklósi Kinga

director departament

Sipos Levente

director general administrativ

Jánosi Maria-Magdalena

contabil șef

Bordi Aliz

secretar șef

 

2016

Numele și prenumele

Funcția

Crișan Sorin-Ion

rector

Balási András

prorector

Kós Anna

decan

Leahu Oana

decan

Elekes Márta-Adrienne

director departament

Harsányi Zoltán-Zsolt

director departament

Lemnaru Daniela

director departament

Mihăescu Carmen

director departament

Bakk-Miklósi Kinga

director departament

Sipos Levente

director general administrativ

Jánosi Maria-Magdalena

contabil șef

Bordi Aliz

secretar șef