DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Carta Universității de Arte din Târgu-Mureș

Codul de etică și deontologie profesională universitară

Universitatea de Arte - Grad de incredere ridicat acordat - de ARACIS

Universitatea de Arte - IEP, EUA: Raport de evaluare

Plan operațional 2016

Ghidul de studii 2015/2016

Raportul anual

Bugetul de venituri și cheltuieli

Lista functiilor/transparenta institutionala

RAPORTUL DE ACTIVITATE A ȘCOLII DOCTORALE 2011-2015

RAPORT DE AUDIT - 2015

RAPORT DE CALITATE 2015_2016

EVALUARE INSTITUȚIONALĂ

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017/2018

SITUAȚIA CONFORM DISPOZIȚIILOR ART.33/2018

 

 

A L E G E R I  2015

 

REZULTATELE ALEGERILOR

Reprezentanții studenților

 

Plan managerial pentru funcţia de rector: Candidat: Prof.univ.dr.habil.  Sorin-Ion Crişan

CALENDARUL ALEGERILOR LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ - 2015

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE CONDUCERE ACADEMICĂ ALE UNIVERSITĂŢII DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ

REZULTATE ALEGERI - SENAT

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A REFERENDUMULUI LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ PENTRU ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI - 2015

Metodologia-cadru referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior, aprobat prin OM nr. 3751/2015 

REZULTATUL REFERENDUMULUI LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ:“pe bază de alegeri generale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și consiliile facultăților” (52 de voturi)

 

 

 

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public solicitate

 

Informații privind aplicarea Legii nr.544/2001

 

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Serviciul Secretariat
tel: 0265-266281
e-mail: uat@uat.ro

 

 

Declarații de avere și de interese

Documentele semnate în original se află la sediul Universităţii de Arte din Târgu-Mureş, str. Köteles Sámuel nr.6, la Serviciul resurse umane.

 

2018

Numele și prenumele

Funcția

Crișan Sorin-Ion

                             rector

Balási András

                             prorector

Kós Anna

                             decan

Leahu Oana

                             decan

Elekes Márta-Adrienne

                             director departament

Harsányi Zoltán-Zsolt

                             director departament

Lemnaru Daniela

                             director departament

Mihăescu Carmen

                             director departament

Bakk-Miklósi Kinga

                             director departament

Sipos Levente

                             director general administrativ

Jánosi Maria-Magdalena

Belean Mihaela Simona

                             director Institut de Cercetări TM

                             contabil șef

Bordi Aliz

                              secretar șef

 

2017

Numele și prenumele

Funcția

Crișan Sorin-Ion

rector

Balási András

prorector

Kós Anna

decan

Leahu Oana

decan

Elekes Márta-Adrienne

director departament

Harsányi Zoltán-Zsolt

director departament

Lemnaru Daniela

director departament

Mihăescu Carmen

director departament

Bakk-Miklósi Kinga

director departament

Sipos Levente

director general administrativ

Jánosi Maria-Magdalena

contabil șef

Bordi Aliz

secretar șef

 

2016

Numele și prenumele

Funcția

Crișan Sorin-Ion

rector

Balási András

prorector

Kós Anna

decan

Leahu Oana

decan

Elekes Márta-Adrienne

director departament

Harsányi Zoltán-Zsolt

director departament

Lemnaru Daniela

director departament

Mihăescu Carmen

director departament

Bakk-Miklósi Kinga

director departament

Sipos Levente

director general administrativ

Jánosi Maria-Magdalena

contabil șef

Bordi Aliz

secretar șef