Concursuri posturi UAT

Examen de promovare in grade/trepte profesionale

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de secretar.

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de secretar.

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului UAT's next.

Rezultatul selectiei de dosare pentru ocuparea postului de secretar.

Anunț important privind data concursului pentru ocuparea postului de secretar.

Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea funcțiilor din cadrul proiectului UAT's next.

 

Universitatea de Arte anunță concurs pentru ocuparea postului de secretar.

Fișa postului poate fi găsită aici

Candidații sunt rugați să completeze cererea de înscriere. Dosarul trebuie să cuprindă și documentele precizte în acest document.

 

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș anunță concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului UAT's next? Detalii puteți găsi aici.

 

 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific.

Rezultatul preliminar al concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific.

Candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific.

Solutionarea contestaţiei depuse la concursul din 16-17 mai 2018

Anunț privind soluționarea contestațiilor depuse la concursul din 16-17 mai 2018.

Calendarul concursului pentru cuparea postului de cercetător științific îl găsiți aici.

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului Uat's next? le găsiți aici.

Rezultatele concursului din data de 16.05.2018.

Anunt important și rezultatul selecției dosarelor pentru proietul UAT's next?

 

Universitatea de arte din Tîrgu Mureș anunță lista posturilor propuse pentru publicare în monitrul oficial.

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea acestor posturi, al carui calendar îl găsiți aici, candidații vor avea nevoie de urmatoarele documente:

- cerere de înscriere

- declarație de incompatibilitate

- declarație pe propria răspundere

- fișa de autoevaluare.

 

 

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT

UAT’s next ?

Îmbunătățirea accesului pe piața muncii a absolvenților Universității de Arte din Târgu Mureș prin facilitarea activităților de învățare în mediul de muncă real național și european

ID PROIECT: POCU/90/6/19/19/Operatiune aferenta Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14

Durata proiectului este de 12 luni

Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturi pe care le gasiti aici.

Fisa de inscriere o gasiti aici.

Bibliografia

 

Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice

15.12.2017

Universitatea de Arte din Târgu-Mureş anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

Conferenţiar universitar poziţia 20

Lector universitar poziţia 6

Lector universitar poziţia 7

Lector universitar poziţia 37

Lector universitar poziţia 38

 

Lista documentelor necesare pentru înscrierea la concurs o puteţi găsi aici.

Cerere de înscriere - anexa4

Declaraţie de incompatibilitate - anexa5

Declaraţie pe proprie răspundere - anexa6

Fişa de autoevaluare conferenţiar

Fişa de autoevaluare lector

 

 

23.11.2017

Rezultatul concursului pentru postul de Croitor.

16.11.2017

Rezultatul selecției dosarelor pentru postul de Croitor.

3.11.2017

Rezultatul concursului pentru postul de Audit intern

 

2.11.2017

 Concurs pentru postul de croitor.

Puteți descărca fișa postului de aici.

 

 

Schimbarea calendarului pentru postul de Audit intern.

Rezultatul concursului pentru postul de Croitoreasă.

Rezultatul concursului pentru postul de Contabil șef.

 

ANUNȚ IMPORTANT legat de concursul pentru postul de Contabil șef!

accesați linkul aici

 

Rezultatele selecției dosarelor pentru concurs:

Concurs Audit

Concurs Croitor

Concurs Contabil șef

Posturi vacante - Septembrie 2017

1. Un post Audit

Puteți descărca fișa postului de aici

2. Un post Contabil șef

Puteți descărca fișa postului de aici

3. Un post Croitor

Puteți descărca fișa postului de aici

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

    a) cerere de înscriere la concurs;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

 

 

Rezultatele concursurilor pentru posturile de Tehnician şi Recuziter.
Anunț recuziter

Fisa postului recuziter

Anunț tehnician

Fișa postului tehnician

 

 

Rezultat proba scrisa administrator patrimoniu

Rezultat concurs muncitor lăcătuș

Rezultat concurs muncitor recuziter

 

Concurs promovare în grad

 

Rezultatul depunerii dosarelor - 30.03.2017

 

ANUNȚ ANULARE CONCURS AUDIT!

 

UNIVERSITATEA DE ARTE TG-MUREȘ,  cu sediul în localitatea Tîrgu-Mureș, str. Köteles Sámuel,  nr. 6,  judeţul Mureș organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:

 

-Numele funcției: Muncitor (recuziter), conform HG 286/23.03.2011. 

-Număr posturi: 1

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba interviu în data de 06.04.2017,  ora 10, Probă unică

 Detalii aici

 

-Numele funcției: Administrator patrimoniu II, conform HG 286/23.03.2011. 

-Număr posturi: 1

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba scrisă în data de 06.04.2017,  ora 11,

- Proba interviu în data de 07.04.2017,  ora 11.

  Detalii aici

 

-Numele funcției: Muncitor (lăcătuș), conform HG 286/23.03.2011. 

-Număr posturi: 1

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba practică în data de 06.04.2017,  ora 12

- Proba interviu în data de 06.04.2017,  ora 13

 Detalii aici

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului În Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Universităţii de Arte din Tg-Mureş.

Documente necesare

Cererea de înscriere

 

Relaţii suplimentare la sediul: 
str. Koteles Samuel, nr. 6, judeţul Mureş, cod poştal 540057, 
persoană de contact: Ambrus Gyongyver, şef resurse umane, telefon: 0265-266281, Email:uat@uat.ro.