Aplicare Erasmus+ pentru anul scolar 2017-2018

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR!

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor: 31 martie 2017, ora 12:00

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE ȘI NEDIDACTICE!

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 31 martie 2017, ora 12:00

Informaţii suplimentare la:

Szegedi Attila, coordonator Erasmus Tel: 0265-266281, e-mail:szegedi17@yahoo.com

Bordi Alíz, secretar şef Tel: 0265-266281, e-mail: uat@uat.ro,

 

Ghid Studenti

Ghid Profesori-Personal