Conducerea și structura facultății

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ

Decan: Conf.univ.dr. Anna KÓS


Consiliul Facultății de Arte în limba maghiară:

1.Prof.univ.dr.habil. Ildikó UNGVÁRI-ZRÍNYI

2.Conf.univ.dr. Márta ELEKES

3.Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI

4.Conf.univ.dr. Anna KÓS

5.Lect.univ.dr. Ildikó COJIC

6.Lect.univ.dr. Kinga LUCA

Studenți:

  NAGY Norbert, anul III – studii de licență, Artele spectacolului – actorie

  FEKETE Hunor  – anul II – studii de licență, Pedagogie muzicală

 

Departamentul de Teatru, Arte vizuale și Științe ale Comunicării 

Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI – Director de Departament

Consiliul Departamentului:

1.Prof.univ.dr.habil. Ildikó UNGVÁRI-ZRÍNYI

2.Conf.univ.dr. Zoltán-Zsolt HARSÁNYI

3.Conf.univ.dr. Anna KÓS

4.Lect.univ.dr. Kinga LUCA

5.Lect.univ.dr. Rozália MÁTHÉ


Departamentul de Muzică

Conf.univ.dr. Márta ELEKES – Director de Departament 

Consiliul Departamentului:

1.Conf.univ.dr. Márta ELEKES

2.Conf.univ.dr. Tünde MOLNÁR

3.Conf.univ.dr. Gyöngyvér MAKKAI