CONDUCEREA ȘI STRUCTURA FACULTĂȚII DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Decan: Prof.univ.dr. Oana LEAHU

Consiliul Facultății de Arte în limba română:

1.Prof.univ.dr. Oana LEAHU

2.Prof.univ.dr. Cristian STAMATOIU

3.Conf.univ.dr. Magdalena FLOREA

4.Conf.univ.dr. Daniela LEMNARU

5.Conf.univ.dr. Carmen MIHĂESCU

6.Conf.univ.dr. Radu OLĂREANU

Studenți: 

Loredana DRUHORA, anul II – studii de licență, Artele spectacolului - actorie

Lucian LUNKA – anul I – studii de licență, Pedagogie muzicală

 

Departamentul de Teatru și Arte vizuale 

Conf.univ.dr. Daniela LEMNARU – Director de Departament

Consiliul Departamentului:

1.Prof.univ.dr. Oana LEAHU

2.Conf.univ.dr. Magdalena FLOREA

3.Conf.univ.dr. Daniela LEMNARU

4.Conf.univ.dr. Radu OLĂREANU

5.Lect.univ.dr. Adriana BOANTĂ

 

Departamentul de Muzică

Conf.univ.dr. Carmen MIHĂESCU – Director de Departament 

Consiliul Departamentului:

1.Conf.univ.dr. Carmen MIHĂESCU

2.Conf.univ.dr. Ramona PREJA

3.Lect.univ.dr. Traian PENCIUC

      GLISSANDO - pagina web a Departamentului de Muzică