Profesori

DEPARTAMENTUL DE TEATRU ȘI ARTE VIZUALE

Informatii personale LELIA-MARIANA ALBU
Nationalitate(-tati) romana
Sex feminin
 
Experienta profesionala 
Perioada 2006 - până în prezent
Functia sau postul ocupat Conferenţiar univeresitar, Universitatea de Arte
Activitati si responsabilitati principale Sustinerea de cursuri si seminarii la disciplinele
- Tehnica vorbirii
- Tehnica vocală
- Impostaţie
- Canto
- Arta actorului pentru teatru muzical
- Teatrul şi muzica
- Antrenamente vocale
- Recital muzical
- Ansamblu coral
- Dirijat coral
- Canto muzică uşoară
- Vioară
- Teorie-solfegiu
- Istoria muzicii
  
   Activitate stiintifica cu implicarea studentilor: recitaluri, spectacole
Indrumarea studentilor in aprofundarea materiilor si în special punerea în practică a cunoştinţelor asimilate prin realizarea de proiecte cu aplicabilitate practica
Numele si adresa angajatorului Universitatea de Arte Tîrgu Mureş, str.Koteles Samuel nr.6.
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Invatamant universitar Perioada 1992-2010
Functia sau postul ocupat Director-Manager Scoala de Arte Tîrgu Mureş
Activitati si responsabilitati principale Organizarea şi conducerea instituţiei
Numele si adresa angajatorului Consiliul Judeţean Mureş
Perioada  1990 - 1992
Functia sau postul ocupat Director adjunct, Şcoala de Arte Tîrgu Mureş
Activitati si responsabilitati principale Organizarea şi conducerea instituţiei, evaluarea programelor de studii
Numele si adresa angajatorului Consiliul Judeţean Mureş
Perioada 1992 - 2006
Functia sau postul ocupat Lector universitar, Facultatea de Artă teatrală
Activitati si responsabilitati principale Sustinerea de cursuri si seminarii la disciplinele:, activitate stiintifica cu implicarea studentilor: recitaluri, spectacole
   Activitate stiintifica cu implicarea studentilor: recitaluri, spectacole
Indrumarea studentilor in aprofundarea materiilor si în special punerea în practică a cunoştinţelor asimilate prin realizarea de proiecte cu aplicabilitate practica
Numele si adresa angajatorului Universitatea de Arte Tîrgu Mureş, str.Koteles Samuel nr.7
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Invatamant universitar
Perioada  1990 – până în prezent
Functia sau postul ocupat Dirijorul Coralei „Tropar”
Activitati si responsabilitati principale   Susţinere de concerte la sediu şi în deplasare; participări la festivaluri cu obţinere de diplome la nivel naţional; activitate corală desfăşurată în cadrul Catedralei Mari Ortodoxe Tîrgu Mureş; activitate permanentă
Tipul activitatii sau sectorul de activitate  Dirijor
Perioada  1981-1989
Functia sau postul ocupat Fondator şi dirijor al formaţiei camerale vocal-instrumentale de muzică veche şi contemporană “CANTO ARMONICO” a Filarmonicii de Stat Tg.- Mureş;
Activitati si responsabilitati principale   Susţinere de concerte la sediu şi în deplasare, participări la festivaluri cu obţinere de diplome la nivel naţional;
Numele si adresa angajatorului Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Artist profesionist
Perioada  1976-1990
Functia sau postul ocupat Artist liric la Filarmonica de Stat din Tg.-Mureş
Activitati si responsabilitati principale  Participări la concerte şi festivaluri în ţară şi străinătate; spectacole de operetă, romanţe şi cântece de petrecere (solist vocal).
Numele si adresa angajatorului Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Artist profesionist
Perioada 1975-1987
Functia sau postul ocupat Profesor de muzică în învăţământul preuniversitar
Activitati si responsabilitati principale Scoli Generale, Liceul de muzică Tîrgu Mureş
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Predare în învăţământ
Educatie si formare 
Perioada 1957-1969
Calificarea / diploma obtinuta Diploma de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Secţia Vioară, Profil Uman
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Elevă a Liceului de Muzică Tg.-Mureş şi a Liceului “Unirea”.
Perioada  1964-1969
Calificarea / diploma obtinuta Diploma deabsolvire
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Secţiile vioară şi Canto clasic
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Scoala Populară de Artă Tg.-Mureş
Perioada  1969 - 1975
Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de licenţă pe domeniul Muzică
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Conservatorului de muzică “Ciprian Porumbescu” Bucureşti
Perioada 1975
Calificarea / diploma obtinuta Certificat de absolvire
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Seminarul Pedagogic Universitar Bucureşti
Perioada  1978
Calificarea / diploma obtinuta Definitivat în învăţământ
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Conservatorului de muzică “Ciprian Porumbescu” Bucureşti
Perioada 2004
Calificarea / diploma obtinuta Doctor în muzică
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca
Perioada 1981-1985
Calificarea / diploma obtinuta perfecţionare: participare la cursurile de vară, la specialităţile  canto şi dirijat.
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Seminarului Internaţional de la Weimar, Republica Democrată Germană
Perioada 1983
Calificarea / diploma obtinuta Curs de perfecţionare în dirijat
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Organizat de Consiliul Culturii (Sinaia)
Perioada  2000
Calificarea / diploma obtinuta Certificatul privind gradului de cunoaştere a limbii franceze
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş
Perioada 2001
Calificarea / diploma obtinuta Atestatul privind cursul “Instituţii europene – strategii de pregătire a ţărilor asociate”
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Centrul Teritorial de Formare Continuă Pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti
Perioada 2004
Calificarea / diploma obtinuta  Ordinul “Meritul cultural” în grad de Cavaler, pentru contribuţiile deosebite în activitatea artistică şi culturală din ţara noastră şi pentru promovarea civilizaţiei şi istoriei româneşti.
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Preşedenţia României
Perioada 2006
Calificarea / diploma obtinuta Attestation e stage, Cycle de formaion post-universitaire permanent: „Formation au management modern”
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare I:P:R:P: European Consultant
Perioada 2006
Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire a cursului „Scrierea şi managementul Proiectelor”
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Centrul Zonal pentru Educaţia Adulţilor Arad
Perioada 2001
Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de absolvire a Programului de Pregătire „Surse de Finanţare şi gestionarea proiectelor”
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Business Foundation Mureş
Perioada 2006
Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de participare la seminarul „Managementul proiectelor”
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Asociaţia Universităţilor Populare Germane, Piteşti, jud. Argeş
Perioada 1985-1987
Calificarea / diploma obtinuta  Conferirea DIPLOMEI (animator cultural) de către Comisia centrală pentru succese deosebite obţinute în munca cultural educativă şi artistică de masă
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Festivalului naţional “Cântarea României”, Preşedintele Comisiei Centrale
Perioada 2003
Calificarea / diploma obtinuta PREMIUL Revistei “Ambasador” pentru promovarea valorilor locale şi proiecţia lor pe plan naţional
Perioada 2005 – până în prezent
Calificarea / diploma obtinuta Membru UCIMR
Perioada    2009
Calificarea / diploma obtinuta Menţionată în lucrarea Dascăli mureşeni, autori: Dorin Borda şi Ilarie Gh. Opriş, vol. V, Ed. Nico, Tg.-Mureş, 2009
Perioada  2007
Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de Onoare
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Cpnsiliul Jude-ean Mureş , Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul”
Perioada  2010
Calificarea / diploma obtinuta  Diplomă de Onoare
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare  Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Protopiatul Ortodox Tîrgu Mureş
Perioada   2010
Calificarea / diploma obtinuta  Gramată pnetru „cuvenita cinstire a celor ce s-au remarcat, pentr-un deosebit devotament faţă de Biserica şi Spiritualitatea Ortodoxă”
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare  Arhiepiscopia Ortodoxă română de Alba-Iulia, Arhiepiscopul Alba-Iuliei Andrei
Perioada  2012
Calificarea / diploma obtinuta  Gramată pentru „ cuvenita cinstire a celor ce cu multă dăruire lăuntrică au lucrat pentru binele Sfintei Biserici şi pentru răspândirea în lume a spiritualită-ii creştin-ortodoxe”
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Arhiepiscopia Ortodoxă română de Alba-Iulia, Arhiepiscopul Alba-Iuliei Irineu
Aptitudini si competente personale 
Limba(i) materna(e) Română
Limba(i) straina(e) cunoscuta(e) Franceza, Italiana, Rusă, Maghiară, Germană
Competente si abilitati sociale Abilitati sociale, empatie, inteligenta emotionala, buna capacitate de comunicare dobandita din experienta activitatii desfasurate in invatamantul universitar si preuniversitar şi în artă
Competente si aptitudini organizatorice Competenţe didactice şi manageriale
Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului Utilizare programe Word, Excel, Power Point
Competente si aptitudini artistice Solist vocal, dirijor, cadru didactic de specialitate
Permis(e) de conducere Categoria B
 
ACTIVITATE - LISTA LUCRĂRILOR
- 1972 – 1975: membră a formaţiei de muzică uşoară “STUDIO 8” (Radio Bucureşti) cu înregistrări radio, T.V. şi la “Studiourile Buftea” şi participări la spectacole de varietăţi şi estradă (Teatrul de Revistă “C. Tănase” din Bucureşti). - 1976 – 1990: artist liric la Filarmonica de Stat Tg.-Mureş – membră a Corului Filarmonicii de Stat cu participări la concerte şi festivaluri în ţară şi străinătate – concerte corale, concerte vocal-simfonice (W.A.Mozart, Recviem; G. Verdi, Recviem; Beethoven, Simfonia a IX-a ş.a.); opereta “ Voievodul ţiganilor” de J. Strauss; participări la spectacole ale Ansamblului Artistic “Mureşul” din Tg.-Mureş. - 1985 – 1988: solist vocal în cadrul spectacolelor Filarmonicii de Stat Tg.-Mureş, la sediu şi în deplasare – operetă (“Inimi vrăjite”- 1985); romanţe şi cântece de petrecere (“Parada vedetelor” 1987 cu participarea actorilor Tamara Buciuceanu, Ştefan Bănică, Ion Besoiu, Ion Caramitru, Florian Pitiş), alte spectacole; - 1989: instructor-dirijor al grupului vocal-cameral al Cooperativei “Unitatea” Tg.-Mureş, cu participare la Festivalul naţional  “Cântarea României” şi cu spectacole.
- 1989: instructor (iniţiator) al formaţiei de muzică uşoară “Marisia” a Sindicatelor Tg.-Mureş, cu participare la Festivalul naţional “Cântarea României” şi cu spectacole. - 1990 – 2007: profesor de canto muzică uşoară la „Şcoala de Arte” din Tg.-Mureş - participarea elevilor la diferite festivaluri naţionale, cu premii obţinute. - 1981 – 1990: întemeietor şi dirijor al Formaţiei camerale vocal-instrumentale de muzică veche şi contemporană “CANTO ARMONICO” a Filarmonicii de Stat din Tg.-Mureş, cu activitate concertistică la sediu şi în deplasare şi participări în festivaluri, după cum urmează:
- 1981: Concert de muzică veche, J.M.Haydn, “Der froliche wiederschein”, solist I. Pantea (18 dec. 1981, Sala Mare a Palatului Culturii, Tg.-Mureş).
- 1982: Concert cameral (27 mai 1982, Sala mare a Palatului culturii, Tg.-Mureş).
- 1983: Festivalul de muzică veche “Ars Antiqua”, Miercurea-Ciuc. (De la monodie la polifonie).
- 1983: Concert dezbatere “Din  creaţia compozitorilor clujeni” – prezentare în primă audiţie Vermesy Peter, “Viragenek” Madrigal (6 iun 1983, sala mică a Palatului Culturii din Tg.-Mureş)
- 1983: Seara interpretării târgumureşene (22 iunie, Sala mare a Palatului Culturii din Tg.-Mureş, în cadrul Festivalului “Zilele muzicale târgumureşene” Ed. a XIII-a).
- 1983: acordarea Premiul II şi titlul de Laureat Formaţiei camerale „Canto Armonico” de la Filarmonica de Stat Tg.-Mureş, Judeţul Mureş, la concursul artistic de interpretare (creaţie) din cadrul etapei republicane a Festivalului naţional al educaiei şi culturii socialiste „Cîntarea României”
- –1984: Concert în ciclul “Studioul tânărului interpret” (25 dec. 1984, Ateneul Român, Bucureşti).
- 1985 – 1987: acordarea Premiul III şi titlul de Laureat Formaţiei camerale „Canto Armonico” de la Filarmonica de Stat Tg.-Mureş, Judeţul Mureş, la concursul artistic de interpretare (creaţie) din cadrul etapei republicane a Festivalului naţional al educaiei şi culturii socialiste „Cîntarea României”
- 1986: concert de creaţie şi interpretare târgumureşeană prezentat de muzicologul Iosif Sava (Sala mică a Palatului Culturii, iunie 1986).
- 1987: concert în cadrul Festivalului “Zilele muzicale târgumureşene” Ed. a XVII-a (Sala mică a Palatului Culturii din Tg.-Mureş). - 1990 – 2011: întemeietor şi dirijor al Coralei “TROPAR” a Catedralei Mari Ortodoxe din Tg.-Mureş, cu activitate săptămânală permanentă (în repertoriu: “Imnele Sfintei Liturghii” şi lucrări de G. Musicescu, N. Lungu, G. Dima, I. Chirescu, Golumba, Bortneanschi, C. Porumbescu, ş.a.); participări la înregistrări, spectacole, festivaluri şi concursuri.
- 1990 – 2010: iniţiator şi organizator al Festivalului de colinde – Reuniune a Corurilor Ortodoxe; participări în festivaluri dirijor al Coralei „Tropar”.
- 1991: participare la Festivalul de datini şi obiceiuri tradiţionale de iarnă “Florile dalbe, flori de măr”, Ed. a XI-a, a Inspectoratului pentru cultură al Judeţului Mureş (27 dec. 1991).
- 1991: organizare şi participare dirijor al Coralei "Tropar" la Festivalul de colinde ( Reuniunea Corurilor Ortodoxe), decembrie 1991, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 1992: participare la Festivalul de datini şi obiceiuri tradiţionale de iarnă “Florile dalbe, flori de măr”, Ed. a XII-a, a Inspectoratului pentru cultură al Judeţului Mureş (27 dec. 1992).
- 1992: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 1992, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 1993: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 1993, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 1994: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 1994, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 1995: participare la Festivalul Coral Internaţional “Sărbătoarea Marius Cuteanu”, Cîmpia-Turzii, apr. 1995.
- 1995: Locul I la Festivalul-Concurs de muzică şi poezie religioasă ortodoxă “Buna Vestire”, Ed. a V-a, Suceava, 26 03. 1995.
- 1995: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 1995, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 1996: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 1996, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 1997: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 1997, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 1998: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 1998, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 1998: participare la Festivalul de muzică religioasă “Muzica Sacra”, Ed. a IX-a, al Filarmonicii de Stat Tg.-Mureş, (3 – 7 dec. 1998).
- 1999: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 1999, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2000: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 2000, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2001: participare la Concertul coral jubiliar Sângeorgiu de Mureş – Fundaţia Culturală “Soli Deo Gloria”, Primăria Sângeorgiu de Mureş (21 apr. 2001, Sala mare a Palatului Culturii din Tg.-Mureş).
- 2001: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 2001, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2002: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 2002, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2003: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 2003, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2004: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 2004, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2005:coorganizator şi participant la Reuniunea corală interconfesională, ediţia I.
- 2005: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 2005, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2006: organizare şi participare la Festivalul de colinde ( decembrie 2006, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2007: organizare şi participare dirijor al Coralei "Tropar" la Festivalul de colinde ( Reuniunea Corurilor Ortodoxe), decembrie 2007, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2008: organizare şi participare dirijor al Coralei "Tropar" la Festivalul de colinde ( Reuniunea Corurilor Ortodoxe), decembrie 2008, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2009: organizare şi participare dirijor al Coralei "Tropar" la Festivalul de colinde ( Reuniunea Corurilor Ortodoxe), decembrie 2009, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2010: organizare şi participare dirijor al Coralei "Tropar" la Festivalul de colinde ( Reuniunea Corurilor Ortodoxe), decembrie 2010, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2006: participare cu Corala „Tropar” la Festivalul coral Bardos Lajos – Nagy Istvan, Tg.Mures, mai,2006
- Concert de colinde (dec. 2004, U.A.T. Tg.-Mureş)
- Corala „Tropar”: participare la reuniunea corurilor religioase în Biserica din cetatea Tg.-Mureş;
- participare la Spectacol de colinde, Teatrul Naţional,  Tg.-Mureş.
- 1991 – 2011 Corala „Tropar”: susţinerea Concertului de colinde (25 dec., anual, Catedrala Mare Ortodoxă din Tg.-Mureş).
- 2002-2010: iniţiator şi Director de festival al Festivalului Internaţional “Zilele Şcolilor de Arte”(Sala mare a Palatului Culturii şi Sala de expoziţie “Unirea” din Tg.-Mureş).
- 2003: Director de festival al Festivalului Internaţional “Zilele Şcolilor de Arte”, Palatul Culturii, Tg.-Mureș;
- 2004: Director de festival al Festivalului Internaţional “Zilele Şcolilor de Arte”
- Palatul Culturii, Tg.-Mureș;
- 2005: Director de festival al Festivalului Internaţional “Zilele Şcolilor de Arte”
- Palatul Culturii, Tg.-Mureș;
- 2006: Director de festival al Festivalului Internaţional “Zilele Şcolilor de Arte”
- Palatul Culturii, Tg.-Mureș;
- 2006:  participare la Festivalul coral Bardoş – Lajos, Tg.Mureş, mai 2006.
- 2006: coorganizator şi participant (Corala „Tropar”) la Festivalul interconfesional, Ediţia a II-a Tg.Mureş, iunie 2006.
- 2007: Director de festival al Festivalului Internaţional “Zilele Şcolilor de Arte”
Palatul Culturii, Tg.-Mureș;
- 2007: Dirijor Corala „Tropar”: participare la Spectacol coral din cadrul schimbului cultural român-francez, Sala mică a Palatului Culturii Tg.-Mureş (12 iulie 2007).
- 2007: Membru al juriului la Festivalul Internațional "Cântecele neamului", Suceava,
- 2008: Membru al juriului la Festivalul Internațional "Cântecele neamului", Suceava,
- 2008: Director de festival al Festivalului Internaţional “Zilele Şcolilor de Arte”
Palatul Culturii, Tg.-Mureș;
- 2009: Spectacol de colinde, Primăria Tg.-Mureș, dirijor al Coralei "Tropar";
- 2009: Director de festival al Festivalului Internaţional “Zilele Şcolilor de Arte”
Palatul Culturii, Tg.-Mureș;
- 2010: participare la evenimentul muzical pascal "Lumină din Lumină", Casa de Cultură Mihai Eminescu, Tg.-Mureș; dirijor al Coralei "Tropar";
- 2010: Director de festival al Festivalului Internaţional “Zilele Şcolilor de Arte”
Palatul Culturii, Tg.-Mureș;
-  muzică vocală originală şi pregătirea partiturilor-interpretare pentru spectacole;
- 1992 – 1993: realizarea coloanei sonore la spectacolul “Creditorii” de August Strindberg (U.A.T. Tg.-Mureş)
- 1997: conducerea muzicală la spectacolul “Invitaţie la castel” de Jean Anouilh (U.A.T. Tg.-Mureş)
- 1998: conducerea muzicală la spectacolul “Domnişoara Nastasia” de G.M. Zamfirescu (U.A.T. Tg.-Mureş)
- 1998: conducerea muzicală la “Piatra din casă” de V Alecsandri (U.A.T. Tg.-Mureş)
- 1998: pregătirea muzicală la spectacolul “Ofer cameră student” de Louis Velle (Teatrul Naţional din Tg.-Mureş)
- 1999: completarea şi pregătirea partiturii muzicale la “Chiriţa în Ieşi” de V. Alecsandri (U.A.T. Tg.-Mureş)
- 2000: pregătirea partiturii muzicale la “Opera de trei parale” de B. Brecht (U.A.T. Tg.-Mureş, examen de regie)
- 2001: muzică vocală originală şi pregătirea partiturii la recitalul individual “Femeia” (U.A.T. Tg.-Mureş)
- 2002: pregătirea partiturii muzicale la recitalul individual “Eu nu regret nimic” – Viaţa cântăreţei Edith Piaf (U.A.T. Tg.-Mureş)
- 2002: muzică vocală originală şi pregătirea partiturii vocale la spectacolul “Romeo şi Julieta” de W. Shakespeare (Fundaţia Culturală “Scena” şi Primăria Municipiului Tg.-Mureş, sept. 2002, în Cetatea Tg.-Mureş)
- conducerea muzicală la examenul cu public “Cânticele comice” de V. Alecsandri (U.A.T. Tg.-Mureş)
- 2003: muzică vocală originală şi pregătirea partiturii la spectocolul “O batistă în Dunăre” (Teatrul Naţional din Tg.-Mureş)
- 2004: coordonator de specialitate la imprimări “Pricesne” solistă Maria Şuteu (Radio Tg.-Mureş).
- 2004: coordonator de specialitate la imprimări “Pricesne” solist Mihai Poşteanu  (Radio Tg.-Mureş).
- 2005: realizarea Spectacolui de colinde (U.A.T. Tg.-Mureş)
- 2006: realizarea Spectacolui  muzical-examen „Acum plec” (U.A.T. Tg.-Mureş)
- 2008: Pregătire canto pentru spectacolul "Opera de trei parale", după Bertolt Brecht și Kurt Weil, Teatru Național, Tg.-Mureș;
- 2008: consultant muzical pentru spectacolul "Mirandolina", Teatru Național, Tg.-Mureș;
- 2009: Înregistrări la Radio  teritorial Tg.-Mureș, Dirijor al Coralei "Tropar".
- 2010: Traducere și adaptare texte muzică Lelia-Mapiana Albu, Mihai Pintilei, pentru spectacolul "Cabaret", de Joe Masterroff, John van Druten, mai 2010, UAT;
- 2010: Microrecital coral, radio Tg.-Mureș, emisiune transmisie în direct, dirijor al Coralei "Tropar", oct. 2010.
- 2010: spectacol "Bobocii se dau în spectacol", dec. 2010, UAT;
- 2010: spectacol "Seară de iarnă", dec. 2010, UAT. -    Comunicări ştiinţifice şi apariţii carte:
- 2002: comunicare ştiinţifică “Tehnica vocală şi dicţia, elemente de sprijin în realizarea actului de creaţie al actorului modern” şi articol publicat în revista de ştiinţe teatrale “Symbolon” Nr. 1-2 [4-5] /2002
- 2003: comunicare ştiinţifică “Întîlnirile lui Orfeu” I şi articol publicat în revista de ştiinţe teatrale “Symbolon” Nr. 1 [6] /2003
- 2004: comunicare ştiinţifică “Relaţia cuvânt-muzică, element de spiritualitate în Imnele Sfintei Liturghii Ortodoxe Române” în revista de ştiinţe teatrale “Symbolon” Nr. 8 / 2004
- 2004: Teză de doctorat “Relaţia cuvânt-muzică, expresie a mesajului religios al poporului român” la Academia de muzică “Gh. Dima” din Cluj-Napoca, obţinerea titlului de Doctor în muzică.
- 2005: comunicare ştiinţifică „Muzica traco-geto-dacă în ritualuri şi spectacole”, în revista de ştiinţe teatrale “Symbolon” Nr. 10/2005.
- 2005: apariţe carte: De la cântecul orfic la imnele religioase, Lelia-Mariana Albu, Editura UAT, Tg.-Mureș, 2005
- 2007: apariţe carte: Cântarea-rugăciune, Relația muzică-rugăciune, Lelia-Mariana Albu, Editura Media musica, Cluj-Napoca, 2007.
ALBU LELIA
-Conf.univ.dr.-
Adriana Boantă este asistent universitar în cadrul programului de studii universitare de licenţă a Facultăţii de Teatru, Catedra de Teoria Teatrului – secţia română la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş, unde predă cursuri de istorie a teatrului universal şi contemporan. A obţinut masteratul în specializarea "Grafică şi Design Industrial" la Facultatea de Inginerie a Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş, şi în prezent este doctorand în ştiinţe teatrale la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş, cu teză despre fenomenul teatral în secolul XX: Experiment şi experienţă în arta secolului XX. Arhitectura imaginii scenice. A participant la conferinţe ştiinţifice despre teatru şi a publicat articole şi studii în reviste de specialitate. Domeniile de cercetare şi înteres sunt artele spectacolului, antropologia culturală, artele vizuale şi multimedia. Contact: adrianaboanta@yahoo.com<//span>
<//span>
BOANTA ADRIANA
-Asist.univ.dr.-
Doctor in filologie (Univ. Cluj-Napoca) şi Master în Literatură generala franceză -şi comparată (Univ. „Marc Bloch”, Strasbourg II, Franţa)
 
Materii predate la nivel de Licenţă: Teatru universal, românesc şi  artele spectacolului
 
Materii predate la nivel de Master: Literatura şi teatrul contemporan, Atelier de traduceri, Teoria şi practica presei
 
Critic literar-dramatic, specializat în tehnicile antropologiei culturale aplicate mai ales în cazul operelor lui Marin Sorescu, I.L. Caragiale şi Antoine de Saint-Exupéry
 
Director-fondator al Centrului de studii şi creaţii artistice al U.A.T. Tg Mureş
Ca şi cercetător făcând parte din noul val din „caragialeologie, am participant la peste cincisprezece congrese şi seminarii naţionale şi internaţionale
Expert al ARACIS şi CNCSIS
 
Traducător din limba franceza (Boris Vian şi Serge Gainsbourg)
 
Articole şi studii publicate, mai ales în revistele: Tribuna, Vatra (fost titular de rubrică), Poesis, Studia Universitas Petru Maior, Symbolon
Cărţi publicate: - CARIUL DIN LIMBA DE LEMN (eseu asupra liricii soresciene), Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 1995
 
- I.L.CARAGIALE ŞI PATOLOGIILE MASS-MEDIA (o argumentare în şase tablouri, urmată în anexă de un vademecum regizoral pentru 25 de fragmente din I.L. Caragiale), Editura Academos Târgu-Mureş, 1993.
 
- „CARAGIALUMEA” – MATRICE ŞI PREFIGURARE, Editura Universităţii de Artă Teatrală Târgu-Mureş, 2003
 
Creaţie literar-dramatică:
 
Privegherul anotimpurilor (poeme), Editura Tipomur, Colecţia Poeţii oraşului, Târgu-Mureş, 2001.
 
Cum a pierdut Leonida o noapte furtunoasă de carnaval, colaj dramatic după I.L. Caragiale, realizat ca piesă de teatru radiofonic la Radio Târgu-Mureş; premiera radio: 12 decembrie 2002
 
Referent pentru limba română la: Frank Resplandy, L’étonnant voyage des mots français dans les langues étrangères, Bartillat, Paris, 2006
Curriculum vitae
Europass  
 
Informaţii personale 
Nume / Prenume Stamatoiu, Cristian
Adresă(e) 24/2, Muncii, 540473, Tg Mureş, jud. Mureş, România
Telefon(oane) 0265244497 Mobil: 0726740002
Fax(uri) 
E-mail(uri) cstamaty@uat.ro
 
Naţionalitate(-tăţi) română
 
Data naşterii 17.09.1958
 
Sex masculin
 
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Universitatea de Arte Tg Mureş, Istoria teatrului românesc şi universal
 
Experienţa profesională 
 
Perioada 1998 - actual
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Cadru didactic titular pe postul de Istorie a teatrului românesc şi universal
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Artă Teatrală Tg Mureş, 6, Samuel Koteles, 540057, Tg Mureş, jud. Mureş, România, tel 0265- 266281
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, învăţământ superior artistic
 
Educaţie şi formare 
 
Perioada 1995
Calificarea / diploma obţinută Doctor
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Filologie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Doctorat
 
Aptitudini şi competenţe personale 
 
Limba(i) maternă(e) Română
 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Franceză  C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat
Engleză  B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
 
Competenţe şi abilităţi sociale Stabilirea de canale comunicaţionale eficiente în context educaţional: largă experienţă în învăţământul liceal şi universitar începând din 1983;
Capacitarea energiilor creatoare ale tineretului prin oferirea oportunităţii de publicare, dar şi a unei solide consilieri estetice.   
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Managementul centrului de cercetare: 2003 - prezent, Director fondator al Centrului de studii şi creaţii teatrale al Universităţii de Artă Teatrală Tg Mureş, formaţiune de cercetare recunoscută;
Managementul redacţional: 2007 - prezent membru fondator şi redactor la revistei franco-române CONFLUENCE ce apare la Strasbourg; 2001-2004: secretar de redacţie şi membru fondator al Revistei de studii teatrale SYMBOLON a Universităţii de Artă Teatrală Tg Mureş, publicaţie recunoscută; 1999-2001, redactor-şef al editurii Academprint, Tg Mureş;
Managementul unităţii şcolare: 1990-1991, director al liceului Unirea, Tg Mureş.
Managementul educaţional al clasei de elevi ca diriginte: 1983-1998, la licee din Reghin şi Tg Mureş.
 
Competenţe şi aptitudini tehnice Stăpânirea artei fotografice, abilitate dobândită în cadrul activităţii redacţionale începând cu 1999.
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Tehnoredactare pentru tipărirea de carte/revistă, abilitate dobândită în cadrul activităţii redacţionale începând cu 1999.
 
Competenţe şi aptitudini artistice Critic teatral-literar (recunoscut ca expert în caragialeologie), autor de colaj dramatic, poet, traducător (din limba franceză), publicist. [A se vedea Lista lucrărilor ştiinţifice şi a publicaţiilor din Anexe]
 
Alte competenţe şi aptitudini Critic literar în limba franceză afirmat în timpul activităţii dintre 2004-2007 la Universitatea Marc Bloch, Strasbourg II, Franţa, şi ulterior.
 
Permis(e) de conducere Permis auto categoria B
 
Informaţii suplimentare Susţinerea unui lectorat de limba română pentru studenţii francezi între 2004-2007 la Universitatea Marc Bloch, Strasbourg II, Franţa, prin intermediul Institutului Limbii Române (ref : dna Mateescu, tel. 0213110631). Pe parcursul acestei perioade am obţinut şi un Master în Literatură franceză, generală şi comparată (2006), la aceeaşi universitate.
 
Anexe Lista lucrărilor ştiinţifice şi a publicaţiilor Lista lucrărilor ştiinţifice şi a publicaţiilor
I. Cărţi în regim de ISBN:
1. CARIUL DIN LIMBA DE LEMN (eseu asupra liricii soresciene), Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 1995, ISBN 973-9168-30-2.
2. I.L.CARAGIALE ŞI PATOLOGIILE MASS-MEDIA (o argumentare în şase tablouri, urmată în anexă de un vademecum regizoral pentru 25 de fragmente din I.L. Caragiale), Editura Academos Târgu-Mureş, 1999, 973-98345-9-0.
3. „CARAGIALUMEA” – MATRICE ŞI PREFIGURARE, Editura Universităţii de Artă Teatrală Târgu-Mureş, 2003, ISBN 973-853-0-X. II. Studii doctorale în desfăşurare (al doilea doctorat – Teatrologie)
Capitole prezentate din lucrarea “Lanţul slăbiciunilor” în lumea lui Caragiale şi în cea de azi, conductor ştiinţific: prof. univ. dr. Mihai Sin, UAT Tg Mureş: 1. Capitolul: 4. Mesajul „scris adânc” şi figurile mentalului divergent. Psiho-situaţii de comunicare pliate pe: 4.1. etimologie populară→fantasmare; 4.2. paronimie→confuzie 2. Capitolul: 5. Mesajul „scris adânc” şi figurile mentalului contradictoriu. Psiho-situaţii de comunicare pliate pe: 5.1  anacolut→ discontinuitate; 5.2. antonimie→antiteză
3. Capitolul: 6. Mesajul „scris adânc” şi figurile mentalului convergent. Psiho-situaţii de comunicare pliate pe: 6. 1. omonimie →repetiţie; 6.2 sinonimie→ tautologie / pleonasm III. Comunicări şi studii ştiinţifice (ca autor unic): a) în plan intern, cu participare naţională:
 
1.  Vârstele copilului universal în La lilieci (I-IV) de Marin Sorescu, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş, februarie 1995, studiu publicat în Analele Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş, 1996.
2.  Reflectarea critică a operei soresciene, Sesiunea de comunicări  ştiinţifice a Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş, februarie, 1996 şi publicat în Analele Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Tg-Mureş, 1997, secţia Ştiinţe socio-umane, Editura Transilvania, 71-78, ISBN 973-97961-2-5.
3.  Inadecvările unui sfârşit de secol, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş, februarie 1997 şi publicat în Analele Universităţii Ecologice Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş, 1998, secţia Ştiinţe socio-umane, Editura TRANSILVANIA, 57-62, ISBN 973-97961-5-X.
4.  I.L. Caragiale şi « Despărţământul Trebilor Dinlăuntru», Sesiunea  de comunicări ştiinţifice a Universităţii Petru Maior din Târgu-Mureş, 27-28 octombrie, 2000, publicat în Lucrările Sesiunii…, Editura Universităţii Petru Maior, 2000, Târgu-Mureş, 157-164, ISBN 973-8084-10-5.
5.  Cooperativizarea lui I.L. Caragiale – Symbolon, an I, nr.1, 2000.
6.  Dimensiunea antropologică a dramaturgiei lui Lucian Blaga: « Meşterul Manole », Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Uniunii Scriitorilor Români: Naţional şi universal în creaţia lui Lucian Blaga, Târgu Mureş, 30 iunie, 2001, publicat în Revista „Târnava” a Uniunii Scriitorilor Români, filiala Mureş, nr.2-3/2001.
7.  I.L. Caragiale sub trilogia blestemelor de percepţie, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii de Artă Teatrală Târgu-Mureş, noiembrie, 2001, publicat în Symbolon, an II, nr.2-3, 2001.
8.  Apocalipsa în rate, apud Caragiale, comunicare susţinută la Festivalul Naţional Zilele I.L.Caragiale, TN Craiova, 8-9 februarie 2002, în Târnava, nr.1-3 /2002.
9.  Activări anteriori şi a posteriori ale operei lui I.L.Caragiale, Symbolon,  nr.1/2003.
10. Geometriile absurdului ionescian, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Eugen Ionescu” a Universităţii Petru Maior, Tg-Mureş, 2 aprilie 2004, publicată în „24 de ore” în 6 aprilie 2004.
11. „Homo Caragialiensis” între comèdie şi comedíe, Documenta Studia Universitas „Petru Maior”,  nr. 3, 2004.
12. Dincoace de cel mai restrans modul epic al prozei caragialiene, Documenta, Studia Universitas « Petru Maior », Tîrgu Mures, 2005.
13.  Absurdul cotidian şi ficţiunea, Vatra nr. 408-409, p. 96, Tîrgu Mureş, martie-aprilie 2005
14. Spaţiul ionescian, Vatra nr. 408-409, p. 126-127, Tîrgu Mureş, martie-aprilie 2005
15. Intrigă si intrigi mediatice in universul caragialian, Studia Universitas „Petru Maior”, Tîrgu Mures, 2006.
16. „Caragialumea” şi avatarurile dobândirii unei diplome şcolare de... „loază”, Studia Universitas „Petru Maior”, Tîrgu Mures, 2007.
17. Istoria şi istoriile lui I. L. Caragiale, Studia Universitas „Petru Maior”, Tîrgu Mures, 2008.
18. Corespondenţe antagonice în Jurnalul fericirii”, Vatra veche, nr.6, Tîrgu Mureş, 2012.
19. Gaiev,  un  sâmbure  de  vişină  tot  mai amar… (George Banu invitat ca Doctor Honoris Causa al UAT la Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii de Arte Târgu-Mureş, noiembrie 2011), Vatra, nr.6-7, 2012, număr special dedicat personalităţii lui George Banu.  b) cu participare internaţională:
1. Simetriile mentalului creativ la I.L.Caragiale, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii de Artă Teatrală Târgu-Mureş, noiembrie, 2002 (manifestare înregistrată în calendarul oficial al CNCSIS), publicat în Symbolon, an III, nr.4-5, 2002.
2. Les structures d’une communication médiatique altérée dans l’œuvre d’ I.L. Caragiale et dans l’actualité („Structurile unei comunicări mediatice alterate în opera lui I.L.Caragiale şi în actualitate” – fr.), comunicare susţinută la The Cultures of Post-1989 central and East Europe, organizată de Academia Română, Universitatea Petru Maior, Universitatea Martin Luther, Tg-Mureş, 21 – 23 august 2003.
3. Absenţa, constituent al conflictului dramatic la I.L. Caragiale, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii de Artă Teatrală Tîrgu-Mureş, noiembrie, 2003 (manifestare înregistrată în calendarul oficial al CNCSIS), publicat în Symbolon, an IV, nr.6, 2003.
4. Traseul prieteniei duşmănoase la perso-nulităţile caragialiene, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii de Artă Teatrală Târgu-Mureş, noiembrie, 2004 (manifestare înregistrată în calendarul oficial al CNCSIS), publicat în Symbolon an V, nr.8, 2004.
5. Délire à deux: Caragiale et Ionesco („Delir în doi: Caragiale şi Ionesco” – fr.), comunicare ştiinţifică susţinută în cadrul Colocviilor Internaţionale Eugen Ionescu, Cluj-Napoca, Tg-Mureş, Sibiu, 2004 (manifestare înregistrată în calendarul oficial al CNCSIS), publicat în Symbolon, an VII, nr.11, 2006.
6. “Mofturile” limbajului mediatic în lumea lui I.L. Caragiale şi în realitatea contemporană, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii de Artă Teatrală Târgu-Mureş, noiembrie, 2005 (manifestare înregistrată în calendarul oficial al CNCSIS), publicat în Symbolon, an VI, nr.10, 2005.
7. Rolul încornoratului şi încornoratul ca rol în „Caragialume”, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii de Artă Teatrală Târgu-Mureş, noiembrie, 2007 (manifestare înregistrată în calendarul oficial al CNCSIS), publicat în Symbolon, an VIII, nr.13, 2007.
8. Le dernier jour d’Antoine de Saint-Exupéry,  sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii  „Petru Maior”, aug. 2007.
9. Receptarea „franţuzismelor” lui I.L. Caragiale de către spectatorul francofon, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii de Artă Teatrală Târgu-Mureş, noiembrie, 2008 (manifestare înregistrată în calendarul oficial al CNCSIS), în curs de publicare în revista Symbolon.
10. Les trouvailles francophones des personnages « franco-aphones » de la comédiographie de Caragiale. Une nuit orageuse (I, 4, 7), Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii  „Petru Maior”, 2009, IEIM 3, publicat în Documentele IEIM 3 pe support CD.
11. Le suprême absurde ionescien : traduire les comédies de Caragiale en français, Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii de Arte Târgu-Mureş, decembrie 2009 (manifestare înregistrată în calendarul oficial al CNCSIS), în revista Symbolon nr.17, 2009, pag.112-124.
12. OPINIILE UNUI JURNALIST… „FALIT”, Prof. Cristian Stamatoiu – U.A.T. Tg-Mureş şi Prof. Maria Stamatoiu – Grup Şcolar Electromureş Tg-Mureş, Sesiunea internaţională: „Mihai Eminescu – poet naţional şi universal” (160 de ani de la naştera lui Mihai Eminescu), 15 ianuarie, 2010, Iaşi, publicat în volumul „Mihai Eminescu – poet naţional şi universal”, asociaţia cultural ştiinţifică „Vasile Pogor” şi Editura D and T, Iaşi, 2010, pp. 270-275.
13. Apocalipsa Ionescului, Symbolon, nr.18, 2010, pag.21-27.
14. Politică şi politici culturale în marile ecranizări după opera lui Dostoievski înainte şi după 1989, Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii de Arte Târgu-Mureş, noiembrie 2010, Symbolon, nr. 20, 2011, pp. 139-143.
15. Posibile căi de abordare în problematica traducerii lui I. L. Caragiale, Communication Culture and Interlinguistics in Europe, Universitatea Sapienţia, Tg Mureş, 27-28 mai 2011.
16. Manifestul „marxologic” avant la lettre al postmodernismului din „O noapte la operă”, Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii de Arte Târgu-Mureş, noiembrie 2011, Symbolon, nr.21, 2012. Peste 50 de articole de critică publicate după 1984 în revistele literare româneşti, dintre care menţionăm în special „Vatra” (Tg-Mureş) şi „Tribuna” (Cluj-Napoca).  
 
 c) în plan extern: 
1. La géostratégie de l’Europe et le mot „român”, conferinţă susţinută în 3 martie 2006 la Sala Bursei din Strasbourg in cadrul „Zilelor culturale franco-române” organizată de ACAR Strasbourg împreună cu Primăria Strasbourg şi Ministerul de Externe al României.
2. Referent pentru limba şi cultura română pentru: Frank Resplandy, L’étonnant voyage des mots français dans les langues étrangères, Bartillat, Paris, 2006.
3. Media Communications and the Relevance of Caragiale’s Work Today, publicat în varianta on line a CLCWeb: Comparative Literature and Culture, Purdue University, S.U.A., ian. 2007, pag. <http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/ clcweb06-4/stamatoiu06.html> © Purdue University Press
4. Ce este « Caragialumea » şi cum poţi  fi cetăţean al ei, conferinţă susţinută în 6 iulie la Strasbourg în cadrul « Serilor culturale româneşti » de la centrul BOR /Sainte-Marie Réparatrice ;//borstrasbourg.free.fr/serile_culturale_2007_ 06_08_Caragiale.htm
5. Les très logiques racines de l’absurde ionescien ; la filière roumaine, Site-ul oficial Eugen Ionescu (http://ionescu.org, Bibliographie, Critique et exégèses), Soren Olsen, Bruxelles, Belgia, 2007.
 
IV. Traduceri din limba franceză (traducător unic):
 1. Boris Vian – Barnum’s Digest – Vatra nr.10/1991, BIBLIOTECA BABEL.
 2. Boris Vian – Cantilene din gelatină – Poesis nr.1/1991, la rubrica GALAXII.
 3. Boris Vian – Din ultimele poeme inedite– Tribuna nr.16/1991.
 4. Serge Gainsbourg – Texte de şansonete– Vatra nr.7/1991.
 5. Boris Vian – Poeme inedite – Târnava nr.8/1994. V. Creaţie literară:
 1. Privegherul anotimpurilor (poeme), Editura Tipomur, Colecţia „Poeţii oraşului”, Târgu-Mureş, 2001.
 2. Cum a pierdut Leonida o noapte furtunoasă de carnaval, colaj dramatic după I.L. Caragiale, realizat ca piesă de teatru radiofonic la Radio Târgu-Mureş; premiera radio: 12 decembrie 2002.
STAMATOIU CRISTIAN
-Conf.univ.dr.-
Curriculum vitae - LIVIU TOPUZU Data naşterii: 29.11.1969      adresa: Bucuresti, str. Drm. Timonierului, nr.104,
Sect.6, Bl.7-9, ap.42
       e_mail: ianusart@gmail.com   
studii:
• 2009  - Doctorat – U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale” – Bucureşti
- Masterat regie – U.A.T. Tîrgu Mureş
• 1996 - Licenţa în artă dramatică, specializarea actorie
• 1995 - 1997 “Şcoala de Arte” Tîrgu Mureş, balet contemporan Experienţă: Prezent:
 – Lect. univ. dr., la catedra Artele spectacolului la Universitatea de Arte (UAT), Tîrgu Mureş • Colaborări cu teatre profesioniste:
2000 – 2013
Teatrul Naţional Tîrgu Mureş: Posterhouse în “BIGAMUL” de Ray Cooney; Lampagiul în “MICUL PRINŢ” de A. de Saint-Exupery; Ologul în”AMORPHE D’OTTENBURG” de A. Grunberg, Crăcănel în “D-ALE CARNAVALULUI  de I.L.Caragiale, Cetăţeanul turmentat în “O SCRISOARE PIERDUTĂ” de I.L. Caragiale, Norocov în “PĂDUREA” de N.Ostrovski; Paracliserul în “PARACLISERUL” de Marin Sorescu; Antonio în “NUNTA LUI FIGARO” de P.A.C. de Beaumarchais, Basilio în BURRATINO de Alexei Tolstoi, Cioroiul în CRĂIASA ZĂPEZII după H.C. Andersen, r. A. Stefănescu, Ettienne în CÂŞTIGĂTORII de Fr. Archambault, r. R. Dinulescu, Stelaru în MANDACHE ŞI TRANZIŢIA de Z. Ghiţulescu, r. Dan Glasu, Ziaristul, Orbul, Medicul, Vagabondul cu sticla în „OMUL CU O SINGURĂ ARIPĂ”, de Matei Vişniec, Campionatul de Improvizaţie – improshow, r. Vlad Massaci, Domnul în GUNOIERUL de M. C. Brănescu, la Teatrul Ararat – Baia Mare, Procurorul-şef , în TAXI-VINIL de Alina Nelega, r. Luisa Brandsdoerfer, la Teatrul Ariel, Tîrgu Mureş, Pampon în D’ALE CARNAVALULUI, r. Claudiu Pintican; Ion în NĂPASTA, de I.L Caragiale, r. Liviu Topuzu Cațavencu în O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L Caragiale, r. Cătălin Chirilă,  la Teatrul Municipal Baia Mare.
- Membru fondator şi preşedinte al Companiei de Artã IANUS 1998- 2000
- Angajat ca director producţie artistică, – Compania “IONIA“ pentru spectacolele “PARACLISERUL”, “RĂTĂCITORII”
-     Expert- profesor – Şcoala de Arte din Tîrgu Mureş
1996 – 1998
- Teatrul Naţional Tîrgu Mureş – angajat pentru : Freddy  “SCANDAL ÎN CULISE” de M. Frayn, regia C. Ioan; Poetul în “ŢARA FERICIRII” de T. Muşatescu, regia C. Popescu; Bagot în “RICHARD AL II-LEA” de W. Shakespeare, regia M. Manolescu; Claudio în “MĂSURĂ PENTRU MĂSURĂ” ” de W. Shakespeare, regia C.T. Popescu; Ernest în “OFER CAMERĂ STUDENT” de Louis Velle, regia R.Iorga Mândrilă; Xavier în “CEI CARE FĂURESC IMPERII” de B. Vian, regia A. Bradu.
1994 - 1996
- Teatrul Naţional Tîrgu Mureş – colaborator – în piesele: “O NOAPTE FURTUNOASĂ” de I.L.Caragiale, regia M. Cornişteanu; Câinele în “FETIŢA CU CHIBRITURI” după H.C. Andersen, regia D.Popa; Luka în “URSUL”, Sufleurul în “CÂNTECUL LEBEDEI”, Lomov în “CERERE ÎN CĂSĂTORIE”, de A.P. Cehov, regia T.Costea; “DON QUIJOTE ŞI SANCHO PANZA” de M. Bulgakov, Bunicul în “JACQUES SAU SUPUNEREA” de E. Ionesco, regia M. Olteanu 1991 - 1992
- Teatrul Naţional Craiova – actor în corp - ansamblu – în piesele: “UBU – REX”, Alfred Jarry; “PITICUL DIN GRĂDINA DE VARĂ” , D.R. Popescu, regia S. Purcărete; “PRAGUL ALBASTRU” I.D. Sârbu, regia Cristian Hagiculea • ROLURI ÎN FILME:
1993 – Mânzatu în “E PERICOLOSO SPORGERSI” - scenariul şi regia Nae Caramfil
    - film distins cu:
• premiul pentru debut: CANNES
• premiul criticii: BRATISLAVA
• marele premiu: MONTPELIER
1995 – Pompistul în “ASPHALT TANGO” - scenariul şi regia Nae Caramfil
2000 – Ospătarul în “ PHILANTROPICA” - scenariul şi regia Nae Caramfil
2002 – Raul Castro în “ROUMANIA”  de Molnar Bencze 
2005  - Priest at Reception¬ în „ VIZITA ARHIEPISCOPULUI” , regia Zoltan Kamondi
2011 – Pictorul în ”LIMBA CLOPOTULUI”  sau ”BALERINUL”, regia Ioan Cărmăzan – în postproducție Scurt metraje
2007 - Preotul în TREI ZILE r. Theo Marton
2007- Autostopistul in PILGRIMAGE r. Mark Hansen • Regie spectacole:
- 1994 “ DESTINE ” – scenariu original - Studioul de Balet Contemporan “METAREAL” Tîrgu Mureş
- 1995 “ COPILUL LUP ” – de Shuji Terayama - Studioul de Balet Contemporan “METAREAL” Târgu Mureş
- 1996 “ PARACLISERUL” – de Marin Sorescu - Compania de Artă Sincretică “ IONIA” Târgu Mureş
- 1999 “ RĂTĂCITORII “ – scenariu original - Compania de Artă Sincretică “ IONIA” Tîrgu Mureş
- 2000 “ CAMERISTELE “ - de Jean Genet – Şcoala de Arte Tîrgu Mureş
  “ UŞA “ - de Matei Vişniec – Şcoala de Arte Târgu Mureş
  “ LILIECII “ – după “ La  lilieci “ de Marin Sorescu – Şcoala de Arte Tîrgu Mureş
- 1998 – colaborează cu “Academia de Artă Teatrală” Tîrgu Mureş pentru mişcarea scenică a spectacolului “MERLIN sau ŢARA PUSTIE” de T. Dorst pentru “Festivalul Internaţional al Şcolilor de Teatru” Budapesta
- 2001 “RITMUL SONETELOR” după W. Shakespeare, V. Voiculescu, G. Topîrceanu
- 2002 „NUNTA” de A.P. Cehov
- 2003  „FONTANA DI TREVI”  de Gian Lorenzo Bernini
- 2004 „DON JUAN MOARE CA TOŢI CEILALŢI”  de Teodor Mazilu
- 2007 „STRANGERHORSE” de Brian Dykstra, spectacol lectură, Teatrul Ariel, Tîrgu Mureş
- 2007 „DOMN CU JOBEN” teatru de poezie, texte Ion Potolea
- 2008 „YOU-TUBE, O FATĂ NEBUNĂ” de Viorel Cojanu, spectacol lectură, Teatrul Ariel, Tg. Mureş
- 2009 „BIGUDIURI” de M. C. Brănescu, U.A.T. Tîrgu Mureș. Mureş
- 2011 ”FONTANA DI TREVI sau ADEVĂRUL DAT PE FAŢĂ” de Gian Lorenzo Bernini, Teatrul Studio – U.A.T.Tg. Mureș
- 2011 ”SINGURĂTATE ÎN PATRU” – teatru radiofonic, U.A.T. Tîrgu Mureş,
- 2012 ”NĂPASTA” de I.L. Caragiale, Teatrul Municipal Baia Mare Prezențe în FESTIVALURI
- 2005 Teatru Imagine, Târgu Mureş cu PĂDUREA, r. Al. Colpacci
- 2006 Gala Teatrului Naţional – 40 de ani de la înfiinţare, cu RATACITORII – fragment
- 2006 Turneu în Italia cu BURATTINO, r. C. Popescu
- Fără Bariere, Teatrul de Nord Satu Mare cu „OMUL CU O SINGURĂ ARIPĂ”, r. O. Caiţa
- 2008 Români în Germania – turneu în Frankfurt, Stuttgart şi Augsburg cu GUNOIERUL, r. C. Pintican
- 2008 coordonator al Taberei de Arte de la Preluca-Maramureş – ediţia I
- 2009 coordonator al Taberei de Arte de la Preluca-Maramureş – ediţia a II-a
- 2010 coordonator al Taberei de Arte de la Ţara Lăpuşului-Maramureş – ediţia a III-a
- 2011 coordonator al Taberei de Arte de la Ţara Lăpuşului-Maramureş – ediţia a IV-a
TOPUZU LIVIU
-Lect.univ.dr.-
Raluca Blaga este absolventă a Universității de Artă Teatrală Târgu-Mureș, specializarea Teatrologie, dar și a Universității Petru-Maior, specializarea Matematică-Informatică.
După finalizarea studiilor în domeniul teatrului, în anul 2006, devine parte din echipa TEATRU74 – teatru independent, alternativ. În calitate de director de programe, alături de echipa TEATRU 74, participă la crearea spectacolelor jucate pe scena teatrului din Bastionul Măcelarilor, precum și la festivaluri de teatru atât în țară, cât și în străinătate.
Începând cu 2008, este secretar literar al Teatrului Studio al Universității de Arte din Târgu-Mureș.
2012 este anul când își finalizează teza de doctorat cu titlul “Prelucrări ale tragicului în dramaturgia contemporană”, iar începând cu anul universitar 2012/2013 devine cadru didactic asociat al Universității de Arte din Târgu-Mureș.
În prezent, susține seminariile de Teatrologie ( studii nivel licență, anul I și III), Teatru contemporan (studii nivel licență, anul III), Introducere în antropologia artelor spectacolului (studii nivel licență, anul III ), dar și seminariile cursului Management și marketing cultural (studii nivel masterat, anul I).
Curriculum vitae
 
Informaţii personale 
Nume / Prenume Bălan (Blaga) Raluca
Adresă(e) B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 225, ap.17, et. IV, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș, 540469, România
Telefon(oane)  Mobil: 0745-015257
 
E-mail(uri) raluca.balan@gmail.com
 
Naţionalitate(-tăţi) română
 
Data naşterii 02.11.1983
 
Sex feminin
 
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Secretar literar
 
Experienţa profesională 
 
Perioada Noiembrie 2008 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Secretar literar
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea spectacolelor regăsite în repertoriul Teatrului Studio al Universității de Arte din Târgu-Mureș, promovarea produselor culturale ale Teatrului Studio, impresariatul artistic al spectacolelor teatrului, relația cu presa a Universității de Arte din Târgu-Mureș
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, str. Köteles Sámuel, nr. 6, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Secretariat literar, PR, organizator de spectacole
Perioada August 2006 – Noiembrie 2008
Funcţia sau postul ocupat Director de programe
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea spectacolelor regăsite în repertoriul Teatrului 74 din Târgu-Mureș, promovarea produselor culturale ale Teatrului 74, relația cu presa a Teatrului 74,menținerea relației cu alți operatori culturali și alte instituții culturale
Numele şi adresa angajatorului TEATRU 74, str. Avram Iancu, nr. 2, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Dezvoltarea programelor culturale ale Teatrului 74, PR, organizator de spectacole
Perioada Iunie 2003 – Septembrie 2004
Funcţia sau postul ocupat Secretar literar
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea spectacolelor promovarea produselor culturale ale teatrului, relația cu presa
Numele şi adresa angajatorului Fundația Culturală Scena, str. Avram Iancu, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș
Tipul activităţii sau sectorul de activitate PR, organizator de spectacole Educaţie şi formare 
 
Perioada 1 Octombrie 2007 – 30 Septembrie 2011
Calificarea / diploma obţinută Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Prelucrări ale tragicului în dramaturgia contemporană‟ (22 iunie 2012)
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Estetica teatrului contemporan, Literatura și teatrul, Doctrine regizorale în teatrul secolului XX, Susținerea proiectului de cercetare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, str. Köteles Sámuel, nr. 6, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Doctorat/ ISCED 6
Perioada 2002 – 2007
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Matematică, Informatică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Petru Maior, str. Nicolae Iorga, nr.1, Tîrgu-Mureș
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare/ ISCED 5
Perioada 2002 – 2006
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Teatrologie, Istoria teatrului universal, Istoria teatrului românesc, Axiologie, Literatură universală, Spectacologie, Teoria și practica presei etc.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Artă Teatrală, str. Köteles Sámuel, nr. 6, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare/ ISCED 5 Perioada 1998 – 2002
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Informatică, Matematică, Fizică, Sisteme de operare, Bazele informaticii, Programare, Limba și literatura română
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, str. Bernády György, Nr.12, Tg-Mureş
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii preuniversitare
Competenţe şi abilităţi sociale Creativitate, competitivitate, spirit de echipă și organizare
Competenţe şi aptitudini organizatorice • Capacitatea de a lucra cu produse culturale (spectacole de teatru, lansări de carte, evenimente muzicale, organizare festivaluri)
• Spirit organizatoric, experienţă bună a lucrului în echipă  
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Diplomă de programator, O bună stăpânire a sistemelor de operare: Windows XP, Windows Vista şi a instrumentelor Microsoft Office.
Permis(e) de conducere Categoria B
Informaţii suplimentare  REFERINŢE pot fi oferite de către:
o prof. univ. dr. Sorin Crișan – Rector Universitatea de Arte din Târgu-Mureș;
o prof. univ. dr. Mihai Sin;
     
  STARE CIVILĂ: căsătorită
 
    
PUBLICAȚII: 
Bălan, Raluca,  „Tragicul. Prelucrări după postmodernism‟, în Symbolon, Volumul X, nr. 16 / 2009
Bălan, Raluca, „Tragicul. Prelucrări după postmodernism‟, în Revista Vatra, nr. 8(485)/2011
Bălan, Raluca, „Tragedie și tragic. Istoric și istorie‟, în Symbolon, Volumul XI, nr. 19 / 2010.
Articole pe portalul www.cultura.inmures.ro
articole în cotidianele locale „24 ore mureșene‟, „Cuvântul liber‟ - Târgu-Mureș
Redactor al revistei „Teatru’n teatru‟ a Universității de Artă Teatrală din Tîrgu-Mureș
Martie 2004-septembrie 2004 – realizarea unei pagini de cultură în cotidianul local „24 ore mureșene‟,
August 2005, august 2006 – realizarea revistei Festivalului Sighișoara Medievală
BLAGA RALUCA
-c.d.a. dr.-
GAVRIL CADARIU, directorul teatrului ARIEL din Tîrgu-Mureş, este regizor şi co-fondatorul programului semiindependent underground, care se derulează din anul 1999 la Tîrgu-Mureş şi care produce spectacole provocatoare, inedite, adresate unui public tânăr sau doritor de nou şi inovaţie. Underground, fondat împreună cu Fundaţia Dramafest, este cel dintâi program articulat de producere a textelor noi şi spectacolelor experimentale.
 
Ca regizor, Gavril Cadariu este o personalitate mai puţin obişnuită în teatrul românesc. Foarte rar realizează spectacole de autor (şi mai ales în domeniul animaţiei pentru adulţi), mai adesea dorindu-se un artist-interpret, sensibil şi atent la nuanţele textului pe care îl montează. În această din urmă ipostază, spectacolele sale au participat la multe festivaluri, de la Festivalul Naţional de Teatru la Festivalul Dramaturgiei Contemporane Româneşti, până la Festivalul Atelier sau Festivalul de monodrame de la Eger. Realizează şi spectacole radiofonice, colaborând cu Radio Tîrgu-Mureş şi Radio Cluj. Lucrează mult pe textele Alinei Nelega, dar şi ale altor autori în viaţă, români sau străini. Montează dramaturgie nouă din Republica Moldova, Polonia, Statele Unite.
 
În ultimii ani lucrează la teatrul Ariel din Tîrgu-Mureş, Teatrul German din Timişoara sau Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, mai ales pe texte noi, oferind publicului lecturi scenice precise, delicate, inteligente.
 
  
  
Curriculum vitae
 
Informaţii personale 
Nume / Prenume Cadariu, Gavril
Adresă(e) 6/16, str. Violetelor, 540013, Tîrgu Mureș, România
Telefon(oane)  Mobil: 0744602158
Fax(uri) 0365 407 950
E-mail(uri) gabicadariu@yahoo.com, teatrulariel@yahoo.com  
Naţionalitate(-tăţi) Română
 
Data naşterii 21 martie 1958
 
Sex masculin
 
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Conf. Univ. Dr. / Teatru
 
Experienţa profesională 
 
Perioada 1998 - prezent
Funcţia sau postul ocupat   Director
Activităţi şi responsabilităţi principale Management, dezvoltare programe artistice și culturale pentru copii și tineret
Numele şi adresa angajatorului  Teatrul pentru copii şi tineret „Ariel” Tg.Mureş, str. Poligrafiei nr. 4 Tîrgu Mureș Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management/Cultură
 
Perioada  Aprilie 2011
Funcţia sau postul ocupat  Regizor invitat la Atelier de Arta actorului Activităţi şi responsabilităţi principale  Conducerea unui workshop de actorie, finalizat cu un spectacol-lectură
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Connecticut, SUA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada Teatru 2009 – prezent Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri teoretice și practice de Arta interpretării caracterelor dramatice, Arta actorului mânuitor de păpuși și marionete, Atelier de creație a autorului dramatic, Teatru experimental etc.
                    Numele şi adresa      
                          angajatorului Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr. 6, Tîrgu Mureș
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Teatru/Pedagogie Perioada 2004 - 2008
Funcţia sau postul ocupat   Lector universitar doctorand
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri teoretice și practice de Arta interpretării caracterelor dramatice, Arta actorului mânuitor de păpuși și marionete, Teatru experimental etc. Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr. 6, Tîrgu Mureș Tipul activităţii sau sectorul de activitate Teatru/Pedagogie Perioada 
2002-2004
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri teoretice și practice de Arta interpretării caracterelor dramatice, Arta actorului mânuitor de păpuși și marionete, Teatru experimental etc. Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș, str. Köteles Samuel, nr. 6, Tîrgu Mureș
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Teatru/Pedagogie Perioada 1997 - 2009
Funcţia sau postul ocupat   Director executiv
Activităţi şi responsabilităţi principale Management, dezvoltare programe artistice și culturale
Numele şi adresa angajatorului  Fundația Dramafest Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management/Cultură
Perioada 1992 - 2000
Funcţia sau postul ocupat Director artistic
Activităţi şi responsabilităţi principale Management, dezvoltare programe artistice și culturale
Numele şi adresa angajatorului Teatrul RAA Londra (Companie independentă) Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management/Cultură                   Educaţie şi formare 
 
Perioada 2004-2008
Calificarea / diploma obţinută Doctor în teatru
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Limbaje teatrale în arta reprezentării spectacolului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” București Perioada 1997
Calificarea / diploma obţinută Diplomă SAPA în arte performative
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Antropologie teatrală aplicată la arta actorului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare New Bulgarian University of Performing Arts,  Sofia Perioada 1990-1995
Calificarea / diploma obţinută Licențiat în artă teatrală, specializarea regie teatru
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Estetică, Istoria teatrului românesc, Istoria teatrului universal, Arta regizorului de teatru etc.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Artă Teatrală Tîrgu Mureș Perioada 
octombrie – decembrie 1993
Calificarea / diploma obţinută Absolvent al cursului de arta interpretării scenice Foundation Course
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 
Tehnici de improvizație și compunere în interpretarea caracterelor dramatice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare The Actors’ Institute, Londra Aptitudini şi competenţe personale 
 
Limba(i) maternă(e) Română, maghiară
 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză  C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent
Limba franceză  B1 Utilizator independent B2 Utilizator independent A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale 
Expertiză în educație prin teatru și teatru educațional (2002-2005) – am condus și am participat la workshop-uri de Teatru Forum și arte participative (formarea personalității copiilor și tinerilor) – programul Play Against Violence, coordonat de Fundația Concept și Fundația Dramafest; Coordonator artistic, atelier de teatru educațional (2000-2006) – Parteneri: Fundația Concept, Fundația Dramafest și Teatrul Ariel Tîrgu Mureș;
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Coordonare de workshop-uri, regizor-moderator în Teatru Forum, evaluare a metodelor de Teatru Forum și arte participative – toate acestea în proiecte internaționale (2000-2004) – proiecte în care parteneri au fost, printre alții: European Cultural Foundation, Universitatea Cymru din Țara Galilor, Institutul Cultural Român, Fundația Dramafest, Fundația Concept) Competențe de manager cultural (Director Teatrul Ariel Tîrgu Mureș, director artistic RAA (Londra), director executiv, Fundația Dramafest)  
Competenţe şi aptitudini tehnice Regie tehnică, utilizare tehnici de scenă
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Nivel de bază: Microsoft Word, Internet Explorer, Windows
 
Competenţe şi aptitudini artistice Regie teatru, abilități în construcția spațiilor de reprezentare teatrală, light-design
                     Premii obținute 2011:  
Premiul pentru cel mai bun regizor, Respiraţii, Festivalul Internaţional al Mării Negre, Soci, Rusia 2010: 
Premiul pentru cel mai bun spectacol Ex-aequo, Respiraţii, Festivalul UA Târgu – Mureş
Premiul pentru cel mai bun regizor, Respiraţii şi Hess, Festivalul Internaţional Atelier, Baia Mare 1993:
Premiul pentru cel mai bun spectacol, Istoria comică a magului Faust, Festivalul Alegoria Bistriţa  
         Participări la festivaluri      Participare la nenumărate festivaluri naţionale şi internaţionale: Festivalul Naţional I.L.Caragiale Bucureşti
Festivalul Internaţional Atelier Sf.Gheorghe, Baia Mare
Festivalul Internaţional Teatru Imagine, Satu Mare
Festivalul Internaţional Sibiu
Festivalul Internaţional Iaşi
Festivalul Internaţional Alba Iulia
Festivalul Internaţional Cluj Napoca
Festivalul Internaţional Bistriţa
Festivalul de teatru contemporan Timişoara
Festivalul Underground Arad
Festivalul Internaţional de monodramă, Eger, Ungaria
Festivalul Internaţional Subotica, Serbia
Festivalul Internaţional Soci, Rusia
Festivalul Internaţional Avignon, Franţa etc.
Permis(e) de conducere 
categoria B și C
 
Informaţii suplimentare Recomandări primite pentru postul vizat de la: Ion Parhon (critic de teatru)
Miruna Runcan (prof. univ. dr. Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca și critic de teatru)
Călin Mocanu (director Teatrul Țăndărică București, președinte ASSITEJ, UNIMA România)
CADARIU GAVRIL
-c.d.a. dr.-
CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE 
Nume  CONŢIU Lia Codrina
Adresă(e) Universitatea “Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
str. Livezeni nr. 69, cod. 540566, Tîrgu—Mureş, România
Telefon(oane) Fix: 0265-219034 Mobil: 0740.094.636
Fax(uri) 0265-219034
E-mail(uri) liacontiu@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 27 Ianuarie 1972
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 
Perioada (de la – până la) 01.10.2006 – prezent
Numele şi adresa angajatorului  Universitatea “Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, str. Livezeni nr. 69, cod. 540566, Tîrgu—Mureş, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare
Funcţia sau postul ocupat Lector, Comunicare în afaceri în limbă străină (limba engleză)
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice si de cercetare
Elaborarea curiculei şi a materialelor de curs pentru:
- Comunicare în afaceri în limbă străină (limba engleză)
- Curs practic de Comunicare în afaceri în limbă străină (limba engleză)
- Coordonează / organizează concursurile profesionale şi de competenţă lingvistică pentru studenţii şi candidaţii din afara universităţii (IELTS, BEC, ICFE, ILEC - University of Cambridge ESOL Examinations)
 
Perioada (de la – până la) 01.03.2001 – 30.09.2006
Numele şi adresa angajatorului  Universitatea “Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, str. Livezeni nr. 69, cod. 540566, Tîrgu—Mureş, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare
Funcţia sau postul ocupat Asistent, Comunicare în afaceri în limbă străină (limba engleză)
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice si de cercetare
Elaborarea curiculei şi a materialelor de curs pentru:
- Curs practic de Engleză de afaceri pentru studenţii din anul 1 şi 2 de studiu – nivel mediu şi avansat.
 
Perioada (de la – până la) 01.11.2000 – 30.06.2001
Numele şi adresa angajatorului  Şcoala postliceală sanitară “Carol Davila”, str. Victor Babeş nr. 11,
Tîrgu—Mureş, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare
Funcţia sau postul ocupat Profesor limba engleză
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice si de cercetare
- Profesor de limba engleză pentru studenţii de la cursurile sanitare (nivel mediu şi avansat)
-Elaborarea curiculei pentru cursurile opţionale de limba engleză din domeniul medical
 
Perioada (de la – până la) 15.11.1998 – 29.08.2000
Numele şi adresa angajatorului  Teatrul Naţional, Piata Teatrului nr.1, 540034, Tîrgu-Mureş, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Teatru şi spectacole artistice
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer Relaţii Publice şi Presă
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de comunicare şi relaţii publice.
 
Perioada (de la – până la) 01.01.1997 – 14.11.1998
Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Artă Teatrală, str. Köteles Sámuel nr. 6, 540057, Tîrgu-Mureş, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare
Funcţia sau postul ocupat Secretar literar şi cadru didactic asociat
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de comunicare, relaţii publice, impresariere şi concepţie artistică
Profesor de limba engleză pentru studenţii de la cursurile de actorie, regie şi teatrologie (nivel mediu şi avansat)
-Elaborarea curiculei pentru cursurile opţionale de limba engleză din domeniul teatral
 
Perioada (de la – până la) 01.12.1995 – 31.12.1996
Numele şi adresa angajatorului  S.C. Delroti Advertising Company, Piaţa Unirii, Nr. 22, Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de publicitate, editare, concepţie grafică şi reclamă
Funcţia sau postul ocupat Traducător şi referent costuri producţie
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de traducere şi interpretariat, calculaţie costuri producţie pentru materiale publicitare şi de reclamă
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
Perioada (de la – până la) 2005-2010
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională  Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestionarea Afacerilor, Cluj-Napoca
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Economie  - Management
Tipul calificării / diploma obţinută doctor în management
 
Perioada (de la – până la) 2003 – 2005
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională  Universitatea “Petru Maior”, Tîrgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Administrarea Afacerilor
Tipul calificării / diploma obţinută Master
Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional 10 (lucrare de dizertaţie)
 9,71 (media generală de absolvire)
 
Perioada (de la – până la) 1990-1995
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională  Universitatea “Babeş-Bolyai” – Cluj-Napoca – Facultatea de Litere
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Română-Engleză
Tipul calificării / diploma obţinută Licenţiat în Filologie
Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional 10 (lucrare de diplomă)
9,10 (media generală de absolvire)
 
Limba(ile) maternă(e) Română
Limba(ile) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Italiană
Engleză Italiană abilitatea de a citi Excelent                                              Bine
  abilitatea de a scrie Excelent                                              Satisfăcător
abilitatea de a vorbi Excelent                                              Bine
Aptitudini şi competenţe şi
sociale Abilitate de comunicare, eficienţă, spirit de echipă, creativitate, dinamism, sociabilitate
Aptitudini şi competenţe organizatorice
 Spirit organizatoric, abilităţi de trainer,  capacitate de concentrare, capacitatea de a avea iniţiative, de a formula scopuri şi obiective, experienţă bună a lucrului în echipă; abilităţi de coordonare, organizare şi evaluare.
Aptitudini şi competenţe tehnice
 Capacitate de însuşire rapidă a unor noi tehnici de lucru, prelucrarea datelor cu softuri statistice (SPSS,), aplicarea metodelor statistice în domenii ca: MRU, antreprenoriat, cultură organizaţională, turism, etc.
Permis(e) de conducere Categoria B, din 2000
Alte studii şi specializări • 15 Octombrie  2011 – Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, Seminar de pregătire pentru IELTS oferit de British Council Romania şi University of Cambridge ESOL Examinations
• 16 October 2010 - Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, Pregătirea studenţilor pentru cursurile ICFE şi ILEC, oferite de British Council Romania şi University of Cambridge ESOL Examinations
• 10 March 2009 - Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, Business English Teaching and Innovative Teaching Methods curs susţinut de Andy Cowle, oferit de Fisher International
• Mai 30 2005 – Workshop –Active Engagement Counseling Strategies – Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, susţinut de Prof.dr Norman Amundson – Universitatea Bristish Columbia Canada
• August 16–20 2004 – 4th International Workshop in Project & Programme Management – Institut Supérieur de Gestion Industrielle – Groupe ESC LILLE – Franţa - cu tema Project/Program Governance, a key to Project/Program Performance?
• Iunie 15-18 2004 IPMA Young Crew Workshop – Universitatea de Ştiinţe Economice şi Administrative Budapesta – cu tema Gestionarea Proiectelor Complexe – metodologia sistemelor dinamice;
• August 1997 – Curs: European Performing Arts Management – The Amsterdam-Maastricht Summer University – Olanda
• Aprilie-Mai 1996 – Curs: Engleză Comercială şi de Afaceri – Word Study Studio – Cluj-Napoca
Stagii de pregătire în străinătate şi mobilităţi de predare • Mobilitate Erasmus de predare – aprilie 2012 – Universita Lum Jean Monnet, Faculty of Economics , Bari, Italia, cu tema Hospitality Industry in Romania.
• Mobilitate Erasmus de predare – mai 2010 – IMPGT-Universite Paul Cezanne Aix-Marseille III, Franţa, cu tema Cultura organizaţională şi managementul resurselor umane în sectorul public din România.
• Mobilitate Erasmus de predare – mai 2009 - Universita del Salento, Italia – Lecce, cu tema The Profile of Romanian and Italian Entrepreneur.
• Mai 8 – August 8 2007 – Stagiu de cercetare cu tema „Managementul proiectelor din perspectiva resurselor umane” la Universitatea „Carlo Cattaneo” – LIUC – Castelanzza, Italia, în cadrul Bursei „Nicolae Titulescu” oferită de Guvernul României
Traduceri (din engleză în română) • Reţeaua Economică Transfrontalieră în regiunea alpilor adriatici - Josef Langer în Altera 11, Anul V 1999, O Europă a Regiunilor, Târgu-Mureş; pag. 74-87, ISSN 1224-0338
• Regionalism, state naţionale, integrare europeană: perspective vest-europene şi central-est-europene – Karoly Gruber în Altera 10, Anul V 1999, Regionalism şi/sau Descentralizare, Târgu-Mureş; pag. 54-76, ISSN 1224-0338
• Noul parlament şi viitorul Scoţiei - Alice Brown şi David McCrone în Altera 10, Anul V 1999, Regionalism şi/sau Descentralizare, Târgu-Mureş; pag. 77-94, ISSN 1224-0338
• Dramaturgia în Ungaria – Anna Lakos în Postscenium 1-2; Trimestrial de Artă Teatrală 1997, Târgu-Mureş; pag.2-6, ISSN 1220-6334
Traduceri (din română în engleză) • Piesa de teatru Epilog de Ştefan Caraman pentru Royal Court Theatre Anglia – în cadrul Festivalului Internaţional al Noii Dramaturgii DRAMAFEST 2000, Târgu-Mureş;
• Varianta în limba engleză a cărţii Iubire Adevărată de Rodica Moldovan, Colecţia “Universul tinereţii”, Editura EFI-ROM, Târgu-Mureş; ISBN 973-85006-8.0 ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ Cărţi:
1. Management Consulting. The Central and Eastern European Perspective, Part I Consulting for specific sectors – international cases studies; Lia Codrina Conţiu, Daniela Ştefănescu, The impact of culture on the contemporary organisation - The case of Romanian hospitality companies., Editors Marek Cwiklicki ad Marek Jablonski, Cracow, 2011, Poland, ISBN 978-83-62511-06-8, Publishing House Cracow University of Economics Foundation, p. 73-86
2. Relevanta educatiei si cercetarii in dezvoltarea afacerilor si protectia mediului. NATURA - ECON II. 2010, Lia Codrina Contiu, Lucian Chiriac, Szabo Zsuzsanna, Daniela Dalalau si alţii, Cultura şi Activitatea Antreprenorială pp. 14-22, Editura Presa Universitara Clujeana, Sfântu Gheorghe, 2010, ISBN 978-973-610-965-2
3. Business English, Vol. 6, Patrick Couillaud (coord.), Lia Codrina Conţiu – Chapter one, Unit 3 – Innovation and Creativity, pp. 29-36; Chapter two, Unit four – Business Ethics, Environment and Social Responsibility, pp. 37-46; Chapter three, Unit seven – Human Resources Management, pp. 65-74; Chapter four, Unit ten – Marketing Mix, pp. 94-101; Chapter six, Unit sixteen – Customer Satisfaction, pp. 145-153, 2009, Series: “European Entrepreneurship Education” – EEE – Editor: Faculty of Economics, Technical University of Kosice, Slovacia, ISBN 978-80-553-0224-9
4. Entrepreneurship, Vol. 3, Gyula Fülöp (coord.), Lia Codrina Conţiu – Chapter 6 – Entrepreneurial Culture, pp. 176-206, 2009, Series: “European Entrepreneurship Education” – EEE – Editor: Faculty of Economics, Technical University of Kosice, Slovacia, ISBN 978-80-553-0224-9
5. Comparative Study On Entrepreneurship Education - National Case Studies, Szabo Zsuzsanna Katalin - Szabo Antal (coord.), Lia Codrina Conţiu, Daniela Ştefănescu, Manuela Rozalia Gabor, Chap. 5.6. Is there a link between student’s entrepreneurial spirit and cultural values? A case study developed at Petru Maior University, pp. 370-380, 2009, Kosice, Slovacia, ISBN 978 - 80 - 553 - 0332 -1
6. Antreprenoriat. Teorie şi Practică, Zsuzsanna Katalin – Liviu Ciucan-Rusu (coord.), Lia Codrina Conţiu – Chapter 2 – 2.2. Cultura antreprenorială, pp. 134-157, 2009, Editor: Faculty of Economics, Technical University of Kosice, Slovacia, ISBN 978 - 80 - 553 - 0319 -2
Articole:
1. Manuela Rozalia Gabor, Lia Codrina Conţiu, Brands - Tools of Intercultural Communication, Culture, Elites and European Integration, Volume II – Communication, Coordinator: Iulian Boldea, Paris, Editions Prodifmultimedia, 2011, ISBN 97827497-0112-7. EAN 9782749701127, pp.107-116
2. Manuela Rozalia Gabor, Lia Codrina Conţiu, Marca – Instrument de Comunicare Interculturală, Intercultural Perspectives on European Integration- Between Tradition and Modernity, Tîrgu – Mureş, Romania, Editura Universităţii „Petru Maior” 2011, ISBN 978-606-581-011-2, pp. 898-909
3. Daniela Ştefănescu, Manuela Rozalia Gabor, Lia Codrina Conţiu, Changes of the European countries distribution based on entrepreneurship and social economic sustainable development indicators, Recent Research in Economics and Management Transformation, Proceedings of the 6th IASME/WSEAS Conference on Economy and Management Transformation (EMT ’11), Angers, France, November 17-19, 2011, ISBN – 978-1-61804-053-4, pp. 153-158
4. Lia Codrina Conţiu, The Influence of Culture on Organizational Structures in Romania, Studia Universitatis “Petru Maior”Philologia 10, Târgu-Mures, 2011, ISSN 1582-9960, Editura Universitatii „Petru Maior B+ CNCSIS, pag. 254-259
5. Manuela Rozalia Gabor, Daniela Ştefănescu, Lia Codrina Conţiu, Statistical methods – components of differentiation strategies of durable goods market in Romania, Revista Economică Nr. 4(57)/2011, Sibiu, pp. 84-89, ISSN 1582-6260, B+, http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/
6. Manuela Rozalia Gabor, Daniela Ştefănescu, Lia Codrina Conţiu, Statistical methods – components of differentiation strategies of durable goods market in Romania, Proceedings of the 18th International Economic Conference – IECS 2011, Sibiu, 19 – 20 May 2011, Ed. Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, pp. 86 -91, ISBN 978 – 606 – 12-0139-6, ISI Proceedings
7. Manuela Rozalia Gabor, Daniela Ştefănescu, Lia Codrina Conţiu, Aplicarea metodei de analiză în componenete principale asupra indicatorilor specifici activităţii autorităţii naţionale de protecţie a consumatorilor din România, Revista Amfiteatru Economic (categoria A), Nr. 28/2010, Editura ASE, ISSN 1582-9146, pag. 313-330
8. Daniela Ştefănescu, Manuela Rozalia Gabor, Lia Codrina Conţiu, A Comparative study regarding students’ entrepreneurial skills, în volumul Proceedings of the 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education, Tulcea, Romania, 8-9 July, 2010, Technical University of Iasi, UT Press – Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-662-566-4, ISBN Volume 1: 978-973-662-567-1, pag. 703-706, ISI Proceedings
9. Daniela Ştefănescu, Lia Codrina Conţiu, Manuela Rozalia Gabor, Students’ preferences and needs regarding entrepreneurship education, în volumul Proceedings of the 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education, Tulcea, Romania, 8-9 July, 2010, Technical University of Iasi, UT Press – Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-662-566-4, ISBN Volume 1: 978-973-662-567-1, pag. 707-710, ISI Proceedings
10. Lia Codrina Conţiu, A Comparative Analysis of the Romanian and American Cultural Dimensions, Studia Universitatis “Petru Maior”, Philologia, nr. 9, Tîrgu-Mureş, 2010, Editura Universităţii „Petru Maior”, ISSN 1582-9960 - B+ CNCSIS, pag. 295-303
11. Manuela Rozalia Gabor, Daniela Ştefănescu, Lia Codrina Conţiu, Marketing Research Regarding the Technological Changes and the Endowment with Durable Goods of Romanian Households, în volumul Proceedings of the 6th International Conference on the Management of Technological Changes, Alexandroupolis – Greece, September 3-5, 2009, Democritus University of Thrace, Volume 1, ISBN 978-960-89832-7-4, pag. 229-232, ISI Proceedings - IDS Number: BMO94
12. Manuela Rozalia Gabor, Lia Codrina Conţiu, Daniela Ştefănescu, A Preliminary Study of the Entrepreneurial Culture in Romania, în volumul Proceedings of the 6th International Conference on the Management of Technological Changes, Alexandroupolis – Greece, September 3-5, 2009, Democritus University of Thrace, Volume 1, ISBN 978-960-89832-7-4, pag. 349-352, ISI Proceedings - IDS Number: BMO94
13. Lia Codrina Conţiu, Daniela Ştefănescu, A Comparative Analysis of Leaders and Direct Followers’ Values In Romanian Enterprises, the 4th International Conference on Business Excellence ICBE 2009, 16-17 Octombrie 2009, Academy Of Economic Studies Bucharest, “Transilvania” University of Brasov, Romania, In cooperation with Academy of Scientists, Romania, Constantin Brătianu, Dorin Lixăndroiu, Nicolae Al. Pop, (eds.), Business Excellence, vol 1, 2009, pag. 120-123, Infomarket Publishing House, ISBN 978-973-1747-11-8
14. Daniela Ştefănescu, Lia Codrina Conţiu, Manuela Rozalia Gabor, Personal Motivations and Leadership Styles in Romanian Enterprises, in Journal “International Scientific Publications”, Economy & Business, Vol. 3, Part 1, ISSN 1313-2555, 2009, p. 830-851, www.SCIENCE-JOURNALS.EU, Published by Info Invest, Bourgas, Bulgaria, 1-5 September 2009
15. Lia Codrina Conţiu, Daniela Ştefănescu, Managers as negotiators from the cultural dimensions perspective, the International Conference on Business Excellence ICBE 2008, 17-18 Octombrie 2008, Academy Of Economic Studies Bucharest, “Transilvania” University Of Brasov, Romania, Our Lady of The Lake University, San Antonio, USA, Pop, N. (eds.), Business Excellence, Special Issue of Review of Management and Economical Engineering, vol 7, No. 5, 2008, pag. 157-160, ISSN 1583-624X, B+ CNCSIS
16. Daniela Ştefănescu, Lia Codrina Conţiu, Aspects related to the SMS sector and the entrepreneur’s profile in Romania, the International Conference on Business Excellence ICBE 2008, 17-18 Octombrie 2008, Academy Of Economic Studies Bucharest, “Transilvania” University Of Brasov, Romania, Our Lady Of The Lake University, San Antonio, USA, Pop, N. (eds.), Business Excellence, Special Issue of Review of Management and Economical Engineering, vol 7, No. 7, 2008, pag. 153-156, ISSN 1583-624X, B+ CNCSIS
17. Lia Codrina Conţiu, The importance of individualism vs collectivism in organizational entrepreneurship, în volumul Proceedings of National and Regional Economics VII, Technical University of Kosice, Faculty of Economics, Herlany, Slovacia, 1-3 October 2008, ISBN 978-80-553-0084-9, p. 541-546
18. Herman Emilia, Lia Codrina Conţiu, The Romanian labour market in the entrepreneurial economy context, in Journal “International Scientific Publications”, Economy & Business, Vol. 2, Part I, ISSN 1313-2555, p. 790-808, www.SCIENCE-JOURNALS.EU, Published by Info Invest, Bourgas, Bulgaria, 3-7 September 2008
19. Lia Codrina Conţiu, Daniela Ştefănescu, Manuela Rozalia Gabor, A comparative analysis of the corporate culture and HRM practices in Romanian public and private organizations, in Journal “International Scientific Publications”, Economy & Business, Vol. 2, Part I, ISSN 1313-2555, p. 837-850, www.SCIENCE-JOURNALS.EU, Published by Info Invest, Bourgas, Bulgaria, 3-7 September 2008
20. Manuela Rozalia Gabor, Daniela Ştefănescu, Lia Codrina Conţiu, Entrepreneurship education – outside or within university curricula?, în volumul Proceedings of the 5th International Seminar on the Quality Management in Higher Education, Tulcea, Romania, 12-14 of June, 2008, Technical University of Iasi, Editura Performantica, ISBN: 978-973-730-496-4, pag. 433-438, ISI Proceedings - IDS Number: BIK04
21. Lia Codrina Conţiu, Manuela Rozalia Gabor, Daniela Ştefănescu, Is there a link between students’ entrepreneurial spirit and cultural values?, în volumul Proceedings of the 5th International Seminar on the Quality Management in Higher Education, Tulcea, Romania, 12-14 of June, 2008, Technical University of Iasi, Editura Performantica, ISBN: 978-973-730-496-4, pag. 409-414, ISI Proceedings - IDS Number: BIK04
22. Lia Codrina Conţiu, A study of Human Resource Management Practices in Romanian private companies, în volumul The Annals of the University of Oradea, Vol. IV – Management and Marketing, Ştiinţe Economice – TOM XVII 2008, ISSN – 1582-5450 (category B+ CNCSIS), http://steconomice.uoradea.ro/anale/, the 4th Edition of the International Scientific Conference – European Integration – New Challenges for the Romanian Economy, May 30-31 2008, Oradea, pag. 187-192
23. Lia Codrina Conţiu, Aspects regarding the influence of cultural factors on Human Resources Management practices, în volumul Proceedings of the 5th International Conference on the Management of Technological Changes, Alexandroupolis – Greece, August 25-26, 2007, Democritus University of Thrace, Book 2, ISBN 978-960-8932-2-9, pag. 289-298, ISI Proceedings, IDS Number: BHF42
24. Liviu Marian, Lia Codrina Conţiu, Universities and business incubators, în volumul Proceedings of The International Conference on Economics, Law and Management, ICELM-2, May 31- June 3, 2006, „Petru Maior” University, Faculty of Economics Law and Administrative Sciences, Târgu-Mureş, University Press, Miskolc, Hungary, 2007, Volume 3 Management, Marketing; ISBN 978-963-791-2 Ö, ISBN 978-963-661-794-3, pag. 242-250
25. Lia Codrina Conţiu, Dimensions of the organizational culture within Romanian public institutions, 3rd International Scientific conference ECO-TREND 2006, Economics and Globalization, „Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu, Faculty of Economics, 24-25 November, 2006, Universitaria Publishing House, ISBN (10) 973-742-321-0; (13) 978-973-742-321-1, pag. 1-8 (poziţia 28 pe CD)
26. Lia Codrina Conţiu, Organizational culture factors that may influence the competitiveness of higher education institutions, în volumul Proceedings of the 4th International Seminar on the Quality of Higher Education, 9-10 June 2006, Sinaia, Technical University of Iaşi, Editura Performantica, ISBN 973-730-225-7, 978-973-730-225-0, pag. 251-256, ISI Proceedings, IDS Number: BHE50
27. Lia Codrina Conţiu, A model of organizational culture in the public area, în volumul the Proceedings of the International Conference: The Impact of European Integration on the National Economy, MANAGEMENT, October 18-19 2005, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, ISBN 973-751-211-1, 978-973-751-211-6, pag. 16-23
28. Lia Codrina Conţiu, A study concerning organizational culture and its influence on knowledge management, în volumul Proceedings of the 4th International Conference on the Management of Technological Changes, Chania – Greece, August 19-20, 2005, Technological University of Crete, Book 1, ISBN 978-8475-04-5, pag. 139-144; ISI Proceedings, IDS Number: BGR13 http://apps.isiknowledge.com/ISIP/CIW.cgi
29. Liviu Marian, Lia Codrina Conţiu, A model of systemic analysis of the corporate culture, în volumul Proceedings of the 4th International Conference on the Management of Technological Changes, Chania – Greece, August 19-20, 2005, Technological University of Crete, Book 1, ISBN 978-8475-04-5, pag. 167-172; ISI Proceedings, IDS Number: BGR13; http://apps.isiknowledge.com/ISIP/CIW.cgi
30. Lia Codrina Conţiu, Studiu comparativ privind strategiile promoţionale- organizaţii non-profit şi societăţi comerciale -, în “Annales Universitatis Apulensis”, series oeconomica 7, Alba Iulia, 25-26 martie 2005, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Departamentul management-marketing, ISSN 1454-9409, pag. 256-261.
31. Lia Codrina Conţiu, Factorii favorabili creativităţii, în Revista de Management şi Inginerie Economică, 2004, volumul 3 / nr.2 (10), Editura Todesco, Cluj Napoca, ISSN 1583-624X, pag.65-67, http://www.revista.amier.org
32. Lia Codrina Conţiu, Managing change – The people dimension of change în volumul Proceedings of The International Conference on Economics, Law and Management, ICELM-1, „Petru Maior” University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Târgu-Mureş, 3-5 iunie 2004, Editura Universităţii „Petru Maior”, ISBN 973-7794-00-1, pag. 437-445
33. Lia Codrina Conţiu, Creativity and Knowledge management within organizations – în volumul Conferinţei Internaţionale „Noi Oportunităţi de Afaceri în Contextul Lărgirii Uniunii Europene” organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra Management, Cluj-Napoca, 21-22 Mai 2004, Editura Risoprint, ISBN 973-656-760-5, pag. 431-437
34. Adrian Petelean, Lia Codrina Conţiu, A study concerning the intentions of conflict resolution within the learning organizations, în volumul The Proceedings of the 5th Biennial International Symposium, SIMPEC 2004, Infomarket Printing House, ISBN 973-8204-57-7 (Vol. 1), Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea TRANSILVANIA Braşov, pag. 26-31
35. Lia Codrina Conţiu, Strategii inovative în managementul educaţional, în volumul Sesiunii Ştiinţifice de comunicări „Realităţi şi Perspective ale Economiei Româneşti în Procesul Integrării Europene”, Ediţia a VI-a, Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica, Management-Marketing, 6/2004, Volumul 2, Alba-Iulia, ISSN 1454-9409, Universitatea „1 Decmbrie 1918” Alba-Iulia, pag. 413-419
36. Lia Codrina Conţiu, Avram Tripon, Învăţarea rapidă în formarea continuă, în volumul Performanţă prin formare continuă – coordonatori Georges Balaye, Liviu Marian, Avram Tripon, Editura Universităţii “Petru Maior” , 2003, ISBN 973-8084-88-1, pag. 114-127
37. Lia Codrina Conţiu, Superlearning and the Economy of the Future, în volumul Interdisciplinarity in Engineering – proceedings of the Scientific Conference with International Participation, Inter-Ing 2003, Târgu-Mureş, volume I Technological Engineering, Assembly Utilities and Equipment in Machine Building, Economy-Economic Engineering, Mechatronics, Editura Universităţii “Petru Maior” Târgu-Mureş, 2003, ISBN 973-8084-81-4, Vol. I, ISBN 973-8084-82-2, pag.265-268
38. Lia Codrina Conţiu, Deschiderea Uşii… în Volumul Viitorul ne preocupă, coord. Simion Creţu, Florian Ciotea, Avram Tripon, Colecţia “Management şi Dezvoltare” Editura EFI-ROM, Târgu-Mureş 2002, ISBN 973-85006-7-2, pag.88-90
39. Lia Codrina Conţiu, Teatrele Regionale Americane – Centre de Creativitate în Symbolon – Revistă de Ştiinţe Teatrale 1-2, 2001, Târgu-Mureş; ISSN 1582-327X, pag.79-82 Contracte de cercetare ştiinţifică (director, membru) 1. Director de proiect, Influenţa culturii organizaţionale asupra managementului resurselor umane în instituţiile publice din România, contract no. 1784/2006, Valoarea totală a proiectului 2.499,35 RON, Perioada 2006, Grant pentru studenţii doctoranzi finanţat de Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mures.
2. Colaborator în cadrul Grantului CNCSIS - Tip A, Cercetări privind armonizarea educaţiei antreprenoriale în universităţile din România cu universităţile din Uniunea Europeană şi din estul Europei – EDARO; cod CNCSIS 476/2007, contract nr. 42GR/14.05.2007, valoare 90000 lei pe an (2007-2008).
3. Colaborator în cadrul contractului de cercetare internaţională Lifelong Learning Programme - EEE - European Entrepreneurship Education; REF 134096 - LLP-1-2007-1-RO - ERASMUS - ECDEM, agreement number 2007 - 2598/001-001; valoare totală 2007-2009 - 269544 Euro.
4. Colaborator în cadrul proiectului Eficientizarea finanţării IMM-urilor inovative în România în condiţiile integrării în UE şi a globalizării, contract nr. 92130/2008, Perioada 2009, valoare 48.100 lei.
5. Colaborator în cadrul proiectului Reţea de cluburi pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile, contract nr. FSE-POSDRU 39/3.2/G/37787 - 2008, Perioada 2010 - valoare 695096 lei, Perioada 2011 - valoare 755.234 lei.
CONȚIU LIA
-c.d.a. dr.-
Curriculum vitae
Europass  
 
Informaţii personale 
Nume / Prenume Corbeanu, Aurelia
Adresă(e) Str. Poştaşului nr 16-20, sector 3, Bucureşti, România Telefon(oane) +40 21 315 36 36,
+40 21 313 42 78
+40 21 311 32 14 Mobil: +40 722 367 954
Fax(uri) +40 21 312 09 13
E-mail(uri) aura@uniter.ro  
Naţionalitate(-tăţi) Română
 
Data naşterii 28 septembrie 1963
 
Sex feminin
 
 
Experienţa profesională 
 
Perioada 2006 – prezent
(1991-economist, 1992-1995 director economic, 1996-2005 director executiv)
Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte executiv
Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea modulelor de lucru în Reţele culturale.
Coordonare activităţi de dezvoltarea locală, regională, naţională şi internaţională, etc.
Managementul activităţii UNITER
Implementarea unei strategii proprii în relaţie directă cu noua configuraţie europeană.
Racordarea instituţiei la proiecte culturale internaţionale.
Evaluare şi selecţia unor proiecte culturale care provin de la alte instituţii culturale.
Obţinere de fonduri pentru proiectele selecţionate.
Susţinerea politicii culturale româneşti pe plan internaţional.
Coordonare parteneriat în reţele culturale europene.
Numele şi adresa angajatorului Uniunea Teatrală din România – UNITER, Str. George Enescu nr. 2-4, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate cultural, cultural educational, socio- cultural
 
 
Perioada 2006 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri de zi:
Proiecte culturale şi managementul lor
Politici culturale
Marketingul produsului cultural
Introducere în teoria întreprinderilor culturale
Management cultural
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere şi Artă, Departamentul de Artă Teatrală – Bd. Victoriei nr. 10, Sibiu, 550024
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional (colaborare din 2001)
 
 
Perioada 2009 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri de licenţă şi masterat
Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de Artă Teatrală Târgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr. 6, 540057 Târgu-Mureş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţional
 
Perioada 2006 – 2010
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat
Masterat teatrologie şi management cultural, Masterat regie
Doctorat
Activităţi şi responsabilităţi principale Politici culturale
Proiecte culturale şi managementul lor
Management şi marketing cultural
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Catedra de Teatrologie, strada Matei Voievod 75-77, sector 2, Bucureşti, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţional
 
 
Perioada 2000 – 2008
Funcţia sau postul ocupat Trainer specializat
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri specializate pe Management cultural, marketing cultural, Reţele culturale, dezvoltare instituţională - ca structură juridică , etc.
Numele şi adresa angajatorului Asociaţii Culturale – ECUMEST, Grado, Transcena, etc
Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţional
 
 
Perioada 1996 – 2012
Funcţia sau postul ocupat Director executiv
Activităţi şi responsabilităţi principale Iniţierea şi derularea unor proiecte culturale, educativ – culturale,  socio- culturale şi de caritate
Numele şi adresa angajatorului Fundaţia „Arte şi meserii – Floare Albastră” – Str.Eremia Grigorescu nr. 21, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Social, socio cultural si educaţional  
Perioada 1996 – 2006 
Funcţia sau postul ocupat Director executiv
Activităţi şi responsabilităţi principale Iniţiere şi susţinere activităţi de perfecţionare în domeniul managementului cultural, managementului de proiect cultural, finanţări diverse, etc.
Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Culturală „Ecumest”, Str. Batiştei nr. 14, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate cultural
 
 
Perioada 2005
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul proiectelor culturale europene şi activităţi culturale derulate prin intermediul Reţelelor culturale europene
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bucureşti, Catedra de Studii Culturale Europene
Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţional
 
 
Perioada 2001 – 2004
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat
Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul Proiectelor Culturale
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Str. Povernei, nr. 6 – 8, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţional  
Perioada 2004
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi principale Integrare socială prin teatru – proiecte socio - culturale, educaţionale, etc.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Alicante, Spania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţional
  Perioada 2002, 2007- 2012
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat
Activităţi şi responsabilităţi principale Management cultural, managementul proiectelor culturale, reţele culturale europene, etc.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Litere şi artă – Chişinău, Republica Moldova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţional
 
Educaţie şi formare 
 
Perioada Septembrie 2001 – Ianuarie 2004
Calificarea / diploma obţinută Doctor în teatrologie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale „- Bucureşti
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională -
 
Perioada Noiembrie 1995 – Octombrie 1996
Calificarea / diploma obţinută Master specializat european în managementul întreprinderilor culturale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala Superioară de Comerţ Dijon şi ECUMEST Association – Dijon, Franţa
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională -
 
Perioada Octombrie 1983-Iunie 1988
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă
Licenţiat, economist
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Academia de Studii Economice - Bucureşti
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională -
 
Perioada 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul Economic nr. 3 - Bucureşti
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională -
 
Perioada 2004
Calificarea / diploma obţinută Atestat audit în administraţia publică locală
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Primăria Municipiului Bucureşti
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională -
 
Perioada 2004
Calificarea / diploma obţinută Impresar artistic
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii – Ministerul Culturii şi Cultelor
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională -
 
 
 
Aptitudini şi competenţe personale 
 
Limba(i) maternă(e) Româna
 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceza, Engleza
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Engleză   5  5  5  5  5
Franceză   5  5  5  5  5
 
 
Competenţe şi abilităţi sociale Având în vedere pregătirea pe care o deţin la nivel profesional, precum şi fondul nativ, abilităţile mele în comunicare au avut şansa de a se îmbunătăţi constant datorită mediului cultural în care activez. Lucrul în echipă pentru realizarea diferitelor evenimente culturale a contat de asemenea în evoluţia carierei mele.
De asemenea, în această auto-evaluare aş preciza ca puncte forte comunicarea eficientă în colectiv şi cu persoane provenind din diferite medii (cultural, economic, social, politic), capacitate de lucru susţinut, creativitatea, iniţiativa, onestitatea, loialitatea şi consecvenţa.
Personalitate dinamică, comunicativă, organizată, analitică.
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Implicarea în organizarea, gestionarea şi promovarea evenimentelor culturale, naţionale şi internaţionale pe care UNITER le derulează a presupus automat dezvoltarea competenţelor organizatorice pentru lucrul în echipă, în repartizarea şi asumarea sarcinilor.
 
Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare periferice: fax, copy print – center
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Utilizare calculator: Office 2007, Browsing, aplicaţii Windows  
Competenţe şi aptitudini artistice -
 
Alte competenţe şi aptitudini   Premiul Preşedintelui UNITER în cadrul Galei Premiilor UNITER, 2010
  Premiul de excelenţă „Dina Cocea”, acordat de Asociaţia Culturală DIALOG, 2011
  Premiul TVR Cultural, pentru excelenţă în domeniul cultural, pentru promovarea tinerei generaţii de   creatori şi pentru programele dedicate artiştilor seniori, 2012
  Premiul acordat de „Asociaţia producătorilor şi organizatorilor de spectacole din România” echipei UNITER, în cadrul Galei Tânărului Actor, 2012
 
 
 
Permis(e) de conducere Deţin carnet de conducere, categoria B.
  Informaţii suplimentare 
 ACTIVITATEA DIDACTICĂ:
- prof. coordonator workshop „Finanţarea proiectelor culturale: criterii de acordare, identificarea şi atragerea surselor”, FSE „Practică teatrală în regiunile Centru şi Nord Vest”, noiembrie 2010, Asociaţia Centrul Multimedia TEATRUL 74 , Tg. Mureş (2011/2012)
- prof. coordonator workshop „Finanţarea proiectelor culturale: criterii de acordare, identificarea şi atragerea surselor”, FSE-POSDRU 2007-2013 / componenta „Practică teatrală în regiunile Centru şi Nord Vest”, noiembrie 2010, Asociaţia Centrul Multimedia TEATRUL 74 , Tg. Mureş (2010/2011)
- expert în comisia de dramaturgie, proiect studenţesc naţional INSPIRED, 2009-2012
- coordonator Proiect „5 teatre, 5 licee”, 2011, 2012 Bucureşti
- membru juriu Concurs national de teatru pentru elevi, Sighisoara,  2011, 2012
- membru juriu Proiect „5 teatre, 5 licee”, decembrie 2011, Bucureşti
- preşedinte al juriului Festivalului STUDIO - Universitatea de Arte Târgu-Mureş, aprilie 2010
- predare curs la disciplinele: Management si marketing cultural la Masterat şi Introducere in      managementul institutiilor de arta /licenţă - Universitatea de Arte Târgu-Mureş, 2009 - 2011
- predare curs la disciplinele/ coordonare lucrări licenţă şi masterat: Proiecte culturale şi managementul lor, Politici culturale, Marketingul produsului cultural, Introducere în teoria întreprinderilor culturale, Management cultural – la Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu – Catedra de Artă Teatrală, Teatrologie Anii I, II, III, IV, Actorie anul IV, masterat - 2001-2012
- predare curs la disciplinele/coordonare lucrari masterat: Managementul proiectelor culturale, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” , Bucureşti – Masterat Teatrologie, Masterat Regie, Doctorat – 2006- 2010
- predare curs la disciplina Managementul proiectului cultural, Masterat, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, 2001- 2004 şi coordonare proiecte de diplomă
- cursuri specializate la Universitatea de artă din Chişinău , 2007-2012
- cursuri specializate _ Universitatea din Alicante, Spania, 2006, 2009  
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:
2000 Seminar european „Policies for Culture” organizat de European Cultural Foundation, Ecume, Ecumest, East-West Parliamentarz Practice Projet, Sinaia, România, Sesiune de comunicare - „Structurile şi mecanismele prin care se poate face auzită vocea reprezentanţilor societăţii civile”
2000 – 2001, trainer specializat, program Management cultural, „Core Training Programme” – parte a programului cultural Phare „Dimensiunea culturală a democraţiei” – 2000, program susţinut de pe 2 ani de zile de Ministerul Culturii şi Cultelor, FIMAN prin programul Phare. Acest program s-a derulat pentru prima dată în România post-decembristă, s-a lucrat regional, iar eu am predat cursuri pentru 100 de operatori culturali, publici şi privaţi din Bucureşti, Iaşi, Vâlcea, Timişoara, timp de 2 ani de zile.
2004 Program Erasmus, Profesor invitat, Cursuri europene „Integrare socială prin teatru” în cadrul Universităţii din Alicante, Spania
2004 Sesiune de comunicare cu tema „Memoria celor care au trecut” şi coordonare grup de lucru în cadrul Centrului Cultural European „Sfântul Iacob de Compostela” de la St. Jean D’Angely, Franţa-Seminar „Religia, Război şi Pace”
2004 Buşteni, Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii, cursuri „Instituţie culturală, Proiect Cultural, Reţea culturală”
2005 – 2010 Bucureşti, UNATC „I.L. Caragiale”, curs Management cultural, în cadrul Masteratului de Teatrologie, Management şi Marketing, Masteratului de regie şi Doctorat
2005 mai, Bucureşti, Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii, cursuri „Instituţie culturală, Proiect Cultural, reţea culturală”
2005 mai, Bucureşti, Seminar GRADO, Seminar „Marketing cultural”
2005 iunie, Bucureşti, Academia Diplomaţilor, Curs „Cooperare culturală la nivel european”, „Instituţie Culturală, proiect cultural, reţea culturală”, „Marketing cultural”
2005 iunie, Buşteni, Forumul ONG, Seminar „Sustenabilitatea organizaţională. Valorificarea acesteia la nivel de reţea”
2005 iunie, Buzău, Festivalul „Gala Noilor Generaţii – Capul de ... Regizor”, Seminar „Cooperare Culturală la nivel european”
2005 septembrie, Bucureşti, Cursuri „Instituţie Culturală – Proiect cultural-reţea culturală”, Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii – Ministerul Culturii şi Cultelor.
2005 octombrie, Bucureşti, Seminar „Marketing Cultural”, Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii- Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti
2006 ianuarie, Bucureşti, seminar „Managementul de proiect în domeniul cultural: provocări reale şi capcane imaginare”
2006 ianuarie, Bucureşti, Seminar de training pentru operatorii culturali organizat de Asociaţia ECUMEST şi Fundaţia Raţiu din Marea Britanie, tema „Managementul Proiectului Cultural”
2006 februarie, Paris, Franţa – PEJA – conferinţă „La culture – la religion”
2006 mai, Bucureşti, Seminar de Training organizat de Ecumest prin AFCN cu sprijinul Consiliului  Britanic – România şi al Consiliului Europei/ Bruxelles, Belgia – tema susţinută „Managementul de proiect în domeniul artistic. Cum să implementezi şi să evaluezi un proiect cultural”
2006 iunie, Buzău, Seminar „Cooperare culturală la nivel european” în cadrul Festivalului „Gala Noilor Generaţii – Capul de ...regizor”
2006 iunie, Bucureşti, Fundaţia Transcena, Seminar „Cooperare culturală la nivel european”
2006 octombrie, Bucureşti, Proiect Francofonia, Seminar şi conferinţă organizat de UNITER cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerul Afacerilor externe – din bugetul Anului Francofoniei. Tema „Utilizarea artelor în dezvoltarea competenţelor profesionale. Model francez şi model românesc”
2006 decembrie, Bucureşti, Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii, Ministerul Culturii şi Cultelor – seminare pentru organizatorii de spectacole „Managementul proiectului cultural”, „Marketing cultural”, „Instituţia culturală / Proiect cultural / reţea culturală”
2007, 2008, 2009, Bucureşti, Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii, Ministerul Culturii şi Cultelor – seminare pentru organizatorii de spectacole „Managementul proiectului cultural”, „Marketing cultural”, „Instituţia culturală / Proiect cultural / reţea culturală”
2009 iunie, susţinere prezentare „Teatrul romanesc şi studiile de management la nivel universitar în România” , ICR New York, SUA
2009, participări în grupurile de lucru la nivel european pentru evaluările mobilitătii artistice la nivel european şi coordonarea grupului de lucru pentru promovarea mobilităţii artistice în europa (ianuarie -Cipru, martie -Paris, aprilie –Luxemburg, iulie – Paris )
  2009, coorganizator al proiectului european e-mobility - câştigător finanţare europeană
  2010, Bucureşti, organizator al atelierului de lucru european – e.mobility unde au participat reprezentanţi din 10 ţări europene
2010, Olanda, Franţa, Luxembrug, Cehia, România, participări în grupurile de lucru la nivel european pentru evaluările mobilităţii artistice la nivel european şi coordonarea grupului de lucru pentru promovarea mobilităţii artistice în Europa
  2010, 2011, coorganizator al proiectului european ON AIR - câştigător finanţare europeană prin Cultura 2007-2013, Bruxelles  2010, 2011, Amsterdam, Olanda, atelier de lucru pentru rezidenţe artistice europene
2010, 2011 noiembrie, coordonator proiect european ON AIR ( 2009/2011), seminar, conferinţă – Bucureşti, România (Olanda, Romania, Germania, Ungaria, Cehia, Polonia, etc)
2010-2012, Cehia, Franţa, Romania, Olanda, coordonator naţional şi coorganizator proiect european „ M4m”
2010, membru al proiectului european „Noi metodologii pentru limbile de pe vechiul continent. O mai bună fructificare a latinităţii la predarea limbii române”, proiect realizat în cadrul Reţelelor de cercetare în învăţământul universitar organizate şi coordonate de către Prorectoratul de Planificare Strategică şi Calitate şi de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Universitatea din Alicante – Spania
2011, coordonator proiect „August Strindberg.Marele drum”, AFCN (Ro)
2011/2012, coordonator proiect european traduceri „August Strindberg – Selected drama”, Decision no 2011 – 3968 / 001 – 001 ( C 2007/2013)
2011, Edinburg, Scoţia, participare la Festivalul Internaţional de Teatru de la Edinburgh / spectacole, dezbateri, prezentări
2011 septembrie, Xiamen, China, participare la Congresul Institutului Internaţional de Teatru, China
2011, participări în grupurile de lucru la nivel european pentru evaluările mobilitătii artistice la nivel european şi coordonarea grupului de lucru pentru promovarea mobilităţii artistice în europa (Paris, Praga, Amsterdam, etc)
2012 februarie, Istanbul şi Izmir, Turcia, susţinere workshop  „Programe de rezidenţă in teatru”, Koc University, Istanbul şi Izmir, Turcia / program european „ON AIR”
2012, coordonator proiect european „M4m”, seminar în RO
2012, coordonator proiect „„De la Bruegel la McCurry-o incursiune in imaginarul copiilor”, aria EDUCAŢIE CULTURALĂ, AFCN (Ro)
2012, coordonator proiect „AUGUST STRINDBERG – UN VEAC DE (RE)LECTURA”, aria ARTELE 
Spectacolului, AFCN( Ro)  
 APARTENENŢA LA DIVERSE ORGANISME
Mai 2009 – sept 2012, octombrie 2012 – 2016, Membru în Consiliul de conducere al ICR – Institutul Cultural Român
Octombrie 2008 – prezent, membru în Comisia  Naţională  UNESCO, România, Subcomisia Cultură
Martie 2007 – prezent, expert al Comisiei de evaluări pentru Impresariat artistic  la  Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii/ Ministerul Culturii
Martie 2006 – decembrie 2007, membru al Comisiei Naţional pentru programul „Sibiu - Capitală Culturală Europeană”
2005 – 2011, expert în comisiile de evaluare ale Directorilor Instituţiilor de spectacol din România / Ministerul Culturii şi Cultelor, Primăria Municipiului Bucureşti 
Martie 1996 – prezent, director – Fundaţia Arte şi Meserii „Floare Albastră”
Mai 1996 – prezent, membru fondator şi Director executiv – Asociaţia Culturală ECUMEST
Martie 1997 – prezent, membru în board-ul Fundaţiei „Centrul Cultural European” Rapsodia
Noiembrie 1998 – prezent, membru în Senatul Uniunii Teatrale din România
Octombrie 2000 – prezent, membru în Consiliul de Administraţie al Fundaţiei Internaţionale pentru Copil şi Familie
Septembrie 1999 – prezent, membru – ORACLE Network
1996 – Prezent, membru în Board-ul Executiv PEJA – Asociaţia franceză Pepinieres Europeennes Pour Jeunes Artistes (Paris)
Septembrie 2007– prezent, Vicepreşedinte al Asociaţiei franceze Asociaţia franceză Pepinieres Europeennes Pour Jeunes Artistes şi Coordonator naţional pentru România ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI Lucrări ştiinţifice:
1.Teza de doctorat
„Teatrul şi societatea”, Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”- Bucureşti, 2004, conducători ştiinţifici: prof.univ. dr. Ilena Berlogea, prof.univ. dr. Mihaela Tonitza Iordache
 2.Cărţi publicate
„Managementul proiectului cultural – noţiuni şi instrumente”, Aura Corbeanu, Editura Centrului pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii”, 2005
„Formare şi re-formare prin teatru”, Aura Corbeanu, Editura Kreiron Bucureşti, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2005 CD-uri realizate
„Managementul proiectelor culturale”, CD realizat de SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”, Bucureşti, 2003
„Bazele managementului cultural”, CD, realizat de FIMAN şi MCC, 2000
Articole în revista „Reţele culturale europene” 2000, 2001
Articol „Revista Teatrul Azi” , Articole Revista Scena.ro, Observator cultural EXPERIENŢĂ SPECIFICĂ ÎN REGIUNE
2012, iunie, Paris – Asociaţia Culturală PEJA - strategii de dezvoltare programe culturale ale asociaţiei la nivel european 2012, Istanbul şi Izmir / Turcia, ateliere de lucru , seminar, proiect european „On AiR” 2011, septembrie,  China – Congres Internaţional al  Institutului Internaţional de Teatru 2011, martie, Budapesta, expert în cadrul programului european „On AiR” 2010, Amsterdam, Praga, Paris, Bucureşti  expert în cadrul programului european „e_.mobility” şi „On AiR” 2009, noiembrie, expert în cadrul programului european „e.mobility”, participant în grupul de lucru pentru mobilitatea artistică, Lisabona, Portugalia 2009, iunie, participare la Conferinţa Naţională a instituţiilor de spectacole şi a Universităţilor de Artă din Statele Unite ale Americii, New York; susţinere conferinţă de presă la ICR România, NY şi prezentarea teatrului românesc contemporan alături de cursurile de specializare la nivel de
management cultural în universităţile de profil din România 2009, martie, expert în management cultural pentru programe destinate dezvoltării culturale în estul europei, Chişinău, Republica Moldova 2009 ianuarie, Nicosia, Cipru expert în cadrul programului european „e.mobility” 2009, martie, Paris, expert în cadrul programului european „e.mobility” 2009, aprilie, Luxemburg, expert în cadrul programului european „e.mobility” 2009, iulie, Paris, expert în cadrul programului european „e.mobility”
 
2008, noiembrie, participare la seminarul „La rencontre de Bucarest” şi susţinerea unei conferinţa cu tema „ Ce dinamici oferă politicile culturale locale ?  Trebuie să se dezvolate parteneriatul public – privat  ? Ce implicaţii produce acest parteneriat ? „. Au fost 45 de participanţi din ţările europene. 2008, august – membru al Consiliului Media Calatis pentru cultură, educaţie şi cooperare socială în vederea dezvoltării regiunii de sud a Mării Negre- coordonator al dezvoltării culturale 2008 – Coordonator Atelier european de formare înscris în programul Cultura 2000 – Map XXL – Franţa,  cu tema „Rezidenţele artistice şi mobilitatea creatorilor în Europa”. La acest seminar au participat  reprezentanţii ţărilor partenere ale programului, reprezentanţi ai structurilor culturale primitoare, artişti şi experţi europeni. Seminarul a fost realizat de UNITER, Asociaţia Franceză PEJA, Ministerul Culturii şi Cultelor, Primăria Mangalia  2007 – Coordonator proiect european în România, în cadrul Programului Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007. În iulie 2007 a avut loc reuniunea coordonatorilor şi corespondenţilor naţionali ai celor 27 de ţări partenere în cadrul programului european mapxxl tocmai pentru că în 2007 Sibiu a fost Capitală Culturală Europeană alături de Luxembourg, partenerul nostru de bază în cadrul Asociaţiei Franceze Pepinierele Europene pentru Tineri Artişti (27 de ţări membre). A fost cea mai importantă întâlnire a reprezentanţilor tuturor ţărilor implicate în program, având în vedere că a fost cea în care s-a făcut bilanţul rezidenţelor artistice, prezentarea rezultatelor programului mapxxl, relevarea diversităţii tinerei creaţii europene. 2007 – Coordonator Atelier european de formare înscris în programul Cultura 2000 – Map XXL – Franţa,  cu tema „Cum să perenizăm noile rezidenţe şi să favorizăm emergenţa polilor de competenţă în ceea ce priveşte mobilitatea artiştilor într-o Europă extinsă?”. Garanţia existenţei mobilităţii artiştilor
este una dintre mizele Europei aflate în mişcare. Acest seminar are drept obiectiv acumularea experienţelor fiecăruia pentru a pune în valoare aşteptările actorilor mobilităţii, dar mai ales de a acompania naşterea noilor poli care favorizează această mobilitate artistică în Europa. A reunit reprezentanţii ţărilor partenere ale programului, reprezentanţi ai structurilor culturale primitoare, artişti şi experţi europeni. Seminarul a fost realizat de UNITER, Asociaţia Franceză PEJA, Ministerul Culturii şi Cultelor, Sibiu – Capitală Culturală 2007, Luxemburg etc.
proiectului. Coordonator proiect european. 2004 – 2006 – Membru al Forumului Cultural Balcanic, Salonic, Grecia 1998 – 2008 – Membru şi activităţi de reprezentare la nivelul reţelei europene ENCAT – European Network of Cultural Administrator Training Centres 2005, 2006, 2007, 2008 – Activităţi de reprezentare la nivelul IFEA – Internaţional Festival / Event association Europe 2005, 2006 – Activităţi de reprezentare şi iniţiere proiecte la nivelul reţelei europene EUNETSTAR 2 (9 festivaluri internaţionale din Franţa, România, Belgia, Germania, Marea Britanie, Spania, Croaţia, etc.) 2005 – 2007 – Coordonator şi pilot proiect european pentru România „Mobility in art process, mapxxl”, program Cultura 2000, Asociaţia Franceză „Pepinieres europeennes pour jeunes artistes”. Programul este implementat de 7 co-organizatori, 104 parteneri şi peste 70 de structuri culturale primitoare din 26 de ţări (Germania, Austria, Belgia, comunitatea franceză şi cea flamandă, Bulgaria, Cipru, Canada-Quebec, Spania, Estonia, Finlanda, Franţa, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, Cehia, România, Serbia şi Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Suedia).
Programul mapxxl oferă 61 de rezidenţe multidisciplinare în 26 de ţări pentru mai mult de 80 de artişti cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani. Asociat unei structuri profesionale, unui oraş şi unui coordonator de rezidenţă, artistul beneficiază de o perioadă de rezidenţă de 2 până la 9 luni într-o structură de primire pe care a ales-o personal. coordonator de rezidenţă, artistul beneficiază de o perioadă de rezidenţă de 2 până la 9 luni într-o structură de primire pe care a ales-o personal. 2000 – 2006 – Prima participare românească a unei companii de teatru independent  la  Encounters From Bussang. O săptămână de reprezentaţii, workshop-uri, dezbateri pentru  actori tineri organizat de Asociaţia franceză Les Theatrales Des Jeunes En Europe) – selectarea şi organizarea proiectului. Coordonator proiect european. 1996 – Prezent – Membru în Board-ul Executiv PEJA – Pepinieres Europeennes Pour Jeunes Artists
(Paris), Franţa – Asociaţia PEJA, Coordonator naţional pentru România, Vicepreşedinte al Asociaţiei din septembrie 2007
Evaluarea proiectelor europene pentru selecţia bianuală a artiştilor în rezidenţă în peste 35 de structuri culturale europene.
Implementarea proiectelor culturale multianuale în România şi în celelalte 16 ţări partenere.
Participarea în grupuri de lucru pentru realizarea unor structuri artistice funcţionale la nivel European 1998 – BARCELONA, CULTURAL POLICIES (Politici culturale) reuniune organizată de Cultural Observatory for Cultural Policies din Barcelona. Septembrie 1997 – BARCELONA, CULTURAL POLICIES (Politici culturale) reuniune organizată de
Cultural Observatory for Cultural Policies din Barcelona. Stagiu de perfecţionare în cadrul acestei instituţii. 1996 –  2012 – Membru în Ansamblul General al  EFAH – European Forum For Arts And Heritage
(Bruxelles). EFAH este cel mai mare forum interdisciplinar cultural în Europa.  August 1995 – AMSTERDAM, Stagiu de perfecţionare „CULTURAL MANAGEMENT WORKSHOP” organizat de Amsterdam University în colaborare cu Theater Institut Netherlanden Septembrie 1994 – MANCHESTER, CITY OF DRAMA. Stagiu de perfecţionare la nivelul managementului evenimentelor culturale internaţionale derulate la nivelul unui an calendaristic. Februarie 1994 – PARIS, LA MAISON DES CULTURES DU MONDE, promovarea culturii româneşti, implementarea unui proiect de colaborare româno-francez. Stagiu de perfecţionare la nivelul managementului şi marketingului cultural în Teatrul „Le rond Point” şi în cadrul instituţiei „LA MAISON DES CULTURES DU MONDE” Martie 1993 – LONDRA, stagiu de perfecţionare în domeniul managementului cultural în cadrul Asociaţiei Britanice pentru schimburi culturale europene. EXPERIENŢA ÎN EVENIMENTE CULTURALE ORGANIZATE DE UNITER:
 Gala Premiilor UNITER, Bucureşti, 1990 – 2012, Director executiv şi producător pentru 17 ediţii ale Galei, din 1996. Gala Premiilor UNITER are loc anual şi acordă premiile UNITER pentru fiecare stagiune teatrală încheiată. Decernarea premiilor se face după principiul nominalizărilor decise de un Juriu format din critici teatrali. În seara Galei, un alt Juriu, format din personalităţi ale vieţii teatrale, decide, prin vot secret, dintre aceste nominalizări, câştigătorul fiecărui Premiu.  Gala Tânărului Actor – HOP, 1998 – 2012, Director executiv pentru cele 15 ediţii,. Evenimentul,  care a fost reluat în anul 1998, după o întrerupere de mai mulţi ani, reprezintă o primă carte de vizită a tinerilor absolvenţi ai institutelor de învăţământ superior teatral la care puteţi contribui şi dumneavoastră. La GALA TÂNĂRULUI ACTOR sunt invitaţi să participe, în secţiunea competitivă, absolvenţi ai tuturor institutelor de învăţământ superior din ţară, după ce a avut loc selecţia preliminară asigurată de către un juriu alcătuit din personalităţi ale vieţii teatrale. Un alt juriu, în perioada desfăşurării festivalului, decide câştigătorii. Alături de concurenţi, sunt invitaţi  toţi directorii de teatru din România, critici de specialitate, jurnalişti, profesionişti din zona teatrului, în dorinţa de a crea o piaţă culturală capabilă să îi absoarbă pe baza competenţei pe tinerii artişti dornici de afirmare.  Festivalul Naţional de Teatru, Bucureşti - ediţiile 2000 – 2012, Director executiv al Festivalului Naţional de Teatru cu participare internaţională (din 2006) pentru cele 13 ediţii. Festivalul Naţional de Teatru este evenimentul teatral de anvergură al fiecărui an, important atât pentru comunitatea teatrală care se reuneşte într-o competiţie marcată de selecţionerul unic al Festivalului, dar şi pentru Cetate şi publicul ei, care beneficiază de o ofertă culturală specială. Festivalul Naţional de Teatru are ca misiune  prezentarea şi promovarea vieţii teatrale din România şi a artei spectacolului într-un dialog european. Este un spaţiu de dezbatere, de analiză, de căutări artistice ce se adresează comunităţii teatrale din ţară şi din străinătate, dar şi un spaţiu şi timp deschis publicului, căci este perioada în care publicul bucureştean şi nu numai are posibilitatea vizionării şi informării abundente. În acest sens, FNT este un spaţiu al întâlnirilor; de la toate componentele artei spectacolului,   la şcoli şi companii independente până la instituţiile de profil, subvenţionate, din România; de la ateliere la spectacol şi analiza acestora în dezbateri publice
 Festivalul „Gala Noilor Generaţii – Capul de regizor” Buzău – Director executiv, 2006
Capul de… Regizor are ca obiectiv principal promovarea şi susţinerea noilor generaţii de regizori şi a creaţiilor lor teatrale şi urmăreşte stimularea creativităţii în arta spectacolului dramatic, în perimetrul culturii naţionale ca identitate creatoare într-un proces ireversibil de comunicare culturală la nivel european şi numai. De asemenea, se preocupă de stabilirea unui climat profesional, care să stimuleze dialogul între tinerii creatori din domeniul teatral, reperând, totodată, tendinţele estetice şi ideatice din spaţiul spectacologiei contemporane. Faţă de ediţiile anterioare, în anul 2006 s-a realizat un Modul de dezvoltare culturală locală prin  externalizarea ofertei culturale prin utilizarea spaţiilor deschise ale oraşului şi împrejurimilor şi prin animarea lor cu spectacole de teatru, muzică, concerte în spaţii libere pe scene special amenajate.
  Festivalului Internaţional de Teatru pentru Copii „100, 1000, 1000 000 de poveşti”,  Bucureşti – Director executiv – 2005-2012, 8 ediţii
Acest festival constituie pentru organizatori o primă carte de vizită a teatrului românesc pentru copii care este deschis către forme moderne de abordare a tehnicilor teatrale, precum şi un spaţiu gazdă pentru trupele străine care vor evolua în faţa copiilor din România, contribuind în mod direct la educarea prin teatru a generaţiilor diferite de copii. Alături de spectacolele din Franţa, Croaţia, Bulgaria, Anglia, Suedia, Finlanda, etc. România activitatea Festivalului a marcat lansarea Programului pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (Baloane Colorate), prezentarea textelor lectură pentru copii, ateliere de lucru cu şi pentru copiii din spitale - Programul Cliniclown, lansări de expoziţii, cărţi, cd-uri – toate destinate copiilor  Proiectul „Utilizarea artelor în dezvoltarea competenţelor profesionale. Model francez şi model românesc” – Director de proiect, Bucureşti , 2006
Un proiect al UNITER  finanţat de Ministerul Culturii şi Cultelor  din bugetul alocat Anului Francofoniei  Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007
Coordonator – director de proiect pentru următoarele proiecte:
- „Retrospectivă de scenografie HELMUT STURMER” – 2006, 2007
- „Tinerii marginalizaţi şi artele spectacolului” – 2007
- „CETATEA” - 2006, 2007
- „Gala Premiilor UNITER” – 2007
- „Reuniunea coordonatorilor şi corespondenţilor naţionali ai celor 26 de ţări partenere în cadrul programului european map xxl – Pépinières européennes pour jeunes artistes”, 2007
- Opera – „Tragedia lui Carmen”, 2007  Casa Artiştilor – Director de program. Programul funcţionează ca un grup de asistenţă a cărei menire este resocializarea artiştilor pensionari prin implicarea lor într-un set de programe care să facă să funcţioneze din nou relaţia activă dintre ei şi comunitate.
CORBEANU AURA
-c.d.a. dr.-
CARMEN GIANINA COTOFANA  Date personale
Data nasterii:  19 of Aprilie 1979, Bacau, ROMANIA
Email:        carmen.cotofana@gmail.com
Tel:        004 0722 168 138
Nationalitate:   Romana Studii
2001       Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica “I.L.Caragiale” ,sectia
                       coregrafie, prof.univ. Raluca Ianegic,Bucuresti
1997       Liceul de Coregrafie “Octavian Stroia” , Cluj-Napoca Workshop-uri
1997 – 2010
Pal Frenak, Damiano Foa, Gigi  Caciuleanu, Vava Stefanescu, Florin Fieroiu, Karine  Saporta, Donna  Uchizono,  Marie Gabrille Rotie, Jean-Marc Heim ,Jean Jerregaard, Pascal Alio, Mark Tompkins, Carol Brawn, David Zambrano, Charles Lineham, Allison Green, Vera Mantero, Sebastian Prantl, David Zambrano, DD Dorvillier, Martin Sonderkamp, Xavier Le Roy, Thomas Lehman, Peter Stamer, Serge Ricci. Proiecte personale
2011 -  “Back to zero” solo prezentat in premiera Centrul National al Dansului, Bucuresti
2009 -  “Stage psychosis” solo prezentat in premiera la Teatrul Maghiar de Stat Cluj si invitat in Platforma
            Dansului Contemporan Romanesc/CNDB
2008 -  “Recycle me” proiect work in progress prezentat in cadrul programului de rezidenta  “Dialogue 08”, Nottingham
2005 -  “Free MegaExtraSuperHyper” proiect de dans in cadrul programului de rezidenta  “Terrains Fertiles” in Bucuresti,
              Viena si Paris
2003--- "Ex HOUSE tiv" proiect de dans realizat cu dansatori neprofesionisti, Centrul M.A.D.  Bucuresti
2002--- "Step Forward", proiect - work in progress - Under Reconstruction, workshop condus de coregraful Joel Borges in
              Montenegro si Paris
2001--- “Take Five”, Festivalul International - BucharEAST – WEST, Centrul M.A.D, Bucuresti
2000--- “Fiinte ale mainilor”  Festivalul INDEPENDANS, Teatrul Odeon - Bucuresti
1999--- “Fiinte ale mainilor”, Premiul II pentru debut, Festivalul International – EURODANCE , Iasi
1997--- “Intermitentele memoriei”, Festivalul Usi Deschise – U.N.A.T.C.  ,Bucuresti Experienta profesionala
2011 ---  “After All” coregrafia Vava Stefanescu, productie Temps d”Image Varsovia
2010 ---  “Bun ramas” coregrafia Farid Fairuz, Centrul National al Dansului, Bucuresti
2009 ---  “Iluzionistele” coregrafia Madalina Dan, Centrul National al Dansului, Bucuresti
2008 ---  “Cvartet pentru o lavaliera” coregrafia Vava Stefanescu, Centrul National al Dansului, Bucuresti
2007 ---  “8 days a week” coregrafia Eduard Gabia, KaaiTheater, Bruxel
2007 ---  “Dedublarea” coregrafia Madalina Dan, Centrul National al Dansului, Bucuresti
               “Athanor/ Lupta, emotie, dans” coregrafia Ion Dumitrescu, Studioul Casandra, Bucuresti
2005 ---  “Body Scape III” coregrafia Sebastian Prantl - ImPulsTanz Festival, Viena
2004 ---  “Ready (Modern) Made” coregrafia Florin Fieroiu,Festivalul SESC “Forum Mondial  Cultural” Sao Paolo, Brazilia
               “Behaviour-ism” coregrafia Catalina Gubandru, Teatrul Notara, Bucuresti
2003---  “Ready (Modern) Made” coregrafia Florin Fieroiu, Festivalul Balkan Dance Platform, Centrul M.A.D., Bucuresti
              “Lume” coregrafia Charles Lineham, proiect de dans realizat in colaborare cu  Alexandru Balanescu
               Quartet,Festivalul international BucharEST – WEST, Teatrul Bulandra, Bucuresti
              “Astazi la ora 19”, coregrafia Ioana Macarie, Festivalul AEROWEVES, Londra si  Premiul I Festivalul 
              AERODANCE  JULI DANCE, Amsterdam
2002---. “Miss Understandings”, coregrafia Maria Baroncea, Studioul Casandra, Bucuresti
              “Human Installation” proiect de dans condus de coregraful Florin Fieroiu Festivalul IndepenDANCE, Centrul
               M.A.D., Bucuresti
2000--- “Hammam” coregrafia Mihai Mihalcea, Festivalul INDEPENDANS,Teatrul Odeon
              “Quartet” coregrafia Lorette  Enache Festivalul INDEPENDANS,Teatrul Odeon
              “Leitmotiv” coregrafia Ema Ciobanu, Festivalul INDEPENDANS,Teatrul Odeon
1999---  “Despre tine” coregrafia Vava Stefanescu si “Liber sa pleci” coregrafia Valentina de  Piante, Festivalul Luna
              Bucurestilor,
1998--- “Exercitiu de imaginatie” coregrafia Sorana Badea, Romanian Dance Platform Festival, T. N. B., Sala Atelier Proiecte teatru – dans
2012---  „Tigrul Sibian” scris si regizat Gianina Carbunariu, Teatrul de Comedie, Bucuresti
2010---  „Sold out” scris si regizat Gianina Carbunariu,  Münchner Kammerspiele, Munhen
2008---  „Poimaine alaltaieri”   scris si regizat Gianina Carbunariu, Teatrul  Mic, Bucuresti
2007---  „Sado – Maso blues bar”  de Maria Dragomirescu, regia Gianina Carbunariu, Teatrul Foarte Mic, Bucuresti
2006---  „Balul” scenariul Mihaela Mihailov si Radu Nica, regia Radu Nica, Teatrul Radu Stanca, Sibiu
              „Agamemnon” de Rodrigo Garcia, regia Radu Nica, Teatrul Metropolis, Bucuresti
2004---  “Natural born Fuckers”, regizor Marcel Top, Teatrul ACT, Bucuresti
             “ Leonce si Lena” de Georg Buchner,regizor Alexandru Dabija, Teatrul ODEON - Bucuresti
              “Mady-baby.edu”  scris si regizat Gianina Carbunariu, Teatrul Foarte Mic, Bucuresti
2003---  “Ma cheama Isborg.Sunt o leoaica.” de Havar Sigurjonson, regizor Gianina Carbunariu, “Festivalul
               International de  Teatru” in Sibiu si “Festivalul  I.L.Cargiale” Teatrul Mic, Bucuresti
             “Norocul ii ajuta pe cei indrazneti” by Franz Xaver Kroetz, regizor Gianina Carbunariu, Teatrul Act - Bucuresti
             “Stop the tempo” scris si regizat de Gianina  Carbunariu “Teatrul Luni” GREEN HOURS, Bucuresti si Festivalul
              International de Arta Dramatica Wiesbaden,Germania
2002---  “Omul cu o singura aripa”, de Matei Visniec, regizor Gianina  Carbunariu, U.N.A.T.C.
Burse
2005 --- danceWEB-Europe Scholarship - Viena
COȚOFANA CARMEN
-cd.a. dr.-
Nicolae Cristache Data naşterii: 5 decembrie 1959
email: nicolae_cristache@yahoo.com
website:
Profil reţea socială: http://www.facebook.com/people/Cristache-Nicolae/100000063574592
Telefon  0743203926
  Activitate în TNTgM: roluri
Nr. crt. TITLUL PIESEI AUTORUL ROLUL REGIA Anul
1.  FURTUNA William Shakespeare Sebastian Kincses Elemér 1986-1987
2.  …ESCU Tudor Muşatescu Poliţistul Nicoleta Toia 1989-1990
3.  NEÎNŢELEGEREA Albert Camus Ian Eugen Mercus 1990-1991
4.  O DARGOSTE DE MILIOANE Claude Magnier Philippe Dan Alexandrescu 1990-1991
5.  PE MUCHIE DE CUŢIT Sławomir Mrożek Slabul Camelia Robe 1990-1991
6.  TACHE, IANKE ŞI CADÂR Victor Ion Popa Ionel Adriana Piteşteanu 1990-1991
7.  TOPAZE Marcel Pagnol Tamise Eugen Mercus 1990-1991
8.  DOI PE-O BANCĂ Alexandru Ghelman El Zoltan Shapira 
9.  BUDA sau URMA SCAPĂ TURMA Alin Fumurescu Cerşetorul Riel Karmy-Jones 1991-1992
10.  LACRIMA TĂCERII – recital - Lucian Blaga  Victor Ioan Frunză 1991-1992
11.  PELICANUL August Strindberg Axel Dan Alexandrescu 1991-1992
12.  UN REGAT PENTRU UN ASASIN Peter Karvas Cecril Grey Gheorghe Jora 1991-1992
13.  ARCA LUI NOE Lucian Blaga Noe Dan Alexandrescu 1992-1993
14.  ÎMBLÂNZIREA SCORPIEI William Shakespeare Actor IV Mircea Cornişteanu 1992-1993
15.  NEMAIPOMENITELE AVENTURI ALE UNUI SOLDĂŢEL DE PLUMB Sacha Lychy Împăratul Cristian Mihăilescu 1992-1993
16.  PIESĂ CU REPETIŢII Martin Crimp Anthony Steadman Th. Cristian Popescu 1992-1993
17.  TRUPA PE BUTOAIE I Jean Variot Isabella, Gardistul, Spadasinul, Tatăl, Cumnatul Victor Ioan Frunză 1992-1993
18.  TRUPA PE BUTOAIE II – POVESTEA COMICĂ A MAGULUI FAUST Jean Variot Faust Victor Ioan Frunză 1992-1993
19.  SATYRICON V. Nicolae şi V. I. Frunză după Gaius Petronius Ascyltos Victor Ioan Frunză 1993-1994
20.  WOYZECK Georg Büchner Andres Axel Bagatsch 1993-1994
21.  COROLA DE MINUNI A LUMII - recital - Lucian Blaga  Dan Glasu 1994-1995
22.  IVANCA Lucian Blaga Luca Traian Penciuc 1994-1995
23.  ŢARA FERICIRII Tudor Muşatescu Dr.Pruncu Cornel Popescu 1994-1995
24.  HEI OAMENI BUNI William Saroyan El Oana Leahu 
25.  RECITAL LUCIAN BLAGA   Nicolae Cristache 1996
26.  DON QUIJOTE ŞI SANCHO PANZA Mihail Bulgakov Sanson Carrasco Marius Oltean 1995-1996
27.  MARAT/SADE Peter Weiss Duperret Tino Geirun 1995-1996
28.  MĂSURĂ PENTRU MĂSURĂ William Shakespeare Lucio Th. Cristian Popescu 1996-1997
29.  MINUNEA Sânziana Popescu Lupul Kincses Elemér 1996-1997
30.  MOŞTENIRE John Harvey Robbie Scott Johnston 1996-1997
31.  OFER CAMERĂ, STUDENT… (spectacol în limba română şi franceză) Louis Velle M.Toupleine Raluca Iorga Mândrilă 1997-1998
32.  RICHARD AL II-LEA William Shakespeare Henry  Bolingbroke Mihai Manolescu 1997-1998
33.  ŞI MINIŞTRII CALCĂ STRÂMB Ray Cooney George Pigden Cristian Ioan 1997-1998
34.  TRILOGIA VILEGIATURII Carlo Goldoni Gugliemo Cristian Ioan 1997-1998
35.  MACBETH William Shakespeare Malcolm Ştefan Iordănescu 1999-2000
36.  PING BODY Radu Macrinici Emil Th. Cristian Popescu 1999-2000
37.  TREI GEMENI LA PARIS Antonio Mattiuzzi-Collalto Ţane din Braşov, Ţane din Sulina, Ţane din Buzău Cristian Ioan 1999-2000
38.  REGINA IOCASTA Constantin Zărnescu Paznicul Dan Alexandrescu 2000+2001
39.  AMORPHE D’OTTEMBURG Jean-Claude Grumberg Amorphe D’Ottenburg Cristian Ioan 2000-2001
40.  DUELISTUL Petre Barbu Paul Tampa Attila Vizauer 2001-2002
41.  AZILUL DE NOAPTE Maxim  Gorki Vasca Pepel Kincses Elemér 2002-2003
42.  CRĂIASA ZĂPEZII (spectacol în limba română şi franceză) Hans Christian Andersen Renul Aurel Ştefănescu 2002-2003
43.  O SCRISOARE PIERDUTĂ I. L. Caragiale Ştefan Tipatescu Răzvan Ioan Dincă 2002-2003
44.  PROŞTII SUB CLAR DE LUNĂ Tudor Mazilu Gogu Ioan Ieremia 2002-2003
45.  REGINA IOCASTA (spectacol în limba franceză) Constantin Zărnescu Oedip Cristian Ioan 2002-2003
46.  SEPARAŢI ÎN CASĂ Achille Roselletti Tony Achille Roseletii 2003-2004
47.  CLINICA AMANŢILOR John Chapman şi Dave Freeman Alec Claudiu Goga 2004-2005
48.  PESCĂRUŞUL A. P. Cehov Trigorin Kincses Elemér 2004-2005
49.  COLONIA PENITENCIARĂ Franz Kafka Colonelul Ulf Duckelmann 2005-2006
50.  MANOLE SAU DARUL DE A IUBI (spectacol în limba româna, franceză şi spaniolă)  Manole Cristian Ioan 2005-2006
51.  CRIMĂ ŞI PEDEAPSĂ F. M. Dostoievski Porfiri Marius Oltean 2008-2009
52.  SCANDAL LA OPERĂ Ken Ludwig Tito Merelli Petre Bokor 2008-2009
53.  IUNIE Egressy Zoltán Zar Ferencz  Victor Ioan Frunză 2010
54.  VIAŢA LUI HELGE Sibylle Berg Moartea  Victor Ioan Frunză 2010
55.  ZORBA După Nikos Kazantzakis Zorba Sorin Misirianţu 2011
56.  CLOACA Maria Goos Marten Cristian Theodor Popescu 2012
57.  EFECTUL GENOVEZE Alina Nelega Silviu Gavril Cadariu 2012
58.  AMURGUL BURGHEZ Romulus Guga Generalul Anca Bradu 2012 Activitate în alte teatre: roluri
Nr. crt Titlu Autor Rol/ personaj Regizor Teatrul/ Instituţia organizatoare Anul
1.  BAIA ROMANĂ Stanislav Stratiev Salvamarul Cristian loan Teatrul de Nord, Satu Mare 1988
2.  EU (scenariu după Istoria Religiilor de Mircea Eliade)  Eu Liviu Pancu Teatrul Scena 2005
3.  HAMLET William Shakespeare Fortinbras Liviu Pancu Teatrul Scena 2002
4.  MICUL INFERN Mircea Ştefănescu Curtezanul Constantin Doljan Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş 1984
5.  OPERA DE TREI PARALE Bertold Brecht Brown Adriana Piteşteanu Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş 1987
6.  PITICUL DIN GRĂDINA DE VARĂ D. R. Popescu Preotul Cristian Ioan Teatrul de Nord, Satu Mare 1988
7.  ROMEO ŞI JULIETA William Shakespeare Ducele Liviu Pancu Teatrul Scena 2001
8.  SCANDALOASA LEGĂTURĂ DINTRE DL. KETTLE ŞI D-NA MOON John Boynton Priestley Doctorul Călin Florian Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş 1984
9.  SCOICA DE LEMN Fănuş Neagu Mihai Pallela Adriana Piteşteanu Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş 1987
10.  VULPEA ŞI STRUGURII Aura Figueiredo Agnostos Călin Florian Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş 
11.  CUM SE CUCERESC FEMEILE Woody Allen Jim Cristian Ioan Teatrul de Nord, Satu Mare 1988
12.  DON GIL DE CIORAP VERDE Tirso de Molina Osorio Cornel Popescu Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş 1988
13.  EUROPA APORT VIU SAU MORT Paul Cornel Chitic Revoluţionarul, Prinţul, Consilierul Cristian Ioan Teatrul de Nord, Satu Mare 1989
14.  FARENHEIT 451 Ray Bradbury Colonelul Liviu Pancu Teatrul Scena 2003
15.  HEDDA GABLER Henrik Ibsen Asesorul Brak Călin Florian Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş 1988
16.  NU SUNT TURNUL EFFEL Ecaterina Oproiu Bătrânul  domn, Tudor, Dispecerul Kovacs Levente Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş 1986
17.  OMUL CU MÂRŢOAGA George Ciprian Chirică Kovacs Levente Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş 1988
18.  VÂRSTELE IUBIRII Tudor Muşatescu Directorul Kovacs Adam Teatrul de Nord, Satu Mare 1989
19.  REGINA IOCASTA (spectacol radiofonic) Constantin Zărnescu Oedip Mihai Lungeanu Radio Târgu Mureş 2004
20.  O NOAPTE FURTUNOASĂ I. L. Caragiale Chiriac Călin Florian Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş 1988
21.  OEDIP REGE Sofocle  Liviu Pancu Teatrul Scena 2008
22.  ZAMOLXE Lucian Blaga  Liviu Pancu Teatrul Scena 2007 Regie teatru
Nr. crt Titlu Autor Teatrul/ Instituţia organizatoare Anul
1.  LADA Ion Sava  Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş 
2.  RECITAL LUCIAN BLAGA  Teatrul Naţional Târgu Mureş 1994
3.  VARSTELE IUBIRII Tudor Muşatescu Casa de Cultură Reghin 2001
4.  ESCU Tudor Mu;atescu Casa de cultură Reghin 2002
5.  FANTOMELE MADRIDULUI Calderon de la Barca Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş 2007 Film
Nr. crt Titlu Autor Rol/ personaj Regizor Anul
1.  ABSOLUT NEPREVĂZUT  Titi Cap de Nit  Radu  Popovici 
2.  TRANSILVANIA  Le passeur-Nicu Tony Gatlif 2006
3.  reclama la SPRITE  - MUSCULOSUL SE ÎNTOARCE  Musculosul   Radu Muntean 
4.  reclama BERE  CIUC  Nemuritorul  
5.  VIZITA ARHIEPISCOPULUI
(DOLINA)  Comandantul Tiraspolienilor  Kamondi Zoltan 2005
6.  FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ  Împăratul  Verde Radu  Popovici 1988
7.  FĂRĂ LUMINI DE POZIŢIE  Bebe, Paul   Mihnea Columbeanu 1989 Alte activităţi:
• Prezentator al emisiunii de divertisment„ZigZag sonor”, Radio  Târgu-Mureş, 1990-1996
• Realizator al emisiunii NOAPTE DE NOAPTE, la Radio Tg. Mureş, 2002-2006.
• Realizator al emisiunii SUFLETE TARI, Antena1 Tg. Mureş, 2005-2007
• Mişcare scenică şi lupte, SATYRICON, după Petronius, direcţia de scenă V. I. Frunză
• GALA OMULUI ANULUI 2001 şi 2006 (regie, scenografie)
• 45 DE ANI DE RADIO LA TG. MUREŞ ( regie, scenografie, prezentare)
• Ştii TV (emisiuni)
• Director artistic al Teatrului Naţional din Tg. Mureş, 2007-2012
• Producător delegat pt. teatru la Teatrului Naţional din Tg. Mureş, 2012.
• Director general adjunct al Teatrului Naţional din Tg. Mureş, 2012 -
Studii
Nr. crt. Titlul specializare Universitate An
1.  Licenţiat Arta actorului Institutul de Teatru  din Târgu Mureş 1988
2.  Master Regia spectacolului contemporan Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş 2005
3.  Doctor Arta teatrului contemporan Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş 2012
Premii şi nominalizări
• Laureat al Marelui Premiu de Interpretare la GALA TÂNARULUI ACTOR – Costineşti,  1989
• Laureat al Marelui Premiu de Interpretare la FESTIVALUL INTERNAŢIONAL LUCIAN BLAGA, 1992
• Premiul I pentru regie cu piesa VÂRSTELE IUBIRII DE Tudor Muşatescu la Festivalul de Umor „Ştefan Bănică”.
CRISTACHE NICOLAE
-c.d.a. dr.-
Curriculum vitae
1. Nume:   Janosi 2. Prenume:   Maria Magdalena 3. Data şi locul naşterii:  09.01.1957, Petrila jud. Hundeoara 4. Cetăţenie:  romana 5. Stare civilă:  necasatorita 6. Studii: Instituţia Perioada Grade sau diplome obţinute
Academia de Studii Economice din Bucuresti 1979-1983 Licentiat in studii economice
Universitatea de Arta Teatrala Tg. Mures 2006-2009 Licentiat in arte teatrale 7. Titlul ştiinţific: doctor 8. Experienţa profesională: Institutia Perioada Funcţia Descriere
Tesatoria de Bumbac Tg. Mures 1984-1987 Economist -activitati financiar-contabile
Tesatoria de Bumbac Tg. Mures 1987-1995 Sef oficiu de calcul -coordonarea personalului implicat in conducerea operativa pe calculator a activitatilor financiar-contabile, urmarire a productiei, etc
Universitatea de Arta Teatrala Tg. Mures 1995-2003
1996-2000 Contabil Sef
Cadru did.asociat -coordonarea activitatii financiar-contabile, gestionarea resurselor financiare, control financiar preventiv
-disciplina: Initiere în utilizarea calculatoarelor
Universitatea de Arta Teatrala Tg. Mures 2003-2007
2004-2006 Director General Administrativ Cadru did.asociat -coordonarea activitatii economice, administrative, sociale
- disciplina: Management şi marketing teatral. Organizarea producţiei teatrale
Universitatea de Arte Tg. Mures 2007-
2011- Contabil Sef
Cadru did.asociat - coordonarea activitatii financiar-contabile, gestionarea resurselor financiare, control financiar preventiv
- disciplina: Impresariat artistic. Management şi marketing cultural. Organizarea evenimentului cultural, Marketingul produselor culturale 9. Limbi straine cunoscute: maghiara, franceza, engleza Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
Data completării: 01 martie 2013  
JÁNOSI MARIA MAGDALENA
-c.d.a. dr.-
 
  
  
Curriculum vitae
Europass  
 
Informaţii personale 
Nume / Prenume   JEREMIAS BIANCA IMELDA
Adresă   Str. G-ral Eremia Grigorescu,130/ 20, Cluj Napoca
Telefon   +40740021079 
 
E-mail   biancaieremias@yahoo.com biancaieremias@gmail.com office@jds.ro
 
Naţionalitate   Română
 
Data naşterii  15 iulie 1979, Sighetu Marmației, România
 
Sex   F
 
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional   Universitatea Babeș- Bolyai, Facultatea de Teatru și Televiziune
Universitatea de Arta Targu-Mures, sectia de Scenografie

Experienţa profesională 
 
Perioada   2006-2013 Funcţia sau postul ocupat   Asistent universitar Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică
Numele şi adresa angajatorului   Universitatea Babeș- Bolyai, Facultatea de Teatru și Televiziune, Departamentul  Maghiar de Teatru
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior
Cercetare, Creație scenografie de teatru, balet și operă, Arte Vizuale
 
                                                  Perioada
                        Funcția sau postul ocupat
       Activități și responsabilități principale                   
               Numele și adresa angajatorului   
Tipul de activitatesau sectorul de activitate
 
                                                  Perioada
                        Funcția sau postul ocupat
      Activități și responsabilități principale
                Numele și adresa angajatorului
Tipul de activitatesau sectorul de activitate    2005-2006
  Scenograf
  Scenografie
  S.C. Loart S.R.L., Cluj Napoca
  Cercetare, Creație scenografie de teatru și operă, Arte vizuale   2002-2005
  Graphic designer
  Proiectare și coordonare execuție design de obiect pentru produse cosmetice
  S.C. Farmec S.A., Cluj Napoca
  Creație artistică
Educaţie şi formare 
                                                Perioada   2006-2011, Studii de doctorat
 Diploma obţinută   Diplomă de Doctor în Arte Plastice şi Decorative
Disciplinele principale studiate  Competenţe profesionale dobândite  Teza de doctorat cu tema : Opera oglindă, Scenografia de teatru între tradiție și experiment
  Realizarea de cercetări originale, de proiecte teoretice și practice despre
  arta  scenografică, costume de scenă și decoruri
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    Universitatea de Arte și Design din Cluj Napoca, Piața Unirii 31, 400098, Cluj Napoca, România
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională   Ridicat
Perioada
                                      Diploma obţinută
                 Disciplinele principale studiate        
      Competențe  profesionale  dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
     Nivelul în clasificarea naţională sau   internaţională 2002-2004, Studii de Masterat
  Diplomă de Master în specializarea Explorări în Artele Plastice și Decorative
  Specializarea Arte plastice și Decorative
  Conceperea și realizarea de cercetări și proiecte în domeniul design industrial și            
  vestimentar, în domeniul artelor plastice și decorative, design grafic, afis de spectacol
  Universitatea de Arte și Design din Cluj Napoca, Piața Unirii 31, 400098, Cluj Napoca, România
  Ridicat Perioada
                                       Diploma obţinută
                  Disciplinele principale studiate
       Competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 1997-2002, Studii universitare
Diploma de licență în Arte, profilul Arte Decorative şi Design
  Specializarea Design
  Aptidutini și abilități din domeniul artelor plastice și decorative, cunoaștrea aprofundată a ariei de    
  specializare design
  Universitatea de Arte și Design, din Cluj Napoca, Piața Unirii 31, 400098, Cluj Napoca, România
  Ridicat Perioada
                   Calificarea / diploma obţinută
                 Disciplinele principale studiate                       
        Competențe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
          Nivelul în clasificarea naţională sau
                                            Internațională                        1993-1997
Diploma de Bacalaureat
Discipline specifice învățământului liceal teoretic, profil uman, specializarea limbi moderne
Aptitudini și abilități legate de însușirea limbilor străine
Școala Normală  (Liceul Pedagogic), Sighetu Marmației, România
   Ridicat  
 
                                      Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute 
  Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză, franceză, maghiară, italiană  C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat
Limba poloneza, spaniolă  B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
               Competenţe şi abilităţi sociale  Capacitate ridicată de adaptare la medii multiculturale, abilități de comunicare, dobândite în       
 activitatea  didactică cu studenții, în experiența profesională scenografică la teatrele  din România, Ungaria, Polonia, Slovacia și la turneele artistice din țară și străinătate (Polonia, Cehia, Ungaria, Franţa)
Competenţe şi aptitudini organizatorice   Capacități  de planificare, organizare,  coordonare de proiecte scenografice și  de  bugete, dobândite
  în cadrul  managementului  activității artistice. Gândire analitică, abilități de interacționare cu echipa.
Competenţe şi aptitudini tehnice Creație în domeniul Design de produs
   Cunoaștre a procesului de execuție și  control al calității  produselor scenografice si de grafic design
     Competenţe şi aptitudini de utilizare a
                                      calculatorului                                                                                                                                                              Avansat
           Competenţe şi aptitudini artistice Scenografie: costume și decoruri. Scenograf profesionist
Styling
Design industrial
Design grafic     Activități artistice /cercetare științifică 1.Scenografie şi costum:
-2013, februarie, costume pentru „Stabat Mater” seara de balet Arvo Pert si Pergolesi, Baletului Contemporan din Szeged, coregrafia Juronics Tamás
-2012, decembrie, costume pentru musicalul „My Fair Lady” de Lerner-Loewe,Teatrul National Targu-Mures, compania Tompa Miklos, regia Harsanyi Zsolt
- 2012, noiembrie, costume pentru musicalul „Omul de la Mancha” de Leigh-Darion-Wasserman, Teatrul National Szeged, regia Keresztes Attila
 -2012, octombrie, costume pentru „Doamna Karnyó” de Csokonai Vitéz Miláhy, Teatrul Móricz Zsigmond Nyiregyháza, regia Keresztes Attila
  -2012, septembrie, costume pentru “Impostorul” de Spiró György, Teatrul Tamási Áron Sfântu-   Gheorghe, regia Keresztes Attila
  -2012, mai, costume pentru “Visul unei nopţi de varã” de William Shakespeare, Teatrul de Nord Satu-Mare, Compania Harag György, regia Keresztes Attila
  -2012, martie, decoruri şi costume pentru “Orfeu” de Igor Stravinsky şi “Prinţul cioplit în lemn” de Bartók Béla, coproducţie a Baletului Contemporan din Szeged şi a Palatului Artelor din Budapesta (MŰPA), regia şi coregrafia Juronics Tamás
  -2012, februarie, costume pentru „Hedda Gabler” de H. Ibsen, Teatrul Naţional Szeged, regia Keresztes Attila
  -2012, ianuarie, costume pentru “Femeia din trecut” de Roland Schimmelpfenig, Teatrul Naţional Szeged, regia Bodolay
  -2012, ianuarie, costume pentru “Hamlet” de William Shakespeare, Teatrul Śląski Katowice, Polonia, regia Keresztes Attila
  -2011, decembrie, costume pentru spectacolul de balet contemporan “Romeo şi Julieta”, coproducţie a companiei Badora Dance şi a Teatrului Naţional de Dans din Budapesta, coregrafia Barta Dora
  -2011, noiembrie, decoruri şi costume pentru “Rãzbunatoarele”, spectacol de dans al Baletului Contemporan din Szeged, coregrafia Juronics Tamás şi Pedro Goucha Gomes
  -2012, octombrie, costume pentru “Hoţii” de Friedrich Schiller, Teatrul Naţional Szeged, regia Bodolay
  -2012, octombrie, costume pentru “Divas” Fabrica de Pensule, regia şi coregrafia Sinkó Feró, Cluj  Napoca
  -2012, octombrie, costume pentru “Liliomfi” de Szigligeti Ede, Teatrul Szigligeti Szinház Oradea, regia Keresztes Attila
  -2012, octombrie, costume pentru “Francesca da Rimini” de Ricardo Zandonai, Teatrul Naţional Szeged, spectacol prezentat în cadrul festivalului ARMEL, regia Juronics Tamás
  -2012, septembrie, costume pentru “Europa”, Teatrul Szigligeti Szinház Oradea, regia Szabó K. István
  -2011, iunie, costume pentru “Tortul fermecat” de Muszty Bea şi Dobay András,Teatrul de Nord Satu-Mare, Compania Harag György, regia Keresztes Attila
  -2011, mai, costume pentru “Pãdurea rotund-pãtratã” de Lázár Ervin, Teatrul Maghiar de Stat Cluj, regia Albu István
  -2011, aprilie, costume pentru “Háry János” de Kodáy Zoltán, Teatrul Csokonai din Debrecen, Ungaria, regia Vidnyánszky Attila
  -2011, aprilie, costume pentru “Trei surori” de A. P. Cehov, Teatrul Naţional Szeged, Ungaria, regia Bodolay
  -2010, decembrie, costume pentru “Chigago” de Ebb-Kender-Fosse, Teatrul de Nord Satu-Mare, Compania Harag György, regia Keresztes Attila
  -2010, noiembrie, costume pentru “La Bête” de David Hirson, Teatrul de Nord Satu-Mare, Compania Harag György, regia Bodolay
  -2010, noiembrie, costume pentru “Dulce Ana” de Kosztolányi Dezső, Teatrul Naţional Szeged, Ungaria, regia Keresztes Attila
  -2010, octombrie, costume pentru “Deşteptarea primãverii” de Frank Wedekind, Teatrul municipal Tomcsa Sandor, Odorheiul Secuiesc, regia Szabó K. István
  -2010, octombrie, decoruri şi costume pentru “Gâlcevile din Chioggia” de Carlo Goldoni, Teatrul de Nord Satu-Mare, Compania Harag György, regia Keresztes Attila
  -2010, septembrie, decoruri şi costume pentru, “Teibele şi demonul ei” de Isaac Bashevis-Singer, Teatrul Evreiesc de Stat Bucureşti, regia Szabó K. István
  -2010, iunie, decoruri şi costume pentru “Leander şi Lenszirom” de Szilágyi Andor, Teatrul de Nord Satu-Mare, Compania Harag György, regia Keresztes Attila
  -2010, aprilie, costume pentru “Liliom” de Molnár Ferenc, Teatrul Naţional  Szeged, Ungaria, regia Keresztes Attila
  -2010, aprilie, costume pentru “Întoarcerea acasã” de Kiss Csaba, Teatrul de Nord Satu-Mare, Compania Harag György, regia Albu István
  -2010, februarie, decoruri şi costume pentru “Ivona, Principesa Burgundã” de Witold Gombrowicz, Teatrul Śląski, Katowice, Polonia, regia Keresztes Attila
  -2009, decembrie, costume pentru “Regina Csardaşului” de Kálmán Imre, Teatrul de Nord Satu-Mare, Compania Harag György, regia Keresztes Attila -2008, mai, costume pentru “Regina Csardaşului”, Teatrul Jokai, Komarno, Slovacia, regia Keresztes Attila
-2008, aprilie, decoruri şi costume pentru “Femeia din trecut” de R. Schimmelpfenig, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, regia Harsanyi Zsolt
-2008, februarie, decoruri şi costume pentru “Chemarea lui Matei”, de Florina Ilis, Teatrul Naţional Cluj-Napoca, regia Andreea Iacob
-2007, decembrie, decoruri şi costume pentru “Rãpirea Sabinelor”, de Keller-Horvath-Szenes, Teatrul Tamási Áron Sfântu-Gheorghe, regia Keresztes Attila
-2007, octombrie, costume pentru “Cenuşa de piatrã”, Teatrul Naţional Cluj-Napoca, regia Cristian Nedea
-2007, septembrie, costume pentru “Mandarinul miraculos” de Bartok Béla, Opera Maghiarã de Stat Cluj Napoca, regia Jakab Melinda
-2007, iunie, costume pentru “Rock’n’Roll”, de Tom Stoppard, Teatrul Naţional Cluj-Napoca, regia Andrei Şerban şi Daniela Dima
-2007, iunie, costume pentru “ Sunset sau gesturile indulgenţei”, Casa Tranzit Cluj Napoca, regia Sinkó Ferenc
-2007, mai, decoruri şi costume pentru “Nevestele vesele din Windsor”, Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca, regia Keresztes Attila
-2007, februarie, decoruri şi costume pentru “O viaţã în teatru” de David Mamet, Teatrul Naţional Timişoara, regia Cristian Nedea
-2006, noiembrie, decoruri şi costume pentru “Muntele mânjit” de Varró Dániel şi Presszer Gábor, Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca, regia Keresztes Attila
-2006, februarie, decoruri şi costume pentru “Dragoste” de Barta Lajos, Teatrul municipal Miercurea Ciuc, regia Keresztes Attila
-2005, decembrie, costume pentru “Regina Csardaşului”, Teatrul Tamási Áron Sfântu-Gheorghe, regia Keresztes Attila
-2005, februarie, costume pentru “Muzicienii din Bremen”, Opera Maghiarã de Stat Cluj Napoca, regia Szabó Emese
-2005, februarie, costume pentru “Vrãjitoarele din Salem”, de Arthur Miller, Teatrul de Nord Satu-Mare, Compania Harag Gyorgy, regia Uray Peter
-2004, decembrie, decoruri şi costume pentru “Bigamul” de Ray Cooney, Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca, regia Keresztes Attila
-2004, octombrie, decoruri şi costume pentru “Carmen”, de Bizet, Opera Maghiarã de Stat Cluj Napoca, regia Tiberius Simu
-2004, septembrie, costume pentru “Tortul Fermecat”, de Muszty Bea şi Dobay András, Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca, regia Keresztes Attila
-2003, iunie, decoruri şi costume pentru “Traviata” de Verdi, Opera Naţionalã Cluj Napoca, regia Tiberius Simu
-2009, octombrie, costume pentru “Trei surori” de A. P. Cehov, Teatrul de Nord Satu-Mare, Compania Harag Gyorgy, regia Keresztes Attila
-2009, aprilie, costume pentru „Casa Curatã” de Sarah Ruhl, Teatrul Maghiar de Stat Cluj Napoca, regia Keresztes Attila
-2009, februarie, decoruri şi costume pentru „Maestrul Csillala” de Kozma Maria, Teatrul Maghiar de Stat Cluj Napoca, regia Keresztes Attila
-2008, octombrie, costume pentru „Actorii” de Jokai Mor, Teatrul Katona Jozsef din Kecskemet, Ungaria, regia Keresztes Attila
-2008, octombrie, costume pentru „Fricosul” de Békés Pál, Teatrul municipal Tomcsa Sandor, Odorheiul Secuiesc, regia Szilágyi Regina
-2008, mai, costume pentru “Regina Csardaşului” de Kálmán Imre, Teatrul Jókai, Komarno, Slovacia, regia Keresztes Attila   -2008, aprilie, decoruri şi costume pentru “Femeia din trecut” de R. Schimmelpfenig, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, regia Harsányi Zsolt
  -2008, februarie, decoruri şi costume pentru “Chemarea lui Matei”, de Florina Ilis, Teatrul Naţional Cluj-Napoca, regia Andreea Iacob
  -2007, decembrie, decoruri şi costume pentru “Rãpirea Sabinelor”, de Keller-Horvath-Szenes, Teatrul Tamási Áron Sfântu-Gheorghe, regia Keresztes Attila
  -2007, octombrie, costume pentru “Cenuşa de piatrã”, Teatrul Naţional Cluj-Napoca, regia Cristian Nedea
  -2007, septembrie, costume pentru “Mandarinul miraculos” de Bartók Béla, Opera Maghiarã de Stat Cluj Napoca, regia Jakab Melinda
  -2007, iunie, costume pentru “Rock’n’Roll” de Tom Stoppard, Teatrul Naţional Cluj-Napoca, regia Andrei Şerban şi Daniela Dima
  -2007, iunie, costume pentru “ Sunset sau gesturile indulgenţei”, Casa Tranzit Cluj Napoca, regia Sinkó Ferenc
  -2007, mai, decoruri şi costume pentru “Nevestele vesele din Windsor” de William Shakespeare, Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca, regia Keresztes Attila
  -2007, februarie, decoruri şi costume pentru “O viaţã în teatru” de David Mamet, Teatrul Naţional Timişoara, regia Cristian Nedea
  -2006, noiembrie, decoruri şi costume pentru “Muntele mânjit” de Varró Dániel şi Presszer Gábor, Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca, regia Keresztes Attila
  -2006, februarie, decoruri şi costume pentru “Iubire” de Barta Lajos, Teatrul municipal Miercurea Ciuc, regia Keresztes Attila
  -2005, decembrie, costume pentru “Regina Csardaşului” de Kálmán Imre, Teatrul Tamási Áron Sfântu-Gheorghe, regia Keresztes Attila
  -2005, februarie, costume pentru “Muzicienii din Bremen”, Opera Maghiarã de Stat Cluj Napoca, regia Szabó Emese
  -2005, februarie, costume pentru “Vrãjitoarele din Salem” de Arthur Miller, Teatrul de Nord Satu-Mare, Compania Harag György, regia Uray Peter
  -2004, decembrie, decoruri şi costume pentru “Bigamul” de Ray Cooney, Teatrul Maghiar de Stat Cluj-  Napoca, regia Keresztes Attila
  -2004, octombrie, decoruri şi costume pentru “Carmen” de Bizet, Opera Maghiarã de Stat Cluj Napoca, regia Tiberius Simu, examen master Academia de Muzica Gheorghe Dima
  -2004, septembrie, costume pentru “Tortul Fermecat” de Muszty Bea şi Dobay András, Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca, regia Keresztes Attila
  -2003, iunie, decoruri şi costume pentru “Traviata” de Verdi, Opera Naţionalã Cluj Napoca, regia Tiberius Simu, examen licenţã Academia de Muzica Gheorghe Dima 2.Expoziţii:
  -2004 iunie, expoziţie personalã de afişe de operã, “O noapte la Operã”, Opera Naţionalã Cluj-Napoca
  -2002, iunie, expoziţie personalã de fotografie, “Noapte de Noapte”, galeria Ataş, Universitatea de Artã     şi Design Cluj Napoca
  -2001, decembrie, expoziţie personalã de fotografie, “Le Calle di Venezia”, Sighetu-Marmaţiei 3. Premii:
  -2011, Premiul special al Societății Române de Televiziune, pentru decor și costume, la Colocviul Teatrelor  Minorităților Naționale, Gherogheni,  cu spectacolul „Gâlcevile din Chioggia”, spectacol realizat la Teatrul De Nord Satu-Mare, Compania Harag György, în regia lui Keresztes Attila, în stagiunea 2010/2011 4. Nominalizãri:
  -2011, Masca de Aur, Polonia, pt cea mai bunã scenografie de teatru, cu spectacolul “Ivona, Principesa Burgundã” de Witold Gombrowicz, Teatrul Śląski, Katowice, Polonia, regia Keresztes Attila
  -2011, Premiul Dömötör, Szeged, Ungaria, pt cele mai bune costume, cu spectacolul “Trei surori” de A. P. Cehov, Teatrul Naţional Szeged, Ungaria, regia Bodolay
  -2012, Premiul Dömötör,, Szeged, Ungaria, pt cele mai bune costume, cu spectacolul “Rãzbunatoarele”, spectacol de dans al Baletului Contemporan din Szeged, coregrafia Juronics Tamás şi Pedro Goucha Gomes
-Scenography-Scene Design. The Role of the Scene Designer in the Development of a Performance, Studia Dramatica, Babeş-Bolyai 2/2009
Permis de conducere: Categoria B Informaţii suplimentare  
   www.jds.ro
JEREMIÁS BIANCA-IMELDA
-c.d.a. dr.-
nume : LUNGEANU                                                                                                            prenume : MIHAIL                                                                                                                  nãscut : 29. 01. 1953 - Bucureşti
Absolvent al Liceului Nicolae Bălcescu Bucureşti (Colegiul Naţional Sf.SAVA), promoţia 1972
Absolvent al I.A.T.C. "I.L.Caragiale" Bucureşti, secţia regie de teatru şi film, promoţia 1976, clasa prof. Radu Penciulescu, Ivan Helmer, Valeriu Moisescu, Cãtãlina Buzoianu.
- 1976 - Spectacol de diplomã la Teatrul Municipal Ploieşti :                                                    Tineri cãsãtoriţi  cautã camerã  de Mihail Roşcin
- 1977 - Vieţi paralele de Ovidiu Genaru, la Teatrul Municipal Ploieşti
- 1976-1979 - regizor artistic al Teatrului de Stat din Valea Jiului - Petroşani                                                                                                                     Procurorul  de Gh.Djagarov,                                                                                                             20 minute cu îngerul de Al. Vampilov,                                                                                       Jocul dragostei şi-al întîmplării  de Marivaux
- 1979 – Spectacolul  Tichia cu clopoţei  de Luigi Pirandello, la Teatrul de Stat din Reşiţa  ( premiul ATM pentru cea mai bunã scenografie : Radu Corciova )
- 1980-1987 - angajat regizor artistic la Teatrul "Al.Davila" Piteşti :                                                        Noaptea pe asfalt de Theodor Mănescu,                                                                            Românii şi ambasadorii de Corneliu Marcu,                                                                    Măsură pentru măsură  de W.Shakespeare,                                                                       Regele gol de Evgheni  Şvartz,                                                                                         Somnoroasa aventură de Teodor Mazilu,                                                                                       Cvadratura cercului de V.Kataev,                                                                                          Bill optimistul de P.Everac,                                                                                                          Fata Morgana de Dumitru Solomon,                                                                                     Ospăţul lui Trimalchio de Cristian Munteanu,                                                                          D’ale carnavalului de I.L.Caragiale
- 1987-1988 - angajat regizor artistic la Teatrul de Stat din Reşiţa :                                                      Aventurile lui Cotoşman de T. Muşatescu,                                                                         Căsătoria de N.V.Gogol,                                                                                                 Cafeneaua  de Carlo Goldoni 
- 1988-1992 - angajat regizor artistic la Teatrul "Maria Filotti" Brãila :                                                      Mobilă şi durere de Teodor Mazilu,                                                                                      D’ale carnavalului de I.L.Caragiale,                                                                                Jourdain cel scrântit de Mihail Bulgakov,                                                               Privighetoarea mecanică de Dumitru Solomon
- 1990-1992 - Director artistic al Teatrului "Maria Filotti" Brãila
- 1992-1993 - angajat regizor artistic la Teatrul Mic - Bucureşti :                                                              Elisabeta, din întâmplare femeie de Dario Fo,                                                                       Artur osânditul de Matei Vişniec
- 1993-1994 - angajat regizor artistic la Teatrul "Sicã Alexandrescu" din Braşov :                                        Profil de preşedinte de Nicu Horodniceanu,                                                                        Elisabeta, din întâmplare femeie de Dario Fo,                                                               Ceasornicarul revoluţiei de Mihai Rãdulescu,                                                                           Peruca cea mare de Peter Karvaş
Activitate artisticã în colaborare, cu spectacole realizate în teatre profesioniste : 
- Teatrul Giuleşti - Bucureşti  :                                                                                                      Front atmosferic de S.Gergely,
- Teatrul Nottara  - Bucureşti  :                                                                                                  Spectacol de poezie – Ana Blandiana, Marin Sorescu, Nichita Stănescu,                         Emanciparea prinţului Hamlet de Alina Mungiu ,                                                    Rinocerul îndrăgostit, de Liao Yimei
- Teatrul Ion Creangă - Bucureşti :                                                                                                13+1 de Ion Gârmacea                                                                                                            Ţara lui Gufi de Matei  Vişniec ,
- Teatrul Ţãndãricã - Bucureşti :                                                                                                Cartea junglei de R. Kypling,                                                                                                     Frumoasa din pădurea adormită de Marius Ţeicu şi Silvia Kerim,
- Teatrul Foarte Mic - Bucureşti :                                                                                                   Paparazzi... de Matei Vişniec ,
- Teatrul de Stat din Arad :                                                                                                          A murit Thales de sete de Mircea M. Ionescu ,
- Teatrul de Nord Satu Mare :                                                                                                Aşteptam pe altcineva de Paul Ioachim ,
- Teatrul Naţional "V.Alecsandri" Iaşi :                                                                                   Război de cameră de E. Weissel ,
- Teatrul de Stat Oradea :                                                                                                               Dulcea ipocrizie a bărbatului matur de Tudor Popescu,                                                                Arta comediei de Eduardo de Filippo,                                                                                 Nemuritorul Ionel de Codrin Şerban , 
- Teatrul B.P. Haşdeu din Cahul, republica Moldova :                                                          Ţara lui Gufi de Matei Vişniec ,
- Teatrul dramatic „Mihai Eminescu” Botoşani  :                                                                     Tren fără întoarcere de D. Horomnea ,                                                                                     Regele cerb de Carlo Gozzi
- Teatrul Dramatic Galaţi :                                                                                                           În căutarea sensului pierdut de Ion Băieşu,                                                                           Mătrăguna de Machiavelli,                                                                                                         Oamenii cavernelor de W. Saroyan ,
- Teatrul "Radu Stanca" Sibiu :                                                                                                         Casa Bernardei Alba de F.G. Lorca,                                                                                                Tango monsieur ? de Aldo Lo Castro,                                                                                   Angajare de clovn în de Matei Vişniec - în lb. germană -
- Teatrul Naţional "M.Eminescu" – Chişinãu :                                                                      Zbor deasupra unui cuib de cuci de Dale Wassserman,                                                              Prăpăstiile oraşului de Matei Millo ,
- Teatrul dramatic din Sf. Gheorghe :                                                                           Sacrificiul de Ioan Drăgoi ,
- Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş :                                                                                        Ines de Castro de  Alejandro Casona ,
- Universitatea de Teatru din Târgu Mureş :                                                                          Ţara lui Gufi de Matei Vişniec ,
- Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ  :                                                                                   Opera calicilor de V. Havel ,
- Teatrul G.A.Petculescu – Reşiţa :                                                                                              Vizita bătrînei doamne de Fr. Durenmatt,                                                                                         O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale,                                                                                      Iluzia optică de Dumitru Solomon,                                                                                      Nopţi albe-Matrushka de Tuncer Cucenoglu,                                                                              Năbădăile iubirii de Jiri Menzel
- Teatrul Al.Davila – Piteşti :                                                                                                   Jucătorii de N.V.Gogol
- din  1976 - colaborãri ( majoritatea premiate ) cu teatre neprofesioniste :
- Slatina :                                                                                                                                   Mobilă şi durere de Teodor Mazilu,                                                                                         Iluzia optică de Dumitru Solomon,                                                                                      Jourdain cel scrîntit de M. Bulgakov,                                                                                         Arma secretă a lui Arhimede de Dumitru Solomon,                                                             Interesul general de Aurel Baranga,                                                                                    Evadarea de Leonida Teodorescu,                                                                                             Şarpele monetar de Tudor Popescu,                                                                                              Fata morgana de Dumitru Solomon,
- Piteşti :                                                                                                                                       Lecţia de zbor de Mihai Ispirescu,                                                                                           Scene din viaţa unui bădăran de Dumitru Solomon,                                                           Neobişnuitul firesc (poezie) de Nichita Stănescu
- Caracal :                                                                                                                                  O scrisoare pierdută  de I.L.Caragiale                                                                                          În căutarea sensului pierdut de Ion Băieşu,                                                                               Hotelul îndrăgostiţilor de N. Coward
- Zalãu :                                                                                                                                           Aceşti îngeri trişti de D.R.Popescu,                                                                                             Liliacul înfloreşte de două ori de Tudor Popescu,                                           
- Bocşa :                                                                                                                                        Mobilă şi durere de Teodor Mazilu,                                                                                       Burghezul gentilom de Moliere, 
- Deva :                                                                                                                                         Aceşti îngeri trişti de D.R.Popescu,
- Vatra Dornei :                                                                                                                              Iluzia optică de Dumitru Solomon                                                                                          Frumoasa Fernanda de Vasile Rebreanu,                                                                            Mătrăguna de N. Machiavelli,
- Focşani :                                                                                                                                                    Şi cu violoncelul ce facem de Matei Vişniec,                                                              Astrologul de Gianbattista de la Porta,                                                                                       Strip-tease...  în largul mării de S. Mrozek,                                                                             Slugă la doi stăpîni de Carlo Goldoni,                                                                                    Transfer de personalitate de Dumitru Solomon,                                                                    Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec,                                                                                     Fericire conjugală de A.P. Cehov,                                                                                             D’ale carnavalului de I.L.Caragiale,                                                                                     Angajare de clovn de Matei Vişniec. 
- din 1999 director şi regizor artistic al Teatrului  "Eugen Ionescu" din Slatina
Ultimul Godot de Matei Vişniec                                                                                                    Jocul de-a măcelul de Eugen Ionescu,                                                                                                 Şi cu violoncelul ce facem ? de Matei Vişniec,                                                                          Glumind cu dragostea şi moartea  de Daniel Ernestina,                                                                       Victimele datoriei de Eugen Ionescu,                                                                                              D’ale carnavalului de I.L.Caragiale,                                                                                         Angajare de clovn de Matei Vişniec,                                                                                   Scaunele de Eugen Ionescu.
- din 1995 co-organizator şi regizor artistic al Zilelor Eugen Ionescu ( ZEI ) eveniment anual organizat la Slatina de Societatea Culturală „Eugen Ionescu”       ( ediţia 2006 a ZEI realizată integral la Bruxelles şi Paris )                                               
ZEI - 2010 – ediţie dedicată inaugurării festive a Centrului Cultural Eugen Ionescu din Slatina, cu participarea unor recunoscute personalităţi ale vieţii teatrale naţionale şi internaţionale (Marcel Iures, Ion Lucian, Sanda Toma, George Mihăiţă, Mihai Dinvale, Matei Vişniec);                                                                                                    ZEI – 2011 - ediţie realizată la Bucureşti, în colaborare cu Teatrul EXCELSIOR, cu generoasa participare a maestrului ION LUCIAN;                                                                ZEI – 2012 - prima ediţie realizată în colaborare cu Colegiul Naţional Sf.SAVA; (cu participarea actorului Emil Boroghină şi a maestrului Radu Beligan)
                                                                                 
- Spectacole-lectură realizate în cadrul proiectului multi-art Ochiul din ureche,  produs de Teatrul G. Ciprian din Buzău :
Şapte zile din viaţa lui Simone Labrosse de Carole Frechette,                                                  Amintiri despre mine sau Ultimele zile ale trecutei mele vieţi de Dan Mihu,                     Insomniacii de Mimi Brănescu,                                                                                                  Justiţia nu e totdeauna oarbă de Mihai Rădulescu.
- Spectacole lectură realizate în cadrul Cenaclului dramaturgilor, organizat de Uniunea Scriitorilor ( 2007 ) : 
Dumnezeu nu vine la întâlnire de Ioan Drăgoi                                                                                     Foca albastră de Doru Moţoc                                                                                                   Ce s-a-ntâmplat cu Penelopa de Paşcu Balaci  &am
LUNGEANU MIHAI
-c.d.a. dr.-
PORUMBEL RODICA
-c.d.a. dr.-
ROKALY VILMOS
c.d.a. dr.-
 
  
  
Curriculum vitae
Europass  
 
Informaţii personale 
Nume / Prenume  COSTACHE GAVRIL SIRITEANU
Adresă(e)  132,Vasile Lupu, IAȘI, ROMÂNIA
Telefon(oane) 0040265-254547 Mobil: 0040745-403860
Fax(uri) 0040265-254547
E-mail(uri) gsiriteanu@yahoo.com  
Naţionalitate(-tăţi) Română
 
Data naşterii 04.11.1967
 
Locul de muncă/
Domeniul ocupaţional Locul de muncă vizat/
 Domeniul ocupațional Lector universitar, Universitatea de Arte George Enescu, Iași
- învăţământ universitar vocaţional
Lector universitar, Universitatea de Arte din Tîrgu - Mureş (cadru didactic asociat)
 - învăţământ universitar vocaţional Conferenţiar universitar în cadrul Universităţii de Arte Tîrgu - Mureş
- învăţământ universitar vocaţional
 
Experienţa profesională 
 
Funcţia sau postul ocupat -1998-2013 - cadru didactic în cadrul Universităţii de Arte George Enescu, Iași (1998-2001 preparator universitar; 2001-2005 asistent universitar; din 2005 până în prezent - lector universitar);
-2010-2013 – lector universitar în cadrul Universității de Arte din Tîrgu Mureș (cadru didactic asociat).  
Activităţi şi responsabilităţi principale  Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Arte Tîrgu - Mureş; Koteles Samuel, nr.6, Tîrgu - Mures.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - învăţământ artistic superior ( universitar) 
Educaţie şi formare 
  1986 - absolvent al Liceului de Artă " Marin Sorescu" din Craiova, clasa Prof. Gregorian Rusu
 1988 - Restaurare monumentală - Stagiu de pregătire practică efectuată în cadrul Mitropoliei Olteniei;
 1996 - absolvent al Universităţii de Arte George Enescu, Iaşi, licenţiat în Arte Plastice, Decorative şi Design, specializarea Sculptură, clasa prof. Dan Covătaru;
 2010 – finalizarea studiilor doctorale în domeniul Teatru, Universitatea de Arte George Enescu,Iaşi.
 
Calificarea / diploma obţinută - diplomă de doctor în domeniul teatru acordat de către Universitatea de Arte George Enescu,Iaşi;
- diplomă de licenţă în domeniul Arte Plastice, Decorative şi Design, specializarea Sculptură; în urma absolvirii Universităţii de Arte George Enescu,Iaşi, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design;
- diplomă de bacalaureat (absolvirea Liceului de Artă " Marin Sorescu"din Craiova); Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - disciplinele de învăţământ din cadrul facultăţii s-au centrat mai ales pe teorie şi practică în domeniul artelor plastice: desen, culoare, compoziție, pictură, sculptură în lemn, piatră, turnare metal, modelaj, ceramică, pe studiul istoriei artelor plastice, al esteticii, anatomiei artistice, cromaticii, desenului tehnic și perspectivei, arhitecturii ambientale;
- modul pedagogic.
 
Aptitudini şi competenţe personale 
 
Limba(i) maternă(e) Română
 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)  Ascultare
 Citire
 Participare la conversaţie Discurs oral
 Exprimare scrisă Limba   Engleză  4  4  4  4
Limba   Franceză  4  4  4  4
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
 
Competenţe şi abilităţi sociale Deţin importante abilităţi şi competențe în gestionarea situaţiilor de criză, de muncă în echipă şi în condiţii de solicitare intensă (grație și practicării artelor marțiale).
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Abilităţi de coordonare a resurselor umane, în principal, a organizării activităților de atelier de creație teatrală și producție teatrală.
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 
- operare computer şi extensii, exploatare programe WORD, POWER POINT, EXCEL, COREL DRAW.
 
Competenţe şi aptitudini artistice - aptitudini creative în domeniul artelor plastice (modelaj, sculptură, pictură) și construcției de păpuși și marionete;
- capacitatea de a crea și lucra în sistem modular, tabere de creație, simpozioane, workshopuri.
 
Tabere de creaţie
 2010 - Tabără Internaţională de creaţie, Asociaţia „Ars continua”, Cucuteni-ceramică
 2005 - Tabără de creaţie Cucuteni-ceramică
 2004 - Workshop de ceramică- Cucuteni
 2003 - Simpozion Naţional de sculptură în lemn – Galaţi
 2002 - Tabără Internaţională Cucuteni, sculptură lemn
 1999 - "Burgacademie" Wolfsbourg-sculptură piatră
 1998 -"Burgacademie" Wolfsbourg-sculptură piatră
 1997 - Hinsbeeck - Nettetal - Geramnia, sculptură piatră - Mănăstirea Sihăstria, sculptură lemn
 1996 - Kleve - Germania, sculptură marmură
 1995 - Wolfsbourg - Germania, sculptură marmură
 1994 - Bucium - Iaşi, sculptură stejar
 1993 - Paşcani - Iaşi, sculptură marmură
 1992 - Hîrlău - Iaşi, sculptură lemn
 1991 - Bucium - Iaşi, sculptură lemn
 
Informaţii suplimentare Membru în asociaţii profesionale:
 - din 1994 - Fundaţia Marcel Guguianu;
 - din 2002 - U.A.P.R., filiala Iaşi;
 - din 2004 - Compania de Teatru Synchret;
 - din 2005 - Asociaţia Ars continua. ACTIVITATE ARTISTICĂ Participări la expoziţii naţionale de grup  2011- Expoziția de Crăciun, Muzeul Unirii, Iaşi.
 2008- Expoziţia CONCURS «Bradul de Crăciun», Iaşi
 2007 - Salonul de sculptura mica- Ion Vlasiu, galeriile Apollo București
 2006 - Expoziţia profesorilor de arte plastice, Palatul Culturii, sala Voievozilor
 2005 - Universitatea de Arte G.Enescu, Iaşi-expoziţie de măşti
 2005 - Palatul Culturii Iaşi-expoziţie ceramică
 2004 - "Metamorfoze"- World Trade Center Iaşi
 2004 - "Atelier 35" - Galeria Cupola, Iaşi
 2003 - "Atelier 35" - Galeria "Ştefan Dimitrescu" T.V.R. Iaşi
 2003 - "Art -Is" - World Trade Center, Iaşi
 2002 - "Art - Is" - Palatul Culturii, Iaşi
 2001 - "Art- Is" - Palatul Culturii, Iaşi
 2000 - Centrul Cultural German, Iaşi
 1999 - "Salonul de Toamnă", Iaşi
 1998 - " Salonul de Toamnă", Iaşi
 1995 - "Trianon", Iaşi
 1995 - "Galeriile N. Tonitza", Bîrlad
 1994 -"Student- Fest", Timişoara
 1994 - "Hotel Unirea", Iaşi
 1994 - Muzeul de Artă Contemporană, Galaţi
 1992 - "Trianon", Iaşi Participări la expoziţii internaţionale de grup  1998, 1995 - Wolfsbourg - Germania
 1999, 1996 - Neuhouse Wolfsbourg - Germania Expoziţii personale  2008 - Expoziţie de măşti, Solingen, Germania, InTerArt în Europa
           - Expoziţie de măşti, Pesara, Italia
 2007- Expozitie de măşti, Centrul Cultural Francez, Iasi
          - Expoziţie de  păpuşi, sala Casandra, Bucureşti
          - Expoziţie de măşti, Casa Pogor, Iaşi
 2006 - Expoziţie de ceramică, Chişinău
 2005  - Expoziţie de sculptură, Galeria de Artă Cupola, Iaşi
 1994  - Expoziţie de sculptură, Biblioteca Gh. Asachi, Iaşi
 
 
SPECTACOLOGIE ( selectiv): Scenografii pentru spectacole de teatru de animaţie, teatru dramatic și emisiuni TV
2013
• Colaborare scenografie (design şi construcţie păpuşi şi măşti) la Teatrul Național Tîrgu Mureş pentru spectacolul Poveste Irlandeză, regia Oana Leahu
• Scenografie şi construcţie păpuşi la spectacolul Cenușăreasa, regia Ciprian Huțanu, Centrul Cultural  Jean Bart, Tulcea
2012
• Scenografie şi construcţie păpuşi la spectacolul Mica Vrăjitoare, regia Oana Leahu,   Teatrul Gong Sibiu
• Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Discurs despre putere, scenariul și regia Anca Doina Ciobotaru, Universitatea de Arte George Enescu, Iași
2011
• Scenografie şi construcţie păpuşi la spectacolul Hansel și Gretel, regia Oana Leahu, Teatrul Gong Sibiu
• Scenografie la spectacolul cu marionete La Țigănci, regia Oana Leahu, Universitatea de Arte Tîrgu Mureș
2010
• Colaborare scenografică (execuţie sculptură) cu Teatrul Naţional V.Alecsandri, Iaşi la spectacolul Qvartet, scenografia Marfa Axente
• Colaborare scenografică cu Teatrul Naţional V Alecsandri, Iaşi la spectacolul Teatrul amintirilor mele Sarah Bernhardt, scenografia Marfa Axente
• Scenografie la spectacolul de animaţie La Moşi, regia Anca Doina Ciobotaru, sala Studio  Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi
• Colaborare scenografică (construcţie păpuşi, marionete) cu Teatrul Luceafărul, Iaşi pentru spectacolul Cartea Junglei, scenografia Rodica Arghir
2009
• Partener în programul Păpuşi în Caravană, proiect implementat de Centrul Cultural „Podul Înalt” Muntenii de Jos în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vaslui şi Sectorul Cultură-Turism, Leova (Republica Moldova). Proiect finalizat cu spectacolul de păpuşi Pinocchio, colaborare la realizarea scenografiei. Premiera: 1 iunie 2009, Vaslui și în  Leova (Republica Moldova)
• Scenografie la spectacolul Prometeu, regia Aurelian Bălăiţă (realizat cu studenţi masteranzi), premiera la Teatrul Vasilache, Botoşani (premiera - 7 nov. 2009)
• Scenografie la spectacolul PUNCH şi JUDY spectacol cu păpuşi bi-ba-bo, Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi;
• Scenografie la spectacolul Unde este locul meu  spectacol de animaţie, Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi;
2008
• Scenografie spectacol de animaţie, adaptare a basmului Făt frumos cel urât de M. Sorescu, regia Aurelian Bălăiţă;
• Scenografie spectacol de animaţie Mistreţul cu colţi de argint; spectacol calificat la Festivalul naţional al tinerilor actori de la Mangalia Galele Hop, regia Ciprian Huţanu, spectacol cu care s-a participat la Festivalul Euroart, la Festivalul Internaţional al Şcolilor de Teatru de Animaţie de la Yaroslav, Rusia.
• Colaborare scenografie (construcție păpuși) cu teatrul Luceafărul, Iaşi, la scenografia spectacolului cu păpuşi Furtuna după W Shakespeare, scenografia Daniela Drăgulescu Voicilă, spectacol prezentat în Festivalul Internaţional de Animaţie, Iaşi
• Scenografia spectacolului Povestea neştiută a lui Irod, regia Doina Anca Ciobotaru teatru popular prezentat la Târgu-Mureş în Festivalul Studio
• Participare la Festivalul Internaţional de Animaţie de la Mistelbach, Austria, cu spectacolul – O poveste de iubire susţinut de Compania de teatru Synchret, Iaşi
• Realizare măşti într-un serial satiric la Tvbit, Iași.
 2007
• Scenografii- structuri de ambientare pentru o emisiune la TV Bit- iunie pentru emisia din timpul verii; -decembrie pentru emisia din timpul iernii
• Scenografia la spectacolul Fluturele după Călinescu- spectacol de licenţă, profesor  îndrumător conf. dr. Anca Doina Ciobotaru – spectacol susţinut la teatrul Luceafărul, Iași şi la sala Casandra, București. Turneu de promovare la Botoşani, Bîrlad, Vaslui
•  Scenografie și construcție păpuși la spectacolul CIDUL, regia și scenariu adaptat de Ciprian Huţanu, colaborare a Centrului Cultural Francez şi companiei de teatru Synchret.
•  Scenografie și construcție păpuși pentru Povestea prostiei după I.Creangă, la Teatrul de Păpuşi al Centrului Cultural „Podul Înalt” din Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, în cadrul proiectului cultural „Visele copilăriei” din programul „PHOENIX 06”. Proiectul a fost finanţat (în urma unui concurs naţional la care au participat alte 20 proiecte) în cadrul Proiectului cultural de revitalizare a căminelor culturale rurale din România „PHOENIX 06”, de Centrul de Asistenţă Rurală şi Administraţie a Fondului Cultural Naţional. Partenerii Centrului din Muntenii de Jos – Vaslui au fost: Universitatea de Arte „G. Enescu”, Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Vaslui, Primăria şi Şcoala cu clasele I-VIII din Muntenii de Jos. A luat astfel fiinţă primul teatru de păpuşi din Judeţul Vaslui
2006
• Scenografie și construcție păpuși la spectacolul În vis cu Merry Popins, regia Natalia Dănăilă – Teatrul Luceafărul, Iaşi
• Scenografie și construcție marionete la spectacolul Lizuca şi Patrocle – spectacol de marionete, regia Anca Doina Ciobotaru, Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi, Pod Pogor
• Scenografie la spectacolul Brezaia, regia Anca Doina Ciobotaru – spectacol cu păpuşi şi măşti;
• Scenografia realizată la trei emisiuni pentru postul Antena 1 emisiuni săptămânale  Gazeta de perete- vineri ora 17, Unghi drept – joi ora 16, Situaţiunea – marţi
2005
•  Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Ivan Turbincă,  regia Ciprian Huțanu , Teatrul Luceafărul, Iaşi
•  Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Sumidagawa,  regia Arnold Landen, Teatrul Gong, Sibiu
• Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Magazinul de jucării, regia Viorel Vârlan, Ateneu Tătăraşi, Iaşi
• Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Ochiul toamnei, regia Natalia Dănăilă, colaborare spectacol jucat la Liceul de Artă „Octav Băncilă”, Iași 
2004
• Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Sînziana şi Pepelea, regia Natalia Dănăilă, Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi;
• Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Povestea lui Păcală, regia Ciprian Huțanu, Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi;
• Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Sumidagawa, regia Arnold Landen, Teatrul Bon Ton, Iaşi
2003
• Prin ce trăieşte omul, regia Arnold Landen, Trupa de teatru Bon Ton, Iaşi
• O noapte furtunoasă,regia Anca Ciobotaru T.V.R Iaşi • Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Perpetuum Mobile, regia Ciprian Huțanu, Centrul Cultural Francez, colaborare cu Compania de Teatru Synchret.
2002
• Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Poveste de iubire, regia Ciprian Huțanu, Compania de Teatru Synchret, Iaşi
2001
• Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Rătăciţi într-o poveste, regia Natalia Dănăilă Teatrul Luceafărul, Iaşi
2000
• Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Albă ca zăpada,regia Raluca Bujoreanu, Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi;
• Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Faust, , regia Arnold Landen, Teatrul Naţional Iaşi, prezentat la Hanovra
,  1999
• Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Momente şi Schiţe,regia Aurelian Bălăiță, Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi;
•  Scenografie și construcție păpuși la spectacolul Faust, regia Arnold Landen, colaborare cu Centrul Cultural German, premieră la Teatrul Naţional V.Alecsandri – Iaşi. Participări la festivaluri (selectiv)
• Festivalul Internațional al Școlilor de teatru de Animație Byalistok, Polonia, cu spectacolul La Țigănci, regia Oana Leahu, Universitatea de Arte Tîrgu Mureș, 2012
• Festivalul Internațional de Animație, Praga cu spectacolul Cartea junglei, Teatrul Luceafărul, Iași, mai – iunie 2011
• Turneu european la SOLINGEN şi WÜPPERTAL (Germania) şi PESCARA (Italia), în parteneriat cu Universitatea de Arte G. Enescu Iaşi, România, în cadrul Proiectului Cultural INTERART, cu spectacolul O poveste de iubire - octombrie 2008
• Festivalul Internaţional de la Mistelbach, cu spectacolul O poveste de iubire - octombrie 2008
• Festivalul Internaţional "Maribur" din Stabio, Elveţia, cu spectacolul O poveste de iubire - mai 2006;
• Festivalul Internaţional de Teatru în Stradă, Chieri, Italia, 29 iunie – 02 iulie 2006, spectacolul Brezaia, regia Anca Doina Ciobotaru;
• Festivalul de Teatru Francofon•  "Brocante a la Roumaine", Craiova, spectacolul O poveste de iubire (Premiul Special al Juriului) - aprilie 2005
• Festivalul Internaţional de la Budapesta, Ungaria, cu spectacolele O poveste de iubire şi Perpetuum Mobile - februarie 2004
• Festivalul Internaţional "Avram Goldfaden" din Iaşi, România, cu spectacolul Perpetuum Mobile - octombrie 2003
• Festivalul Internaţional "Dance avec Villeneuve" din Villeneuve D'Ascq (Lille), Franţa, cu spectacolul O poveste de iubire - iunie 2003
• Festivalul Naţional Gulliver din Galaţi, România, cu spectacolul O poveste de iubire - octombrie 2002. Premii şi distincţii 
2008 - Diplomă de participare, Craiova, tabăra de creație cu tema Reteatralizarea teatrului prin arta mânuirii
2008 - Diplomă de participare în activitatea Organizaţiei  „Salvaţi Copiii”
2005 - Diplomă de participare la proiectul „Redescoperirea prin artă a unui loc” – Asociaţia „Ars continua”
2005 - Diplomă de excelenţă, expoziţia concurs „Bradul de Crăciun”
2003 - Diplomă de apreciere Inspectoratul Şcolar – Galaţi
2002 - Diplomă de apreciere - Fundaţia "AX- art
1994 - Premiul Fundaţiei "Marcel Guguianu".
COSTACHE - GAVRIL SIRITEANU 
SIRITEANU GAVRIL
-c.d.a. dr.-
Curriculum vitae    
Informaţii personale 
Nume / Prenume Sabadoş Sabin Adrese Corespondenţă: Str Avram Iancu, nr 158, bl E, ap 6, Floresti, jud Cluj, cod postal 407280
Domiciliu: str Principala, nr 228 com Tarna Mare, jud Satu Mare, Romania, cod postal 447310
Telefon Mobil: +40 753965257  
E-mail-uri sabin_sabados@yahoo.com
sabiniq@yahoo.com Naţionalitate Română
Data naşterii 07.03.1984
Sex Masculin
 
Locul de muncă
Domeniul ocupaţional Universitatea de Arte din Târgu Mureș - Facultatea de Arte
Învățământ, Cultură
 
Experienţa profesională 
Perioada
Postul ocupat
Activități și responsabilități principale  Numele și adresa angajatorului
Perioada 2011-prezent
Asistent universitar titular
Conducerea activităților didactice de seminar; executare de lucrări științifice; monitorizarea activității de informare bibliografică și formare aplicativă a studenților; îndrumare de practică teatrală; activități de evaluare a performanțelor studenților.
Universitatea de Arte, Târgu Mureș, str Koteles Samuel, nr 6, 540057, Târgu-Mureș, Romania
Tel.: 0040/265/266281 – Rectorat, Secretariat ; Fax: 0040/256/266281
E-mail uat@uat.ro 2010-2011
Postul ocupat Cadru didactic asociat la Universitatea de Arte din Târgu Mureş
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activitaţilor didactice de seminar; executare de lucrări ştiinţifice; monitorizarea activităţii de informare bibliografică şi formare aplicativă a studenţilor; îndrumare de practică teatrală; activităţi de evaluare a performanţelor studenţilor.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arte, Târgu-Mureş, str Koteles Samuel, nr 6, 540057, Târgu-Mureş, România
Tel 0040/265/266281 – Rectorat, Secretariat   Fax 0040/256/266281
E-mail uat@uat.ro Perioada   2003-2010
Postul ocupat Cadru didactic titular în cadrul Şcolii de Arte şi Meserii Tarna Mare – titularizare obţinută prin concurs
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate instructiv-educativă şi didactică cu elevii; managementul clasei de elevi; planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv educative, a curriculumului opţional şi a activităţilor extraşcolare; identificarea nevoilor de formare a elevilor şi planificarea activităţilor metodice.
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare
Educaţie şi formare 
Perioada
Calificarea / diploma obținută
 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
 
   Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorul de formare
 
Nivelul în clasificarea națională sau internațională Perioada 2009-prezent
Doctorand
Domeniul de studiu Arte –Teatru
Universitatea de Arte din Târgu-Mureș - acreditată
Coordonator Profesor Universitar Doctor Sorin Crișan
Școală doctorală
2008-2010
Calificarea / diploma obţinută Diploma de master în „Teoria şi practica managementului instituţiilor si evenimentelor culturale”
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - Politici culturale în context european;
- Teoria şi practica managementului instituţiilor culturale;
- Construcţia şi administrarea proiectelor culturale;
- Comunicare şi relaţii publice în domeniul artelor spectacolului;
- Regenerare urbană şi managementul resurselor culturale.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte - acreditată
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare
Perioada 
2008-2010
Calificarea / diploma obţinută Diploma de master „Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului”
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - Psihologia carierei;
- Psihologia relaţiilor de muncă;
- Consiliere pentru orientare în carieră şi dezvoltare profesională;
- Modelare comportamentală în organizaţii;
- Metode avansate de cercetare în psihologia organizaţională, de evaluare individuală şi de grup;
- Ancheta sociologică şi sondajul de opinie.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi asistenţă socială - acreditată
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare
Perioada August 2008
Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a definitivării în învăţământ
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Oradea Perioada 
2003-2007
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - Filosofia unificării europene; Abordările postmodernismului;
- Bazele managementului; Managementul relaţiilor publice;
- Istoria relaţiilor internaţionale; Teoria relaţiilor internaţionale; Istoria Europei;
- Premise culturale ale relaţiilor internaţionale; Antropologie culturală a Europei;
- Gândire politică modernă; Geneza culturală a modernităţii;
- Fundamentele dreptului; Drept internaţional public; Drept comunitar; Drepturile omului;
- Geopolitică; Globalizare şi teorii ale dezvoltării; Statul naţiune în procesul globalizării.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene - acreditată
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare de lungă durată (4 ani)
Perioada 2006-2007
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Program de dezvoltare profesională pe baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP)
Perioada 1998-2003
Calificarea / diploma obţinută Învăţător-Educator / Diploma de Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - Instruire practică;
- Psihologie;
- Pedagogie;
- Logică şi argumentare;
- Filosofie şi etică.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu-Mare, filieră vocaţională, profil pedagogic
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii liceale
Aptitudini şi competenţe personale 
 
Limba maternă Română
 
Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Engleză  C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent
Italiană  A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  
Competenţe şi abilităţi sociale - buna capacitate de adaptare la medii multiculturale obţinută în urma stagiului de pregătire efectuat în cadrul Ambasadei Române din Roma, Italia;
- bun colaborator în echipă;
- bună capacitate de comunicare;
- flexibil, adaptabil, capabil de a acumula informaţii noi şi de a percepe orice noutate ca pe o provocare.
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice - aptitudini de leadership, obţinute pe parcursul activităţii profesionale;
- experienţă în managementul proiectelor;
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului - MSWindows, Microsoft OfficeTM(WordTM, ExcelTM şi PowerPointTM);
- grafică pe calculator (Adobe IllustratorTM şi PhotoShopTM);
- alte programe multimedia şi internet.
 
Competenţe şi aptitudini artistice - artă fotografică;
 
Permis(e) de conducere Categoriile A şi B
 
Informaţii suplimentare Publicaţii
Articole: 1. „Cultura şi politici culturale europene”, în: Symbolon, nr. 19, 2010, pp. 7-17.
              2. „Theatricality in Dostoyevsky`s Demons”, în: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Seria Dramatica, Cluj-Napoca, nr. 1, 2011, pp. 107-114. Disponibil şi în format electronic la  
                  http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/604.pdf
               3. „Despre autonomia și/sau heteronomia textului dramatic”, în: Symbolon, nr. 20, 2011, pp. 22-30.
Stagii practice:
              Mai-iunie 2009 şi 2010 Stagiu de pregătire efectual în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Sibiu (FITS), ediţia a XVI-a şi a XVII-a;
              Iunie-august 2006 Stagiu de pregătire efectuat la Ambasadei Române din Roma, Italia;
              Martie 2003 – februarie 2004 Stagiu de pregătire în cadrul Radio Mix FM, Cluj-Napoca.
SABADOȘ SABIN
-Asist.univ.dr.-
Curriculum Vitae
Nume : Roman
Prenume : Stefan Marin
Nascut in 25.XI.1978
Baia-Mare, Maramures
Adresa: Tg. Mures, str. Negoiului, nr. 2
Nr. tel. 0742520766
E-mail: stefanroman.m@gmail.com Studii:
Absolvent al Liceului de chimie industriala « C.D. Nenitescu », 1997, Baia Mare
Absolvent al Scolii Populare de Arta «Liviu Borlan», 1997, Baia Mare
Licentiat al Facultatii de Teatru din Tg-Mures, 2001
Modul psihopedagogic al Universitatii de Arte Tirgu Mures, 2001
Experienta profesionala:
Actor la Teatrul «Tony Bulandra» din Targoviste, 2002 
Actor la Teatrul National «Mihai Eminescu» din Timisoara, 2002-2004
Initiator al Taberei de arta de la Preluca, prima editie in 2008 In anul 2008 am initiat Tabara de la Preluca, Maramures, este o intalnire anuala intre diversi artisti (actori, pictori, fotografi, sculptori) in care se doreste dialogul interdisciplinar.
Asis. univ. drd. la Facultatea de Teatru din Tg. Mures
In prezent, Pregatesc o lucrare de doctorat cu titlul Teatralitatea scrierilor epice ale lui Samuel Beckett
Limbi cunoscute:
engleza, scris si vorbit
Roluri in teatru:
Stanley, Un tramvai numit dorinta, de T. Williamms, regia Radu Olareanu, Teatrul Studio, Tirgu Mures
Regele Peter, Leonce si Lena, de Georg Buchner, regia Gavril Borodan, Teatrul Studio, Tg. Mures, 2000
Recital Eminescu, Teatrul Studio, Tirgu Mures, 2001,
Starikov, Casatoria, de N.V. Gogol, regia Ion Ieremia, Timisoara, 2002
Bondici, Chirita in Iasi, de V. Alecsandri, regia Ion Ardeal, Ieremia, Timisoara, 2002
Nocturne, spectacol dupa I.L. Caragiale, regia M.C. Ranin, Teatrul Tony Bulandra, Tirgoviste, 2002
Cameramanul, Zidul, regia Attila Vizauer, T.N. Tg. Mures, 2003
Ivan, Arta, de Yasmina Reza, regia Gavril Borodan, Teatru 74, 2005
Trei seri cu Eminescu, spectacol din poezia si scrierile politice ale lui Eminescu, Teatru 74, 2005
Duhovnicul, Chibitul, Tiganul, Edmond, de David Mamet, regia Cristi Juncu, Teatru 74, Tirgu Mures,
Alex, Nu de gat, de Mihai Ignat, regia Catalin Chirila, Teatru 74, 2009
Domnul, Zidul, Zeno Ghitulescu, Teatrul Studio 2006
Michel, Fata in fata, regia Dan Glasu, spectacol lectura, Teatrul National Tirgu Mures, 2000
Zach, Strangerhorse, de Brian Dykstra, regia Liviu Topuzu, Teatrul Underground, Tirgu Mures, spectacol lectura, 2008
Aliosca, Azilul de noapte, de M. Gorki, regia Bogdan Husanu, Teatrul Studio, Tirgu-Mures, 2008
Negustorul evreu, Fontana di Trevi sau Adevarul dat pe fata, spectacol dupa texte de commedia dell arte, regia Liviu Topuzu, Tabara Nationala de Arte de la Preluca, 2008
Molloy, dupa Samuel Beckett, scenariu si interpretare, Teatru 74, regia Dorin Boca, 2009
Marchizul, spectacol dupa texte de Goldoni, regia Adrian Iclenzan, Festivalul de Film Scurt, Raciu, 2011
Regie:
Kaj si Maj – spectacol dupa Mattias Anderson, Teatrul 74, 2005
Femfi – de Alex Porc, Teatrul 74, Tirgu Mures, 2010 (dramatizare dupa romanul omonim Femfi, de Alex Porc), 2010
Spectacole de teatru prezentate la festivaluri nationale:
spectacolul PRETIOASELE RIDICOLE, regia Catalin Chirila, Festivalul de arta medievala, Sighisoara, 2003
spectacolul A DOUASPREZECEA NOAPtE, regia Catalin Chirila, Festivalul de arta medievala, Sighisoara, 2005
spectacolul NU DE GAT, Festivalul de teatru Dota, Brasov, 2007
pectacolul NU DE GAT, Festivalul de Teatru, Targoviste, 2007
spectacolul MOLLOY, Festivalul de teatru underground, Arad, 2010
Spectacole de teatru prezentate la festivaluri internationale :
spectacolul ARTA, Festivalul de teatru underground, Arad, 2005
spectacolul ARTA, Festivalul international de teatru Atelier, Sighisoara, 2007
spectacolul EDMOND, Festivalul de teatru underground, Arad, 2006
spectacolul MOLLOY, Gala Star, Bacau, 2010
spectacolul MOLLOY, Festivalul de teatru underground, Arad, 2010 Inregistrari radio:
2005 – inregistrare radio cu recital Eminescu, Radio Targu-Mures
Film de scurt metraj
2006 – Rolul Prietenul in filmul de scurt metraj Trei zile, regia Theo Marton
Poezie:
2005 – Joi 5 pm. Antologia Cenaclului din Turn, vol. I, volum colectiv, Editura Ansid Targu-Mures, ISBN: 973-87378-3-4 Publicatii stiintifice:
Beckett sau fiinta parasita sau incertitudinea existentei la Samuel Beckett, articol publicat in revista Symbolon, anul XI. nr. 19. 2010.
Membru al juriului Olimpiadei Nationale de Teatru, Braila, martie 2012.
ROMAN ŞTEFAN
-Asist.univ.dr.-
Curriculum vitae
INFORMATII PERSONALE Numele şi prenumele: Popescu Theodor-Cristian
Data şi locul naşterii: 18 octombrie 1967, Turda, jud. Cluj
Starea civilă: căsătorit
Cetăţenia: română
Adresa: București, str. Lt. Sachelarie Visarion nr. 18, bl. 118B, sc. A, apt. 4, sector 2
Tel:0752558087
STUDII 2010-2011 Bursier al Colegiului Noua Europă Bucureşti
2008-2011 Doctorat “Summa cum laude” la Universitatea de arte Târgu-Mureş
2000-2002       Master of Fine Arts în regie (bursă Fulbright) la Universitatea Montana (SUA)
1989-1994 Licență în arta regiei de teatru la UNATC București
EXPERIENTA PROFESIONALA 2008-                 Lector Universitar la Universitatea de arte Târgu-Mureș
2006-2008         Conferentiar la Scoala Nationala de Teatru a Canadei
2005-2007         Lector la Universitatea Québec la Montréal
2004-2008         Fondator si Director artistic al Companiei Theodor Cristian Popescu (Montreal)
2001-2002  Coordonator al artelor spectacolului la University of Montana Productions
1996-2000  Asistent universitar la UNATC Bucuresti
1997-2000  Fondator si Director artistic al Companiei Teatrale 777 (Bucuresti)
1996-1998  Asistent universitar la Universitatea de Teatru Targu-Mures
1995-1998  Regizor la Teatrul National Targu-Mures
1994-1995  Regizor la Teatrul National Cluj SPECTACOLE PUSE IN SCENA 2012    Cloaca de Maria Goos – Teatrul Național Tîrgu-Mureș, compania Liviu Rebreanu
             Scene dintr-o execuție de Howard Barker – Teatrul „Szigligeti” Oradea
 Băiatul din ultima bancă de Juan Mayorga – Teatrul Național București 2011 Urâtul de Marius von Mayenburg – Teatrul German de Stat, Timișoara
Un cuplu de români amărâți vorbitori de polonă de Dorota Maslowska – Teatrul Național
                                                                                   Târgu-Mureș, compania Tompa Miklos
             Metoda de Jordi Galcerán – Teatrul Nottara, București 2010    Opinia publică de Aurel Baranga – Teatrul Național Sibiu
             The City de Martin Crimp – Actors Repertory Company la Berkeley Street Theatre, Toronto 2009     Krum de Hanoch Levin – Teatrul Național Târgu-Mureș, compania Liviu Rebreanu
             Auto-da-fé (trei piese scurte) de Tennessee Williams – Teatrul Național Sibiu 2008     Femeia din trecut de Roland Schimmelpfennig – Teatrul Metropolis, Bucureşti
             Povesti de periferie de Etienne Lepage – Scoala Nationala de Teatru a Canadei
             Femeia din trecut de Roland Schimmelpfennig – Compania Th.C.Popescu la Teatrul
                                                                                          Prospero (Montréal) 2007     Krum de Hanok Levin – Universitatea Québec la Montréal
             Geniul crimei de George F. Walker – Teatru 74 Targu-Mures
             Femeia din trecut de Roland Schimmelpfennig (spectacol lectura) – Co. Th.C.Popescu
                                                                                                                    la Goethe-Institut Montréal          
             Noaptea araba de Roland Schimmelpfennig – Compania Th.C.Popescu la Théâtre de
                                                                                         Quat’Sous, Montréal    2006     Povesti de dragoste si Fotbal tragic de Étienne Lepage – Scoala Nationala de Teatru a
                                                                                                         Canadei
             Attempts on Her Life de Martin Crimp (spectacol lectura) – Actors Repertory Company,
                                                                                                             Toronto
 
2005     Push up de Roland Schimmelpfennig – Universitatea Québec la Montréal
             Chip de foc de Marius von Mayenburg – Compania Th.C.Popescu la Teatrul Prospero, Mtl
             Schadenfreude de Carlos Murillo (spectacol lectura) – Actors Repertory Company, Toronto
2004     Poveşti de familie de Biljana Srbljanovic – Groupe H.F. la Teatrul Prospero, Montréal
2003 Ȋnainte de cădere  (productie independenta) – Fringe Festival, Montréal
2002 Cloud Nine de Carryl Churchill – Universitatea Montana
 Quake de Melanie Marnich – Universitatea Montana
2001 BecauseHeCan de Arthur Kopit – Universitatea Montana
             Auto-Da-Fé de Tennessee Williams – Universitatea Montana
2000 The Belle of Amherst de William Luce – Montana Repertory Theatre
             Trilogie belgrădeană de Biljana Srbljanovic – Compania Teatrala 777, Teatrul Nottara şi
                                                                                       Teatrul Bulandra
1999    Ping Body de Radu Macrinici – Teatrul Naţional Târgu-Mureş
1998    Eu când vreau să fluier, fluier… de Andreea Vălean – Teatrul Naţional Târgu-Mureş
DaDaDans – Compania Teatrală 777 şi Teatrul Nottara 
 Ȋngeri ȋn America de Tony Kushner – Compania Teatrală 777 şi Teatrul Nottara 1997     Copiii unui Dumnezeu mai mic de Mark Medoff – Compania Teatrală 777, Teatrul Odeon şi
                                                                                 Sounds of Progress (Glasgow)                                      
 Măsură pentru măsură de William Shakespeare – Teatrul Naţional Târgu-Mureş
            Ucigaş fără simbrie de Eugen Ionescu - Teatrul Naţional Craiova
1996 Comedie pe ȋntuneric de Peter Shaffer – Teatrul Naţional Cluj
 Casa evantai de Marin Sorescu – Teatrul L.S.Bulandra
1995 Priveşte ȋnapoi cu mânie de John Osborne – Teatrul Naţional Târgu-Mureş
Coriolan de William Shakespeare – Teatrul Naţional Cluj
1994 Scene dintr-o execuţie de Howard Barker – Teatrul Naţional Cluj
 Aripi de Arthur Kopit – Teatrul Naţional Târgu-Mureş
1993 Piesă cu repetiţii de Martin Crimp – Teatrul Naţional Târgu-Mureş
STAGII SI REZIDENTE 2002 Lincoln Center’s Directors Lab (New York)
1998 Royal Court Theatre Summer Residency (Londres, UK)
1996 European Directors School (Leeds, UK)
FESTIVALURI
   
2011   Premiul de regie la Festivalul de teatru Atelier de la Baia Mare cu Un cuplu de români amărâți...
           Marele premiu la Festivalul VedeTeatru de la Buzău cu Metoda 1995-2011  Festivalul Național de Teatru București cu Privește înapoi cu mânie, DaDaDans,Geniul crimei, Krum, Metoda 1996-2011 Festivalul Internațional de Teatru Sibiu cu Copiii unui Dumnezeu mai mic, Push up, Geniul crimei, Auto-da-fe, Opinia publică, Metoda 2000 Bienala de la Bonn (Germania) cu Eu când vreau să fluier, fluier…
            UNIDRAM Potsdam (Germania) cu DaDaDans
1999 Marele Premiu la Festivalul Internațional de la Piatra-Neamț cu Eu când vreau să fluier,
            fluier…
1998 Premiul pentru regie la Festivalul de Teatru-Atelier de la Sf. Gheorghe cu Copiii unui Dumnezeu mai mic si Eu când vreau să fluier, fluier…
            Premiul pentru Cel mai bun proiect cultural al Ministerului Culturii pentru Copiii unui Dumnezeu mai mic 1996 Premiul pentru Cel mai bun spectacol în secțiunea « Teatrul de mâine » la Festivalul Național de Teatru pentru Privește înapoi cu mânie 1994 Premiul Ministerului Culturii pentru Cel mai bun debut cu Piesă cu repetiții Între 1994 si 2000, participari la festivaluri si turnee in Ungaria, Bulgaria, Austria, Franța, Germania, Marea Britanie JURII, ATELIERE, REZIDENTE 2009    Juriul concursului de dramaturgie Inspired
2008    Președintele juriului de premiere Dramafest, Târgu-Mureș
            Rezidență de creație la Usine C, Montréal
2005    Atelier de dezvoltare dramaturgică, Centre des auteurs dramatiques, Montréal
1999 Atelier de regie în spații alternative, Altfest, Bistrița
Membru în juriul concursului Cea mai buna piesă originală, atribuit de UNITER
1998 Atelier de Dramaturgie Nouă, Slobozia
Juriul DRAMAFEST, Târgu-Mureș
1997 Juriul concursului de dramaturgie « Camil Petrescu » al Ministerului Culturii
1997-2009 Numeroase articole publicate în Scena, Teatrul azi, ManInFest, UltimaT, Scena.ro, Observator cultural, Dilema AFILIERI PROFESIONALE 2010 IETM (Informal European Theatre Meeting)
2004 UDA (Union des artistes)
1994 UNITER (Uniunea teatrală din România Târgu-Mureş, 24.06.2009                                                           
POPESCU THEODOR CRISTIAN
BRÂNDUŞ ADRIAN
-Asist.univ.-
  C U R R I C U L U M   V I T A E INFORMAŢII PERSONALE
  
Nume
  CRIŞAN A. Sorin Ion
Adresă   Str. Scorţarilor nr. 12-24, Bl. A., sc. II, ap. 7, cod 400186,
Cluj-Napoca, România
Telefon   Acasă: 0040-264-530 006
Mobil: 0040-742-153 175
E-mail
  si_crisan@yahoo.com Naţionalitate
  Română
Data naşterii
  24 ianuarie 1966
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
2004-prezent: Universitatea de Arte Târgu Mureş (din 2006 conf. univ. titular; din 2009 prof. univ. dr. coordonator de doctorat – Catedra de Teoria Teatrului);
2011- prezent: rector al UA Târgu-Mureș;
2010-2011: prorector al UA Târgu-Mureș;
2006-2010: cancelar al UA Târgu-Mureş;
1992-2006: Academia Română – Filiala Cluj-Napoca. Biblioteca.
Tipul activităţii: cultură.
Funcţia: 2001-2006 – Şef Departament Organizarea şi Completarea Colecţiilor şi Schimb Internaţional (director delegat)
  1992-2001 – bibliotecar (S)
Principalele activităţi:
- coordonator proiecte
- organizarea activităţii curente a bibliotecii (catalogare, Clasificare Zecimală Universală, indici bibliografici etc.)
- pregătirea de manifestări ştiinţifice, de expoziţii şi simpozioane
- coordonarea unor publicaţii editate („Biblioteca şi Cercetarea”)
- reprezentarea Bibliotecii în relaţiile cu alte instituţii din ţară şi străinătate
- coordonator al Bibliotecilor Documentare Blaj şi Năsăud
1990-1991: Prefectura Judeţului Cluj – Ziarul „Mesagerul Transilvan”
Tipul activităţii: mass media
Funcţia: redactor şi redactor şef (nr. 12-71)
1990: Societatea de presă „Mileniul Trei” Cluj-Napoca: Revista Azi (continuată sub denumirea Azi pentru mâine)
Tipul activităţii: mass media
Funcţia: redactor şi secretar responsabil de redacţie   1997-2005: Director executiv al Fundaţiei teatrale „Spectacol XXI” ACTIVITATE DIDACTICĂ   2009-prezent: Prof. univ. dr.
                       Coordonator de doctorat
Cursuri predate:
Doctrine regizorale (Doctorat)
Limbă şi limbaj în arta spectacolului (Masterat anul I)
Psihologia comunicării (Masterat anul II)
Teatrologie (anii I-III Licenţă Teatrologie)
Analiza textului dramatic (an I Licenţă Teatrologie şi Actorie)
Evoluţia artei regizorale (an III Licenţă Regie)
Antropologie teatrală  (an III Licenţă Teatrologie)
Teoria comunicării în artele spectacolului (Masterat anul I Actorie)
Estetica teatrului (An II Licență Actorie)
Estetica artei actorului (An II Masterat Actorie)
2006-2009: Conf.univ. dr. titular
2004-2006: Cadru didactic (lector) asociat al Universităţii de Artă Teatrală Târgu Mureş
Tipul activităţii: didactic
Cursuri predate:
Istoria teatrului românesc şi a artei spectacolului (anii I şi II);
Istoria teatrului universal şi a artei spectacolului (anii I-III);
Seminarii:
Istoria teatrului românesc (anul I – secţia maghiară Teatrologie). ALTE ACTIVITĂŢI TEATRALE  Membru al UNITER (din 2008);
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 2007);
Membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru – Secţia Română (din 1997);
Din 1995, invitat al unor festivaluri naţionale: Festivalul Naţional de Teatru „I.L. Caragiale” Bucureşti, Festivalul Dramaturgiei Româneşti – Timişoara, Gala Teatrelor Naţionale – Cluj-Napoca, Craiova Shakespeare Festival etc.
2010 (01-04.09); 2011 (31.08-03.09) – Membru al juriului Gala Tânărului Actor, Mangalia
2008 (23-26.11) – Membru al juriului „Bursa de texte noi româneşti”, Târgu-Mureş
2008 (9-11.05) – Preşedinte juriu – Festivalul Naţional de Teatru Medieval pentru elevi, Sighişoara
2002, 2003, 2004 – Membru al juriului Festivalului Internaţional de Animaţie „Puck-Animafest” Cluj-Napoca
În 2004 (20-30.05) – Membru al juriului Festivalului Naţional „TOPFEST” (Thalia Open Festival) Târgu Mureş
2003 (1-6.11): Participare la Congresul Internaţional al Criticilor de Teatru – AICT, ediţia a XXI, Bucureşti
1997: Participare la Congresul Internaţional al Criticilor de Teatru – Varna, Bulgaria
Colaborator al Facultăţii de Teatru Cluj-Napoca – Dicţionarul de teatru românesc (coord. Ion Vartic)
Coordonarea revistelor Galei Teatrelor Naţionale, Jurnal teatral (Cluj-Napoca, 1996) şi cea a Festivalului Naţional Studenţesc de Regie, Domino (Slobozia, 1997). ALTE ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI EDUCAŢIONALE PARTICIPĂRI SIMPOZIOANE, SESIUNI DE COMUNICĂRI, CONFERINŢE  2012-prezent: Vicepreşedinte Institutul de Training, Studii şi Cercetări PIMMJM (ITSC) Mureş; vicepreşedinte Senat ITSC;
2011-prezent: Redactor șef al Revistei de studii teatrale „Symbolon”, Târgu-Mureş;
2007 – 2011: Redactor al Revistei de studii teatrale „Symbolon”, Târgu-Mureş;
2008 – 2010 : Director al Editurii Universităţii de Artă Teatrală Târgu-Mureş;
2009 – prezent : Membru al redacţiei revistei „Jurnalul Artelor Spectacolului”, Sibiu;
2010 – prezent: Membru al redacţiei revistei „Jurnalul Român de Management Cultural”, Sibiu;
2011 – prezent: Membru în Colegiul științific al revistei „DramArt”, Timișoara;
2012-prezent: Membru de onoare al revistei „Comunique” București;
2012-prezent: Membru în colegiul onorific al revistei „Atelier critic” Târgu-Mureș;
2008-prezent: Membru în colegiul consultativ al revistei „Crima organizată și terorismul azi” (Revistă de specialitate în domeniul prevenirii criminalității organizate și a terorismului).
Organizarea şi participarea la expoziţii de carte veche şi rară:
Februarie 2005: Expoziţia de carte veche şi rară din fondul „Cipariu”, în cadrul bicentenarului naşterii scriitorului blăjean.
Iunie-iulie 2004: Expoziţia de carte în cadrul expoziţiei lărgite „Oraşul comoară” – Clujul medieval şi premodern, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca (participare cu carte patrimonială sec. XV-XVII).
August 2004: Expoziţie de manuscrise în cadrul expoziţiei lărgite „Ştefan cel Mare şi Transilvania. Interferenţe cultural artistice moldo-transilvane în sec. XV-XVI.
11 iulie – 17 august 2003: Expoziţia „Etnie şi confesiune în Transilvania la începutul modernităţii” – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.
Mai 2001: Expoziţia de manuscrise orientale – Biblioteca Academiei Române Cluj.
Colaborare la editarea volumului Index locorum (autor: Sidonia Puiu; vol. în pregătire)
Colaborare la Catalogul incunabulelor din Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca (vol. în pregătire)
Colaborare la Catalogul colecţiilor Biblioteca Maghiară Veche a Bibliotecii Academiei Române – Cluj-Napoca (A Kolozsvári Akadémiai Könyvtár-Gyűjteményeinek Kataógusa), Scientia Kiadó, Cluj, 2004.
Moderator Colocviul Naţional al Criticilor de Teatru – 24 octombrie, tema: Disputa între teatrul de repertoriu şi teatrul alternativ.
Referent în comisii de doctorat (Targu-Mures, Iasi, Cluj, Timisoara – 18 teze).
Membru în comisii de licenţă, admitere, definitivat în învățământul preuniversitar etc.
Președinte comisie bacalaureat (2010, sesiunea iulie)
În cadrul Senatului UAT Târgu-Mureş (2008-2012), coordonator al comisiilor:
 Comisia pentru cercetare ştiinţifică
 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
 Comisia pentru problemele studenţeşti
 Comisia de etică şi disciplină universitară Participări la Seminariile Naţionale cu privire la „Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior” – ACPART (Cluj, Sinaia, Bucureşti, Cluj, 2007-2008, 2010).
6-7 decembrie 2009, Târgu-Mureş: Conferinţa internaţională de Studii Teatrale: Provocarea absurdului. Ionesco – ieri şi azi.
            - Coordonator al Conferinţei.
12-13 decembrie 2008, Târgu-Mureş: Conferinţa internaţională de Studii Teatrale: Teatru şi dramaturgie interculturală
            - Coordonator al Conferinţei.
1-2 decembrie 2007, Târgu-Mureş: Conferinţa internaţională de Studii Teatrale: Teatrul – rolul în teatru: repere culturale, repere psiho-sociale
            - Moderator secţiune Teatrul: rolul în teatru – repere culturale, repere psiho-sociale
25-26 noiembrie 2006, Târgu-Mureş: Conferinţa internaţională de Studii Teatrale: „Interpretarea teatrală”.
            - Moderator secţiune Relaţia dintre instituţia teatrală şi creaţia artistică. Estetică şi doctrine teatrale.
13-14 mai 2006, Blaj, Blajul cultural. Valori istorice – valori actuale: „Ornamente antropomorfe, animaliere şi vegetale în incunabulele Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române”.
4-6 noiembrie 2004, Târgovişte: Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional”, secţiunea Manuscrise. Lucrare prezentată: Manuscrise orientale din Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române. EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
DIPLOME  2005- 2011: Academia Română – Institutul de Istorie „George Bariţ”
Tema de cercetare: Carte şi tipar în secolele XV-XVII. Fizionomie, artă şi tehnică tipografică în secolele XV-XVII.
Domeniul: Istorie
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Nicolae Edroiu – membru corespondent al Academiei Române
Diploma obținută: Doctor
1999- 2001: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” Bucureşti
Tema de cercetare: Circul lumii la D.R. Popescu
Domeniul: Teatru
Coordonator: Ileana Berlogea
Diploma obţinută: Doctor
1998-1999: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Litere
Profilul: Artă teatrală
Specializarea: Artă teatrală şi spectacologie
Diploma obţinută: Diplomă de studii aprofundate
1995-1998: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Litere
Profilul: Artă teatrală
Specializarea: Teatrologie
Diploma obţinută: Diplomă de licenţă
1985-1989: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Tehnologie Chimică
Profilul: Chimie
Specializarea: Tehnologia materialelor de construcţii
Diploma obţinută: subinginer chimist
1980-1984: Liceul de chimie industrială „Terapia” Cluj-Napoca
Profilul: chimie industrială
Diploma obţinută: Diplomă de bacalaureat
1972-1980: Școala generală nr. 17 Cluj-Napoca (actualmente Școala „Ion Creangă”). CERTIFICATE ŞI ATESTATE  2011 (25.03-25.05, 160 ore curs) – Curs specializare Formator de formatori – Institutul de traninig, Studii și Cercetări PIMMJM Târgu-Mureș (Cod COR 241207, Certificat G Nr. 00047573)
2011 (11 martie, Timișoara): Sesiunea de formare în managementul universitar – Modul „Servicii și suport pentru studenți”, organizat în cadrul proiectului strategic „Îmbunătățirea Managementului Universitar” (Certificat nr. M7/47).
2011 (10 martie, Timișoara): Sesiunea de formare în managementul universitar – Modul „Managementul activităților terțiare”, organizat în cadrul proiectului strategic „Îmbunătățirea Managementului Universitar” (Certificat nr. M6/56).
2011 (4-5 martie, Cluj-Napoca): Sesiunea de formare în managementul universitar – Modul „Managementul cercetării”, organizat în cadrul proiectului strategic „Îmbunătățirea Managementului Universitar” (Certificat nr. M10/60).
2010 (18-19 martie, Cluj-Napoca): Sesiunea pilot de formare in managementul universitar – Modulul „Managementul cercetării”, organizat în cadrul proiectului strategic „Îmbunătățirea Managementului Universitar” (Certificat nr. M10/4).
2009 (14-15 mai, București): Trainingul de formare a Evaluatorilor Interni ARACIS
2008-2012: Ministerul Educaţiei: Membru în Comisia 8 de Experţi Permanenti ARACIS – Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație Fizică și Sport
2007-2012: Ministerul Educaţiei: Expert evaluator ARACIS (evaluare programe de studiu şi evaluare instituţională)
2006-2008: Membru şi referent ştiinţific al Institutului de Studii şi Cercetări ale Terorismului
2007-2008, 2010: Ministerul Educaţiei: Expert evaluator proiecte CNCSIS
           (2007: 5 proiecte evaluate; 2008: 12 proiecte evaluate; 2010: 5 proiecte evaluate + evaluare panel).
2011-prezent: membru Comisia Artele Spectacolului - CNATDCU
2005-prezent: Ministerul Culturii şi Cultelor: Expert manuscrise-carte veche
Domeniul: Bunuri arheologice şi istoric-documentare: carte veche, manuscris – Atestat de expert nr. 509 din 11.04.2005
2005: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Litere. Certificat de Competenţă Lingvistică – Limba franceză
2005 (martie-iunie): Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Ştiinţe Economice
Profilul: Management de bibliotecă – curs postuniversitar
Certificat de absolvire
2003-2004 (3 module, cu total ore curs: 288): Ministerul Culturii şi Cultelor – Centrul de Perfecţionare
Domeniul: Restaurarea şi conservarea patrimoniului naţional
1999 (01.02-29.03): Centrul de pregătire în informatică – S.A. Cluj-Napoca (cu avizul Ministerului Învăţământului şi a Comisiei Naţionale de Informatică)
Specializarea: Informatică
Certificat de absolvire: Operarea şi utilizarea calculatoarelor compatibile IBM-PC
1994 (11-15.04, 18-22.07, 14-18.11): Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca şi British Council
Domeniul: Biblioteconomie şi Ştiinţa Informaţiei
Certificat de absolvire
1999 (18-21.05, 16-19.11), 2001 (7-10.05): The British Council Cluj-Napoca
Domeniul: Tehnologia informaţiei în biblioteca modernă
Certificat de absolvire
2000 (16-19.05): The British Council Cluj-Napoca
Domeniul: Evaluarea Performanţelor în Biblioteca Modernă
Certificat de absolvire
2002 (22-25.04): The British Council Cluj-Napoca şi Softlink România
Domeniul: Utilizarea Internet-ului şi a computerelor în biblioteca modernă
Certificat de absolvire
1992: MicroInformatica SRL Cluj-Napoca
Specializarea: analist programator asistent
Certificat de absolvire DIPLOME ȘI PREMII  2012: Diploma de excelență pentru activitatea depusă în cadrul ARACIS
2003: Ministerul Culturii şi Cultelor: Premiul Naţional pentru Tineri Creatori – pentru volumul Jocul nebunilor, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003 APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
  
Limba maternă
  Româna
Limbi străine cunoscute
  Franceza (Certificat de Competenţă Lingvistică) Capabilităţi -  - capabilităţi didactice, manageriale şi de mentorat;
- capabilităţi de relaţionare cu mediul profesional şi social (multicultural) în care mă aflu;
- capabilităţi de execuţie şi de coordonare a activităţii profesionale şi ştiinţifice. La Universitatea de Arte Târgu Mureş am deţinut, din 2007, funcţia de cancelar (v. supra), iar din 2010 funcția de prorector. În cadrul Universităţii de Arte Târgu-Mureş am coordonat proiecte de cercetare ştiinţifică şi de dezvoltare; în cadrul Bibliotecii Academiei Române am coordonat proiecte de cercetare și dezvoltare şi am obţinut finanţări importante (în anul 2002 am obţinut o finanţare de 12.000 dolari SUA pentru un proiect de informatizare şi tehnologizare a instituţiei), de asemenea am organizat expoziţii şi am participat la expoziţii cu caracter bibliofil şi de punere în valoare a rarităţilor de patrimoniul ale Bibliotecii Academiei.
- În perioada 2000-2006 am coordonat activitatea ştiinţifică a Bibliotecii Academiei Române Cluj (cercetarea şi valorificarea fondurilor de patrimoniu).
- Am coordonat publicaţia bienală „Biblioteca şi Cercetarea, la vol. XXIII-200, XXIV-2004 şi XXV-2006)
- Coordonator al colectivului de evaluare a fondului de tezaur şi a fondului de patrimoniu al Bibliotecii Academiei Române Cluj
- Cunoştinţe de operare calculator: World, Excel, PowerPoint, PageMaker etc.
Activitate publicistică:  1985: Debut literar în revista „Tribuna” nr. 38 (19 septembrie) cu povestirea Negustorii de crabi
2002: Debut editorial cu volumul de critică Circul lumii la D.R. Popescu (Cluj-Napoca, Editura Dacia)
Studii, cronici literare şi teatrale, eseuri şi proză în revistele: „Tribuna”, „Steaua”, „Teatrul Azi”, „Contrafort”, „Symbolon”, „Vatra”, „Minerva”, „Teatrul Naţional”, „Apostrof”, „Sargetia”, „Biblioteca şi Cercetarea”, „Thalia”, „Rampa”, „Jurnal teatral”, „Domino”, „Napoca Universitară”, „Caiete silvane”, „Mâine”, „Mesagerul transilvan”, Suplimentul literar-artistic „Tineretul liber”, „Libraria”, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Studia Dramatica”, „Jurnalul Artelor Spectacolului” (v. Lista de lucrări). PERSOANE CE POT OFERI REFERINŢE:  Prof. univ. dr. Marius Porumb – Membru al Academiei Române – Director Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Str. C. Daicoviciu, nr. 2, 400020 Cluj-Napoca, Tel.: 0264 591125 (Institut) Fax: 0264 594470 E-mail: marpoacd@yahoo.com
Prof. univ. dr. Béres András –Universitatea de Artă Teatrală Târgu Mureş (Str. Köteles Sámuel nr. 6, tel. 0265-266281)
Prof. univ. dr. Mihai Sin - Universitatea de Artă Teatrală Târgu Mureş (Str. Köteles Sámuel nr. 6, tel. 0265-266281)
Prof. univ. dr. Ion Vartic – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Litere (Str. Horea nr. 31, tel. 0264-594898) 17 ianuarie 2013
Prof. univ. dr. Sorin Ion CRIŞAN
R E F E R I N Ţ E   C R I T I C E
1. BOLDEA, Iulian, Vocația teatrului, în: „Apostrof”, Anul XXIII, nr. 9 (268), 2012, p. 26-27 (ISSN 1220-3122).
2. MIHALACHE, Carmen, Despre teatru ca formă sublimă de trădare a realității, în: „Ateneu”, An 49, Nr. 7-8 (515-516), 2012, p. 23 (ISSN 1221-5813).
3. BOLDEA, Iulian, Teatrul ca „trădare” a realității, în: „Vatra”, nr. 2. 2012, pp. 56-57 (ISSN 1220-6334); articol reluat în: „LitArt”, nr. 3 (24), 2012, pp. 1, 7 (ISSN 2067-5240).
4. MOTROC, George, Sorin Crisan – Sublimul trădării, în: „Comunique”, nr. 8-9, An V, 2011-2012, pp. 206-207 (ISSN: 1842-9130). V. și http://townportal.ro/
carti/_comentator-george-motroc/sorin-crisan-sublimul-tradarii/#more-4785, la 25 ianuarie 2012.
5. MORARIU, Mircea, Meandrele unui parteneriat, în „Teatrul azi”, nr. 10-11, 2011, pp. 184-186 (ISSN 0010-8243; ISSN 1220–4676).
6. MOTROC, George, „Teatru și cunoaștere”, în „Comunique”, nr. 6-7, 2010, p. 185 (ISSN: 1842-9130).
7. CRĂCIUN, Boris; CRĂCIUN-COSTIN, Daniela, 1500 scriitori români clasici și contemporani, un dicționar bibliografic esențial, Iași, Editura Porțile Orientului, 2010, p. 154 (ISBN 978-973-7863-62-1).
8. MORARIU, Mircea, Cunoaşterea teatrului, în „Teatrul azi”, nr. 1-2, 2008, pp. 220-222 (ISSN 0010-8243; ISSN 1220–4676).
9. ***, Sorin Crisan – Teatrul de la rit la psihodrama, in: http://www.psihodrama.ro/metoda/psihodrama/bibliografie/bibliografie-romana/ pagină web consultată la 22.01.20013.
10. BÁCS Miklós, Fishing bowl teatral, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”. Seria: „Studia Dramatica”, vol. 53, nr. 1, 2008, pp. 255-256 (ISSN: 1842-2799).
11. MOCANU, Adina, Teatru şi cunoaştere, în „Mozoicul”, anul IX, nr. 12 (122), 2008, p. 16 (ISSN 1454-2293).
12. MORARIU, Mircea, Teatrul asemenea unui vis lecuitor de crize, în „Teatrul azi”, nr. 11-12, 2008, pp. 220-222 (ISSN 0010-8243; ISSN 1220–4676).
13. GHIŢULESCU, Mircea, Sorin Crişan şi teatrologia heideggeriană, în „Convorbiri literare”, nr. 5 (113), 2005, pp. 130- 131; articol reluat în „Teatrul azi”, nr. 3-4, 2005, pp. 200-2002 (ISSN 0010-8243; ISSN 1220–4676). V. și: http://convorbiri-literare.dntis.ro/GHITULESCUmai5.html.
14. MORARIU, Mircea, Teatru, viaţă şi vis, în „Familia”, nr. 7-8, iulie-august, 2005, pp. 235-236 (ISSN 1220-3149).
15. MANTA, Marius, Jocul nebunilor, în „Ateneu”, An 42, Nr. 6, 2005, p. 7 (ISSN 1221-5813).
16. SĂRĂCUŢ-COMĂNESCU, Teodor, „Jocul nebunilor” – o panoramă a „lumii pe dos”, în „Caiete silvane”, nr 8, 2005, p. 2 (ISSN 1454-3028).
17. IONESCU, Irina, Nimic din bâlciul cotidian, în „Teatrul azi”, nr. 3, 2004, p. 116 (ISSN 1220–4676).
18. MORARIU, Mircea, Jocul nebunilor, în „Familia”, nr. 4, 2004, pp. 84-85 (ISSN 1220-3149).
19. CÎNTEC, Oltiţa, Hermeneutică teatrală, în „Cronica”, nr. 3, 2004 (ISSN 1220-4560).
20. PAVEL, Laura, Arlechino – model cultural, model existenţial, în Sorin Crişan, Jocul nebunilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, pp. 5-11 (ISBN 973-35-1684-8).
21. MORĂRESCU, Jeana, D.R. Popescu şi „circul” fenomenologic, în „Caiete critice”, nr. 3-5 (185-187), 2003, pp. 138-142 (ISSN 1220-6350).
22. SĂRĂCUŢ-COMĂNESCU, Teodor, „Lumea pe dos” vs „circul lumii”, în „Caiete silvane”, nr. 1-2, 2003, pp. 196-197 (ISSN 1454-3028).
23. GHIŢULESCU, Mircea, Teatrul lumii şi circul lumii, în „Teatrul azi”, nr. 1-2, 2003, p. 93 (ISSN 1220–4676).
24. MORARIU, Mircea, Circul lumii la D.R. Popescu, în „Familia”, nr. 1, 2003, pp. 117-119 (ISSN 1220-3149).
25. GROZA, Claudiu, Lumea ca un circ, în „Apostrof”, nr. 1, 2003, p. 8 (ISSN 1220-3122).
26. COLCERIU, Romana, Circul pe dos, în „Vatra”, An 29, Nr. 11-12, 2002, pp. 184-185 (ISSN 1220-6334).
17 ianuarie 2013                                                  Prof. univ. dr. Sorin Ion CRIŞAN
  INTRĂRI ÎN
KARLSRUHER VIRTUELLER KATALOG (KVK) Volume: 1. Circul lumii la D.R. Popescu (Studiu critic), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002 (ISBN 973-35-1433-0).
 Worldcat
 Gateway Bayern (BVB)
 COPAC
 Library of Congress
2. Teatru, viaţă şi vis. Doctrine regizorale (Studii), Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2004 (ISBN 973-9787-83-7).
 Worldcat
 COPAC
 Library of Congress
3. Teatru și cunoaștere, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2008 (ISBN 978-973-35-2430-4)
 Worldcat Studii:
1. Einleitung (Prefață), în Alina Mazilu, Medana Weident, Irina Wolf (Hg.), Das rumänische Theater nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum, Berlin, Frank & Timme GmbH Verlag, 2011 (ISBN 978-3-86596-290-4), pp. 13-16.
 Booklooker; Libri.de GmbH; Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher; Amazon.de; Adebooks; Worldcat; Verbundkatalog Luxemburg; Französiche Nationalbibliothek; Google Books; Swissbib; Staatsbibliothek zu Berlin; COPAC; Osterreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog; Verbundkathalog GBV; BVB; SWB etc.
 
L I S T A   D E   L U C R Ă R I
 Teze de doctorat:
1. Circul lumii la D.R. Popescu, conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ileana Berlogea, Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București; data susţinerii tezei: 28 sept. 2001.
2. Carte și tipar în secolele XV-XVII. Fizionomie, artă și tehnică tipografică în secolele XV-XVII, conducător de doctorat: prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române – Institutul de Istorie „G. Bariț” Cluj-Napoca, Academia Română; data susținerii tezei: 26 oct. 2011. Cărţi publicate ca unic autor:
1. Sublimul trădării. Pentru o estetică a creației teatrale, București, Editura Ideea Europeană, 2011 (ISBN 978-606-594-082-6).
2. Teatru şi cunoaştere, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2008 (ISBN 978-973-35-2430-4).
3. Teatrul de la rit la psihodramă, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2007 (ISBN 978-973-35-2278-2).
4. Teatru, viaţă şi vis. Doctrine regizorale (Studii), Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2004 (ISBN 973-9787-83-7).
5. Jocul nebunilor (Studiu critic), cu o prefaţă de Laura Pavel, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003 (ISBN 973-35-1684-8, Premiul Naţional 2003 oferit de Ministerul Culturii şi Cultelor).
6. Circul lumii la D.R. Popescu (Studiu critic), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002 (ISBN 973-35-1433-0). Studii:
1. The Transylvanian Printing in the 16th-17th century, în: Iulian Boldea (coord.), Memory, Identity and Intercultural communication, Editioni Nuova Cultura, Roma, 2012, pp. 147-156 (ISBN: 9788868120016).
2. Les Incunables de la Bibliothèque de l’Académie roumaine, în „Transylvanian Review”, vol. XXI, nr. 2, 2012 (în curs de apariție, ISSN 1221-1249, revistă cotată ISI).
3. Un bestseller masonic: Constituția lui Anderson, în: „Trivium. Revistă de gândire simbolică”, anul IV, nr. 1 (10), ianuarie-martie 2012, pp. 104-112 (ISSN: 2067-192X).
4. Moarte și renaștere, în: „Trivium. Revistă de gândire simbolică”, anul III, nr. 3 (8), iulie-septembrie 2011, pp. 521-532 (ISSN: 2067-192X).
5. Einleitung (Prefață), în Alina Mazilu, Medana Weident, Irina Wolf (Hg.), Das rumänische Theater nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum, Berlin, Frank & Timme GmbH Verlag, 2011 (ISBN 978-3-86596-290-4), pp. 13-16.
6. A manipula, a persuada (Scurt excurs estetic al artei teatrului), în: În reluare, manipularea, Târgu-Mureș, Editura Ardealul, 2010 (ISBN 978-973-8406-98-8), pp. 87-93.
7. Intonațiile metaforei sau despre jocurile asemănării, în „Jurnalul Artelor Spectacolului”, nr. 2, 2010, pp. 37-54 (ISSN 2066-8988).
8. Dialogicul în arta teatrului, în „Symbolon”, anul XI, nr. 18, 2010, pp. 97-111 (ISSN 1582-327-X), studiu reluat în: „Vatra”, nr. 8, 2011, pp. 26-33 (ISSN 1220-6334); v. și: http://www.romaniaculturala.ro/images/articole/Vatra_p.17-64.pdf.
9. Theatre: metaphor and the sublime of betrayal, în „Symbolon”, anul X, nr. 17, 2009, pp. 41-51 (ISSN 1582-327-X).
10. Teatrul şi formele paradoxului, în „Jurnalul Artelor Spectacolului”, nr. 1, 2009, pp. 24-34 (ISSN 2066-8988).
11. Circulaţia cărţii în secolul al XVI-lea, în Transilvania (I-II), în „Caiete silvane”, anul V, nr. 6 (53), iunie 2009, pp. 19-22, anul V, nr. 7-8 (54-55), iulie-august 2009, pp. 51-64 (ISSN 1454-3028).
12. The Theatre of Presence – the Theatre of Absence. Tadeusz Kantor and the limits of memory, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Studia Dramatica”, No. 2, 2008, pp. 105-114 (ISSN: 1842-2799).
13. Editori în Europa secolului al XVI-lea, în „Caiete silvane”, anul IV, nr. 3 (38), 2008, pp. 28-35 (ISSN 1454-3028).
14. Manuscrise orientale din fondul Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, în Ioan Chindriş (coord.), Şcoala ardeleană, vol. II, Editura „Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 2007, pp. 270-275 (ISSN 1843-8164).
15. Centre şi şcoli tipografice în secolul al XVI-lea (Germania, Italia, Franţa), în „Libraria”, nr. VI, 2007: Studii şi cercetări de bibliologie (29 pag.), pp. 247-275 (ISSN 1582 – 4468).
16. Deconstruction: the inter-subjectivity of the theatrical discourse, în „Symbolon”, anul VIII, nr. 13, 2007, pp. 6-13 (ISSN 1582-327-X).
17. Teatralitatea sau în căutarea specificităţii teatrului, în „Symbolon”, anul VIII, nr. 12, 2007, pp. 33-41 (ISSN 1582-327-X).
18. Acţiunea dramatică, în „Symbolon”, anul IX, nr. 13, 2007, pp. 140-149 (ISSN 1582-327-X).
19. Interpretarea dramatică – interpretarea scenică, în „Symbolon”, anul VII, nr. 11, 2006, pp. 151-157 (ISSN 1582-327-X).
20. Teatrul de la psihodramă la dramaterapie (I-II),  în „Caiete silvane” nr. 4 (16), 2006, p. 14; nr. 5 (17), 2006, p. 21 (ISSN 1454-3028).
21. Bertolt Brecht şi lectura scenică activă, în „Biblioteca şi Cercetarea”, vol. XXIV, 2004, pp. 249-257 (ISBN 973-7987-59-4).
22. „Act” şi „fenomen tetral”, în „Symbolon”, an. IV, nr. 2, 2003, pp. 42-47 (ISSN 1582-327-X).
23. Circul lumii, în „Biblioteca şi Cercetarea”, vol. XXIII, 2002, pp. 88-106 (ISBN 973-7987-59-4).
24. Theatrical mannierism, în „Transylvanian Review”, nr. 3, 2000, pp. 125-128 (ISSN 1221-1249).
25. Circul lumii (studiu), I, în „Biblioteca şi Cercetarea”, XXII, 2000, pp. 85-95 (ISBN 973-7987-59-4).
26. Câteva precizări asupra paterinităţii piesei Occisio Gregorii in Moldavia Vodae tragedice expressa, în „Biblioteca şi Cercetarea”, vol. XIX, Cluj, 1995, pp. 71-74 (ISBN 973-7987-59-4).
27. Câteva aspecte ale ortodoxismului şi greco-catolicismului, în Transilvania, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (în colab. cu Dan Alb), în „Sargetia”, XXV, 1992-1994, pp. 283-286 (ISSN 1013-4255).
28. Gheorghe Bogdan Duică şi „Societatea de mâine”, în Pestrea-Suciu, Steluţa; Tatuşescu, Monica (coord.), Bogdanii - o familie de cărturari, Braşov, 1994, pp. 82-90. Proză:
1. Negustorii de crabi (povestire), în „Tribuna”, nr.  38, 1985;
2. Ochiul Altosiei (povestire), în „Tribuna”, nr. 42, 1988.
3. Colivie pentru colivie şi flaut (povestire), în „Tribuna”, nr. 44, 1990.
4. A zecea noapte (povestire), în „Suplimentul literar artistic Tineretul liber”, nr. 28(8), 1991.
5. Povestea unui spânzurat (povestire), în „Suplimentul literar artistic Tineretul liber”, nr. 28(80), 1991. Interviuri:
1. Sunt interesat să văd dacă imaginarul joacă un rol major în construcțiile utopice¬, interviu realizat de George Motroc, în: „Comunique”, nr. 8-9 , An V, 2011-2012, pp. 206-207 (ISSN: 1842-9130).
2. Merg pe principiul construirii pe ceea ce avem!, interviu realizat de Alin Zaharie, în: „Zi de Zi”, 20 decembrie 2011.
3. Politika – csak a kapuig, interviu realizat de Farkas Istvan, în: „Új Magyar Szó”, 23. 12. 2011.
4. Pentru mine nu-i important cine-i rector, interviu realizat de Alin Zaharie, în: „Zi de Zi”, 8-10 iulie 2011.
5. Calificativ de încredere ridicat pentru UAT, interviu realizat de Alin Zaharie, în: „Zi de Zi”, 22 aprilie 2011.
6. Cartea de vizită a Bibliotecii Academiei Române, interviu realizat de Elena Chiorean, în: „Adevărul de Cluj”, marți, 23 august 2005, p. 7.
 
 Articole publicate în periodice:
1. Cred în sistemul de apărare şi autocontrol al literaturii (interviu cu prozatorul Tudor Dumitru Savu), în „Napoca Universitară“, nr. 5, 1988.
2. Hainele fricii, în Dosarele Revoluţiei, Editor: Revista „Tribuna”, Cluj, 1990.
3. Virgil Fulicea - sculptor al conştiinţei neamului românesc (eseu), în „Vatra Românească“, nr. 5, 1990.
4. Iorga - un Ahasverus mântuitor (eseu), în „Vatra Românească“, nr. 5, 1990.
5. Instituţii culturale la zi. Biblioteca Academiei Române (reportaj), în „Mesagerul Transilvan”, nr. 124, 1991.
6. Horia Muntenuş. Noaptea exilatului (cronică literară), în „Mesagerul Transilvan”, nr. 122, 1991.
7. Regal critic (cronică teatrală), în „Mesagerul Transilvan”, nr.  122, 1991.
8. Proaste păpuşi, mari adevăruri (cronică teatrală), în „Mesagerul Transilvan”, nr. 92, 1991.
9. O premieră de exepţie (cronică teatrală), în „Mesagerul Transilvan”, nr. 80, 1991.
10. Mireasa cu gene false (cronică teatrală), în „Minerva”, nr. 53, 1995.
11. Omorul în catedrală (cronică teatrală), în „Minerva”, nr. 53, 1995.
12. Efectul razelor gama asupra anemonelor (cronică teatrală), în „Minerva”, nr. 56-57, 1996.
13. Paşcu Balaci: Muntele osândiţilor (cronică literară), în „Minerva”, nr.  56-57, 1996.
14. Spectacol electroşoc (cronică literară), în „Tribuna”, nr. 20, 1996.
15. Teatrul din munţi (cronică literară), în „Steaua”, nr. 3, 1996.
16. Regina mamă (cronică teatrală), în „Steaua”, nr. 3, 1996.
17. Mater (cronică teatrală), în „Steaua”, nr. 4-5, 1996.
18. Teatru tânăr profesionist (cronică teatrală), în „Steaua”, nr. 4-5, 1996.
19. Despre o excelenţă a suferinţei (cronică teatrală), în „Tribuna”, nr. 26, 1996.
20. Marcel Proust et le thèâtre (cronică literară), în „Contrafort, nr. 9, 1996.
21. Astă seară: Lola Blau (cronică teatrală), în „Contrafort”, nr. 10, 1996.
22. Comedie pe întuneric (cronică teatrală), în „Steaua”, nr. 9-10, 1996.
23. Teatrul lui L.M. Arcade (cronică literară), în „Steaua”, nr. 9-10, 1996.  
24. Nu poţi trece cu capul prin zid (cronică teatrală), în „Steaua”, nr. 11-12, 1996.
25. Opera de trei parale (cronică teatrală), în „Contrafort”, nr.  11-12, 1996.
26. Între Scylla şi Carybda, cronică literară, în „Jurnal teatral”, nr. 1, 1996.
27. Becket (cronică teatrală), în „Steaua”, nr. 1, 1997
28. Esenţa actorului (cronică teatrală), în „Tribuna”, nr. 7, 1997.
29. Gala Teatrelor Naţionale (cronică teatrală), în „Contrafort”, nr. 1, 1997.
30. Matei Vişniec - teatru descompus (cronică literară), în „Apostrof”, nr.  4, 1997.
31. Adrian Roman. Adrian Moraru. Pavel Bartoş. Radu Afrim (cronică teatrală), în „Domino”,  nr. 1, 1997
32. Revizorul - un itinerant (cronică teatrală), în „Domino”, nr. 2, 1997.
33. Cântecul lebedei (cronică teatrală), în „Domino”, nr. 2, 1997.
34. Ursul (cronică teatrală), în „Domino”, nr. 2, 1997.
35. Vlad Massaci şi lecţia lui Ionescu (cronică teatrală), în „Domino”, nr. 3, 1997.
36. Ultimul act (cronică teatrală), în „Steaua”
37. Nopţile călugăriţei portugheze (cronică teatrală), în „Contrafort”, nr. 4, 1997
38. Sextil Puşcariu şi teatrul ibsenian (cronică literară), în „Biblioteca şi Cercetarea”, vol. XX.
39. Dramaturgul - o amantă ratată? (eseu teatral),  în „Contrafort”, nr. 5, 1997.
40. Nunta (cronică dramatică), în „Contrafort”, nr.  10-11, 1997
41. Festivalul de teatru de la Varna (cronică dramatică),  în „Teatrul Naţional”, nr.  4, 1997.
42. Festivalul Naţional de Teatru (cronică dramatică), în „Contrafort”, nr.  12, 1997.
43. Antonin Artaud - teatrul şi dublul său (cronică literară), în „Contrafort”, nr.  8, 1997
44. Cinismul unui filosof (cronică dramatică), în „Rampa”, nr.  25, 1997.
45. Producţia kitsch (eseu), în Clujul in 300 images, Cluj, 1997.
46. Balta Zeiţei (povestire), în „Tribuna”, nr.  24, 1997.
47. Recursul la memorie, (cronică literară),  în „Contrafort”, nr.  9, 1997.
48. Hamlet (cronică teatrală), în „Jurnal teatral”, nr.  2, 1996.
49. Fetivalul Naţional de Teatru (cronică teatrală), în „Contrafort”, nr.  12, 1997.
50. Jerzy Grotowski sau teatrul esenţei (cronică teatrală), în „Contrafort”, nr.  2-3, 1999
51. Spaţiul vid la Tadeusz Kantor şi Peter Brook (cronică teatrală), în „Contrafort”, nr.  4, 1999
52. Tadeusz Kantor - teatrul memoriei (cronică teatrală), în „Teatrul azi”, nr.  7-8-9, 1999.
53. Jocul între pasiune şi patimă (cronică teatrală), în „Teatrul azi”, nr.  7-8-9, 1999.
54. Un spectacol ratat (cronică teatrală), în „Teatrul azi”, nr.  1 şi 2, 2000.
55. O primă zi (cronică teatrală), în rev. Festivalului tânărului actor, august 2000.
56. Colonelul şi păsările (cronică teatrală), în „Teatrul azi”, nr. 9-10, 2003.
57. Tudor Muşatescu şi tentaţia perenităţii, în „Teatrul azi”, nr. 3-4-5, 2003.
58. Cartea de vizită a Bibliotecii Academiei Române – interviu cu Dr. Sorin Crişan,în „Adevărul de Cluj”, 23 august 2005, p. 7.
59. Teatralitatea – un concept contemporan (cronică teatrală), în „24 ore mureşene”, 15 noiembrie 2007.  
Contracte de dezvoltare culturală cu instituţii din ţară şi străinătate 1. Coordonator proiect POSCCE-A2-O2.2.4-2009-3 : 2010 – Proiect „Creşterea eficienţei cercetării teatrale prin îmbunătăţirea sistemului de management şi a capacităţii de atragere de fonduri pentru Universitatea de Arte Târgu-Mureş” – Adresa MECT, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică nr. 455/07.12.2009. Valoarea contractului =  391.200 lei, adică 95.000 Euro.
2. Director de proiect: 2008 – Proiect internaţional de dezvoltare/creaţie artistică: Realizarea producţiei spectacolului Urâtul de Marius von Mayenburg (spectacol în cadrul Atelierului Academic al UAT Târgu Mureş). Proiect câştigat prin concurs internaţional, organizat de Fundaţia „Szülőföb Alap” – Budapesta (Ungaria). Finanţare din partea „Szülőföb Alap”: 1.200.000 Ft, adică cca 5.000 Euro – Adresa nr. 4875/2008. Valoarea proiectului (finanţare externă + buget propriu): peste 10.000 Euro.
3. Director de proiect: 2008 – Proiect de dezvoltare: Realizarea volumului 13/2007 al Revistei de ştiinţe teatrale SYMBOLON – Contract încheiat cu Guvernul României - Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Contract nr. 202/13.08.2008. Valoarea contractului: 9200 RON = 2400 Euro.
4. Director de proiect: 2008 – Contract de dezvoltare culturală cu instituţii din ţară: Organizarea Festivalului Universităţilor de Teatru cu Participare Internaţională – Contract încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Adresa nr. 38872R/15.10.2008. Valoarea contractului : 20.227 RON = cca 5300 Euro.
5. Director de proiect: 2001 – Proiect de dezvoltare: Automatizarea şi informatizarea Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 220/03.05.2001. Valoarea contractului: 12.000 USD (adică echivalentul a peste 12000 Euro, la cursul BNR euro-dolar, la data Hotărârii). Cărţi în pregătire:
1. Fizionomia, arta şi circulația cărții, în sec. XV-XVI, în Transilvania – studiu de istorie a tiparului.
2. De la utopia teatrului la teatrul utopic – studiu de estetică a teatrului Volume coordonate:
1. Symbolon (Universitatea de Artă Teatrală Târgu-Mureş) – nr. 12/2007, nr. 13/2007.
2. Biblioteca şi Cercetarea (Biblioteca Academiei Române, Cluj-Napoca) – vol. XXIII (2002), XXIV (2004), XXV (2006).
2. Patrimoniu (Biblioteca Academiei Române, Cluj-Napoca) – ediţie îngrijită de Sorin Crişan (în pregătire). 17 ianuarie 2013  Sorin Ion CRIŞAN
CRIŞAN SORIN ION
-Prof.univ.dr.-
FLOREA MARIA MAGDALENA
-Lect.univ.drd.-
Numele meu este Monica Ristea Horga și sunt lector universitar doctorand la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș. De asemenea, în ultimii 29 ani am fost actriță a Teatrului Național din Târgu-Mureș, dar și a Teatrului Ariel. În 1978 am absolvit Liceul de Arte din Târgu-Mureș, secția pian, iar în 1983 am absolvit Institutul de Teatru Szentgyorgy Istvan din Târgu-Mureș cu media 10.
De atunci am jucat în spectacole de teatru, am filmat două importante seriale de televiziune, am participat la festivaluri de teatru naționale și internaționale (de exemplu Festivalul de la Avignon, Franța, unde am participat cu spectacolul “Amalia respiră adânc”), de asemenea am fost nominalizată la premii naționale și am primit premii. Sunt în ultimul an al studiilor de doctorat și o selecție a rolurilor interpretate în trecut vorbește despre cariera mea.
Cât despre viața mea personală sunt mama unui băiat de 23 ani, absolvent al Facultății de Drept, Mihai Alexandru. În afara scenei și a Universității sunt pasionată de muzică, literatură și filme, sunt o fire optimistă și extrem de plină de energie.
Curriculum vitae
 
Informaţii personale 
Nume / Prenume   Horga (Ristea), Monica Voichiţa
Adresa(e) 17/2, Bld. 1 Decembrie 1918, Târgu Mureş, Romania
Telefon(oane) 0265/261316 Mobil: 0744/785873
E-mail(uri) mihai_mike@rdslink.ro
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data nasterii 22 septembrie 1959
Sex Feminin
 
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional 
 
Experienţa profesională 
 
Perioada 1983 - prezent
Funcţia sau postul ocupat    Actor stagiar, Teatrul de Stat Oradea, 1983-1984
   Profesor colaborator, Univ. Artă Teatrală Târgu Mureş, 1988-1994, 2008 -
   Actor, Teatrul Naţional Târgu Mureş, 1984-
   Actor, Teatrul „Ariel” Târgu Mureş, 2000-
   Realizator emisiuni TV, TTM, 2008 – 2009
   Lector univ. C.did..as. Universitatea de Artă teatrală Târgu Mureş 2009-
Activităţi şi responsabilităţi principale Artistică, pedagogică
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Teatru
 
Educaţie şi formare 
 
Perioada   Bacalaureat: Liceul  de muzică Târgu Mureş - 1978
  Facultate: Inst. de teatru Szentgyörgyi István Târgu Mureş - 1983
Calificarea / diploma obţinută Obţinută cu nota 10
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Actor categoria I, Teatrul Naţional Târgu Mureş
Actor categoria I, Teatrul „Ariel” Târgu Mureş
 
Aptitudini şi competenţe personale 
 
Limba(i) maternă(e) Romană
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Maghiară, engleză
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba   Foarte Bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine
Limba   Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Am fost directoarea companiei „Lucian Blaga” din Alba Iulia, organizator Festivalul de Artă Medievală Sighişoara 2004
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Foarte bune
Alte competenţe şi aptitudini Muzică, dans, lectură
Pasiuni Muzică, pictură, film, lectură
Permis(e) de conducere Da, categoria B
 
Informaţii suplimentare 
  Roluri interpretate in teatru (selecţie):    Melania   Mobilă şi durere de T. Mazilu
   Luise    Intrigă şi iubire de F. Schiller
   Duniaşa   Livada cu vişini de A.P.Cehov
   Anca    Năpasta de I.L.Caragiale
   Fortunata   Satyricon de Petronius
   XXX    Farse Populare Medievale
   Ziţa    O noapte furtunoasă de I.L.Caragiale
   Mama    Cei care făuresc imperii de Boris Vian
   Ciuma                Înviere de L. Blaga
   Infanta               Infanta – mod de întrebuinţare de S.Stănescu
   Marta, Nina   Dies Irae de Z.Mircevska
   La Poncia   Alge după Casa Bernardei Alba de F.G.Lorca
   Amfitrioana   Jungla XX de Gigi Căciuleanu
   Mandarinul               www.nonstop.ro de Alina Nelega
   Femeia               Monoloagele vaginului de E.Ensler
   Amalia   Amalia respiră adânc de Alina Nelega
   Shirley   Geniul crimei de G.F.Walker
   Claire                                        Overdose de Kelly Stuart
   Supraveghetoarea Sefă            Taxi Vinil de Alina Nelega
   Cigolotti                                     Regele cerb de Carlo Gozzi
   Katte                                         Piateta de Carlo Goldoni
   Pacienta                                    Iunie de Egressi Zoltan
   Caprioara                                  Viata lui Helge de Sybille Berg
   Mama                                        Aniversarea de Jeroen de Berg
   Maria                                    Push Up de R. Schimmelpfenning
   Fortuna                                 Carmina Burana de Carl Orf
   Izabella                                Amurgul Burgez de Romulus Guga
   Roluri interpretate in film:    Ana Bălan   Lumini şi umbre, regia A.Blaier
   Matroana   Martorii, regia Dan Piţa    Premii şi nominalizări:     Nominalizare la Festivalul de teatru pentru tineret Târgu Mureş 1983
   Premiul pentru debut în film 1984 acordat de revista „Viaţa Studenţească”
   Premiul revistei Amfiteatru pentru film 1984
   Premiul pentru cea mai bună actriţă Fest. Teatru Imagine 2003
   Nominalizare Uniter Pentru rolul Amalia din spectacolul Amalia respiră adânc 2006    Invitaţii • Festivalul de monodrame din cadrul Festivalului Primăverii de la Eger (Ungaria)                     2007 (cu spectacolul „Amalia respiră adânc” de Alina Nelega)
• Festivalul de la Avignon (Franţa) 2010 (cu spectacolul „Amalia respiră adânc” de Alina Nelega)
RISTEA HORGA MONICA
-Lect.univ.drd.-
Oana  Leahu – conferenţiar universitar doctor, Decanul Facultăţii de Teatru a Universităţii de Arte Tg. Mureş; regizor de teatru, licenţiată a Universităţii de Arte Tg. Mureş, specializarea regie de teatru, promoţia 1995. De la finalizarea studiilor şi-a conturat activitatea atât în domeniul pedagogiei teatrale (fiind cadru didactic al Universităţii de Arte din 1995 până în prezent), cât şi în domeniul creaţiei regizorale, realizând peste 50 de spectacole de teatru dramatic şi de teatru de animaţie – pasiunea sa.
 
Interesată mai ales de universul metaforei teatrale (temă ce a stat şi la baza tezei de doctorat  finalizată în 2008 la UNATC Bucureşti  sub îndrumarea prof.univ.dr. Ion Toboşaru),  Oana Leahu încearcă impreună cu studenţii Masteratului de scriere dramatică să găsească drumuri posibile de la textul dramatic la realitatea scenică.
Curriculum vitae
 
Informaţii personale 
Nume / Prenume  LEAHU OANA VERONICA
Adresă(e) 48/ 20,BULEVARDUL PANDURILOR, TÎRGU- MUREŞ, ROMÂNIA
Telefon(oane) 0040265-254547 Mobil: 0040745-489138
Fax(uri) O040265-254547
E-mail(uri) lonuta@yahoo.com  
Naţionalitate(-tăţi) Română
 
Data naşterii 18.09.1969
 
Locul de muncă
 / Domeniul ocupaţional Conferenţiar universitar în cadrul Universităţii de Arte Tîrgu - Mureş
- învăţământ universitar vocaţional
 
Experienţa profesională 
 
Funcţia sau postul ocupat -1995-2011 - cadru didactic în cadrul Universităţii de Artă Teatrală din Tîrgu - Mureş (1995-1997 preparator universitar; 1997-2002 asistent universitar; 2002-2008 lector universitar, 2008- conf.univ.);
-2005-2010 - regizor artistic în cadrul Teatrului pentru copii şi tineret „Ariel” din Tîrgu - Mureş;
-2002-2010 - regizor artistic al Teatrului de păpuşi „Prichindel” Alba Iulia;
-1988-1990 - învăţător-metodist în cadrul Liceului Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău.
 
Funcţii de conducere ocupate - din octombrie 2011 – decan al Facult[íi de Arte în limba română din cadrul UAT Tg. Mureş;
 - martie 2010 – octombrie 2011 – decan Facultatea de Teatru a UAT Tg. Mureş;   
 - 2009 – şeful Catedrei de Artele spectacolului (SR) şi al Secţiei Române a UAT Tg. Mureş;
   - 2008   - şeful Catedrei de Arta şi Teoria Teatrului – secţia română (ca interimar) în cadrul Universităţii de Artă Teatrală din Tîrgu - Mureş,
- 2004 - 2006 Cancelar în cadrul Universităţii de Artă Teatrală din Tîrgu - Mureş;
- 2004 - 2006 Redactor şef adjunct al revistei de ştiinţe teatrale „Symbolon”.
Activităţi şi responsabilităţi principale  În calitate de şef de catedră  am coordonat activităţile didactice şi de creaţie ale catedrei:
- planificarea examenelor,
- organizarea manifestărilor artistice şi ştiinţifice, am contribuit la elaborarea proiectului de Stat de funcţiuni şi de personal didactic pentru anul universitar 2008-2009;
- am coordonat activităţile privind montarea şi reprezentarea spectacolelor publice pe scena Teatrului Studio, în deplasări şi turnee;
- am coordonat activitatea ştiinţifică şi artistică a membrilor catedrei în colaborare cu directorul Centrului de Studii şi Creaţii Teatrale al U.A.T.;
- am organizat concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi am făcut propunerile pentru comisiile de concurs;
- am elaborat orarul catedrei;
- am prezidat reuniunile catedrei şi am conceput strategia de dezvoltare a catedrei pentru perioada 2008-2010;
- am elaborat proiectul planurilor de învăţământ şi al programelor analitice pentru anul universitar 2008-2009.
În calitate de cancelar m-am ocupat de activitatea de creaţie şi cercetare teatrală şi am organizat activitatea  Centrului de Studii şi Creaţii Teatrale al Universităţii de Artă Teatrală Tîrgu-Mureş;
- am realizat proiecte şi programe de colaborare în domeniul creaţiei şi cercetării teatrale cu instituţii de profil din ţară şi străinătate ;
- am coordonat activitatea Teatrului „Studio” al Universităţii ;
- am făcut parte din colectivul de organizatori ai Conferinţei Internaţionale de Studii Teatrale , manifestare realizată anual de U.A.T. Tîrgu - Mureş (ediţiile 2003, 2004, 2005, 2006);
- am colaborat la realizarea dosarelor de evaluare şi acreditare a activităţii universităţii în diverse domenii de activitate (cercetare, creaţie, învăţământ teatral);
- am participat la colocvii şi schimburi de experienţă în domeniul învăţământului artistic, în cel al finanţării proiectelor de cercetare şi creaţie din fonduri europene.
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea de Artă Teatrală Tîrgu - Mureş;
- Koteles Samuel, nr.6, Tîrgu - Mures.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - învăţământ artistic superior ( universitar) 
Educaţie şi formare 
 -2008 – obţinerea titlului de doctor în domeniul teatru (UNATC – Bucureşti); teza : „Metafora teatrală; specificitate în teatrul de animaţie comparativ cu teatrul dramatic”;
-2001 – 2007: studii doctorale în domeniul teatru în cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografie „I.L.Caragiale”, Bucureşti;
-2002 – cursurile şcolii de vară organizată de Catedra UNESCO – ITI CHAIR ( Sinaia) – domeniul arta actorului de teatru de păpuşi şi marionete, (diplomă de absolvire a cursului);
-1990-1995 : Academia de Artă Teatrală Tîrgu -Mureş, facultatea  regie de teatru, (diplomă de licenţă) – şef de promoţie;
-1984- 1988:  Liceul Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău, profil pedagogic –învăţători, (diplomă de bacalaureat) – şef de promoţie.
 
Calificarea / diploma obţinută - în urma absolvirii Academiei de Artă Teatrală Tîrgu-Mureş, facultatea de regie de teatru am obţinut diploma de licenţă în domeniul artă teatrală, profilul artă teatrală, specializarea regie de teatru;
- diplomă de bacalaureat  (absolvirea Liceului Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău, profil pedagogic);
- diplomă de absolvire a cursului de arta actorului de teatru de păpuşi şi marionete (organizat de către Catedra UNESCO - ITI CHAIR);
- titlul de doctor în domeniul teatru acordat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, Bucureşti.
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite - disciplinele de învăţământ din cadrul facultăţii de regie s-au centrat mai ales pe teorie şi practică teatrală în domeniul regiei de teatru, pe studiul fenomenului teatral (text şi spectacol) in diverse perioade istorice, pe problematica teatrală a societăţii contemporane; de asemenea s-au studiat probleme de pedagogie teatrală. Toate acestea mi-au oferit cadrul necesar pentru a mă pregăti pentru profesia de regizor de teatru, dar şi de pedagog în domeniul învăţământului teatral; 
-       de  asemenea , în perioada studiilor am fost implicată în diverse proiecte teatrale cu teatre din România ca asistent de regie şi scenografie.
 
Aptitudini şi competenţe personale 
 
Limba(i) maternă(e) Română
 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)  Ascultare
 Citire
 Participare la conversaţie Discurs oral
 Exprimare scrisă Limba   Engleză  5  5  5  5
Limba   Franceză  5  5  5  5
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
 
Competenţe şi abilităţi sociale Deţin abilităţi de a colabora cu persoane provenind din medii multiculturale dobândite graţie muncii cu oamenii şi particularităţilor de spaţiu multietnic în care m-am format şi profesez; de asemenea deţin importante abilităţi şi competenţe (graţie studiilor de psihologie şi pedagogie absolvite) în gestionarea situaţiilor de criză, de muncă în echipă şi în condiţii de solicitare intensă.
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Abilităţi de coordonare a resurselor umane datorită multiplelor proiecte şi evenimente teatrale pe care le-am  coordonat în mod curent la nivel instituţional, la nivelul Centrului de Studii şi Creaţii Teatrale, al Teatrului Studio al Universităţii de Artă Teatrală din Tîrgu Mureş şi catedrei;
- coordonator al programelor de practică artistică a studenţilor U.A.T. în teatrele din ţară (Teatrul „Ariel” din Tîrgu- Mureş, Teatrul 74, Teatrul Naţional Tîrgu- Mureş, Teatrul de Marionete Arad, Teatrul „Gong” Sibiu, Teatrul Municipal „Mihai Popescu” din Târgovişte;
- organizarea de manifestări instituţionale (concepţie şi execuţie), campanii de promovare a ofertei academice şi a imaginii universităţii;
- acordarea de asistenţă în realizarea proiectelor de creaţie teatrală ale studenţilor;
- membru în staff-ul de organizare a unor festivaluri de teatru şi conferinţe internaţionale de studii teatrale (ex. Festivalul „Poveşti pentru copii şi oameni mari” Alba Iulia, Festivalul „La Strada” Sibiu, conferinţele organizate de Centrul de Studii Teatrale al U.A.T. Tîrgu - Mureş, Colocviul Internaţional „Eugene Ionesco în România” 2004).
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului - operare computer şi extensii, exploatare programe WORD, POWER POINT, EXCEL, COREL DRAW.
 
Competenţe şi aptitudini artistice - aptitudini literare (realizez scenarii  şi adaptări scenice pentru teatru, eseuri şi studii în domeniul teatral);
- 2008 – apariţia cărţii Poezie la fire lungi- revenirea la marionetă în cadrul Editurii UAT Tg.Mureş;
- abilităţi de realizare a proiectelor de scenografie şi scenotehnică;
- realizator de ateliere de creaţie şi tabere de vară în domeniul teatrului dramatic şi al teatrului de animaţie (cu experienţă în domeniu atât la nivel naţional cât şi internaţional). Ex.: Festivalul Internaíonal de Teatru Alba Iulia (ediţiile 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) – ateliere de actorie, regie, spectacole lectură, actorie de teatru de animaţie;
-  - am realizat - în cadrul  atelierului interdiscipliar de Dramaturgia cotidianului, organizat de Centrul de Cercetare şi Creaţie Teatrală Vlad Mugur al Facultăţii de teatru şi televiziune din cadrul UBB Cluj Napoca, Programul de Cercetare şi Creaţie Dramaturgia Cotidianului AetReSearch – workshop-ul cu tema: Dramaturgul între textul dramatic şi spectacol;
- 2012 – Conferinţa cu tema Teatrul românesc de animaţie încotro?! Festivalul Internaţional Merlin, Timişoara;
-  2011 - am susţinut conferinţa cu tema Teatrul de animaţie în România: orientări şi tendinţe, la Festivalul internaţional de teatru pentru copii, Subotica, Serbia, ediţia a XVIII-a;
-  2006 – conferinţă susţinută în limba franceză în cadrul Colocviului internaţional cu tema:  ESPACES ET IDENTITÉS DANS LA LITTÉRATURE D’ENFANCE. DU LOCAL A L’UNIVERSEL ;
-  referent la vernisaje de expoziţii de scenografie (Cristina Pepino – Opera scenografică, Expoziţia Scenografia în teatrul de animaţie românesc), lansări de carte (Cristian Pepino – Tehnologia teatrului de animaţie (ediţia în limba română şi maghiară, trad. Olga Barabas); Alina Nelega – Structuri şi formule de compoziţie ale textului dramatic; Sorin Ioan Crişan – Teatrul de la rit la psihodramă etc.).        
 
Informaţii suplimentare 
 
 - din 1995 - membru UNITER;
- 2005 – director artistic al Festivalului de teatru „La Strada” organizat de Teatrul pentru copii şi tineret „GONG” –Sibiu;
- 2008,2009,2010 - director artistic al Festivalului Internaţional de Teatru Alba Iulia;
- am realizat şi coordonat workshopuri în domeniul teatral în cadrul unor manifestări de gen: (exemple: Craiova 2008  - Tabăra cu tema:  reteatralizarea teatrului prin arta mânuirii; Festivalul „Poveşti pentru copii şi oameni mari” , ediţiile 2006, 2007 -  organizatori: Teatrul „Prichindel” Alba Iulia, UNITER; proiectul „Spectacole lectură”, ediţiile 2005, 2006, 2007; organizatori: Teatrul „Ariel” Tîrgu Mureş, Fundaţia „Dramafest”; proiectul „ TEXTBOX-Spectacole lectură pentru copii şi adulţi”, ediţia 2007,organizator: Teatrul pentru copii şi tineret „Mihail Popescu” , Târgovişte );
- am făcut parte din juriile unor festivaluri internaţionale de teatru de animaţie ( „Gala recitalurilor păpuşăreşti”- Botoşani, 2002; Festivalul de Teatru de animaţie – Bacău, 2000; Festivalul Internaţional al Teatrelor de Animaţie  „PUCK”, Cluj, 2002);
-  2006 – invitat la Festivalul Internaţional de Teatru „Mala Strana” – Praga;
- 2007 – participant la Conferinţa ARE (asociaţie internaţională a creatorilor de teatru) – Bruxelles;
- 2007- realizator workshop de teatru de animaţie pentru copii şi adulţi în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Liber – Sibiu;
- Interviuri şi prezenţe în publicaţii de specialitate şi emisiuni radio-TV .
 SPECTACOLOGIE ( selectiv):
2013 – Poveste irlandeză, scenariul şi regia, Teatrul Naţional Tg. Mureş
2012 – Mica Vrăjitoare (în limba română şi germană), scenariul şi regia, Teatrul Gong, Sibiu;
2011– Farsele iubirii, după J. Varriot, regia, Teatrul Gong, Sibiu;
2011 – Hansel si Gretel, scenariul şi regia, Teatru Gong, Sibiu (spectacole în limba românăl şi germană);
2011 – Vise şi vize de Saviana Stănescu, regia Teatrul Ariel – UNDERGROUND, Tg. Mureş;
2011 - Crăiasa zăpezii, după H.C.Andersen, scenariul şi regia, Teatrul Gong Sibiu;
2011 – Aladin şi lampa fermecată, scenariul şi regia, Teatrul de Marionete, Arad şi UAT Tg.Mureş;
 2010 - Cartea junglei dupa R. Kypling, regia , Teatrul pentru Copii si Tineret Luceafarul, Iasi
 2010 - Poveştile caravanei – Aladin şi lampa fermecată (regia şi scenariul), Teatrul Ariel Tg. Mureş;
 2010 - Alba ca zăpada (regia şi scenariul) la Teatrul Harlequin, Eger, Ungaria;
 2010 -  Mica sirena (scenariul si regia) Teatrul Prichindel Alba Iulia
 2009 (22 februarie – premiera) – Alba ca zapada (Hofeherke) regia, la sectia magiara a Teatrului Ariel Tg. Mures;
   2009 – La cules de capsuni in Spania, regie spectacol lectura la Teatrul Natíonal Tg. Mures
   2009 - Elefantelul curios de Nina Cassian, regie Teatrul Prichindel Alba Iulia;
   2009 – Printul fericit după Oscar Wilde, scenariul si regia, UAT Tg. Mures;
2008- adaptarea scenică şi regia spectacolului „Dumbrava minunată” după Mihail Sadoveanu la Teatrul Bacovia- Bacău, secţia teatru de animaţie;
2008 – scenariul şi regia spectacolului „Misterioasa aventură „ după Antoine de Saint-Exupery (în limba maghiară) în cadrul Teatrului STUDIO al Universităţii de Artă Teatrală Tg. Mureş;
2008- scenariul şi regia  spectacolului „Albă ca Zăpada” (Teatrul pentru copii şi tineret Mihai Popescu Târgovişte);
   2007- scenariul şi regia spectacolului ”O mie şi una de nopţi- Aladin şi lampa fermecată” la Teatrul de Marionete Arad –primul proiect de marionete la fire lungi din Ardeal după 1990;
2007 – coordonarea ciclului de spectacole lectură pe texte americane actuale (premiere naţionale), realizarea spectacolului lectură „Tigrul bengalez  de la Grădina zoologică din Bagdad” de Rajiv Josheph – în cadrul Zilelor Teatrului Ariel Tg. Mureş;
2007 – „Ninigra şi Aligru” (adaptare scenică după Nina Cassian, regia) – Teatrul Ariel Tg. Mureş;
2007- spectacolul lectură „Autorităţi portuare” (de Conor Mc.Phearson) –regia  (pentru Teatrul de copii şi tineret Mihail Popescu,Târgovişte, proiect realizat cu studenţii U.A.T. Tg. Mureş);
2007 – spectacolul lectură „Albă ca Zăpada” (scenariul şi regia) - pentru Teatrul de copii şi tineret Mihail Popescu,Târgovişte, proiect realizat cu studenţii U.A.T. Tg. Mureş);
 2006 – „Vrăjitorul din Oz” după Frank Baumm( scenariul şi regia) – Teatrul Prichindel, Alba Iulia – premiul pentru muzica originală (muzica: Dorina Crişan Rusu, versuri: Oana Leahu, la Festivalul „Puck” din Cluj-Napoca);
2006 – „Califul barză” după Wilhelm Hauff (scenariul şi regia) – Teatrul Ariel, Tg. Mureş – premiul pentru scenografie şi nominalizare la premiul de regie la Festivalul „Puck” din Cluj-Napoca;
2006 – „ Cenuşăreasa” după Charles Perrault şi fraţii Grimm (scenariul şi regia) – Teatrul Ariel, Tg. Mureş, secţia maghiară;
2005 -  „Frumoasa adormită” după Charles Perrault( scenariul şi regia) – Teatrul Prichindel, Alba Iulia, (premiul pentru scenografie la Festivalul „Guliver” – Galati);
2005 – „Doamnă în vârstă pentru rolul soţiei lui Dostoievski” de Eduard Radzinski (regia) – Teatrul de Nord Satu Mare, spectacol invitat la Gala Actorilor de „vârstă” , manifestare organizată de UNITER şi Ministerul Culturii;
2005 – „Farsele iubirii” (după farse populare medievale franceze) –regia, Teatrul GONG Sibiu;
2004 – „Crăiasa zăpezii” după H. C. Andersen (scenariul şi regia) - Teatrul GONG Sibiu;
2004 – „Frumoasa călătorie a urşilor panda” de Matei Vişniec (regia) – Teatrul Vechi, Arad;
2003 – „D*ale lui Păcală”(scenariul şi regia) ,  „Prinţul fermecat” (scenariul şi regia), „Cei trei purceluşi”
(scenariul şi regia) - Teatrul Prichindel, Alba Iulia;
2002 – „Zână din portocală”( (scenariul şi regia) - Teatrul Prichindel, Alba Iulia;
2002 – „Amantele trăznite” de Geo Iancu Călinescu  (regia) –Teatrul  Dramatic Ioan Slavici, Arad;
2001 – „Bal la castel” de  Jean Anouilh ( regia) – Teatrul Dramatic George Bacovia, Bacău;
2001 – „Poveste chinezească” de Ana Ripka-Rus (regia) – Teatrul de Animaţie Vasile Alecsandri;
2000 – „Misterioasa aventură” după A. de Saint Exupery (scenariul şi regia) – Teatrul Prichindel Alba Iulia; 
1998 – „Prinţesa şi porcarul” de Dumitru Solomon,( regia), la Teatrul STUDIO al Universităţii de Artă teatrală Tîrgu- Mureş.
Toate spectacolele au participat la festivaluri de gen. Premii:
- Diploma pentru participare la Festivalul internaţional de teatru pentru copii, Subotica, Serbia, ediţia a XVIII-a, 2011;
- Premiul pentru regie şi combinarea sistemelor de animaţie – Festivalul Internaţional de Teatru de Animaţie, Praga, 2011;
- Premiul Tinereţea basmului clasic – Festivalul Internaţional de Teatru de Păpuşi şi Marionete Puck , Cluj-Napoca, 2009 .
 
- Premiul pentru alegere repertorială la Festivalul Guliver Galaţi, 2002, pentru spectacolul “Poveste chinezească” de Ana Ripka-Rus realizat la Teatrul de Animaţie Vasile Alecsandri, Bacău;
- Premiul pentru  debut în regia de teatru de animaţie , la Festivalul Guliver, Galaţi, 2000 pentru spectacolul  „Misterioasa aventură” după A. de Saint Exupery (scenariul şi regia) realizat la Teatrul Prichindel Alba Iulia.  Conf.univ.dr.Oana LEAHU
LEAHU OANA
-Conf.univ.dr.-
MOlnár ssssssssssssssssssssssssss
Actriță, regizor, Doctor în Domeniul Teatru, cu numeroase roluri în teatre de stat dar și independente, cu numeroase participări la festivaluri de profil, în prezent Director al Departamentului de Teatru și Arte Vizuale la Universitatea de Arte din Targu-Mureș.
În activitatea pedagogică, am un permanent proiect de suflet foarte incitant și provocator, alela de a încerca să formez actori performanți, cu reale șanse de a-și găsi drumul în această profesie, prin dezvoltarea, cultivarea și rafinarea aptitudinilor existente, prin încercarea de a crea acel spirit de competitivitate-pozitiv, atât de necesar în reușita oricărui demers, acum, în sec.XXI, când respirația magică a actorului pare a fi umbrită de pulsul rece al virtualității.
Curriculum vitae
 
Informaţii personale 
Nume / Prenume LEMNARU DANIELA
Adresă(e) 0744613375, str. N.Balcescu, nr.6, ap.8, loc. Tg. Mures, Romania
Telefon(oane) 0728613375 Mobil: 0744613375
Fax(uri) 
E-mail(uri) daniela.lemnaru@yahoo.com
 
Naţionalitate(-tăţi) Română
 
Data naşterii 03-08-1970
 
Sex Feminin
 
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Universitatea de Arte, Artele spectacolului de teatru
 2012: Conf.univ dr.la Univ.de Arte, Târgu-Mureş, Director Departamentul de Teatru şi Arte Vizuale
Experienţa profesională 2006-2011: Lector universitar la Univ. de Arte, Târgu-Mureş, Departamentul de Teatru şi Arte Vizuale
2004-2006: Asistent universitar la Univ. de Arte, Târgu-Mureş, catedra Artele spectacolului de teatru, specializarea arta actorului
2001-2004: Preparator universitar la Univ. de Arte, Târgu-Mureş
1997-1999: Actriţă la Teatrul Naţional, Târgu-Mureş
ROLURI INTERPRETATE ÎN SPECTACOLE PUBLICE GEESCHE-  ,,Cofee?...Tee?...Me?”, adaptare după R.W.Fassbinder şi A.P.Cehov, regia Alina Hiristea, Teatrul Mihai Popescu, Târgovişte, 2007
SOŢIA-         ,,Edmond”, de David Mamet, regia Cristi Juncu, TEATRU 74, Târgu-Mureş, 2006
ANNA-          ,,Ispita”, de Patrik Marber, regia Dan Ţopa, TEATRU 74, Târgu-Mureş, 2005
ELVIRA-       ,,Baby-sitter”, de Rene de Obaldia, regia Radu Olăreanu, Sala Studio, Univ. de Artă Teatrală, Târgu-Mureş, 2003
 DOMNIŢA-     adaptare după corespondenţa lui Lucian Blaga cu poeta Domniţa Gherghinescu, de C-tin Cubleşan, regia Dan Glasu, Teatrul Naţional, Târgu-Mureş, 1999
LOLA-          ,,Cazul Popescu”, de M.Ştefănescu, regia Călin Florian, Teatrul Naţional, Târgu-Mureş, 1998
CHYNTIA-     ,,Totul în grădină”, de E.Albee, regia C-tin Anatol, Teatrul Naţional, Târgu-Mureş, 1998
Figuratie-       ,,Cher amour”, de V.Haim, regia Dan Glasu, Teatrul National, Targu-Mures, 1998
ELVIRA-         ,,Baby-sitter”, de Rene de Obaldia, regia C-tin Doljan, Teatrul Naţional, Târgu-Mureş, 1997
MAMA-          ,,Invitaţie la castel”, de Jean Anouilh, regia C-tin Doljan, Univ. de Artă Teatrală, Târgu-Mureş, 1997
ROLURI INTERPRETATE IN CEI PATRU ANI DE STUDII
ZITA-                      „O noapte furtunoasa”, de I.L.Caragiale
REGINA-                 „Ruy Blas”, de Victor Hugo
MICAELA-               „Labirintul”, de F.Arrabal
FIOKLA-                  „Casatoria”, de Gogol
LADY MACBETH-   „Macbeth”, de W.Shakespeare
CAROL-                    „Orfeu in infern”, de T. Williams
INES-                         „Cu usile inchise”, de J.P.Sartre
MAMA-                       „Invitatie la castel”, de J.Anouilh
EMILIA-                      „Othello”, de W.Shakespeare
MASA-                       „Trei surori”, de A.P.Cehov
MARTHA-                   „Neintelegerea”, de A.Camus si altele.
ASISTENT REGIE LA ,,Casa Bernardei Alba”, de F.G.Lorca, regia Marius Oltean,Teatrul Studio, Univ. de Arte, Târgu-Mureş, 2004
,,Unchiul Vanea”, de A.P.Cehov, regia C-tin Doljan, Teatrul Studio, Univ. de Arte, Târgu-Mureş, 2001
REGIA SPECTACOLELOR 2012- Spectacolul ,,CLINICA”, de Adrian Lustig,Teatrul Studio, Târgu-Mureş
2012- Spectacolul ,,IADUL ESTE AMINTIREA FĂRĂ PUTEREA DE A MAI SCHIMBA CEVA”, de Jonas Gardell, Teatrul Studio, Târgu-Mureş
2011- Spectacolul ,,GAIŢELE”, de A.Kiriţescu, Teatrul Studio, Târgu-Mureş
2010- Spectacolul „ÎNTOARCEREA DE ACASĂ”, DE S.Caraman, Casa Teatrulescu, Craiova
2010- Spectacolul „BANCH SEAT”, de Neil la Butte, spectacol independent
2009- Spectacolul „ÎNTOARCEREA DE ACASĂ”, de S.Caraman, Teatrul Ariel, Sala Underground, Târgu-Mureş
2009- Spectacolul „ULTIMA ŞANSĂ”, de Mihail Zadornov, Teatrul Tony Bulandra, Târgovişte PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI
2012 – Festivalul De teatru, Carei, cu spectacolul „Iadul este ...”, de Jonas Gardell
2012 – Festivalul Şcolilor de Teatru „ACTUL I, scena 1”, Bucureşti, cu examenul „Ce dracu se întâmplă cu trenul ăsta?”, de Radu Ţuculescu
2012- Zilele Dramaturgiei Europene, Târgovişte, cu spectacolul ,,IADUL ESTE AMINTIREA FĂRĂ PUTEREA DE A MAI SCHIMBA CEVA”, de Jonas Gardell
2011- Festivalul internaţional al şcolilor de teatru „CLASS FEST”, Chişinău, cu spectacolul ,,Gaiţele”, de A.Kiriţescu, în regia Danielei Lemnaru
2006- Festivalul de creaţie şi interpretare ,,LUCIAN BLAGA”, Sebeş, cu un recital de poezie din lirica lui Lucian Blaga
2006- Festivalul de teatru de cameră şi underground, Arad, cu spectacolul ,,Edmond”, de D.Mamet, regia Cristi Juncu
2005- Festivalul de teatru de cameră şi underground, Arad, cu spectacolul ,,Ispita”,de P.Marber, regia Dan Ţopa
1998- Festivalul de creaţie şi interpretare „LUCIAN BLAGA”, Alba-Iulie, cu spectacolul de poezie(versuri din corespondenţa poetei Domniţa Gherghinescu cu poetul Lucian Blaga, versuri alese de C-tin. Cubleşan), în regia lui Dan Glasu
  1997- Festivalul studenţesc „GATA”, Bucureşti, cu spectacolul „Invitaţie la castel”, de     J.Anouilh, regia C-tin. Doljan  
  ARTICOLE PUBLICATE
Cartea „Fascinaţia căutării. Incursiuni în procesul creaţiei regizorale”, Edit Eikon, Cluj-Napoca, 2012
„Despre text şi spectacol. Experienţa românească”, rev. Symbolon, Edit. Univ. de Arte, Târgu-Mureş, 2007
„Studiu despre şcoli şi tradiţie, stil şi manieră”, rev. Symbolon, Edit. Univ. de Arte, Târgu-Mureş, 2006
„Statutul spectatorului şi necesitatea dialogului”, rev. Symbolon, Edit. Univ. de Arte, Târgu-Mureş, pg.89-91, 2005/1
„Autonomia Logos- autonomia Melpomena”, rev. Symbolon, Edit. Univ. de Arte, Târgu-Mureş, pg. 134-138, 2004
„Incertitudinea reuşitei”, rev. Symbolon, Edit. Univ.de Arte, Târgu-Mureş, pg.182-185, 2003
Funcţia sau postul ocupat Conf. univ.dr./ Dir.Departamentul de Teatru şi Arte Vizuale
Activităţi şi responsabilităţi principale Formarea aptitudinilor artistice ale studentilor si obtinerea de performante in acest domeniu
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arte ,str. Koteleş Samuel, nr.6, loc. Târgu-Mureş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Artele spectacolului de teatru, specializarea arta actorului de teatru, predare şi formare.
 
Educaţie şi formare   
Perioada 2007-2009, Masterand in Regia spectacolului contemporan, Universitatea de Arte, Târgu-Mureş
2002-2006, Doctorand in domeniul Teatru, UNATC ,,I.L.Caragiale”, Bucureşti
1993-1997, student al Universităţii de Arte,Târgu-Mureş
1985-1989, Liceul ind. Cuza-Vodă, Huşi
Calificarea / diploma obţinută Regizor, Arta regizorului in teatrul contemporan
Doctor in domeniul Teatru
Actor
Prelucrator prin aschiere, absolvent de studii liceale
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Arta actorului
Arta actorului de teatru muzical
Atelier de creaţie teatrală
Improvizaţie scenică
Repertoriu
Cercetare pentru proiect licenţă
Machiaj
Didactica specialităţii
Arta reprezentării scenice
Elaborarea textului de spectacol
Managementul proiectului de craţie dramatică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Arte , Târgu-Mureş, învăţământ de stat, la zi
Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L.Caragiale, Bucureşti, invăţământ de stat, la fără frecvenţă
Universitatea de Arte, Târgu-Mureş invăţământ de stat, la zi
Liceul industrial Cuza-Vodă, Huşi, învăţământ de stat Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 
 
Aptitudini şi competenţe personale 
 
Limba(i) maternă(e) Româna
 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Franceza   Foarte bine  Foarte bine  Bine  Bine  Bine
Engleza   Bine  Bine  Bine  -  -
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
 
Competenţe şi abilităţi sociale -Un bun organizator, adaptabil uşor, cu o comunicabilitate flexibilă, cu un simţ psihologic acut şi eficient în detensionarea unor situaţii delicate...
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Implicarea in desfăşurarea unor evenimente in cadrul Universităţii noastre (festival- primirea si asigurarea conditiilor tehnice desfăşurării spectacolelor cu tot ce presupune acest lucru, organizarea unor intâlniri ale studenţilor şi profesorilor universităţii noastre cu elevii diferitelor licee din oraş şi prezentarea unor momente artistice, ex. Liceul Papiu Ilarian, Tg. Mureş, 2003, organizarea şi prezentarea unor examene ale studenţilor in cadrul Porţilor deschise, UAT. Tg. Mureş, deplasarea de spectacole in alte localitati-ex. Spectacolul Casa Bernardei Alba, de F.G.Lorca, regia M.Oltean, la Targoviste, 2004).
 
Competenţe şi aptitudini tehnice 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Scriere, incadrare, paginare etc.Notiuni uzuale si de baza in folosirea calculatorului, prin metoda autodidacta.
 
Competenţe şi aptitudini artistice Actor, regizor (prin diplomele obtinute, mentionate intr-o rubrica anterioara).
 
Alte competenţe şi aptitudini Prezentare de spectacole (Festivalul national de romante Crizantema de aur- Targoviste, editia 2005 si 2006, spectacolul pentru copii Tip-top Piticot, Sala Palatului- Targu-Mures, 1996-1997), evaluator in cadrul programului Promocult – promovarea dramaturgiei romanesti in tara si in UE – Bucuresti, Ministerul Culturii, 2006.
Indrumator la disciplina optionala ,,arta dramatica”, la Colegiul National UNIREA, Targu-Mures, intre 1999-2000.
Colaborator la ,,Daniel Center”, Centru Britanic de limba engleza, Targu-Mures, intre 1999-2000.
 
Permis(e) de conducere Permis de conducere, categoria B.
LEMNARU DANIELA
-Conf.univ.dr.-
 
  
  
Curriculum vitae
 
Informaţii personale 
Nume / Prenume Nume, Prenume     LUMINIŢA   PRAJA   MUSCAN
Adresă(e) Marton  Aron  17,Tg.Mureş  540058
Telefon(oane) 0265 263501 Mobil: 0740 436602
Fax(uri) 
E-mail(uri) luminitaprajamuscan@yahoo.com
 
Naţionalitate(-tăţi) română
 
Data naşterii 15.12.1967
 
Sex feminin
 
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Universitatea de Arte Tg.Mureş
Asistent  univ. Drd. 
 
Experienţa profesională 
 
Perioada 1994 - 1998       actriţă, Teatrul Naţional Tg.Mureş;
1994 - 1999       asistent univ. Academia de Teatru Tg.Mureş,   Expresie corporală şi Vorbire scenică;
1999 - 2002       actriţă, actor mânuitor păpuşi la Teatrul de Copii şi Tineret „Arcadia” Oradea;
2007 -                asistent univ.  Universitatea de Arte  Tg.Mureş,  catedra Artele Spectacolului;
 
Educaţie şi formare 
 
Perioada 1990  -  1994         Academia de Teatru Tg.Mureş,  actorie clasa  prof.Cornel Popescu;
1995  -  1997         Scoala de Arte Târgu Mureş,   Secţia –  Balet Contemporan;
2008  -  2009         Departamentul pentru pregătire profesională – Modul pedagogic –UBB-Cluj-Napoca;
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
 
 
Permis(e) de conducere Categoria  B şi MSL  din 2005
 
                                  Experienţe şi Activităţi artistice Experienţă pe scena Universităţii de Arte – Târgu Mureş •  2010       „Piaţeta” –Carlo Goldoni, regia Mona Chirilă;
•  2009       „O familie îndoliată”-Branislav Nusici, regia Radu Olăreanu;
•  1996        „Visul unei nopţi de vară” –Shakespeare, spectacol de teatru  şi   balet   contemporan;
•                  „Destin” –Spectacol recital de Licenţă, recital de teatru şi coregrafie;
•  1991         „Cvadratura cercului” regia Călin Florian;
•  1990        „Nunta însângerată”  regia Kincses Elemer;
Experienţă pe scena Teatrului Naţional Târgu Mureş • 1998         Gladis Foster                                                  „Si Miniştrii calcă strâmb”-   Ray Cooney,  regia Cristian Ioan;
• 1997         Jean                                                                „Moştenirea „ –  John Harvey,  regia Scott Johnson;
• 1997         Cenuşăreasa                                                  „Minunea” –  Sânziana Popescu,  regia Rodica Băiţan;
• 1997         Julieta                                                             „Măsură pentru măsură” –   Shakespeare,   regia Theodor Cristian Popescu;
• 1996         Duena Rodriquez                                           „Don Quijote şi Sancho Panza” –   Bulgacov,    regia Marius Oltean;
• 1995         Maria                                                              „Tara Fericirii” –    Tudor Muşatescu,    regia Cornel Popescu;
• 1994          Pia                                                                  „Delict în Insula Caprelor” –   Ugo Betti,    regia Kincses  Elemer;
• 1994         Focul, Balerina, Crăiasa Zăpezii                     „În zăpadă doarme nemurirea” –    Ana Maria Crişan,    regia Doina Popa;
• 1992         Virginia                                                            „Fantoma cu bretele” –    Oscar Wilde ,    regia Adriana Piteşteanu;

Experienţă didactică
• 2012                          Asistent  universitar drd.  -  Expresie corporală şi dans;
• 2011                          Asistent universitar drd.  –  Expresie corporală şi dans;
• 2010                          Asistent universitar drd.  – Expresie corporală şi dans;
• 2009                          Asistent universitar drd. -  Expresia corporală şi dans;
• 2009                           Profesor teatru-dans şi actorie la Şcoala de Arte –Târgu Mureş;
• 2008                          Asistent universitar  -    Expresia corporală şi dans;
• 2008                          Profesor  teatru –  dans şi actorie la Şcoala  de Arte –Târgu Mureş;
• 2007                           c.d.a. şi Asistent universitar –    Expresie corporală şi dans;
• 1996 -1999                Asistent  universitar –   Expresia şi Educaţia Vorbirii Scenice;
• 1998-1999                 Profesor Actor –  Şcoala de Arte – Târgu Mureş;
• 1995 -1996                 Preparator –   Expresia şi compoziţia mişcării;
Experienţă  profesională pe scena Teatrului de Copii şi Tineret „ARCADIA” –  Oradea • 2002 – 1999 – Fetiţa cu chibrituri  –  Andersen –spectacol reluat;
                                     - Cenuşăreasa  –  adaptare muzicală-spectacol reluat;
                                     -  Baronul Muhlhausen  –  spectacol cu păpuşi ,actor şi mişcare;
                                     -  Punguţa cu doi bani  – spectacol reluat  cu păpuşi  -Bibabo;
                                     -  Tigrişorul  – spectacol reluat cu păpuşi – Bibabo şi Vayang;
Activitate de cunoaştere şi cercetare personală. • 1991 -1994 –       Membră a trupei  de balet contemporan „Metareal” –Casa Studenţilor Târgu Mureş;
• 1994 -1999 –       Membră a trupei de balet contemporan „Metareal” apoi trupă independentă realizând spectacolele:
                                    -„Destine”-    scenariu coregrafic  de şi sub îndrumarea d-nei  Ioanetta Topuzu;
                                           -„Copilul Lup” –   Shuji Terayama , regia Ioanetta Topuzu;
                                           -„Paracliserul” –  Marin Sorescu, regia Liviu Topuzu;
• 1993-1994 –Studii de mişcare cu Christin Grimaldi –Franţa.
Alte activităţi artistice
       2012 – Membru al Juriului – Festivalul de Dans   „Pas în doi”  Tg.Mureş;
       2011 – Rolul : DOAMNA  - „Cameristele”  - Jean Genet, regia Liviu Pancu ;
       2011 – Rolul : HERZELOIDE – scenariu  „Merlin sau Ţara Pustie” – TANKRED  DORST, regia Liviu Pancu;
       2o11- Şcoală de dans medieval în cadrul Festivalului Medieval „Sighişoara Medievală – Merlin”;
       2011 – Membru al Juriului – Festivalul de Dans  „Paşi în doi”;
       2010 – Şcoală de dans medieval în cadrul Festivalului Medieval „Sighişoara Medievală” ;
       2010 – Membru al Juriului –Festivalul de Dans Studenţesc „Paşi în doi”;
       2010 – Clasa de actorie, Şcoala De Arte –Tg.Mureş, spectacol de absolvire şi examen de diplomă, la Palatul culturii;
       2009 – Membru a Juriului – Festivalul de Dans Studenţesc „Paşi în doi” ;
       2009 – Clasa de actorie ,Şcoala De Arte –Tg. Mureş , spectacol la Palatul culturii;
       2008 – Membru al Juriului –Festivalul de Dans „Pas în doi” Tg.Mureş; înfiinţarea secţiunii „teatru –dans”;       Master class     
       2010  –   Master class –  Viewpoints şi TehnicaSuyuki  - prof. Rich Brawn , SUA ;   organizat de Teatrul fără frontiere la Tg. Mureş;
       2012  -   Master class – Biomecanica –Meyerhold – prof. Alexei  Levinski, Moscova , organizat la Cluj Napoca, Teatrul Maghiar ;           Întreruperea activităţii  profesionale în perioada  2002-2007, în urma căsătoriei cu dr.Dan-Pavel Muscan, stabilindu-ne în acest timp în Germania.
                                                                                     Asistent universitar drd.
                                                                                   Luminiţa  Praja  Muscan
MUSCAN LUMINIȚA
asist.univ.drd.
Alina Nelega  - autor dramatic şi prozatoare, membră a UNITER, Uniunii Scriitorilor şi a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru. Piesele ei, traduse în engleză, germană, franceză, maghiară, poloneză şi rusă sînt publicate în reviste (Teatrul Azi, Contemporanul, Dialog – Varsovia etc), antologii (Eastern Promise – Aurora Metro Publishers, Londra, After Censorship/Apres la censure – Unitext, Antologia Festivalului de la Sibiu, Amalia respiră adânc, editura Dybbuk, Praha etc) şi sînt citite, publicate şi reprezentate în România (la Tîrgu-Mureş, Cluj, Arad, Timisoara, Bucureşti, Bacău), Ungaria (Pecs, Eger) şi în străinătate (Londra, Zurich, Berlin, Heidelberg şi New York). Colaborează cu Teatrul Bush din Londra şi Teatrul Lark din New York, beneficiază de o rezidenţă internaţională la Teatrul Royal Court din Londra şi în cadrul IWP (International Writing Program) Iowa, USA.
Fondează festivalul de dramaturgie nouă Dramafest, conduce ateliere de dramaturgie, scrie şi regizează spectacole  radiofonice la Bucureşti, Cluj şi Tîrgu-Mureş, traduce din literatura dramatică britanică şi americană. Regizează rar, texte proprii şi texte noi (germane, franceze şi americane). I se decernează de către UNITER premiul ‘Piesa anului 2000’ pentru www.nonstop.ro  În mai 2007 i se decernează premiul de „Autor European” la Heidelberger Theatrestueckemarkt.  În 2008 cartea ei, kamikaze, este nominalizată pentru premiul de dramaturgie al Uniunii Scriitorilor.
Alte cărţi apărute:
- ultim @ vrăjitoare (Editura Paralela 45, 2001, nominalizat la premiile Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România, apărut în lb. maghiară la editura JAK, 2007),
- Teatru şi povestiri (2003, Editura UNITEXT),
- Hess (Teatrul Ariel, 2003),
- kamikaze (Cartea Românească, 2007)
Curriculum vitae
 
Informaţii personale 
Nume / Prenume NELEGA Alina
Adresă(e) Tîrgu-Mures, str. Violetelor nr.6, ap.16, județ Mureș, România
Telefon(oane)  Mobil: 0740240294
Fax(uri) 
E-mail(uri) alinanelega@yahoo.com
 
Naţionalitate(-tăţi) română
 
Data naşterii 18.12.1960
 
Sex feminin
 
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional  Dramaturg/scriitor
TEATRU
 
Experienţa profesională 
 
Perioada 1996 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Consultant artistic
Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului Teatrul pentru copii si tineret "Ariel"
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Artistic, cultural
 
Perioada 2009-prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar Universitar, șef de catedră și director departament 2009-2011
Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș Perioada 2011 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Director artistic
Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului Teatrul Național Tg. Mureș
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Artistic, cultural
 
CĂRȚI DE AUTOR:  a. DRAMATURGIE 1. 2001 - www.nonstop.ro , editura Unitext, Bucureşti, 2001, ISBN: 973-8129-06-0 2. 2003 - Teatru și povestiri, UNITEXT, București 2003, ISBN: 973-8129-15-8 3. 2003 - Hess, text bilingv de spectacol, Teatrul Ariel, Tg. Mureș, ISBN: 973-0-03261-0 4. 2007 - Kamikaze, Cartea Româneasca 2007, ISBN: 978-973-23-1919-2 5.    2012 - Amalia respire profondément, traducere de Mirella Patureau, prefață de Iulia Popovici, la éditions l’Espace d’un instant, Maison d’Europe et d’Orient, 2012, ISBN 978-2-915037-71-5
 b. PROZĂ 1. 2001 - romanul ultim@vrăjitoare editura Paralela 45, 2001, ISBN: 973-593-389-6 2. 2007 - romanul ultim@vrăjitoare apare în limba maghiară la editura L'Harmattan și JAK, Budapesta, cu titlul Az ultoso boszork@ny, ISBN: 978-963-9683-66-2              c. ESEURI și CURSURI
           
             1. Recuperarea tragicului în textul nou de teatru, Editura Universității de Artă             Teatrală, Tîrgu-Mureș, 2009, ISBN: 978-973-88712-3-6
             2. Structuri și formule de compoziție ale textului dramatic, Editura EIKON, acreditată CNCSIS cod 132, Cluj-Napoca 2010, ISBN 978-973-757-369-8; 307 p.           
  PREZENȚA ÎN CULEGERI ȘI ANTOLOGII
1994 - Paradisuri Artificiale, în Teatrul Azi, ISSN: 1220-4676 1996 - Una cosa mentale, în antologia Festivalului Internaţional de la Sibiu, în limbile română şi engleză 1999 - Nascendo în Eastern Promise, Aurora Publishing House, London 1999, ISBN: 0-9515877-9-x 2000 - Nascendo (variantele engleză şi franceză)  în antologia de 13 piese româneşti de după 1990 After Censorship/Apres la Censure, UNITEXT, Bucureşti, 2000, ISBN: 973-99103-5-1 2002 - Decalogul după Hess în Biblioteca București, Muzeul Literaturii Române, București, 2002, ISBN: 973-8031-52-4 2003, E-uri în Pentru o nouă dramaturgie, colecție pe suport CD a Teatrului Imposibil, colecția Mioriticon, Cluj 2003 2006, Decalogul după Rudolf Hess, în Dialog, Varșovia, 2006; ISSN: 0012-2041 2007 - Amalia respiră adânc Hess în antologia Amalia dycha zhluboka, Editura Dybbuk, Praha, 2007, ISBN: 978-80-86862-48-4 2008 - Kamikaze, în szesc minut rumunskie teatru Editura Panga-Pank, Krakovia, 2008,  ISBN 978-83-926562-2-7;
COLABORĂRI LA REVISTE ȘI PUBLICAȚII a. Internaționale (selectiv): • Krotki A Niescze…(Scurta și nefericita existență a autorului dramatic român), în revista poloneză de teatru Dialog, 2005, Varșovia, ISSN: 0012-2041
• Things That Have to Do With Us (Lucruri care au de-a face cu noi), în revista Theatre a Universității Yale, SUA , 2009, ISSN: 0161-0775
• Der Dramatiker ist tot. Es lebe der Dramatische Autor , în Das Rumanische Theater nach 1989, Frank & Timm GmbH Verlag fur wissenschaftliche Literatur, Berlin 2011, ISBN 978-3-86596-290-4, ISSN 1869-0394, pp. 245-253
b. În România (selectiv): • Eseu locvace despre corporalitatea cuvântului teatral, comunicare prezentată pe 3 martie 1997 la Colocviile Criticilor de Teatru AICT-UNITER (28 februarie - 3 martie 1997) și publicată în revista Vatra, nr. 11-12/ 1999, ISSN: 1220-6334
• Piese noi și proiecte de resuscitare, în Observator Cultural nr. 57/Martie 2001, ISSN: 1454-9883
• Un teatru tânăr sau patru ipostaze ale dramaturgului în Ungaria, în Observator cultural nr. 64 din 15 mai 2001, ISSN: 1454-9883
• Întoarcerea dramaturgului: resuscitarea tragicului şi deteatralizarea teatrului, în revista Secolul 21, nr. 1-6/2008, ISSN: 1582-4082
• Susține rubrica "Reacții adverse" a revistei de teatru scena.ro, ISSN: 2065-0248 c. Autor de prefețe la următoarele apariții în volum: • Saviana Stănescu - Black Milk, Muzeul Literaturii Române, 2000, ISBN: 973-8031- 21-4
• Dan Lungu, Nuntă la parter, editura Versus, Iași, 2000
• Thuroczy Katalin, Anotimpul V/Teatru, Ed. Unitext, București 2006
• Saviana Stănescu, Aurolac Blues și alte piese scurte, Cartea Românească, 2008, ISBN: 978-973-23-1789
•  ACTIVITATEA DE CREAȚIE TEATRALĂ
1. Autor dramatic
1994
• Spectacol-lectură cu piesa Paradisuri artificiale la Teatrum Mundi și Teatrul Bush, Londra
1995
• Spectacol lectură a piesei Una Cosa Mentale la Sibiu, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru;
1996
• Piesele scurte Corespondență și Ultima Isoldă se joacă în ateliere de creație studențești, la Arcuș și Tg. Mureș
• Nascendo are premiera la Teatrul Național Tg. Mureș, sala studio, regia Gavril Cadariu - debutul scenic într-un teatru profesionist
1999
• Producție radiofonică a piesei Nascendo, Teatrul Național Radiofonic, București, regia Gavril Pinte;
• Prezentare scenică a piesei Nascendo, versiunea în limba engleză, la Teatrul Tricycle din Londra (regia Janet Mason);
• Participă la proiectul comun Ocean-café, Teatrul Tineretului din Piatra-Neamț, regia Radu Afrim, împreună cu dramaturgii Saviana Stănescu, Radu Macrinici, Ștefan Caraman, Gianina Cărbunariu
2000
• Nascendo se joacă în Zuercher Theatre Festival, Zurich (regia Mauricci Farre)
• Cântăreții din Brema (regia Horațiu Mihaiu) și Frumoasa din Pădurea Adormită (regia Gavril Cadariu) au premiera la Teatrul Ariel
2001
• Prezentarea textului Project XX în cadrul Genderhapsody, proiect al Muzeului Literaturii Române, susținut de ProHelvetia;
• Premiera piesei www.nonstop.ro, în regia autoarei
2002
• Nascendo se joacă în New York Fringe Festival, regia Erica Kylander-Clark
2003
• Hess are premiera la Teatrul Ariel din Târgu-Mureș, regia Gavril Cadariu
2004
• Decalogul după Rudolf Hess are premiera în limba maghiara la Teatrul Național din Pecs, Ungaria
• Amalia respiră adânc - spectacole-lectură la Varșovia și Lodz, în cadrul programului de promovare a culturii române susținut de Institutul Cultural Român din Polonia
2005
• Amalia respiră adânc - spectacol-lectură în regia autoarei, cu Dorina Lazăr, la Teatrul Odeon, București;
• Amalia respiră adânc - premieră la Teatrul Ariel din Târgu-Mureș;
• Spectacol coupé (E-uri) împreună cu Ștefan Caraman la Teatrul "Ion Slavici" din Arad, regia Ștefan Iordănescu;
• Zurinka, după basme și legende rromani, proiect finanțat de Uniunea Europeana, are premiera la Teatrul Ariel regia Gavril Cadariu. Spectacolul se joacă în limbile română, rroma și maghiară
2006
• Kamikaze are premiera la Teatrul Ariel, în regia autoarei;
• Hess - are o premieră la Teatrul Maghiar din Arad, regia Tapaszto Erno
• Amalia respiră adânc are premiera la Teatrul ACT , regia Mariana Cămărășan;
• Amalia respiră adânc are premiera la Teatrul "Ion Slavici" din Arad, regia Ștefan Iordănescu;
• Mi se duce bateria,  spectacol radiofonic la Radio Cluj, în regia autoarei
• Hess, premiera la Teatrul Maghiar din Arad, regia Tapaszto Erno
2007
• graffiti. drimz (în colaborare cu Colegiul Nașional Unirea) are premiera la Teatrul Ariel și participă la festivalurile de gen din România (Festivalul pentru teatru de tineret "George Constantin", București), este montată la radio Târgu-Mureș de regizorul Theodor Cristian Popescu;
• Amalia respiră adânc este citită la Lark Play Development Centre din New York și la Bursa de Texte Noi de la Heidelberg, Germania;
• Kamikaze are premiera la Teatrul German Timișoara, regia Gavril Cadariu; • Amalia Respiră adânc are premiera la Teatrul "George Bacovia" din Bacău;
  2008
• Just Vinyl - spectacole lectură la Portland Stage Company, Maine USA și New York Theatre Workshop, New York;
• Taxi-vinil, premieră absolută a Teatrului Ariel și a Teatrului Național Târgu-Mureș, regia Lusa Brandsdoerfer, scenografia Alina Herescu, coregrafia Ritsaert Klapkwick (El Holandes);
• Taxi-vinil - este tradus în limba cehă și are  premiera în octombrie la Teatrul Tramtaria din Olomouc, în Cehia, regia Jiri Trnka;
• Amelia Breathes Deeply - spectacol - lectură în Festivalul hotINK al Universității City 2009
• 31 martie - Amalia respiră adânc are premiera la Budapesta, Centrul teatral Aranytiz, regia Gali László, cu Andresz Kati în rolul titular 
2010
• 13 octombrie - graffiti.drimz are premiera la Teatrul Odeon, București, cu Florin  Zamfirescu și clasa lui de actorie UNATC
• 19 februarie – Hess are premiera la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu
2011
• februarie- martie - Atelier de dramaturgie și spectacol-lectură cu graffiti.drimz susținut la Universitatea din Conencticutt, SUA
2012
• iulie - premiera spectacolului radiofonic Karaoke, la radio Tg. Mureș, regia Gavril     Cadariu
• 15 septembrie premiera spectacolului Efectul Genovese la Sala Mică a Teatrului Național Tg. Mureș
 2. Spectacole regizate 2001
• Debut regizoral cu www.nonstop.ro, la Teatrul Ariel
2002
• Traduce și regizează Monoloagele Vaginului, introducând piesa autoarei americane Eve Ensler, în circuitul teatral românesc
2004
• Adaptează pentru radio și regizează Joisărbătoare de Thuroczy Katalin la Radio Târgu-Mureș;
• Adaptează pentru radio și regizează spectacolul radiofonic Decalogul după Hess, la Teatrul Național Radiofonic, București
2005
• Spectacol lectură cu Amalia respiră adânc la Teatrul Odeon, cu Dorina Lazăr;
• Paraziți de Marius von Mayenburg, la Teatrul Ariel din Tg. Mureș, în colaborare cu Goethe Institute Inter Nationes și Fundația Dramafest
2006
• spectacol lectură cu Mayhem de Kelly Stuart, pe scena Teatrului Odeon din București, în cadrul proiectului româno-american ARTE (American-Romanian Theatre Exchange);
• Kamikaze, la Teatrul Ariel Tg. Mureș
2007
• Mi se duce bateria, pe text propriu, la Radio-Cluj;
• Overdose de Kelly Stuart, la Teatrul Ariel, în cadrul proiectului ARTE (American-Romanian Theatre Exchange)
2010
• 13 octombrie: graffiti.drimz la Teatrul Odeon, București
2011
• spectacol-lectură Teatrul Național Tg. Mureș: Cloaca de Maria Goos
 
 ALTE ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE ȘI DE CREAȚIE TEATRALĂ a. Editor
  1. Editează cinci numere ale suplimentului de artă teatrală a revistei Vatra, Postscenium,  ISSN: 1220-6334;
  2. Editează trei   numere ale revistei ultimaT, ISSN: 1454-5187;
3. Editează antologia Dramaturgie Nouă Românească, Dramafest 1998, Fundația Dramafest, Tg. Mureș 1998, ISBN: 973-0-00592-3
4. Face parte din colegiul de redacție al revistei Sybolon a UAT
b. Este autoarea a opt CD-uri cu povești pentru copii,  marca Fabrica de Povești, co-produse de Radio Tîrgu-Mureș și Teatrul Ariel din Tg. Mureș. Printre actorii care colaborează se numără Ion Caramitru, Dorina Lazăr, Nicu Mihoc, Monica Ristea-Horga, Elena Purea, Marius Manole ș.a.
  b. Traducător
 1. TEATRUL ABSURDULUI de Martin Esslin, București, editura UNITEXT și FNT, 2009, ISBN 978-973-8129-43-6
 2. ECOLOGII TEATRALE de Bonnie Marranca, colecția scena.ro & TNT Timișoara, 2012 - proiect editorial finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, ISBN 978-973-0-13643-0
 3. Equus de Peter Schaffer, premiera la Teatrul Regina Maria, Oradea, iulie, regia Szabo K. Istvan; noiembrie premiera la sala Studio a UAT, regia Gavril Cadariu  
Educaţie şi formare   
Perioada 2002-2004
Calificarea / diploma obţinută Diplomă doctorat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Teza de doctorat: Recuperarea tragicului în textul nou de teatru
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" din București
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învățământ postuniversitar - doctorat
 
Perioada 1980-1984
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licență
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Secția Engleză-Română
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învățământ universitar
 
Perioada 1975-1979
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Secția Matematică-Fizică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul Teoretic “Alexandru Papiu-Ilarian”, Tîrgu-Mureș
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învățământ liceal
 
Aptitudini şi competenţe personale 
 
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)
 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză   C1  C1  C1  C1  C2
Limba franceză   B2  B2  A2  A2  B2
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  
Competenţe şi abilităţi sociale Director artistic al companiei Liviu Rebreanu a Teatrului Național Tg. Mureș
A deținut funcții de conducere în cadrul Teatrului Ariel și Universității de Arte Tg. Mureș
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Diploma europeană de management de proiect, obținută în urma absolvirii cursului Scenart, București 2011
 
Competenţe şi aptitudini tehnice 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Medii spre bune în Office  
Competenţe şi aptitudini artistice Dramaturgie, regie
 
Alte competenţe şi aptitudini Pedagogie
 
Permis(e) de conducere Da
 
Informaţii suplimentare PROIECTE DE CERCETARE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ PE BAZĂ DE GRANT 2007 
- Grant în valoare de 5 000 USD din partea Ambasadei USA la București, pentru participarea la  International Writing Program al Universității din Iowa, SUA
2003 
- Grant pentru scrierea textului și producerea spectacolului Zurinka, din partea Fundației Culturale Europene (European Cultural Foundation) și Fundației Concept;
2003
- Microstagiune de spectacole-lectură pe texte noi germane, proiect finanțat printr-un grant al Goethe Institute Inter-Nationes și UNITER;
2002
- underground produce textul Dies Irae de Zanina Mircevska, cu un grant câștigat la Fundația Felix Meritis din Amsterdam și Arts Mobility Fund al European Cultural Foundation;
1999
- underground - spațiu alternativ pentru proiecte independente - deschis în pivnița teatrului Ariel, finanțat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile;
1999
- Festivalul Internațional Dramafest, ediția a II-a. Organizat împreună cu Academia de Artă Teatrală Tg. Mureș, Teatrul Național Tg. Mureș, Teatrul Ariel, Ministerul Culturii din România și finanțat de Ministerul Culturii din România, Fundația pentru o Societate Deschisă, UNITER, Primăria Municipiului Tg. Mureș, Consiliul Județean Mureș;  1998
- Festivalul Internațional Dramafest. Organizat împreună cu Academia de Artă Teatrală Tg. Mureș, Teatrul Național Tg. Mureș, Teatrul Ariel, Ministerul Culturii din România și finanțat de Ministerul Culturii din România, Open Society Institute - Budapesta, British Council - Londra, Fundația pentru o Societate Deschisă - România, UNITER, Uniunea Europeană (programul pentru carte);
1997
- Colocviul național "Textul românesc de teatru - un gen în dispariție sau un mutant?", organizat de Fundația Dramafest, Teatrul Național Tg. Mureș, Teatrul Ariel, revista Vatra, cu finanțarea Ministerului Culturii și a Primăriei Municipiului Târgu-Mureș; editarea, transcrierea și publicarea discuțiilor în nr. 1-2 al trimestrialului de artă teatrală Postscenium;  Premii și nominalizări literare obținute: • 2008 - nominalizare la premiul pentru dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România pentru kamikaze
• 2001 -  nominalizare la premiile Asociației Scriitorilor Profesioniști pentru debut cu ultim@vrăjitoare;
• 1988, premiul pentru proză al revistei Tribuna;
  Premii și nominalizări teatrale obținute • 2007 - Premiul de debut UNITER obținut de actrița Cristina Cassian cu rolul Amalia respiră adânc la Teatrul ACT
• 2007 - premiul Autor European acordat de Heidelberger Stueckemarkt (Festivalul de piese noi de la Heidelberg, Germania) pentru Amalia respiră adânc
• 2005 - Nominalizare UNITER pentru Cel mai bun spectacol radiofonic cu piesa Amalia respiră adânc
• 2001 - Piesa Anului 2000, premiu acordat de UNITER pentru www.nonstop.ro  Burse și rezidențe în strainatate: • 2008 - rezidență International Writing Program la Universitatea din Iowa, august-noiembrie
• 1999 - Rezidenţă internaţională aprilie-mai, Teatrul Royal Court, Londra cu piesa Poligraful;
• 1998 - Tutore la European Playwrights Festival din Berlin;
• 1993 - Bursă şi comisionare a piesei Paradisuri Artificiale -  Teatrul Bush, Londra;
 
Participări la festivaluri În țară 2012 - Festivalul underground, Arad, cu Kamikaze- spectacol și workshop
2011 - septembrie: workshop la Festivalul Povești pentru copii și oameni mari, Alba Iulia
2010 - Festivalul Dramaturgiei Contemporane Românești cu graffiti.drimz
         - FITS, cu Hess
2007 - Festivalul Atelier, Baia-Mare cu Monoloagele Vaginului (premiu de interpretare pentru actrița Elena Purea);
2006 - Festivalul Atelier, Baia-Mare, Kamikaze
2006 - Festivalul Național de Teatru, București, cu Amalia respiră adânc , Festivalul Dramaturgiei Românești de la Timișoara cu Amalia respiră adânc
2004 - Festivalul Național de Teatru, București, cu Hess, Festivalul Dramaturgiei Românești de la Timișoara cu Hess, Festivalul underground, Arad, cu Hess
2003 - Festivalul Național de Teatru, București cu Monoloagele Vaginului de Eve Ensler
2001 - Festivalul Național de Teatru, București, cu www.nonstop.ro Internaționale 2011 - octombrie, Chișinău, la festivalul "Poduri de teatru", cu Amalia respiră adânc
2011 - Ro.mania - festival organizat de Academia de Romania, la Roma, cu Hess
2010 – Festivalul de la Avignon, cu Amalia respiră adânc, la invitația ICR Paris
2007 - Festivalul de piese noi de la Heidelberg cu Amalia respiră adânc
2006 - Festivalul de monodrame de la Eger cu Amalia respiră adânc
2005 - Festivalul de la Graz, cu Zurinka în limba rroma, urmare a unui grant din partea Uniunii Europene; 2004 - Festivalul de monodrame de la Eger, Ungaria cu Hess
2002 - Festivalul New York Fringe cu Nascendo
2001 - Festivalul Zuercher Theatre Spektakel, cu Nascendo
NELEGA ALINA
-Conf.univ.dr.-

Informaţii personale
Nume / Prenume
Olăreanu, Cristinela
Adresă(e)
Str. Libertăţii, Nr.60 A, Ap. 38, Târgu Mureş, Jud. Mureş, România
Telefon(oane)
0742849988
Naţionalitate(-tăţi)
Română
Data naşterii
28.08.1968
Sex
Feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Universitatea de Arte, Târgu Mureş, domeniul: teatru
Experienţa profesională
Perioada
2003 – 2012
Funcţia sau postul ocupat
Lector universitar doctor
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Arte, Târgu Mureş, Str. Koteles Samuel, Nr.
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Învăţământ superior
2006 – 2007
Actor colaborator
Teatrul de Artă Dramatică, Deva
1994 – 2003
Asistent universitar
Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş
1993 – 1994
Preparator universitar
Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş
1991 – 1994
Actor
Teatrul Tineretului, Piatra Neamţ
1990 – 1991, 2007 – 2008
Actor colaborator
Teatrul Naţional, Târgu Mureş
Educaţie şi formare
Perioada 2006
Calificarea / diploma obţinută Doctor
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Arta actorului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Calificarea/ diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale”, Bucureşti
1991
Actor
Arta actorului
Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză începător începător începător începător începător
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Nivel mediu de utilizare a calculatorului
Permis(e) de conducere C a t e g o r i a B
Anexe Listă de creaţie artistică, participări la Festivaluri naţionale şi internaţionale, roluri interpretate în
filme, lucrări ştiinţifice publicate
Listă de Creaţie Artistică
 2011 – Gabrielle în piesa “Deşteptarea” de Ken Urban, regia Saviana Stănescu, teatru lectură – The international
Playwriting camp, 9-12 iulie, Universitatea de Arte, Târgu Mureş
 2010 – o dansatoare în “Cabaret”, de Joe Masteroff, John van Druten, regia Radu Olăreanu, Teatru Studio,
Târgu Mureş
 2010 – Pulcinella drac în “Piaţeta” de C.Goldoni, regia Mona Chirilă, Teatrul Studio, Târgu Mureş
 2009 – Sarca în “O familie îndoliată” de B.Nusici, regia Radu Olăreanu, Teatrul Studio, Târgu Mureş
 2008 – Regina în “Oamenii cavernelor” de W. Saroyan, regia Radu Olăreanu, Teatrul Studio, Târgu Mureş
 2007 – Natalia în “Vassa Jeleznova” de M.Gorki, regia Radu Olăreanu, Teatrul Naţional, Târgu Mureş
 2007 – Polly Peachum în “Opera de trei parale” de B.Brecht, regia Radu Olăreanu,Teatrul Dramatic, Deva
 2007 – Mara în “Trilogia din Belgrad” de B.Srljanovici, regia Radu Olăreanu, Festivalul de Teatru Liber, Sibiu
 2006 – Wilbirgis în “Chilia timpului” – legendă medievală, regia Dan Stoica, Festivalul de Artă Medievală,
Sighişoara
 2006 – Mira în “Zidul” de Zeno Ghiţulescu, regia Radu Olareanu,Teatrul Studio, Târgu Mureş
 2006 – Femeia în “Medeea Redux” de Neil La Bute, regia Traian Penciuc, Teatrul Studio, Târgu Mureş
 2005 – Maria Magdalena în “Don Juan moare ca toţi ceilalţi” de T.Mazilu, regia Inocenţiu Duşa, Teatrul din Turn,
Sighişoara
 2005 - Bătrâna în “Groapa de Nisip” de E. Albee, regia Radu Olăreanu, Teatrul din Turn, Sighişoara
 2003 – Sora Spinul Sfantului Duh în “Baby Sitter” de Rene de Obaldia, regia Radu Olăreanu, Teatrul Studio,
Târgu Mureş
 1997 - Gruşa în “Cercul de cretă caucazian” de B. Brecht, regia Radu Olăreanu, studiu experimental la U.A.T.
Târgu Mureş
 1997 - Barblin în “Andora” de M. Frish, regia Viorel Meraru, studiu experimental la U.A.T. Târgu Mureş
 1995 - Agnes în Visul de A.Strindberg,regia Radu Olareanu, studiu experimental la U.A.T. Târgu Mureş
 1993 – D-ra Burstner şi Spălătoreasa în “Procesul” de F. Kafka, regia Alison Sinclaire( U.K.), Teatrul Tineretului,
Piatra-Neamţ
 1993 – Dânsa în “Cezar, măscăriciul piraţilor” de D.R. Popescu, regia Nicolae Scarlat, Teatrul Tineretului Piatra-
Neamţ
 1993 – Ariel în “Furtuna” de W. Shakespeare, regia Sergiu Anghel, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
 1992 – D-na Clara în “Trei Nopţi cu Madox” de M. Vişniec, regia Nicolae Scarlat, Teatrul Tineretului, Piatra-
Neamţ
 1992 - Zerbinette în “Vicleniile lui Scapino” de Moliere, regia Nicolae Scarlat, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
 1992 – Albertina în “Opereta” de W. Gombrowitz, regia Cristian Pepino, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
 1992 – Un alegător în “O scrisoare pierdută“ de I.L.Caragiale, regia Nicolae Scarlat, Teatrul Tineretului, Piatra-
Neamţ
 1991 – Judecătorul şi O fată în “Domnul Jonathan Swift” de J.Swift, regia Andreea Vulpe, Teatrul Tineretului
Piatra-Neamţ
Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Participări la Festivaluri Naţionale
 2008 – Festivalul de Artă Medievală, Sighişoara, cu recital – spectacol de poezie medievală
 2008 – Festivalul de Artă Medievală de la Castelul Huniazilor, Hunedoara, cu recital – spectacol de poezie
medievală
 2007 – Festivalul Naţional de Teatru “Elvira Godeanu” Târgu-Jiu, cu spectacolul “Vassa Jeleznova” de M.Gorki
 2006 - Festivalul Naţional de Teatru “Teatrul de mâine în spaţiul de ieri pentru publicul de azi” Sighişoara, cu
spectacolul “Medeea Redux” de N. La Bute
 2005 – Festivalul Naţional de Teatru “Teatrul de mâine în spaţiul de ieri pentru publicul de azi” Sighişoara, cu
spectacolul “Groapa de nisip” de E. Albee şi spectacolul “Don Juan moare ca toţi ceilalţi” de T. Mazilu
 2005 – Festivalul de Artă Medievală “Sighişoara Medievală”, recital – spectacol de poezie medievală
 1993 – Festivalul Naţional de Teatru “I.L.Caragiale” Bucureşti, cu “Procesul” de F.Kafka
 1992 – Festivalul Naţional de Teatru “I.L.Caragiale” Bucureşti, cu “Opereta” de W.Gombrowitz
Participări la Festivaluri Internaţionale
 2009 – Festivalul Internaţional de Teatru Studenţesc “SPOT” Carei, cu spectacolul “O familie îndoliată” de B.
Nuşici
 2008 – Festivalul Internaţional de Teatru Studenţesc U.A.T. Tg-Mureş, cu spectacolul “Oamenii cavernelor” de
W.Saroyan
 2008 – Festivalul Internaţional “Sighisoara Medievală”, recital – spectacol de poezie medievală
 2008 – Festivalul Internaţional de Teatru “SPOT” Carei, cu spectacolul “Oamenii cavernelor” de W.Saroyan
 2007 – Festivalul Internaţional de Teatru “Teatru Liber” de la Sibiu, cu spectacolul “Trilogia din Belgrad” de B.
Srblianovici
 2006 – Festivalul Internaţional “Sighisoara Medievală” cu spectacolul “Chilia timpului”, spectacol realizat la
Viena, regia Dan Stoica
 1995 – Festivalul Internaţional de Teatru Studenţesc de la Novi-Sad, Serbia, ca observator din
partea
Universitaţii de Artă Teatrală din Târgu Mureş
 1993 – Festivalul Internaţional de Teatru, Piatra-Neamţ, cu spectacolul “Procesul” de F. Kafka
 1992 – Festivalul Internaţional de Teatru, Piatra-Neamţ, cu spectacolul “Furtuna” de W. Shakespeare
Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Roluri interpretate în filme
 1993 – Mireasa în filmul de scurt metraj “Obicei de nuntă”, regia Gelu Birău
 1991 – Fata în filmul de lung metraj “Undeva în Est”, regia Nicolae Mărgineanu
Lucrari ştiintifice publicate
 2006 – “Rolul improvizaţiei în actul scenic; creaţie şi creativitate” – studiu teatral publicat în revista Symbolon a
Universităţii de Artă Teatrală, Târgu Mureş
 2004 – “Logos şi Melpomena” – studiu teatral publicat în revista Symbolon a Universităţii de Artă Teatrală, Târgu
Mureş
 2001 – “Teatrul – Mască a personalitaţii” – studiu teatral publicat în revista Symbolon a Universităţii de Artă
Teatrală, Târgu-Mureş
 2000 – “Despre stări, atitudini, sentimente; semnificaţia lor în comportamentul scenic” – studiu teatral publicat în
revista Symbolon a Universităţii de Artă Teatrală, Târgu Mureş
Experienţă profesională / Funcţii didactice
 2003-2008: Lector universitar doctor
 1994-2003: Asistent universitar
 1993-1994: Preparator universitar
Cursuri Predate
 Arta actorului
 Educaţia şi expresia vorbirii scenice
 Repertoriu
 Vorbire scenică
 Prozodie
 Expresie şi expresivitate în audio-vizual
Comunicări la conferinţe naţionale
2012 - Parteneriatul educaţional regional - Tema - “Metode şi tehnici de abordare a teatrului medieval în educaţia
nonformală” - Sighişoara 9-10 Nov.
Susţinere workshop nivel naţional
2012 - Parteneriatul educaţional regional - “Modelând caractere, formezi competenţe!” - Prezentarea de tehnici şi
metode de abordare a vorbirii scenice în teatrul medieval.
OLĂREANU CRISTINELA
-Lect.univ.dr.-

Curriculum vitae Informaţii personale
Nume / Prenume
Olăreanu, Radu Silviu
Adresă(e)
Str. Libertăţii, Nr.60 A, Ap. 38, Târgu Mureş, Jud. Mureş, România
Telefon(oane)
0744299540
E-mail(uri)
radu_olăreanu@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi)
română
Data naşterii
16.06.1967
Sex
masculin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Universitatea de Arte, Târgu Mureş, domeniul: teatru
Experienţa profesională
Perioada
2008 – 2012
Funcţia sau postul ocupat
Conferenţiar universitar doctor
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Arte, Târgu Mureş, Str. Koteles Samuel, Nr. 6 Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele angajatorului
Învăţământ superior
2002 – 2008
Lector universitar doctorand
Universitatea de Arte, Târgu Mureş
1994 – 2002
Asistent universitar
Universitatea de Arte, Târgu Mureş
2001
Actor colaborator
Teatrul Ariel, Târgu Mureş
1997 – 2001
Actor
Teatrul Naţional, Târgu Mureş
1995 – 1996
Actor colaborator
Teatrul Naţional, Târgu Mureş
1993 – 1994
Preparator universitar
Universitatea de Arte, Târgu Mureş
1991 – 1994
Actor
Teatrul Tineretului, Piatra Neamţ
1991
Actor
Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, Iaşi
1990
Actor colaborator
Teatrul Naţional, Târgu Mureş
Educaţie şi formare
Perioada
2006
Calificarea / diploma obţinută
Doctor
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Arta actorului de teatru
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale”, Bucureşti
1999
Regizor teatru
Arta regizorului de teatru
Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş
1991
Actor
Arta actorului de teatru
Universitatea de Artă Teatrală, Târgu Mureş
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
engleză
Autoevaluare
Înţelegere
Vorbire
Scriere
Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral
Exprimare scrisă
Limba engleză
mediu
mediu
mediu
mediu
mediu
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Director artistic la Festivalul „Sighişoara medievală”, ediţiile: 2005, 2006, 2008
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Permis(e) de conducere
Nivel mediu de utilizare a calculatorului
Categoria B Spectacole realizate ca regizor în stagiuni teatrale, participări la festivaluri internaţionale, participări la festivaluri naţionale, membru în juriul festivalurilor şi concursurilor naţionale
Spectacole realizate ca regizor în stagiuni teatrale
1999 – PESCĂRUŞUL JONATHANN LIVINGSTONE de R. Bach, Teatrul Ariel, Tg-Mureş
2000 – ÎNŞIR’TE MĂRGĂRITE de Victor Eftimiu, Teatrul pentru copii „Vasile Alecsandri”, Bacău
2001 – UN TRAMVAI NUMIT DORINŢĂ de T. Williams, Teatrul Studio, Tg-Mureş
2002 – OPERA DE TREI PARALE de B. Brecht, Teatrul Studio, Tg-Mureş
2003 – TRILOGIA DE LA BELGRAD de B.Srblianovici, Teatrul STUDIO, Tg-Mureş
2003 – BABY SITTER de R.de Obaldia, Teatrul STUDIO, Tg-Mureş
2003 – FEMEIA CA UN CÂMP DE LUPTĂ ÎN BOSNIA de M. Vişniec, Teatrul Studio, Tg-Mureş
2004 – DOUĂ FEMEII PENTRU O FANTOMĂ de R.de Obaldia, Centrul de Studii şi Creaţii Teatrale, U.A.T.Tg-Mureş
2004 – PROVOCAREA de K.Asimacopolos, T.N.Compania „Liviu Rebreanu”, Tg-Mureş
2004 – UN CAZ CLINIC de D.Buzati, Teatrul STUDIO, Tg-Mureş
2005 – LARRY THOMPSON SAU TRAGEDIA UNEI TINEREŢI de D.Kovacevici, Teatrul Studio, Tg-Mureş
2006 – ZIDUL de Z Ghiţulescu, Centrul de Studii şi Creaţii Teatrale, U.A.T. Tg-Mureş
2007 – VASSA JELEZNOVA de M.Gorki, T.N.Compania „Liviu Rebreanu”, Tg-Mureş
2007 – OPERA DE TREI PARALE de B.Brecht, Teatrul de Artă Dramatică, Deva
2007 – FEMEIA CA UN CÂMP DE LUPTÂ ÎN BOSNIA de M.Vişniec, Teatul „Elvira Godeanu”, Tg-Jiu
2008 – NUNTA LUI FIGARO de P.A.C.de Beaumarchais, Teatrul „Jean Bart”, Tulcea
2008 – OAMENII CAVERNELOR de W.Saroyan Teatrul Studio, Tg-Mureş
2008 – REGELE CERB de C.Gozzi, T.N.Compania „Liviu Rebreanu”, Tg-Mureş
2009 – O FAMILIE ÎNDOILIATĂ de B.Nusici, Teatrul Studio, Tg. Mures.
2010 – CABARET de de Joe Masteroff, John van Druten, Teatrul Studio, Tg-Mureş
2011 – FRANK AL CINCILEA de Fr. Durrenmatt, Teatrul Studio, Tg-Mureş
2012 – PROFU’ de Jean Pierre Dopagne, Teatrul Scena, Tg-Mureş
Participări la Festivaluri Internaţionale
2004 – Festivalul internaţional de teatru studenţesc, Univ.Hiperion, Bucureşti,
regia spectacolului – BABY SITTER de R.de Obaldia
2005 – Festivalul internaţional ,,SIGHIŞOARA MEDIEVALĂ’’
regia spectacolului – NU PUNEŢI DRAGOSTEA LA ÎNCERCARE de B.Locatelli
2007 – Festivalul internaţional de teatru liber, Sibiu
regia spectacolului – TRILOGIA DE LA BELGRAD de B.Srblianovici
2007 – Festivalul internaţional de teatru studenţesc SPOT, Carei
regia spectacolului – HANGIŢA de C.Goldoni
2008 – Festivalul internaţional de teatru studenţesc SPOT, Carei
regia spectacolului – OAMENII CAVERNELOR de W.Saroyan
2008 – Festivalul Internaţional de teatru de la Istambul
regia spectacolului – FEMEIA CA UN CÂMP DE LUPTĂ ÎN BOSNIA de Matei Vişniec
2009 – Festivalul internaţional de teatru studenţesc U.A.T., Tg- Mureş
regia spectacolului-OAMENII CAVERNELOR de W. Saroya
2009 – Festivalul internaţional de teatru studenţesc SPOT, Carei
regia spectacolului – O FAMILIE INDOLIATA de B.NUSICI
Participări la festivaluri de Teatru Naţionale
2003 – Festivalul de teatru STUDENT FEST, Timişoara
regia spectacolului – TRILOGIA DE LA BELGRAD de B. Srblianovici
2003 – Festivalul de teatru studenţesc PRIMUL ROL, Iasi
regia spectacolului – FEMEIA CA UN CÂMP DE LUPTĂ ÎN BOSNIA de M.Vişniec
2004 – Festivalul de teatru imagine TOP FEST T.N.,Tg-Mureş
regia spectacolului – PROVOCAREA de K.Asimakopolos
2005 – Festivalul de teatru imagine TOP FEST T.N.,Tg-Mureş
regia spectacolului – UN CAZ CLINIC de D.Buzati
2005 – Teatru de mâine în spaţiul de ieri pentru publicul de azi, Sighişoara
Program cultural Elveţian în România - Ministerul Culturii şi Cercetării
regia spectacolului – GROAPA CU NISIP de E.Albee
2006 – Festivalul naţional de Umor, Blaj
regia spectacolului – LARRY THOMPSON…de D.Kovacevici
2007 – Festivanul naţional de teatru ELVIRA GODEANU, Tg-Jiu
regia spectacolului – VASSA JELEZNOVA de M.Gorki Membru în juriul festivalurilor şi concursurilor naţionale
2004 – Festivalul naţional studenţesc de Umor, Tg-Mureş
2006 – Festivalul naţional de teatru pentru elevi, etapa judeţeană, Sighişoara
2007 – Festivalul naţional de teatru pentru elevi, etapa naţională, Sighişoara
2009 – Festivalul naţional de teatru pentru elevi, etapa naţională, Sighişoara
2011 – Festivalul naţional de teatru pentru elevi, etapa naţională, Sighişoara
2012 – Olimpiada naţională de teatru, Iaşi
2012 – Festivalul naţional de film pentru elevi, Suceava
2012 – Festivalul naţional pentru elevi, etapa naţională, Sighişoara
OLĂREANU RADU
-Conf.univ.dr.-
CURRICULUM  VITAE DATE PERSONALE : Nume : Oltean
Prenume : Marius Corneliu
Data şi locul naşterii: 25 februarie 1960, Topliţa Judeţul Harghita, România
Adresa : Str. Abrudului nr. 3, Târgu-Mureş Judeţul Mureş
Telefon : 0745 306 703
e-mail : olteanmarius1960@yahoo.com STUDII : 1975-1977  Liceul Teoretic „Farkas Bolyai” Tg-Mureş ( matematică-fizică)
1977-1979  Liceul Teoretic „Al. Papiu Ilarian” Tg-Mureş ( filologie-istorie )
1980-1984  Student la  Institutul de Artă Teatrală  Tg-Mureş.
1984  Diploma de Licenţă  specializarea Arta actorului I.A.T. Tg-Mureş.
1994 -1999 Student la  Academia de Artă Teatrală Tg-Mureş.
1999  Diploma de Licenţă specializarea Arta regizorului de teatru, la Universitatea de Artă
Teatrală Tg-Mureş.
2004 Titlul de Doctor în Artă Teatrală, acordat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi
  Cinematografică „ I.L.Caragiale” Bucureşti, cu teza : Spaţiul de joc în sfera creaţiei
 scenice. Spaţiul de joc şi receptarea spectacolului de teatru.  Îndrumător : Prof. univ.dr.
Ion Toboşaru.  EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ : 1984 - 1989  Actor,  am interpretat  12 roluri, la Teatrul Dramatic  Baia - Mare.
1989  - 1991 Actor, am interpretat 5 roluri  la Teatrul Naţional din Cluj - Napoca.
1991 - 1994   Asistent univ. Catedra de Arta actorului la Academia de Artă Teatrală Tg-Mureş.
1994 - 2004   Lector univ.  Catedra de Arta Actorului şi Arta Regizorului de Teatru la
  Universitatea de Artă Teatrală Tg-Mureş.
Din 2004 până în prezent  Conf. univ.dr. Catedra de Arta Actorului şi Arta Regizorului de Teatru
 la Universitatea de Artă Tg-Mureş.
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE :
     
Cărţi de autor pe teme esenţiale din domeniul de specialitate publicate la edituri  clasificate de CNCS în categoriile A ori B. 2012 Teatrul,  psihopatologia şi  lumea  culorilor  Bucureşti, Editura U.N.A.T.C. Press, ISBN
  978-973-1790-64-O  CZU: 159.9;792
2005 Spaţiul de joc în sfera creaţiei scenice ( Prelegeri pentru cursul de Teoria şi Arta actorului
de teatru). Editura Universităţii de Artă Teatrală  Tg-Mureş, Colecţia Centrului de studii şi creaţii teatrale al U.A.T. Tg-Mureş. ISBN- 973- 85366- 7- 7.
2004 Spaţiul de joc şi receptarea spectacolului de teatru ( Prelegeri pentru cursul de Arta
regizorului de teatru).Editura Universităţii de Artă Teatrală Tg-Mureş, Colecţia Centrului de studii şi creaţii teatrale al U.A.T. Tg-Mureş.ISBN- 973- 85366- 6- 9. Articole / studii publicate în reviste de specialitate recunoscute. 2010  Eseul  Diferenţa dintre “a privi” şi “a vedea” spectacolul de teatru. În  Revista
 “Symbolon” Nr.9  a  Universităţii de Artă Teatrală Tg-Mureş
2009  Eseul  Simbolul şi universul imaginarului, imaginea teatrală. În Revista „Symbolon”
  Nr.8  a Universităţii de Artă Teatrală  Tg- Mureş.
 2004  Eseul  Actorul–un fior metafizic. În Revista „Symbolon” Nr.3 a Universităţii de Artă
  Teatrală Tg-Mureş ACTIVITATE DIDACTICĂ : 2006  Am elaborat curricula  disciplinei:  Regia spectacolului  contemporan.MASTERAT aniiI-II
2006  Am elaborat curricula disciplinei: Regie  Radio-Tv. MASTERAT anul I  
2005  Am elaborat curricula disciplinei:  Arta regizorului de teatru . LICENŢĂ anii  I - III  Comunicări la conferinţele UAT-Tg-Mureş 2007  Teatrul : Rolul în teatru. Repere culturale, repere psihosociale.
2005  Public, Experienţă, Receptare. ACTIVITATE  PROFESIONALĂ : Piese de teatru publicate : 2012 Protagoniştii  inspirată de romanul „Nebunul şi floarea” a lui Romulus Guga.
            În volumul „Teatrul,  psihopatologia şi  lumea  culorilor”  Bucureşti, Editura U.N.A.T.C.  Press. Bibliogr. ISBN 978-973-1790-64-O  CZU:159.9;792
2011 Ismail mănâncă viezuri inspirată de nuvela „Ismail şi Turnavitu” a lui Urmuz. Reprografia  UAT Tg-Mureş nr. 2422/2011
2010 Fiecare pentru sine după „Kaspar” de Peter Handke. Reprografia UAT Tg-Mureş   nr.2394/2010. 2005 Cotul pisicii   Scenariu  de  film artistic de lung metraj( În colaborare cu Paul Tutsek )                   
Spectacole realizate :  2013  Teatrul Municipal  Baia Mare Accidentul de William Mastrosimone ( Regia şi ilustraţia muzicală )
2013  Universitatea de Artă  Tg-Mureş sala Studio  O noapte furtunoasă de I.L.Caragiale ( Regia şi ilustraţia muzicală )
2012 Teatrul Regina Maria Oradea Zbor deasupra unui cuib de cuci de Dale Wasserman ( Regia şi ilustraţia muzicală)
2011 Teatrul  Naţional  -Tg- Mureş  N-am bani, nu plătesc  de Dario Fo ( Regia şi  ilustraţia      muzicală )
2010 Teatrul Municipal  -Turda      Martorii se suprimă  de Robert Thomas ( Regia, scenografia  şi  ilustraţia muzicală)
2010 Teatrul  Judeţean Hunedoara -Deva  Nunta lui Figaro  de  Beumarchais ( Adaptarea, regia şi ilustraţia muzicală)
 2009 Universitatea de Artă Teatrală -Tg-Mureş sala Studio  The glory of living  de Rebecca Gilman (Regia şi ilustraţia muzicală)
2009 Teatrul Naţional –Tg-Mureş   Crimă şi pedeapsă  după  F.Dostoievski (Dramatizarea, regia,   scenografia şi ilustraţia muzicală)
2008 Teatrul Naţional – Iaşi  Trandafirul tatuat  de Tenneessee Williams (Regia şi ilustraţia     muzicală)
2008 Teatrul Naţional – Tg-Mureş  Nebunul şi floarea după romanul lui Romulus Guga (Dramatizarea, regia, scenografia şi ilustraţia muzicală)
2007 Teatrul Naţional –Sibiu  Brunelda  după  America  de F. Kafka  ( Regia şi ilustraţia    muzicală) Spectacol în limba germană.
2007 Universitatea de Arta Teatrală - Tg-Mureş sala Studio  Agnes Dei  de John  Pielmeier   ( Regia şi ilustraţia muzicală)- Spectacol în limba maghiară.
2006 Teatrul Naţional –Iaşi  Zbor deasupra unui cuib de cuci  de Dale  Wasserman ( Regia şi      ilustraţia muzicală) 
2006 Teatrul Luceafărul – Iaşi  Eminescu şi Veronica  de Eugenia Busuioceanu ( Regia şi         scenografia )  
2006 Teatrul Naţional –Sibiu   Kaspar  după  Peter  Handke  (Regia şi ilustraţia muzicală )      Spectacol în limba germană.
2005 Teatrul  Municipal – Buzău   Ultima dublă de  Ghenadi Mamlin ( Regia şi ilustraţia       muzicală )                                                                                                                            
2005 Teatrul Naţional –Iaşi Vizitatorul  de Eric Emmanuel  Schimitt (Regia şi ilustraţia        muzicală)
2004 Teatrul Odeon- Bucureşti  Agnes aleasa lui Dumnezeu de John Pilmeier (Regia) Spectacol preluat şi difuzat de Televiziunea Română , Programul Cultural                 
2004 Teatrul „Tomcsa Sandor” – Odorheiul Secuiesc  Nunta lui Figaro de Beumarchais( Regia şi   ilustraţia muzicală)  Spectacol în limba maghiară.
2004 Teatrul „Sică Alexandrescu” – Braşov   Noaptea asasinilor de Jose Triana ( Regia şi ilustraţia muzicală)
2004 Societatea de Radio Difuziune Română – Bucureşti – Programul Cultural Bolero la miezul nopţii de Costin Manoliu ( Regia şi adaptarea radiofonică)
2004  Societatea de Radio Difuziune Română – Bucureşti – Programul Cultural     Barca e plină de Iosif Naghiu  ( Regia şi adaptarea radiofonică)
2003 Teatrul Dramatic -Baia – Mare  Steaua fără nume de Mihail Sebastian ( Regia şi ilustraţia      muzicală)
2003 Universitatea de Artă Teatrală  Târgu-Mureş, sala Studio Casa Bernardei Alba de F.      Garcia Lorca ( Regia şi ilustraţia muzicală)
2002 Universitatea de Artă Teatrală Târgu-Mureş, sala Studio  Celălalt de Miguel de Unamuno      ( Regia şi ilustraţia muzicală)
 2002 Teatrul Dramatic -Baia – Mare Trandafirul tatuat de Tennessee Williams ( Regia şi ilustraţia  muzicală)
2002 Teatrul Odeon – Bucureşti  Spectacol lectură cu Isus şi ceilalţi după romanul Nebunul şi        floarea de Romulus Guga
2001 Teatrul Dramatic Baia-Mare  Deşteptarea primăverii de F. Wedekind ( Regia şi ilustraţia        muzicală)
1999 Universitatea de Artă Teatrală Târgu-Mureş, sala Studio  Şase personaje în căutarea unui autor  de Luigi Pirandello(Regia şi ilustraţia muzicală) 
1999 Teatrul de Stat -Turda      13 Crime în Brooklin de J. Keslinger ( Regia)
1999 Teatrul „ I.D.Sârbu” -Petroşani  Ciudatul rol al întâmplării de Ion Băieşu ( Regia,  scenografia şi ilustraţia muzicală)
1998 Teatrul Naţional Cluj – Napoca  Zbor desupra unui cuib de cuci de Dale Vasermann ( Regia şi  ilustraţia muzicală)
1998 Teatrul Dramatic Baia – Mare Cum se numeau cei patru Beatleşi de S. Poliakof ( Regia şi     ilustraţia muzicală)
1998 Teatrul de Stat –Turda    Pescăruşul de A.P. Cehov ( Regia)                                          
1997 Teatru „ I.D.Sârbu” –Petroşani    Nesătulul de D. Psatas ( Regia şi ilustraţia muzicală)
1997 Universitatea de Artă Teatrală Târgu-Mureş, sala Studio Căsătorie prin concurs de Carlo     Goldoni ( Regia)
1997 Universitatea de Artă Teatrală  Târgu-Mureş, sala Studio    Moara cu noroc de Ion Slavici ( Regia şi ilustraţia muzicală)
1997 Teatrul de Stat -Turda În căutarea sensului pierdut de Ion Băieşu ( Regia, scenografia şi      ilustraţia muzicală)
1996 Teatrul „ I.D.Sârbu” Petroşani  Catrafusele de I.D.Sârbu ( Regia)                            
1996 Facultatea de Teatru-Cluj-Napoca Tango de Slavomir Mrozek ( Regia, scenografia şi ilustraţia muzicală)
1996 Teatrul de Stat -Turda  Şase personaje în căutarea unui autor de Luigi Pirandello          (Regia,scenografia şi ilustraţia muzicală)
1996 Teatrul Naţional Târgu – Mureş   Don Quijote şi Sancho Panza de Mihail Bulgakov ( Regia şi  ilustraţia muzicală)
1995 Teatrul de Stat -Turda  O noapte furtunoasă de I.L.Caragiale ( Regia şi ilustraţia muzicală)
1995 Universitatea de Artă Teatrală Târgu-Mureş, sala Studio Divinas Palabras de Ramon De”ll    Valle Inclan (Regia,scenografia şi ilustraţia muzicală)
1995 Teatrul Naţional -Târgu – Mureş  Jacques sau supunerea de Eugen Ionescu ( Regia,  scenografia şi ilustraţia muzicală)
1991 Teatrul Dramatic- Baia – Mare   Dresoarea de fantome de Ion Băieşu (Regia, scenografia şi     ilustraţia muzicală)
1987 Teatrul Dramatic -Baia – Mare  Goana după fluturi de Bogdan Amaru  ( Regia şi ilustraţia     muzicală)
Premii:
1988 Regia spectacolului Noaptea anului nou după Octavian Paler, cu care actriţa Cerasela Stan  a obţinut PREMIUL PENTRU INTERPRETARE la Gala Tânărului Actor   Costineşti
 1992 PREMIUL II pentru spectacolul Dresoarea de fantome de Ion Băieşu la Festivalul  „Ion  Băieşu”  Buzău
 1999  PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ REGIE  pentru spectacolul cu piesa Şase personaje în căutarea unui autor de Luigi Pirandello, la Festivalul Naţional de Teatru Studenţesc,  Sibiu Participări la Festivalurile de teatru din România : 2007  Festivalul de Dramaturgie Contemporană –BRAŞOV, cu spectacolul  Zbor deasupra unui cuib de cuci  de Dale  Wasserman - Teatrul Naţional-Iaşi 
2006  Festivalul Internaţional de Teatru – SIBIU, cu spectacolul  Kaspar  după Peter  Handke  Teatrul Naţional-Sibiu
2006  Festivalul Internaţional al Teatrului de Studio – PITEŞTI Cu spectacolul  Kaspar după  Peter Handke  Teatrul Naţional  Sibiu
2005  Festivalul Naţional de Teatru „Goldfaden” - IAŞI  cu spectacolul  Vizitatorul  de Eric Emmanuel  Schimitt - Teatrul Naţional – Iaşi
2004  Festivalul de Dramaturgie Contemporană –BRAŞOV, cu spectacolul   Noaptea asasinilor de Jose Triana - Teatrul „Sică Alexandrescu”-Braşov  
2003  Festivalul Naţional de Teatru – TG-MUREŞ cu spectacolul Casa Bernardei Alba de F. Garcia Lorca ( Regia şi ilustraţia muzicală) Universitatea de Artă Teatrală  Târgu-Mureş.
1999  Festivalul Naţional de Teatru studenţesc  - SIBIU cu spectacolul Şase personaje în căutarea  unui autor  de Luigi Pirandello(Regia şi ilustraţia muzicală)    Universitatea de          Artă Teatrală Târgu-Mureş
 1995  Festivalul Internaţional de teatru – SATU-MARE cu spectacolul Divinas Palabras de Ramon De”ll Valle Inclan (Regia,scenografia şi ilustraţia muzicală) Universitatea de Artă           Teatrală Târgu-Mureş
1995  Festivalul Internaţional de Teatru Imagine- SFÂNTU-GHEORGHE cu spectacolul Jacques sau supunerea de Eugen Ionescu ( Regia, scenografia şi ilustraţia muzicală)           Teatrul Naţional –Tg-Mureş.
1991  Festivalul de Teatru –BUZĂU  cu spectacolul  Dresoarea de fantome de Ion Băieşu (Regia, scenografia şi  ilustraţia muzicală) Teatrul Dramatic  Baia – Mare 
 
Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director general al unui teatru. 2012 Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director general al  Teatrului Municipal din Baia Mare
2009 Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director general al  Teatrului Judeţean  Hunedoara  din Deva
OLTEAN MARIUS
-Conf.univ.dr.-
 Curriculum vitae
 
 
Informaţii personale 
Nume / Prenume POGĂCEANU DORINA
Adresă(e) România, Târgu-Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr.170, scara D, ap.54, cod poștal 540536
Telefon 0749-154909  
 
E-mail dorinapog@yahoo.com
 
Naţionalitate română
 
Data naşterii 23 martie 1952
 
Sex feminin
 
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Canto, tehnica vorbirii  
Experienţă profesională 
 
Perioada Din 1991 până în prezent lector universitar la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş
Funcţia sau postul ocupat 1977-1991 am predat canto muzică usoară şi chitară la Şcoala Populară de Artă din Târgu-Mureş
Activităţi şi responsabilităţi principale 1976-1977 am fost profesoară la Şcoala Generală din comuna Poiana Vadului, judeţul Alba
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
Educaţie şi formare 2011 – obținut titlul de Doctor în teatru
2007 – admis ca doctorand în tehnica vorbirii
 1980 – gradul de definitivat în învăţământ
Perioada 1979 – absolvit Conservatorul ”Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, în specialitatea pedagogie muzicală
 1976 – absolvit Institutul de muzică de 3 ani din Târgu-Mureş
2011-  obținerea titlu de doctor în teatru
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 
Aptitudini şi competenţe personale 
 
Limbi vorbite (maternă) Română
 
Limba străină cunoscută Franceză
Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral Exprimare scrisă
Limba   4  4  3  3  3
           
 
 
Competenţe şi abilităţi sociale 2009 – 2010  - am elaborat Curricula disciplinei  Tehnica vocală la Facultatea de teatru
2009 – 2010  - am redactat Note de curs, Tehnica vocală an I actorie
2008 – 2009  - am elaborat Curricula disciplinei  Canto la Facultatea de Muzică
2008 – 2009  - am redactat Note de curs – „ Musica sacra” după Petre Vintilescu „ Despre poezia imnografică din cărţile de ritual şi cântare bisericească” Din 2005 până în 2009 membră în Comisia de etică a Universităţii de Artă Teatrală din Târgu-Mureş
Din 2013 – membru supleant în Comisia de Etică
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice • Între 1980-1992 am organizat şi condus grupul vocal cameral feminin ”Cantillena” al unităţilor sanitare din Târgu-Mureş
• 1 aprilie 2008: recitalul studenţilor ( pian, muzică de cameră ), Sala Studio a UA .
• 9 aprilie 2008 –  organizator şi îndrumător în pregătirea programului aniversar la ziua UAT
• 9 decembrie 2008: recitalul intitulat „Tea Time – Un decembrie clasic” în colaborare cu Liceul de Artă Tg.Mureş și spectacolul „Jazz and more”.
• 28 aprilie 2009 – Teatrul „ Ariel” – membru al juriului la Concursul de interpretare vocală „ Ritmurile copilăriei”
• 30 aprilie 2009: recitalul studenţilor în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice „Haydn 200”.
• 9 decembrie 2009: recitalul studenţilor în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice „Haendel 250”.
• 8 martie 2010: moment muzical al studenţilor şi cadrelor didactice.
• 29 aprilie 2010: recitalul studenților la Conferinţa „ Bach”.
• 13 mai 2010 – Palatul Culturii Tîrgu-Mureș - membru al juriului la Concursul de interpretare vocală „Ritmurile copilăriei‟
• 2 octombrie 2010: mini – recital al studenților la deschiderea anului universitar.
• 16 decembrie 2010: Recital de clasă (pian, muzică de cameră), sala ”Tudor Jarda” a universității.
• 16 aprilie 2011: moment folcloric al studenților la Ziua Universităţii.
• 8 Martie 2012: mini – recital al studenților cu ocazia Zilei Femeii.
• 16 octombrie 2012: recitalul studenților – Simpozion ”Tudor Jarda”.
• 13 decembrie 2012: Recital de clasă ( pian, muzică de cameră ), sala ”Tudor Jarda” a universității. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 
Cunoştinţe sumare de navigare pe internet şi operaţii strict necesare în document Word
 
Competenţe şi aptitudini artistice Solistă vocală la mai multe festivaluri, dirijor cor
Alte competenţe şi aptitudini
               
Anexez la prezenta:
Anexa 1 – creaţie artistică
Anexa 2 – activitatea de solistă vocală
Anexa 3 – lista studiilor de specialitate
  Anexa 4 - sesiuni ştiinţifice, prelegeri
Grup cameral ”Cantillena” al unităţilor sanitare Târgu-Mureş
1980 – Locul I – faza municipală – Festival coral
1981 – Locul I – faza judeţeană – Festival coral
1981 – Locul II – faza republicană – Festival coral
1983 – Locul I – faza municipală şi judeţeană a Festivalului naţional de muzică corală
            Locul III – faza republicană
1985– Locul I – faza municipală şi judeţeană
1987- Locul I - faza municipală şi judeţeană
1989– Locul I - faza municipală şi judeţeană
                         menţiune la faza republicană
 20.04.1982 Concert de muzică de cameră – Dirijoare a grupului cameral „Cantillena‟
Concert coral împreună cu formaţia ”Corala Braevis”
25.04.1982 Concert coral-cameral a formației „Cantillena‟ împreună cu formația „Corala Braevis‟ a Școlii Popolare de Artă din Tîrgu-Mureș în Palatul culturii din Târgu-Mureş
1981, 1982, 1983  Zilele muzicale medicale ediția III, IV și V a medicilor şi studenţilor – Târgu-Mureş –dirijoare
1981, 1982, 1985 - Concerte în jud. Mureş şi jud. limitrofe cu formaţia ”Telex” a Şcolii Populare de Artă şi formaţia  ”Electric grup”, - solistă de muzică ușoară Spectacole dedicate zilei ”Sănătăţii” – anual
Spectacole televizate - anual    Reuniunea corală ”Sângeorzana 1984”
   ”Cântarea Mureşeană” ed. A X-a   Cronici apărute în presa locală  şi în ”Muncitorul sanitar” 1980 – 1989
   2005 – 2009  Cronici apărute în „ Cuvântul liber”, „Zi de zi”, „ Ziarul de Mureş”
                Premiul I 1976 Festivalul de muzică tânără şi poezie Ocna Mureş, jud. Alba
                I 1977 Festivalul de muzică tânără Alba-Iulia
               II 1978 Festivalul de muzică tânără ”Mediaş cetate seculară”
                I 1979 Festivalul de muzică uşoară ”Cântă izvoarele” Borsec, jud. Harghita   Recital de colinde în anii 2004, 2005, 2006, 2009  la U.A.T. Târgu Mureş  cu studenţii de la actorie
  1 aprilie 2008  -  Recital muzical cuprinzând piese de Mozart, Beethoven, Giordani, Massenet, Brahms, Piazzolla, susţinut  de studenţii Facultăţii de Pedagogie Muzicală de la UA  Târgu Mureş                                               21 iunie 2007  Teatru radiofonic cu piesa ”Mironosiţele  de Picu Pătruţ în interpretarea studenţilor din anii II, III actorie şi IV actorie păpuşi şi marionete la Radio Târgu Mureş  spectacol radiodifuzat în emisiunea Vitralii. Prelucrare şi ilustraţie muzicală Dorina Pogăceanu    Studii şi articole de specialitate  publicate în revista ”Symolon”, din anul 2002 până în prezent:
- 2009  „ Limbajul artei actorului”
- 2009  „ Comunicarea şi spectacolul scenic”
- 2008  „ Metamorfoze, de la piesa scrisă la spectacolul scenic”
- 2007  „Fişa vocii”
- 2006 „Ştiinţa respiraţiei în exprimarea scenică”
- 2005 „Aspecte ale receptării vorbirii dcenice”
- 2004 „Determinări socio-culturale în cizelarea vocii şi vorbirii”
- 2002 „Evoluţii în formarea vocii şi vorbirii scenice”
- 2001 „Vocea şi vorbirea – barometre ale personalităţii”
- 2012 carte:  Vocea și vorbirea-amprente ale personalității actoricești, Editura Risoprint, Cluj-Napoca  Anexa 4 (Sesiuni Ştiinţifice, prelegeri)
 Conferinţa internaţională
 2001 ”Vocea şi vorbirea – Barometre ale personalităţii actoriceşti”, Conferinţa internaţională de studii teatrale
   2002  ”Evoluţii în formarea vocii şi vorbirii scenice”, Conferinţa internaţională de studii teatrale
2004  ”Determinări socio-culturale în cizelarea vocii şi vorbirii”, Conferinţa de studii teatrale ”, 27 noiembrie 2004 Târgu-Mureş
2005  ”Aspecte ale receptării vorbirii scenice”, Conferința internaţională de studii teatrale ”Public, experienţă, receptare”, 25 noiembrie 2005 Târgu-Mureș
2006  ” Ştiinţa respiraţiei în exprimarea scenică”, Conferinţă internaţională de studii teatrale ”Relaţia dintre instituţia teatrală şi creaţia artistică. Alternativele teatrului european la începutul sec. al XXI-lea”, 25-26 noiembrie 2006 Târgu-Mureş
2007  ”Fişa vocii”, Conferință internațională de studii teatrale ”Teatrul – rolul în teatru. Repere culturale și psiho-sociale”, 30 noiembrie 2007 Târgu-Mureș
2008  ”Metamorfoze, de la piesa scrisă la spectacolul scenic”, Conferința internațională de studii teatrale
 
Târgu-Mureș, la 14. 03. 2012     
 
POGĂCEANU DORINA
-Lect.univ.dr.-
SUCIU MIHAI
-c.d.a. dr.-