Végzett hallgatók névsora

MAGYAR TAGOZAT  

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN SZÍNMŰVÉSZETI INTÉZET - Kolozsvár 

 

1949-1950   

Színész szak 
Borsos Barna, Faluvégi Lajos, Finna Rózsa, Harag György, Horváth Béla, Kocsis Ilona, László Gerõ, Kiss Albert, Lohinszky Loránd, Lukács Éva, Moldván István, Orosz Lujza, Sárközy Júlia, Szekernyés Gizella, Tanai Bella, Török József 

 

1950-1951 

 

Színész szak 
Ambrus Vilmos, Bányai Éva, Bányai Mária, Bisztray Mária, Ferenczy Annamária, Lázár Erzsébet, Nemes Sándor, Vajda Éva 

 

1951-1952 

 

1. Színész szak 
Csorba András, Erdõs Irma, Ille Ferenc, Kapusi Mária, László Katalin, Nemes Katalin 

2. Rendezõ szak 
Gergely Géza, Harag György, Jánosházi György, Karda László* 

 

1952-1953 

 

1. Színész szak 
Acs Alajos, Bán Anna, Cseresznyés Gyula, Csiki András, Diószeghy Iván, Elekes Emma, Kiss Imre, Köllõ Béla, Kozma Lajos, Krasznai Paula, Nagy Izabella, Nagy József, Vándor András, Soós Angela, Tompa Attila, Török István, Toduţiu Gyula, Wohl Éva Katalin 

2. Rendezõ szak 
Bereczki Péter, Békési Julianna, Farkas István, Szabó József* 

 

1953-1954 

 

1. Színész szak 
Barkó György, Berecki Júlia, Földes László, Pásztor János, Petruca István, Puhala Ernõ, Schaazer Richárd, Szabó Károly, Taar László, Taub János, Tirnován Emília, Tóth Erzsébet 

2. Rendezõ szak 
Czompók Mihály, Farkas (Marosi) Ildikó, Kóra Ilona*, Szeikovits Teréz, Szombati Gille Ottó  
* Tanulmányait Moszkvában fejezte be  

 

SZENTGYÖRGYI ISTVAN SZINMUVÉSZETI INTÉZET - Marosvásárhely 
Az intézet keretében 1954-1976 között magyar tannyelvu színészképzés muködik  


1954-1955 

 

Színész szak 
Ebergényi Tibor, Gyarmathy István, , Jánó János, Nagy Imre, Palóczy Frigyes, Peris Teréz, Rácz Béla,  Rindt Rudolf, Szamossy Kornélia, Szigeti Tibor, Tulogdy Béla, Zsoldos Arpád 

Rendezõ szak 
Budu Marius**,  Hunyady András** 
** Tanulmányait 1954-tõl Bukarestben folytatta, majd Marosvásárhelyen államvizsgázott 

 

1955-1956  
Adleff Ingeborg, Fábián Ferenc, Sinka Károly, Szabó Lajos, Török Katalin

 

1956-1957
Balla Miklós, Borbáth Éva, Kocsmáros Jenõ, Molnár Gizella, Varga Vilmos, Vitályos Ildikó

 

1957-1958 
Balogh Éva, László Károly, Szamosközi László, Tóth Tamás

 

1958-1959 
Farkas Ibolya, Ferenczy István, Herczeg Rozália, Laczó Gusztáv, Makra Lajos, Mózes Erzsébet, Székely Anna, Székely Ferenc

 

1959-1960 
Bathó Ida, Bács Ferenc, Boér Ferenc, Kataró (Kõfalvi) István, Magyari Gergely


1960-1961 
Bósy Anna, Czikéli László, Dehel Gábor, Fülöp Klára, Gál Ernõ, Halasi Erzsébet, Illyés Kinga, Kõmuves Balázs, Péter Agnes, Péterffy Gyula, Péterffy Lajos 


1961-1962 
Ferenczy Csongor, Kakassy Agnes, Kakuts Agnes, Kisfalussy Bálint, Papp (Kolozsvári) Zoltán, Nemes Levente, Vértes József

 

1962-1963 
Biluska Annamária, Darvas László, Kiss (Seprõdi) Attila, Kis Erzsébet, Kocsis Antal, Nagy Réka,Visky Arpád

 

1963-1964 
András Gyula, Egri József, Héjja Sándor, Katona Éva, Kõmuves Mihály, Orbán Károly, Réthy Arpád

 

1964-1965 
Bányai Irén, Botár Endre, Fülöp Ildikó, Higyed Imre, Krausz (Kuti) István, Krizsovánszky Szidónia, Madár (Gingilescu) Livia, Mihály Pál, Nagy Dezsõ, Oss Enikõ, Stief Magda, Vásárhelyi Katalin, Vitályos András


1965-1966 
Bodó Zoltán, Borbáth Júlia, Dobos Imre, Flórián Antal, Miske László, Rajhona Adám, Székely M. Éva, Szélyes Imre, Szõke István, Toszó Ilona


1966-1967 
Bartis Ildikó, Bratescu János, Kiss (Törék) Ildikó, Mátray László, Sebõk Klára, Siklódy Elemér, Técsy Sándor, Tóth-Páll Miklós

 

1967-1968 
Bálint Márta, Bogdán Tibor, Borbáth Ottilia, Csergõffy László, Gyõry András, Jancsó Miklós, Kincses Elemér, Kovács Lenke, Laczi Papp Márton, Rácz Mária 


1968-1969 
Adám Erzsébet, Benczédi Sándor, Czintos József, Csíky Ibolya, Dengyel Iván, Geréb Attila, Márton Erzsébet, Schüle Mária, Vajda István, Zongor István

 

1969-1970 
Balogh András, Czegõ Teréz, Hajdú Géza, Koszta Gabriella, Szurd Ildikó

 

1970-1971 
Gócz Mihály, Kovács Éva, Szugyiczky István, Varga Tibor, Veress László, Wellmann György, Znorovszky Ildikó

 

1971-1972 
Acs Tibor, Bokor Ildikó, Gáspár Marietta, Kárp György, Kátó Sándor, Szabó Éva, Szabó Mária, Szepesi Katalin, Tamás Simon


1972-1973 
Albert Júlia, Bálint Péter, Bogdán István, Gábos Katalin, Katona Károly, Méhes Katalin, Nászta Katalin, Nemes Kálmán, Sata Arpád, Zalányi Gyula 


1973-1974 

 

1. Színész szak 
Balázs Éva, Kovács Katalin, Nagy László, Pusztai Edit, Simon András, Simon Gábor  

2. Rendezõ szak 
Kincses Elemér, Tömöry Péter, Vajda István


1974-1975 
Abrahám Irén, Csoma Judit, Györffy András, Mezei Mária, Piroska Klára, Szabó Lajos, Vass András


1975-1976 
Bicskey István, Daróczy Zsuzsa, Hunyady László, László Zoltán, Szabó Zoltán, Szász Enikõ, Szélyes Ferenc, Váli Zita


1976-1977 
Fülöp Zoltán, Kilyén Ilka, Lukácsy Katalin, Nemes Péter, Tóth György, Várady Mária


1977-1978 
Darkó István, Dukász Péter, Parászka Miklós, Szilágyi Enikõ, Török András, Vajda Zsuzsa


1978-1979 
Dávid Sándor, Diószeghy Iván, Gáspár Imola, Major Olga, Márton Arpád, Meister Éva, Rácz Mária, Takács Antal


1979-1980 
István Márta, Keresztes Sándor, Meleg Vilmos, Miklós Tamara, Panek Katalin, Tatai Sándor, Zakariás Klára


1980-1981 
Bessenyei István, Debreczi Kálmán, Fábián Enikõ, Fekete Károly, Gáll Annamária, Papp Éva, Szentmiklósi József


1981-1982 
Incze Ildikó, Kalamár György, Kilyén László, László Attila, Rozsnyai Júlia, Szabó Ildikó


1982-1983 
Ander Zoltán, Körösi Csaba, Lõrincz Agnes, Marosi Péter, Molnár Júlia, Rekita Rozália, Salat Lehel


1983-1984 
Bartha Enikõ, Bereczky Péter, Bíró József, Darkó Éva, Nagy István, Sütõ Udvari András, Topai Éva 


1984-1985 
Adorján Zsuzsa, Csapó György, Gazda Zoltán, Kovács Enikõ, Lõrincz Erika, Medgyesfalvy Sándor, Tóth Tamás József

 

1985-1986 
Koncz István, Szász Anna, Székely Melinda


1986-1987 
Buzogány Márta, Fekete István, Majorán József Attila, László Zsuzsa, Sebesi Karen Attila


1987-1988 
Bács Miklós, Firtos Edit, Gáspárik Attila


1988-1989 
Buzogány Béla, Földes Bathó Katalin 


1989-1990 
István István, Rappert Gábor

 

1990-1991 
ifj.Kovács Levente, Somody Hajnal 


SZÍNMŰVÉSZETI AKADÉMIA - Marosvásárhely

 

1991-1992 
Demeter András, Hatházi András, Póka Csilla

 

1992-1993 
Fülöp Beáta, Gyéresi Júlia, Lázár Márta, Madarász K. Lóránt, Matolcsi Ferenc

 

Megjegyzés:   

Az 1990-ben beiskolázott évfolyammal kezdõdõen a jelenlegi munkahelyet is feltüntetjük. A munkahely megjelölése a városra vonatkozik, nem nevezi meg külön a színházi intézményt. Mivel több végzõs folytat színházi tevékenységet az országban, avagy a határokon kívül, anélkül, hogy társulati alkalmazott lenne, az egyes évadokból egy helyszínt emeltünk ki, bár gyakran elõfordul (fõleg rendezõk esetében), hogy egy muvész egy évadban több társulatnál is dolgozik.  Ezeket az eseteket * -gal jelöltük. Ha a név után nincs feltüntetve a helyszín, olyan  pályamódosulás következett be, melyre vonatkozóan nem  rendelekezünk pontos adatokkal. 

 

1993-1994 

 

Színész szak 
Balázs Attila (Temesvár), Bandi András Zsolt (Temesvár), Bogdán Zsolt (Kolozsvár), Csiszér Lajos, Csutak Réka (Kolozsvár), Fodor Nagy Piroska (Marosvásárhely), Bob Fülöp Erzsébet (Marosvásárhely), Gajzágó Zsuzsa (Sepsiszentgyörgy), Kardos Róbert Máriusz (Nagyvárad), Mátyás Zsolt (Temesvár), Szikszai Rémusz (Budapest*), Tordai Tekla (Kolozsvár)

 

1994-1995 

 

1. Színész szak 
Dunkler Róbert (Székelyudvarhely), Fekete Júlia, Finczinszky Andrea (Székelyudvarhely), Giacomello Roberto (Csíkszereda), Harsányi Zsolt (Marosvásárhely), Henn János (Marosvásárhely), Sajnár György, Sarkadi Zoltán, Sólyom Katalin, Szõcs Erika (Budapest), Varga Erika (Budapest*), Váta Loránd (Sepsiszentgyörgy) 

2. Rendezõ szak 
Barabás Olga (Marosvásárhely), Bocsárdi László (Sepsiszentgyörgy), Kövesdy István (Marosvásárhely), Rusz Mónika (Párizs*)

 

1995-1996 

 

1. Színész szak 
Cziprián Mónika, Fazakas Géza (Szeged), Gajdó Delinke (Szatmár), Gál Agnes (Szatmár), Kulcsár Attila (Nyíregyháza), László Zsuzsa (Szatmár), Lehoczky Andrea (Budapest*), Lõrincz András Ernõ (Csíkszereda), Nagy Orbán (Szatmár), Ráduly Katalin (Budapest*), Sebestyén Aba (Marosvásárhely) 

2. Rendezõ szak 
Nagy Olga (Szatmár) , Pápai Márta (Bécs*)

 

1996-1997  

 

Színész szak 

Bartha Boróka (Gyegyószentmiklós), Béres Günther Attila (Budapest), Bocskor Lóránt (Budapest), Domokos László (Budapest), Fazakas Júlia (Budapest), Gyõry András (Budapest), Kátai István (Budapest), Kovács Agnes (Budapest), Ozsváth Noémi, Simon Andrea (Budapest), Viola Gábor (Budapest*) 


SZÍNHÁZMŰVÉSZETI EGYETEM - Marosvásárhely
 

 

1997-1998  

 

Színész szak 
Antal Ildikó (Marosvásárhely), Csatlós Lóránt (Nagyvárad), Márton Gyöngyi, Márton Lóránt (Sepsiszentgyörgy), Mihály Csaba, Nagy Csongor (Szatmár), Tompa Klára (Marosvásárhely) 


1998-1999 

 

1. Színész szak 
Csíky Csengele (Csíkszereda), Fazakas Ernõ, Ferenczi Gyöngyi (Sepsiszentgyörgy), Kézdi Imola (Kolozsvár), Kosztándi Zsolt (Csíkszereda), Márdirosz Agnes (Csíkszereda), Mátray László (Sepsiszentgyörgy), Nagy Dorottya (Marosvásárhely), Simon Mátyás, Török Illyés Orsolya (Budapest*) 

2. Teatrológia  szak 
Ari-Nagy Barbara (Budapest *), Bálint Ildikó (Marosvásárhely), Király Kinga  Júlia (Budapest *), Kovács István 


1999-2000 

 

1. Színész szak 
Benõ Kinga (Sepsiszentgyörgy), Diószegi Attila (Sepsiszentgyörgy), Fazakas Misi (Sepsiszentgyörgy), Katona László (Budapest), Kiss Csaba (Nagyvárad), Kozma Attila (Csíkszereda), Márkó Eszter (Budapest), Moldován Orsolya (Marosvásárhely), Szabó Enikõ (Csíkszereda), Varga Mária Magdolna 

2. Teatrológia szak 
B. Fülöp Erzsébet (Marosvásárhely), Fazakas Attila, Molnár Enikõ (Marosvásárhely)

 

2000-2001 

1. Színész szak 
Berekméri Katalin (Marosvásárhely), Darabont Mikold (Pécs), László Csaba (Marosvásárhely), Nagy Alfréd (Sepsiszentgyörgy), Ördög Miklós Levente (Marosvásárhely), Péter Hilda (Kolozsvár), Szabadi Nóra (Marosvásárhely), Szabó Eduárd (Gyergyószentmiklós), Zayzon Zsolt (Pécs) 

2. Teatrológia szak 
Balási András (Marosvásárhely), Czegõ Csongor (Sepsiszentgyörgy), Pávai Csanád (Budapest), Sántha Agnes (Marosvásárhely) 


2001-2002 

1. Színész szak 
Barabás Botond (Szolnok), Csernyey Rudolf, Dálnoky Csilla (Csíkszereda), Éder Enikõ (Temesvár), Fóriss Emese (Szatmár), Gecse Noémi (Budapest), László Attila (Temesvár), Lung Zsolt (Csíkszereda), Molnos András (Temesvár), Simon Tünde, Szucs Ervin (Kolozsvár), Tamás Boglár (Gyergyószentmiklós) 

2. Teatrológia szak 
Budaházi Attila (Csíkszereda), Czirják Arpád, Fehér Csaba (Marosvásárhely), Kovács Imola 


2002-2003 

 

1. Színész szak 
Bartha Zsuzsanna, Baricz Imre, Incze Ferencz Tamara, Gál Gyula (Szatmár), Kicsid Gizella (Sepsiszentgyörgy), Kiss Attila (Temesvár), Kocsis Gyula (Nagyvárad), Kolcsár József (Sepsiszentgyörgy), Márton Eszter Naomi (Csíkszereda), Szász Krisztina (Székelyudvarhely), Újhelyi Kinga Júlia (Debrecen), Veress Albert (Csíkszereda), Zsigmond Éva Beáta (Csíkszereda) 

2. Teatrológia szak 
Andrészek István (London), Csergõffy Judit (Budapest), Gergely Agnes Anna (Budapest),  Horváth Beáta (Marosvásárhely), Novák Erzsébet (Bukarest) 


2003-2004 

 

1. Színész szak 
Bálint Éva (Gyergyószentmiklós), Benczédi Eszter, Borcsa Bodolai Balázs (Kolozsvár), Bokor Barna (Marosvásárhely), Boldizsár Emõke (Szeben), Boros Mária (Gyergyószentmiklós), Botos Bálint, Buzási András (Kolozsvár), Györffy András (Kecskemét*), Magyari Tekla (Székelyudvarhely*), Oláh Anna, Papp Anita (Budapest*), Sorbán Csaba (Kecskemét), Tamás Kinga (Székelyudvarhely*), Tankó Erika (Temesvár), Téglás István (Bukarest)                      

2. Teatrológia szak 
Barabás Piroska, Fekete István, Kereskényi Hajnal (Szatmárnémeti), Király István (Marosvásárhely), Máthé Erika, Nagy Andrea, Nagy Botond (Marosvásárhely), Nagy B. Sándor  (Sepsiszentgyörgy), Szigeti Réka

 

2004-2005 

Színész szak 
Ababi Csilla (Nagyvárad), Balla Szabolcs (Kolozsvár), Kõrössy Csaba, Kroó Adám (Székelyudvarhely*), Lõrincz Rita (Temesvár), Meszesi Oszkár (Marosvásárhely), Péter Attila Zsolt (Szatmár), Tollas Gábor (Marosvásárhely) 


2005-2006 

 

1. Színész szak 
Antal Csaba (Gyergyószentmiklós), Csíki  Hajnal (Marosvásárhely), Erdei Gábor (Sepsiszentgyörgy), Kelemen Barna (Marosvásárhely), Korpos András (Marosvásárhely), Kovács Botond (Marosvásárhely), Magyarosi Imola (Sepsiszentgyörgy), Máthé Rozália (Marosvásárhely), Nagy Sándor (Csíkszereda), Ruszuly Éva (Sepsiszentgyörgy), Tóth Arpád (Marosvásárhely*) 

2. Rendezõ szak 
Csurulya Csongor (Székelyudvarhely), Harsányi Zsolt (Marosvásárhely), Király István (Marosvásárhely), Kovács István (Marosvásárhely*), Patkó Éva (Székelyudvarhely), Szilágyi Emese, Török Viola (Marosvásárhely*) 

3. Teatrológia  szak 
Balog László (Csíkszereda), Csép Zoltán (Marosvásárhely), Farkas Bârsan Zsuzsa (Marosvásárhely),  Kulcsár Andrea (Kolozsvár), László Ottília, Novák Ildikó (Marosvásárhely)

 

2006-2007 

 

1. Színész szak: 

Barabási Hajnalka, Gáll Katalin, Herman Ferenc-Attila, Jakab Orsolya, Márton Réka, Pál Bíborka, Pál Hunor, Porzsolt Erzsébet, Sajó Norbert, Szilágyi Ágota-Blanka, Varga Márta 

2. Bábszínész szak:

Bartha (Nagy) Gyöngyvér, Gönczi Katalin-Réka, Nagy (Lázár) József-Győző, Szőlősi - Pénzes Szilárd

3. Rendező szak:  

Harsányi Zoltán-Zsolt 

4. Teatrológia:

Baczoni Csongor, Kádár-Dombi Katalin, László Ottilia, Papp Ida Júlia, Tatár Ágota, Török Orsolya, Turoczki Emese

 

2007-2008 

 

1. Színész szak:

Barabás Réka, Bartha László-Zsolt, Bilibok Attila, Faragó Zénó, Fekete Krisztina-Irma, Kolozsi-Borsos Gábor, Kósa Boglárka, Nagy Antal, Vajda Gyöngyvér

2. Színész szak - Bologna: 

Derzsi Dezső, Fekete Zsolt-Sándor, Fekete Réka Thália, Gecse Ramona, Koncz Andrea, Kovács Annamária, Orbók Áron, Szabó Tibor András

3. Bábszínész szak:  

Deák Réka, Halmágyi Éva, Páll Anikó-Katalin, Páll-Gecse Ákos 

4. Teatrológia: 

Adorján Beáta, Csizmadia Imola, Fülöp (Árus) Katalin, Iodi Renata Lenuta, Kis Rita Erzsébet, Nagy Sándor, Szép Elisabeta

5. Zenetanár szak: 

Bak Erzsébet, Benedek Tibor-Magor, Bereczki Tollas László, Kelemen Mária, Mihály Júlia Sarolta, Ráduly Zsófia, Strausz Imre István, Szilágyi Mihály

6. Zenetanár szak - Bologna: 

Barabási Gyöngyi, Bőr Gyula, Domahidi Árpád, Dull János, Kőmíves Enikő, Kocsis Csongor-Zsolt, Márton Emőke, Mezei Ildikó, Nagy Levente, Nemes Enikő, Rend Tamás, Ugron Noémi-Andrea

7. Mesterképzés - Beszéd és nyelv az előadásművészetben:  

Prezsmer Laura Boglárka, Szabó Emese Tünde

 

ROMÁN TAGOZAT 

 

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN SZÍNMŰVÉSZETI INTÉZET - Kolozsvár 

 

1951-1952  

 

Színész szak: 
Marina Başta, Pavel Câşu, Maria Ciochinã, Vasile Fanea, Maria Halmoş, Veronica Iraşog, Dumitru Petrescu, Stefan Tivodaru, Adrian Tucaliuc, Gheorghe Urlicã 

 

1952-1953 

 

1. Színész szak: 
Lucreţia Andronescu, Mircea Başta, Nicolae Budescu, Andrei Bursaci, Teodor Buzea, Oltica Cârlan, Ioan Costea, Constantin Coşa, Mircea Cruceanu, Emilia Dima, Gheorghe Enache, Stefan Georgescu, Iuliu Giurgiu, Georgeta Grapã, Ecaterina Herberescu, Teodora Indrieş, Gheorghe Iurca, Gheorghe Lazarovici, Constantin Eufrosin Mihãilã, Gheorghe Moldovan, Cristea Pârvulescu, Aurelia Râmniceanu, Ioan Siminie, Mircea Suciu, Cecilia Sindelaru, Coloman Totu, Octavian Uleu 

2. Rendezõ szak: 
Klara Bocsánczi, Vasile Pop 

 

1953-1954

 

Színész szak: 
Emil Bârlãdeanu, Ioan Borst, Valentina Bucur, Victor Bucurescu, Sofronie Cãdaru, Nicolae Fãlcuşan, Iulia Gheorghe, Aurel Giurumia, Zighi Goldenberg, D. Aurelian Marin, Gheorghe Miclea, Gheorghe Nuţescu, Claudia Popescu, Nicolae Radu, Elena Suliman, Gheorghe Sofei, Nicolae Spudercã, Constantin Stãnescu, Gh. Ioan Tudoricã, Teofil Vâlcu 

 

SZENTGYÖRGYI ISTVAN SZINMUVÉSZETI INTÉZET - Marosvásárhely 

 

1979-1980 

 

Színész szak: 
Marcela Andrei, Gabriela Cuc, Miriam Cuibus, George Custurã, Dan Glasu, Ioan Ruscuţ, Maria Teslariu

 

1980-1981 

 

Színész szak: 
Mirela Busuioc, Cristina Pardanschi, Tiberiu Kovacs, Gheorghe Marin, Emil Sauciuc, Cornel Rãileanu, Elena Taloş, Gelu Liviu Timuş

 

1981-1982 

 

Színész szak: 
Marius Bodochi, Florica Dinicu, Gheorghe Gulie, Tatiana Ionesi, Eugen Dorel Iosif,  Nina Udrescu

 

1982-1983 

 

Színész szak: 
Sorin Dinculescu, Viorica Geantã, Tudorel Petrescu, Petrişor Stan, Oana Sipoş, Monica Ristea, Daniel Vulcu

 

1983-1984 

 

Színész szak: 
Carmen Enea, Adriana Gârţoman, Constantin Florea, Eduard Marinescu, Corneliu Marius Oltean, Ana Maria Pîslaru, Ion Zamfirescu 

 

1984-1985 

 

Színész szak: 
Gabriela Belu, Luminiţa Bortã, Gavril Pinte, Cãlin Stanciu, Nicolae Vîrtan

 

1985-1986 

 

Színész szak: 
Iosif Cojic, Mariana Mihu, Dorin Presecan

  

1986-1987 

 

Színész szak: 
Bogdan Caragea,  Dorin Andone, Mihaela Murgu

 

1987-1988 

 

Színész szak: 
Rodica Baghiu, Niculae Cristache, Vasilica Stamatin, Cristin Tomi

 

1988-1989 

 

Színész szak: 
Anda Chirpelean, Ion Goranda, Suzana Macovei, Nicolae Mihoc

 

1989-1990 

 

Színész szak: 
Armand Calotã, Constantin Cicort, Florentina Mocanu, Iuliana Moise

  

1990-1991 

 

Színész szak: 
Alexandru Bogdan Costea, Silviu Radu Olãreanu, Cristinela Pãdure, Diana Vãcaru

  

SZÍNMŰVÉSZETI AKADÉMIA - Marosvásárhely 

 

1991-1992 

 

Színész szak: 
Adrian Andone, Nicoleta Iuliana Gavril, Tudor Cãtãlin Manea

 

1992-1993 

 

Színész szak: 
Florin Mircea, Florica Daniela Trifan, Catinca Tudose 

 

1993-1994 

 

Színész szak: 
Radu Bânzaru (Bukarest), Diana Boboc (Temesvár), Constantin Dan Chiorean (Kolozsvár), Ileana Dorina Darie (Arad), Daniela Diaconescu (Konstanca), Mihai Giuriţan (Fogaras), Geni Maxim (Craiova), Ioan Peter (Arad), Luminiţa Praja, Claudiu Adrian Aurel Trif (Marosvásárhely), Ilie Turcu (Craiova)

 

1994-1995 

 

1. Színész szak: 
Gabriela Bacali (Marosvásárhely), Adriana Bãilescu (Kolozsvár), Liliana Hãrşan (Nagybánya), Adrian Lãpãdat, Georgia Alexandra Lungu (Kolozsvár), Marian Miron, Leontina Moga (Marosvásárhely), Cãtãlin Emil Neghinã (Nagyszeben), Teodora Adina Sas (U.S.A), Cristina Toma (Kanada) 

2. Rendezõ szak: 
Rodica Bãiţan (Marosvásárhely), Gavril Cadariu (Marosvásárhely), Ion Radu Basarab Dobre (Marosvásárhely), Oana Veronica Leahu (Marosvásárhely)

 

1995-1996 

1. Színész szak: 
Lucreţia Nicoleta Bolcã (Reşita), Adriana Carmen Butariu (Arad), Mihai Comãnici (U.S.A), Adriana Covacs (Nagybánya), Liliana Dârlea (Bacãu), Claudia Corina Dobrin (Temesvár), Erika Domokos (Marosvásárhely), Petru Ghimbãşan (Nagyvárad), Claudiu Pintican (Nagybánya), Viorel Raţã (Nagyszeben), Monica Rusei, Mariana Tofan (Arad), Liviu Topuzu (Marosvásárhely), Ivan Vântu (Marosvásárhely) 

2. Rendezõ szak: 
Traian Penciuc (Marosvásárhely), Doina Popa, Marcel îintar (Marosvásárhely) 

1996-1997 

Színész szak: 
Andrea Brãndaş (Konstanca), Cristina Ioana Gajdo (Sepsiszentgyörgy), Coca Geanina Grigoraş (Bukarest),  Daniela Lemnaru (Marosvásárhely), Marian Mircea Moldovan (Marosvásárhely), Silviu Zaharia Oltean (Bukarest), Camelia Paraschiv (Sepsiszetngyörgy), Ovidiu Ionel Roman (Temesvár), Mirel Ovidiu Rusu (Kolozsvár), Neculai Siriţeanu (Reşita), Ionel Paul Sprâncenatu, Lavinia Sandru  (Bukarest), Angela Tanko (Sepsiszentgyörgy)

 

SZÍNHÁZMŰVÉSZETI EGYETEM - Marosvásárhely 

 

1997-1998 

 

Színész szak: 
Diana Demeter (Spanyolország), Gabriel Sorin Dumitraş (Marosvásárhely), Sorin Robert Leoveanu (Craiova), Anca-Delia Martin (Marosvásárhely), Ada Milea (Bukarest), Florica-Daniela Moisuc (Szatmárnémeti), Mirela-Gabriela Pãtrãuceanu,  Daniel Corneliu Rãdulescu (Marosvásárhely), Romeo Sorin Romitan

 

1998-1999 


1. Színész szak:
 
Serban Vasile Borda (Nagyvárad),  Rareş Budileanu (Marosvásárhely), Valentin Optimiu Chirteş (Marosvásárhely), Georgeta Ciocârlan (Bukarest), Serenela Mureşan (Marosvásárhely), Constantin Alexandru Pavel (Marosvásárhely), Elena Purea (Marosvásárhely), Oana Elisabeta Stancu (Craiova), Mirela Adriana Tiniş, Carmen Vlaga (Arad), Snejana Cebotari, Alexei Huţan, Adriana Ignãtescu, Andrian Locovei (Nagyvárad) 

2. Rendezõ szak: 
Ion Dore (Brãila), Viorel Meraru (Marosvásárhely)Virgil Mureşan (Kolozsvár), Radu Silviu Olãreanu (Marosvásárhely), Marius Corneliu Oltean (Marosvásárhely) 

3. Teatrológia szak: 
Beata Corina Bârsan (Franciaország), Dorina Daniela Damşa (U.S.A),  Marcela Dan (Marosvásárhely), Mihaela Neguţ (Marosvásrhely), Daciana Antoaneta Novac (Bukarest)

 

1999-2000 


1. Színész szak: 
Doru Mircea Cãtãnescu (Bukaerest), Bianca Valeria Fãrcaş (Maroevásárhely), Daniel Adrian Fãt (Bukarest), Ileana Claudia Forţan (Marosvásárhely), Viorel Maior, Ovidiu Gheorghe Popa (Bukarest), Dorina Florentina Roman (Bukarest), Alexandru Sorin Rusu (Nagyvárad), Camelia Filofteia Varga (Temesvár), Irina Bicer (Reşiţa), Tatiana Gavriliuc, Sergiu Focşa

2. Rendezõ szak: 
Mihai Ardelean (Marosvásárhely), Diana Boboc (Temesvár), Stefan Szabó (Temesvár), Ivan Vîntu (Marosvásárhely)

3. Teatrológia szak: Bianca Beatrice Cernãtescu (Marosvásárhely), Florentina Cheţe (Marosvásárhely), Anda Cristina Furnea (Marosvásárhely)

 

2000-2001 

 

1. Színész szak: 
Veturia Câmpean (Szászrégen), Sanda Mirela Danci (Nagybánya), Silvian Gigi Duicã (Olaszország), Felicia Rodica Gozman Pop (Nagybánya), Iosif Theodor Marton (Marosvásárhely), Elena Moaleş (Marosvásárhely), Stefan Roman (Marosvásárhely), Nadia Olimpia Sãmãrghiţan (Sepsiszentgyörgy), Emilia Claudia Zãtreanu (Marosvásárhely)

2. Rendezõ szak: 
Gavril Borodan (Bukarest),  Daniela Valentina Farcaş (Bacãu)


2001-2002 

1.Színész szak: 
Stefan Adorean Abrudan (Reşiţa), Mihãiţã Marius Crãciun (Marosvásárhely), Anca Maria Florea (Bukarest), Ioana Anca Gliguţa (U.S.A), Gianina Iconaru (Reşiţa), Delia Lazãr (Reşiţa), Marius Victor Liţoiu,  Carmelia Luchian (Olaszország), Anamaria Roberta Popa, Anca Mihaela Redeş (Marosvásárhely), Anca Mãriuca Sigmirean (Nagyvárad), Adina Suciu (Piatra-Neamţ), Marian Nicolae Tret (Reşiţa),  Marius Dorin Turdeanu (Marosvásárhely), Paraschiva Codruţa Ureche (Nagyvárad)

2. Teatrológia szak: 
Ioana Flavia Florea (Marosvásárhely), Maria-Magdalena Kelemen (Marosvásárhely), Coralia Ioana Matea (Marosvásárhely), Crina Ioana Pop (U.S.A),  Doina Popa (Szászrégen), Anca Mihaela Redeş (Marosvásárhely) 

 

2002-2003 

 

1. Színész szak: 
Sorin Calotã (Arad), Raluca Elena Ciolac (U.S.A), Olga Lavinia Constantinescu (Marosvásárhely), Cristian Crãciun (Marosvásárhely), Marius Damian (Nagyvárad), Sorin Marian Fruntelatã (Reşiţa), 
Anca Loghin (Sepsiszentgyörgy), Mihaela Florina Mihai (Marosvásárhely), Oana Rusu (Nagyvárad), Cristina Ungureanu (Marosvásárhely) 

2. Rendezõ szak: 
Dan Glasu (Nagyszeben) 

3. Teatrológia szak: 
Alina Lelia Bârsan (Bukarest), Adriana Boantã (Marosvásárhely), Alina Dorina Mãrcuş (Marosvásárhely), Adriana Mesaroş (Marosvásárhely), Otilia Raluca Sita (Marosvásárhely), Ciprian Laurenţiu Vultur (Sepsiszentgyörgy) 

 

2003-2004 

 

1. Színész szak: 
Sergiu Aurel Ciobotariu, Cristiana Alexandra Didilescu (Marosvásárhely), Ovidiu Lucian Mateşan (Anglia), Roxana Isabela Mitan (Konstanca), Mirela Cristina Pom (Anglia), Iuliu Praja (Marosvásárhely), Elena Cezarina Sava (Piatra-Neamţ), Monica Nicoleta Vlãdoi (Marosvásárhely), Liliana Bodnariuc, Ruslan Carci, Liliana Ceagoreanu, Victor Cogan, Adrian Guz, Mihaela Paulencu, Marina Timcu (Marosvásárhely), Diana Zaharciuc 

2. Rendezõ szak: 

Ella Laura Cristina Bilciu (Bukarest), Cãtãlin Lucian Chirilã (Marosvásárhely), Horaţiu Mihail Sermãşan (Marosvásárhely), Lavinia Elena Steer (Nagyvárad)

3. Teatrológia szak: 
Mihaela Geanina Anton, Maria Butilã (Marosvásárhely), Magdolna Csáthi (Marosvásárhely), Camelia Mihaela Dascãlu (Franciaország), Silviu Ovidiu Milãşan (Marosvásárhely), Melinda Pop (Marosvásárhely),  Aliona Stepanova 

  

2004-2005

 
1. Színész szak:
 
Mihai Amarie, Ioana Costea (Sepsiszentgyörgy), Adela Lazãr (Nagyvárad), Lucia Rogoz, Mircea Silaghi (Sepsiszentgyörgy), Mihai Sima (Craiova), Alina Taloş (Bukarest), Rãzvan Vicoveanu (Marosvásárhely), Cristina Voicu (Nagyvárad)

2. Rendezõ szak: 
Liviu Pancu (Marosvásárhely), Dan îopa (Târgovişte) 

 

2005-2006 


1. Színész szak: 
Nicolae Ciprian Almãşan, Irina Bodea-Radu (Piatra-Neamţ), George Adrian Constantinescu (Brassó), Gianina-Cãtãlina Eşanu (Piatra-Neamţ), Vasilica-Alina Leonte (Piatra-Neamţ), Ionela-Lucreţia Nedelea (Marosvásárhely)

2. Bábszínész szak: 

Adrian Valentin Brânduş (Marosvásárhely), Cornel-Stefan Iordache (Marosvásárhely), Alexandrina Moldovan (Marosvásárhely), Elena Teodora Muntean (Gyulafehérvár), Iuliu Pop (Marosvásárhely), Mioara Topor (Marosvásárhely)

3. Teatrológia szak:  
Raluca Bãlan (Marosvásárhely), Ana-Maria Crişan (Marosvásárhely), Alina Beatrice Hetruc (Botoşani), Victoria-Mariana Rusu (Marosvásárhely), Claudia Sas (Marosvásárhely), Radu-Aurel Sas (Szatmárnémeti) 

4. Beszéd és nyelv az elõadásmuvészetben -  mesterképzõ: 
Veturia Câmpean (Szászrégen), Magdolna Csáthi (Marosvásárhely), Marcela Livia Dan (Marosvásárhely), Iuliu Praja (Marosvásárhely), Monica-Nicoleta Vlãdoi (Marosvásárhely)

 

2006-2007 


1. Színész szak: Andreea-Loredana Amihăesei, Cristian Bojan, Maria-Elena Dămian, Ioana Grigoriu, Cosmina-Codruța Lirca, Ioana Perescu, Daniela-Viorica Ruța, Ivona-Giorgiana Szabo, Oana Vasilescu

2. Bábszínész szak: Monica Marcela Baldea (Iancu), Adrian Prohasca, Angela Toth (Paskuy), 

3. Rendező szak: Romeo Bărbosu, Inocențiu-Rândunel Dușa, Costin Gavază, Doina Hajdu, Bogdan Hușanu, Georgeta Lozincă, Emil Velicu

2007-2008 

1. Színész szak: Alexandra Paraschiva Borona, Olga Efremov, Claudiu-Alexandru Frânceanu, Stanca Jabenițan, Ciprian Mistreanu, Cătălin Ștefan Mândru, Oana Porav-Hodade, Mihai Pintilei, Diana Șuteu

2. Színész szak-Bologna: Neculai Anechitei, Sidonia-Ximena Dandoș, Maria-Claudia Florea, Ondina-Elisabeta Frate, Ana-Maria Cristina Gâlea, Mihai Andrei Moș, Elena-Iuliana Pocriș, Cristina-Ionela Juks, Paul Socol, Florin-Tiberius Vasiniuc

3. Bábszínész szak: Izabela-Claudia Cotescu, Matei-Horațiu Dancu, Sidonia-Ximena Dandoș, Daniela-Alexandra Gafton, Mircea-Marcel Moș, Elena-Iuliana Pocriș

4. Rendező szak: Dorin-Nicolae Boca, Fana-Maria Cioban, Adrian-Marius Iclenzan, Olivér László, Mihai Panaitescu, Ana-Maria Stoica, Mihai-Marcel Șoneriu, Mihaela Sermășan

5. Teatrológia: Cristina Iușan, Ioana Claudia Maior, Raluca Roxana Pop, Georgiana Ligia Tomoroga

6. Mesterképzés - Beszéd és nyelv az előadásművészetben: Ana-Maria Crișan, Cristiana-Alexandra Didilescu, Elena Ivănușcă, Florica Daniela Moisuc, Alexandrina Moldovan (Bucur), Iuliu Pop-Andrieș, Petronela Stiopu, Mioara Topor