SUSȚINERI TEZE DE ABILITARE

 

1. Numele Candidatului: CRISTACHE Niculae

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

CV_Cristache_Niculae

Teza de abilitare RO 

 

fileadmin/user_upload/pdf/Teze_de_doctorat/LL_Cristache.pdf>Lista de creație artistică

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  - Cristache Niculae

Componența comisiei de abilitare:

Prof.univ.dr.habil. Aurelian BĂLĂIȚĂ – Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași;

Prof.univ.dr.habil. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureș;

Prof.univ.dr. Violeta ZONTE – Universitatea de Vest din Timișoara.

 

Data susținerii publice a tezei de abilitare: 11 iunie 2019, ora 10.00, la sediul Univerității de Arte din Târgu Mureș, în Holul Teatrului Studio.

 

 

**

 

 

1. Numele Candidatului: LEMNARU Daniela

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

CV_Lemnaru_Daniela

Rezumatul tezei de abilitare RO  EN
Lista de creație artistică

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  - Lemnaru Daniela

Componența comisiei de abilitare:

Prof.univ.dr.habil. Alexandru BOUREANU – Universitatea din Craiova;

Prof.univ.dr.habil. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureș;

Prof.univ.dr. Violeta ZONTE – Universitatea de Vest din Timișoara.

 

2. Numele Candidatului: STAMATOIU Cristian

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

CV_Stamatoiu Cristian

Rezumatul tezei de abilitare RO  EN
Lista de publicații

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  - Stamatoiu Cristian

Componența comisiei de abilitare:

Prof.univ.dr.habil. Aurelian BĂLĂIȚĂ – Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași;

Prof.univ.dr.habil. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureș;

Prof.univ.dr. Violeta ZONTE – Universitatea de Vest din Timișoara.

 

3. Numele Candidatului: BOB Erzsébet

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

CV Bob Erzsébet

Rezumatul tezei de abilitare RO  EN  HU
Lista de publicații

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  - Bob Erzsébet

Componența comisiei de abilitare:

Prof.univ.dr.habil. Miklós BÁCS – Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca;

Prof.univ.dr.habil. András HATHÁZI – Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca;

Prof.univ.dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureș.

 

 4. Numele Candidatului: HAUSVATER Maria-Adriana

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

CV_Hausvater Maria-Adriana

Rezumatul tezei de abilitare RO  EN
Lista de lucrărilor și de creație artistică

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  - Hausvater Maria-Adriana

Componența comisiei de abilitare:

Prof.univ.dr.habil. Aurelian BĂLĂIȚĂ – Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași;

Prof.univ.dr.habil. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureș;

Prof.univ.dr.habil. Alexandru BOUREANU – Universitatea din Craiova.

 

5. Numele Candidatului: POPESCU Theodor Cristian

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

CV_Popescu Theodor Cristian

Rezumatul tezei de abilitare RO  EN

Lista de publicații

Lista de creație artistică

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  - Theodor Cristian POPESCU

 

---

 TABEL cu membrii comisiilor de abilitare - format Excel

 

---

 

SUSȚINERI PUBLICE TEZE DE DOCTORAT:

 

Numele doctorandului: DAILLÈRE J. P. JULIEN, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2015 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 17 septembrie 2018, ora 10:00, Holul Teatrului Studio 

Titlul tezei de doctorat: 

Penser les processus de création et reception de l'oeuvre scénique à travers la métaphore du système digestif.

***

Gândirea procesului de creație şi receptare a unei opere scenice prin metafora sistemului digestiv

Limba de susținere a tezei: franceză

PREŞEDINTE:

1. Prof. univ. dr. habil. Cristian STAMATOIU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTORII ŞTIINŢIFICI: 

1. Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

2. Prof. univ. dr. habil. Catherine MAYAUX– Universitatea Cergy-Pontoise, Cergy-Pontoise, Franța

REFERENŢI: 

1. Prof. univ. dr. habil. Claude COSTE – Universitatea Cergy-Pontoise, Cergy-Pontoise, Franța

2. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş 

3. Prof. univ. dr. habil. Alexandru BOUREANU – Universitatea din Craiova

Rezumatul tezei: FR, RO

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

CV Julien DAILLERE

CV Cristian STAMATOIU

CV Sorin-Ion CRIȘAN

CV Catherine MAYAUX

CV Claude COSTE 

CV Iulian BOLDEA

CV Alexandru BOUREANU

*

Numele doctorandului: VASINIUC A. FLORIN TIBERIUS, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2015 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 12 septembrie 2018, ora 10:00, Holul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat: TEATRUL ȘI INTERVALELE ETICII.

„CAZUL” MIHAIL SEBASTIAN

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:

1. Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

1. Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI OFICIALI:

1. Prof. univ. dr. habil. Aurelian BĂLĂIȚĂ – Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi

2. Prof. univ. dr. Violeta Simona ZONTE – Universitatea de Vest din Timișoara 

3. Conf. univ. dr. Nicolae CRISTACHE – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: RO

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

CV Vasiniuc Florin Tiberius

CV Balási András

CV Crișan Sorin

CV Bălăiță Aurelian

CV Zonte Violeta

CV Cristache Niculae

 

*

Numele doctorandei: ALBERT F. GYÖNGYVÉR-MÁRIA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2013 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 12 iunie 2018, ora 12.00, Foaierul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat este: TEATRUL ȘCOLAR DIN COLEGIUL SZÉKELY MIKÓ DE LA ÎNCEPUTURI PÂNĂ LA SFÂRȘITUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:

1.Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

1.Prof. univ. dr. habil. Ildikó-Andrea UNGVÁRI-ZRINYI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI:

1.Prof. univ. dr. habil. JÁKFALVI Magdolna – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

2.Prof. univ. dr. habil. BÁCS Miklós – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

3.Prof. univ. dr. GAGYI József – Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste, Tîrgu-Mureș

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, MAGHIARĂ, GERMANĂ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

 

CV Gyöngyvér-Mária ALBERT

CV András BALÁSI

CV Ildikó-Andrea UNGVÁRI-ZRÍNYI

CV Magdolna JÁKFALVI 

CV  Miklós BÁCS

CV  József GAGYI

 

*


Numele doctorandului: ARDELEANU C. COSMIN, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2014 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 20 decembrie 2017, ora 12:00, Holul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat: RECUNOAȘTEREA PRINCIPIILOR ARHITECTURALE SONORE ÎN PLASTICA SCENEI DE TEATRU

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:

1. Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

1. Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI OFICIALI:

1. Prof. univ. dr. Alexandru BOUREANU – Universitatea din Craiova

2. Prof. univ. dr. Ion Bogdan ȘTEFĂNESCU – Universitatea Națională de Muzică din București

3. Conf. univ. dr. Theodor-Cristian POPESCU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

 

CV Alexandru BOUREANU

CV Ion Bogdan ȘTEFĂNESCU

CV Cristian Theodor POPESCU

CV Sorin-Ion CRIȘAN

CV András BALÁSI

*

Numele doctorandei: PEȘCHIR C. LINDA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: miercuri, 8 noiembrie 2017, ora 12:00, Foaierul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat: VIITORUL BALETULUI EUROPEAN ÎNTRE TEATRU ŞI DANS – EVOLUŢIE ŞI REVOLUŢII

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:

1.Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

1.Prof. univ. dr. Violeta Simona ZONTE– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI: 

1.Prof. univ. dr. habil. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

2.Prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ – Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi

3.Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş

 

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

 

CV Linda PEȘCHIR

CV András BALÁSI

CV Violeta Zonte

CV Sorin-Ion Crișan

CV Aurelian Bălăiță

CV Iulian Boldea

 

___

Numele doctorandei: CĂBUZ I. ANDREA, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2013 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 9 iunie 2017, ora 17:00, Holul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat: PERFORMATIVITATEA CREAŢIILOR ARTISTICE REALIZATE ÎN NATURĂ

Limba de susținere a tezei: maghiară

 

PREŞEDINTE:

1.Prof. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

2.Prof. univ. dr. habil. Ildikó-Andrea UNGVÁRI-ZRINYI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI:

3.Prof. univ. dr. Jenő Mihály BARTOS – Universitatea „George Enescu” din Iași

4.Prof. univ. dr. Dorel GĂINĂ GERENDI – Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca

5.Conf. univ. dr. habil. Árpád KÉKESI KUN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

 

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ, MAGHIARĂ

CV CĂBUZ I. ANDREA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

CV András BALÁSI

CV Ildikó-Andrea UNGVÁRI-ZRÍNYI

CV Jenő Mihály BARTOS

CV Dorel GĂINĂ GERENDI

CV Árpád KÉKESI-KUN

 

 

*

Numele doctorandului: NEACȘU ADRIAN, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2013 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 15 martie 2017, ora 14:00, Sala Senatului

Titlul tezei de doctorat: VALORILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI DIN SPATELE ACTORULUI

Limba de susținere a tezei: română

Membrii comisiei:

PREŞEDINTE: 

1. Conf. univ. dr. Daniela LEMNARU – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

1. Prof. univ. dr. habil Sorin-Ion CRIȘAN  – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI: 

1. Prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ –  Universitatea „George Enescu” din Iași 

2. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș 

3. Prof. univ. dr. Violeta ZONTE –  Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

CV doctorand NEACȘU ADRIAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

CV Daniela Lemnaru

CV Sorin-Ion Crișan

CV Aurelian Bălăiță

CV Iulian Boldea

CV Violeta Zonte

 

 

Numele doctorandului: BADEA A. ALINA-DENISA, doctorand in domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată în data de 1 octombrie 2014  la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.

Data: 23 noiembrie 2016, ora 11.00, Holul Teatrului Studio

Titlul tezei de doctorat:
PROCESUL ESTETIZĂRII SCENICE ÎN BALET. DESPRE “CORPUL AMBIGUU” 

Limba de susținere a tezei: română

Membrii comisiei:

PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. habil Sorin-Ion CRIȘAN  – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

REFERENŢI:
3. Prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ –  Universitatea George Enescu din Iași
4. Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA – Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureș
5. Prof.univ.dr. Violeta ZONTE–  Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, ENGLEZĂ

CV doctorand BADEA ALINA-DENISA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca Universității de Arte din Târgu-Mureș (str. Köteles Sámuel nr.6).

CV Oana Leahu

CV Sorin-Ion Crișan

CV Aurelian Bălăiță

CV Iulian Boldea

CV Violeta Zonte

 

_____________

-Numele doctorandului: STAMATOIU I. CRISTIAN, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 8 aprilie 2016, ora 13:00

Titlul tezei de doctorat: “Lanțul slăbiciunilor de comunicare în lumea lui Caragiale și în cea de azi

Limba de susținere a tezei: română

PREŞEDINTE:

1.Conf. univ. dr. BALÁSI András– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

1.Prof. univ. dr. habil. CRIȘAN Sorin Ion – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI: 

1.Prof. univ. dr. BOLDEA Iulian – Universitatea “”Petru Maior din Tîrgu-Mureş

2.Prof. univ. dr. VASILIU Dan Anton – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” din București

3.Prof. univ. dr. ULMU Bogdan– Universitatea de Arte “George Enescu” din Iași

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, ENGLEZĂ

 

Numele doctorandei: BEREKMÉRI GH. KATALIN, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2011 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 10 decembrie 2015, ora 18:00

Titlul tezei de doctorat: Rolul în actor – munca actorului în teatrul de repertoriu

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:

1.Prof. univ. dr. BÉRES András– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

1.Prof. univ. dr. habil. JÁKFALVI Magdolna– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI: 

1.Conf. univ. dr. habil. KÉKESI KUN Árpád– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

2.Conf. univ. dr. habil. BÁCS Miklós– Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

3.Conf. univ. dr. SÜTŐ-UDVARY András– Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezei: ROMÂNĂMAGHIARĂ, ENGLEZĂ

 

Numele doctorandului: STRAUSZ E. IMRE ISTVÁN, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat la data de 1 octombrie 2011 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 10 decembrie 2015, ora 16:00

Titlul tezei de doctorat: Aspectele estetice și pedagogice ale musicalului

Limba de susținere a tezei: maghiară

PREŞEDINTE:

1.Prof. univ. dr. BÉRES András– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

1.Conf. univ. dr. habil. KÉKESI KUN Árpád– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

REFERENŢI: 

1.Prof. univ. dr. habil. JÁKFALVI Magdolna– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

2.Conf. univ. dr. habil. BÁCS Miklós– Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

3.Conf . univ. dr. LÁSZLÓFFY Zsolt– Universitatea Creștină Partium din Oradea

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, MAGHIARĂ, ENGLEZĂ

 

Numele doctorandei: CĂPRARU M. ECATERINA, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 20 octombrie 2015, ora 13:00

Titlul tezei de doctorat: Improvizaţia ca geneză în arta actorului.

Limba de susținere a tezei: română

 PREŞEDINTE:

1. Conf. univ. dr. BALÁSI András – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

 CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

2. Prof. univ. dr. ZONTE Violeta – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş 

 REFERENŢI: 

3. Prof. univ. dr. BOLDEA Iulian – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş

4. Prof. univ. dr. CRIȘAN Sorin-Ion – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş 

5. Prof. univ. dr. ULMU Bogdan-Ştefan – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi 

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, ENGLEZĂ

 

Numele doctorandei: MARIA ORQUÍDEA J. A. LEITE DE FARIA BORGES-BISPO, doctorandă în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculată la data de 1 octombrie 2014 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 30 iunie 2015, ora 11:00
Titlul tezei de doctorat: Acțiunea teatrală în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (L’action du théâtre de la seconde moitié du dix-huitième siècle)
Limba de susținere a tezei: franceză
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Anca-Maria RUSU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
3. Prof. univ. dr. Dorin ȘTEFĂNESCU – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: FRANCEZĂ

35. Numele doctorandului: EUGEN PĂSĂREANU, doctorand în domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, înmatriculat în data de 1 octombrie 2012 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 26 mai 2015, ora 13:00
Titlul tezei de doctorat: Forțe care acționează asupra teatrului: de la centrifuga descompunerii la centripeta cimentării
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Daniela GOLOGAN (Miruna RUNCAN) – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi 

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

34. Numele Candidatului: BOUREANU Alexandru
Data, ora și locul susținerii tezei de abilitare: 22 iulie 2014, ora 12.00, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
Componența comisiei de abilitare:
Prof.univ.dr. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureș;
Prof.univ.dr. Violeta ZONTE – Universitatea de Vest din Timișoara;
Prof. univ.dr. Bogdan ULMU – Universitatea de Arte “George Enescu”, din Iași; 

Rezumatul tezei de abilitare
Teza de abilitare
Lista de lucrări
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

33. Numele doctorandului: CSUTAK F. ATTILA, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat la data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 23 februarie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Excedarea limitelor sistemului spațio-temporal-imagistic al teatrului. Contribuții la o hermeneutică a imaginii și spațiului teatral
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Béla BÍRÓ– Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Economice și Umaniste, Miercurea Ciuc
2. Prof. univ. dr. Jenő BARTOS – Universitatea de Arte “George Enescu”, Iași
3. Prof . univ. dr. habil. Ildikó UNGVÁRI-ZRÍNYI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: ROMÂNĂMAGHIARĂENGLEZĂ

32. Numele doctorandei: SZÜCS E. KATALIN ÁGNES, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 19 decembrie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul şi schimbarea de regim. Aspecte teatrale ale schimbării regimului din Ungaria de la sfârşitul secolului trecut.
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Béla BÍRÓ – Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Economice și Umaniste, Miercurea Ciuc
2. Conf. univ. dr. habil. Miklós BÁCS – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: MAGHIARĂ, ENGLEZĂ

31. Numele doctorandului: SABADOȘ S. SABIN, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 22 octombrie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul de la substanțialitate la metafizică. Contribuții la estetica teatrală românească în prima jumătate a secolului al XX-lea.
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ – Universitatea de Arte George Enescu” din Iași
2.      Prof. univ. dr. Eleonora-Ringler PASCU – Universitatea de Vest din Timișoara
3.      Prof. univ. dr. Violeta ZONTE – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ

30. Numele doctorandei: KIS MÁRIA KINGA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 24 octombrie 2014, ora 14:00
Titlul tezei de doctorat: Rolul dansului în formarea actorului şi evoluţia liniilor coregrafice
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2.      Conf. univ. dr. Miriam CUIBUS – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
3.      Conf. univ. dr. Livia Tulbure GUNĂAcademia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ

29. Numele doctorandei: PRAJA P. LUMINIȚA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2008 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 22 octombrie 2014, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat: Cuvânt-Mișcare-Tăcere
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş 
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ – Universitatea de Arte George Enescu” din Iași
2.      Prof. univ. dr. Eleonora-Ringler PASCU – Universitatea de Vest din Timișoara 
3.     Prof. univ. dr. Violeta ZONTE – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

28. Numele doctorandului: BENEDEK TIBOR MAGOR, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2011 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data:
24 octombrie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Analiza muzical-dramaturgică a melodramelor lui Franz Liszt
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Conf. univ. dr. Árpád KÉKESI KUN– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Conf. univ. dr. Miklós BÁCS – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
2.      Conf. univ. dr. Márta Adrienne ELEKES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3.      Conf . univ. dr. Zsolt LÁSZLÓFFY Universitatea Creștină Partium din Oradea

Rezumatul tezei: MAGHIARĂ,  ROMÂNĂ

27. Numele doctorandei: MAIOR (DOMNICAR) CLAUDIA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data:
21 octombrie 2014, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat: Reguli, interdicții, tabuuri. De la ritual la reprezentația teatrală
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2.      Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
3.      Conf. univ. dr. Octavian SAIU Universitatea Natională De Artă Teatrală și  Cinematografică Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ

26. Numele doctorandei: IUȘAN (MAROCICO) CRISTINA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2011 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data:
21 octombrie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Corpul actorului și dansul contemporan. De la mimesis la formele libertății artistice
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2.      Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
3.      Conf. univ. dr. Octavian SAIU Universitatea Natională De Artă Teatrală și  Cinematografică Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ

 

25. Numele doctorandei: BOROS Z. A. KINGA-MÓNIKA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată la data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 17 octombrie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul incomod. Politicul în teatrul român și maghiar de azi
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. habil. Ildikó UNGVÁRI-ZRÍNYI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2. Conf. univ. dr. Zsuzsa SELYEM – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
3. Conf. univ. dr. Zsuzsanna Mónika TAPODI – Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Economice și Umaniste, Miercurea Ciuc

Rezumatul tezei: MAGHIARĂROMÂNĂENGLEZĂ

24. Numele doctorandei: GYERESI A. JULIA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată la data de 1 octombrie 2011 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 24 octombrie 2014, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat: Importanţa improvizaţiei verbale în forme semi-fixe (FSF) în educaţia vorbirii
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 
1. Prof. univ. dr. habil. Magdolna JÁKFALVI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI: 
1. Conf. univ. dr. András HATHÁZI – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
2. Conf. univ. dr. Attila IMRE – Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Tîrgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Éva PAPP – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Rezumatul tezei: MAGHIARĂENGLEZĂROMÂNĂ

23. Numele doctorandului: HARSÁNYI F. ZOLTÁN-ZSOLT, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat la data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 10 octombrie 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Rolul spectatorului
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Attila-Csaba GÁSPÁRIK – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2. Conf. univ. dr. Miklós BÁCS – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
3. Conf. univ. dr. András SÜTŐ-UDVARY – Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, MAGHIARĂENGLEZĂ

22. Numele doctorandului: ȘTEFAN-MARIN A. ROMAN, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 10 iulie 2014, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat: Teatralitatea scrierilor epice beckettiene
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE: 1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş 
REFERENŢI:
1. Profunivdr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
3. ProfunivdrBogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

21. Numele doctorandului: BUTA A. ÁRPÁD-ATTILA, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat la data de 1 octombrie 2008 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 15 mai 2014, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Arta magiei - magia artei. Raportul dintre arta interpretului și tehnica de canto în arta teatrală europeană modernă
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Conf. univ. dr. Melinda BÉRES – Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
2. Conf. univ. dr. Márta Adrienne ELEKES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. András SÜTŐ-UDVARY Universitatea de Vest din Timișoara

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ, MAGHIARĂ, ENGLEZĂ

20. Numele doctorandei: KELEMEN A. MARIA-MAGDALENA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 29 aprilie 2014, ora 9:00
Titlul tezei de doctorat:Istoria teatrului târgumureșean. Repere instituționale și spectacologice de la primele forme de manifestare teatrală, până la sfârșitul secolului al XX-lea.Limba de susținere a tezei: 
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș
2. Conf. univ. dr. András BALÁSI– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3. Dr. Virgil PANĂ, cercetător științific gradul I. – Muzeul Județean Mureș 

Rezumatul tezei: ROMÂNĂ

19. Numele doctorandei: ȘARBA Ș. MARIANA-IRINA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 27 martie 2014, ora10:00
Titlul tezei de doctorat: Importanţa creatoare a artei actorului în spectacolul muzical
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Violeta ZONTE– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Eleonora-Ringler PASCU – Universitatea de Vest din Timișoara
3. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

18. Numele doctorandului: VĂCĂRESCU P. PETRU SILVIU, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

Data: 29 aprilie 2014, ora 11:00
Titlul tezei de doctorat: Modalitatea estetică a corpului
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Violeta ZONTE– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş REFERENŢI:
4. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
5. Prof. univ. dr. Eleonora-Ringler PASCU – Universitatea de Vest din Timișoara
6. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei: ROMÂNĂENGLEZĂ

17. Numele doctorandei: ANDA G. CADARIU, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 26 noiembrie 2013, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Poetic sau politic? Teatrul alternativ în Polonia (1954-1989)
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion  CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Carmen STANCIU – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: ROMANA, ENGELZĂ

16. Numele doctorandei: PERȚEA A. GH. ALINA-MARIA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 24 septembrie 2013, ora12:00
Titlul tezei de doctorat: Pedagogia teatrală. Aplicabilitatea, utilitatea și eficacitatea mijloacelor pedagogiei teatrale în cercetare practică
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion  CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.      Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş
2.      Prof. univ. dr. Alina NELEGA– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3.      Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei: Engelza  Romana

15. Numele doctorandului: RĂDESCU NEAGU-OLTEA-VLAD, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 5 iunie 2013, ora 13:00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul românesc și experiențele culturale postdecembriste
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Daniela  LEMNARU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion  CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
3. Conf. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş

14. Numele doctorandului: ARDELEAN IOAN IULIU, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 14 mai 2013, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Stanislavski şi teatrul american de azi
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Marius  OLTEAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion  CRIȘAN – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
2. Conf. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Octavian SAIU – Universitatea Natională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: Engleza  Romana

13. Numele doctorandei: KOVÁCS GABRIELLA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 25 aprilie 2013, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Teatru şi dramă aplicate – tehnici dramatice în predarea limbii engleze de specialitate
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Ildikó UNGVÁRI-ZRÍNYI – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Emese EGYED – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
2. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Szabolcs JÁNOS-SZATMÁRY – Universitatea Creștină Partium din Oradea

Rezumatul tezei: Engleza  Romana  Maghiara

12. Numele doctorandei: TOMPA KLÁRA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
Data: 22 februarie 2013, ora 14:00
Titlul tezei de doctorat: HEAUTONTIMORUMENOS (Cel care se pedepseşte singur) Etosul ascetic al creaţiei actorului  sau discursul autoflagelant
Limba de susținere a tezei: maghiară
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
1. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS– Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
REFERENŢI:
1.    Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
2.    Conf. univ. dr. Miklós BÁCS – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
3.    Conf. univ. dr. András SÜTŐ-UDVARY – Universitatea de Vest din Timișoara 
Rezumatul tezei: Engleza  Romana  Maghiara

11. Numele doctorandei: DAN MARCELA LIVIA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data: 5 decembrie 2012, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat: Limbajul teatral
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1.    Conf. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
3. Conf. univ. dr. Octavian SAIU – Universitatea Natională De Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: Engleza  Romana

10. Numele doctorandei: ELENA IVĂNUȘCĂ, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2008 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data: 5 decembrie 2012, ora 11:30
Titlul tezei de doctorat: Gestul ca mediator și creator de sens. De la text la întruparea personajului
Limba de susținere a tezei: română
PREŞEDINTE:
1.    Conf. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
3. Conf. univ. dr. Octavian SAIU – Universitatea Natională De Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: Engleza  Romana

9. Numele doctorandului: HERCZEG TAMÁS, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2009 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data: 6 decembrie 2012, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat: Viziuni noi în managementul instituțiilor teatrale
Limba de susținere a tezei: maghiară
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Conf. univ. dr. Miklós BÁCS – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
2. Conf.univ. dr. András BALÁSI – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Gábor FELEKY– Universitatea din Szeged

Rezumatul tezei: Engleza  Romana  Maghiara

8. Numele doctorandului: MOLNÁR MÁRTA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2010 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data: 6 decembrie 2012, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Impactul esteticii teatrale a regizorului coregraf Maurice Béjart asupra artei dansului şi a vieţii culturale maghiare
Limba de susținere a tezei: maghiară
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. András BALÁSI– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. András BÉRES– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof.univ. dr. Levente KOVÁCS – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2. Prof.univ. dr. András NÉMETH – Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta
3. Conf.univ. dr. Katalin MIZERÁK– Institutul de Arta Dansului, Budapesta

Rezumatul tezei: Engleza  Romana  Maghiara

7. Numele doctorandului: LŐRINCZI ROZÁLIA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  19 iulie 2012, ora 10
Titlul tezei de doctorat: Relaţia om-păpuşă în genurile teatrale
Limba de susținere a tezei: română și maghiară
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Cristian PEPINO – Universitatea Natională De Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București
2. Conf. univ. dr. Imre UNGVÁRI-ZRÍNYI – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Conf. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei: Engleza   Romana   Maghiara

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

6. Numele doctorandului: RALUCA BĂLAN, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  22 iunie 2012, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Prelucrări ale tragicului în dramaturgia contemporană
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Dan Anton VASILIU – Universitatea Naţională De Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București
3. Conf. univ. dr. Anca CIUBOTARU – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

5. Numele doctorandului: ADRIANA BOANTA, doctorandă în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  22 iunie 2012, ora 10:00
Titlul tezei de doctorat: Experiment și experiență în arta teatrului secolului XX: Arhitectura imaginii scenice.
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Sorin-Ion CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş 
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
3. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte „ George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

4. Numele doctorandului: DUȘA INOCENȚIU RÂNDUNEL, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2008 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  9 decembrie 2011, ora 12
Titlul tezei de doctorat: Între identitatea continentală şi diferenţele culturale - teatrul lui Eugen Ionescu sau chipul ascuns al destinului.
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
2. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş
3. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte “ George Enescu” din Iaşi

Rezumatul tezei: Franceza  Romana

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

3. Numele doctorandului: THEODOR-CRISTIAN POPESCU, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2008 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  22 noiembrie 2011, ora 10
Titlul tezei de doctorat: Surplus de oameni sau surplus de idei. Pionierii mișcării independente în teatrul românesc post 1989: atitudini, strategii, impact.
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Oana LEAHU – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Miruna RUNCAN – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
2. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Carmen STANCIU – Universitatea Natională De Artă Teatrală și
Cinematografică “Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: Engleza  Romana

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

2. Numele doctorandului: CRISTACHE NICULAE, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  28 octombrie 2011, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Formarea actorului. Instrumentele metodei Chubbuck.
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Alina NELEGA – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte “ George Enescu” din Iaşi
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. Carmen STANCIU – Universitatea Natională De Artă Teatrală și
 Cinematografică “Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei: Engleza  Romana

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

1. Numele doctorandului: MENDEL MELINDA ZSUZSANNA, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2008 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data:  26 octombrie 2011, ora 12:00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul maghiar din America. Istoria culturii maghiare din America.
Limba de susținere a tezei: maghiară
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. UNGVÁRI-ZRÍNYI Ildikó – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Levente  KOVÁCS – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Florin ZAMFIRESCU – Universitatea Natională De Artă Teatrală și
    Cinematografică “Ion Luca Caragiale” din București
2. Prof.univ.dr. Olga MURVAI – Universitatea “SAPIENTIA” din Târgu-Mureş
3. Conf. univ. dr. János LÁZOK  –  Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei: Maghiara  Romana

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

2010/2011

8. Numele doctorandului: PATKÓ ÉVA, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data:  3 iunie 2011, ora 12.00
Titlul tezei de doctorat: Căutarea identităţii prin procesul teatral (The search for identity through theatrical process)
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
2. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3.Prof. univ. dr. Dan Anton VASILIU  –  Universitatea Naţională De Artă Teatrală și
  Cinematografică ”Ion Luca Caragiale” din București
4.Conf. univ. dr. Miklós BÁCS – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
5 Conf. univ. dr. Alina NELEGA–  Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

7. Numele doctorandului: CARMEN MIHĂESCU, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data:  26 mai 2011, ora 13.00
Titlul tezei de doctorat: Convergențe ale artei muzicale cu arta teatrului
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Bögözi-Molnár-Tünde – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof. univ. dr. Gabriel BANCIU – Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
4. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
5. Prof. univ. dr. Șerban SOREANU  –  Universitatea Naţională De Muzică din București

Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

6. Numele doctorandului: BORODAN GAVRIL, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data:  24 martie 2011, ora 12.00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul românesc între constrângerea ideologică și ideologia libertății
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof. univ. dr. Ștefan VELNICIUC – Universitatea Naţională De Artă Teatrală și
  Cinematografică ”Ion Luca Caragiale” din București
4. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
5. Conf. univ. dr. Radu NICULESCU-Universitatea din Constanța

Rezumatul tezei

Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat

Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

5. Numele doctorandului: SUCIU MIHAI, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data:  17 martie 2011, ora 14.00
Titlul tezei de doctorat: Teatrul, dincolo de teatru (paradigma teatrală a spectacolului mediatic)
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof. univ. dr. Constantin CHIRIAC – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
4. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN  –  Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
5. Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA – Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

4. Numele doctorandei: NĂNDREAN DORINA, doctorand în domeniul TEATRU, înmatriculată în data de 1 octombrie 2007 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data:  28 ianuarie 2011, ora 16.00
Titlul tezei de doctorat: Vocea şi vorbirea – Amprente ale personalităţii actoriceşti
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Oana LEAHU– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof. univ. dr. Dan Anton VASILIU  –  Universitatea Naţională De Artă Teatrală și
    Cinematografică ”Ion Luca Caragiale” din București
4. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
5. Prof. univ. dr. Constantin CHIRIAC –  Universitatea „Lucian Blaga” din  Sibiu

Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

3. Numele doctorandului: RADU NICA ALEXANDRU, doctorand in domeniul TEATRU, pe baza convenţiei de cotutelă nr. 2752/22.09.2009, încheiat între Universitatea „Lucian Blagaˮ din Sibiu şi Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data:  26 noiembrie 2010,  ora 14.00
Titlul tezei de doctorat: Istoria Teatrului German din Sibiu
Limba de susținere a tezei: română
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTORI ȘTIINȚIFICI:
2. Prof. univ. dr. Thomas NÄGLER – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
3. Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
4. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
5. Prof.univ.dr. Liviu MALIŢA – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
6. Prof. univ. dr. Dan Anton VASILIU  –  Universitatea Natională De Artă Teatrală și
                                                              Cinematografică ”Ion Luca Caragiale” din București

Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat pagina1, pagina2

2. Numele doctorandului: PARASZKA NICOLAE, doctorand in domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Titlul tezei de doctorat: Ce aplaudăm? Teatrul în contextul culturii populare și de elită
Limba de susținere a tezei: maghiară
Data:  19 noiembrie 2010,  ora 10.00
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
2. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Conf. univ. dr. Miklós BÁCS – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
4. Conf. univ. dr. András HATHÁZI – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Conf. univ. dr. János LÁZOK –  Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat: pagina1, pagina2

1. Numele doctorandului: ANCA BRADU, doctorand în domeniul TEATRU, transferată în anul universitar 2010/2011 de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Titlul tezei de doctorat: Dramaturgia lui Lucian Blaga – fenomen de antropologie teatrală româneasc
Data: 10 decembrie, ora 14:00
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. Sorin CRIŞAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Mihai SIN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
4. Prof. univ. dr. Doina MODOLA – Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
5. Prof. univ. dr. Mircea TOMUŞ – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Rezumatul tezei
Listă cu lucrări științifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei de doctorat

 

2009/2010

1. Numele doctorandului: MIRIAM SIMONA CUIBUS, doctorand in domeniul TEATRU, pe baza convenţiei de cotutelă nr. 1999/22 iulie 2008, încheiat între Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Data: 15 ianuarie 2010, ora 12.00
Titlul tezei de doctorat: “Bovarismul. Jocurile fictiunii bovarice in literatura si teatru”
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf.univ.dr. Attila GÁSPÁRIK – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTORI ŞTIINŢIFICI:
2. Prof.univ.dr. Ion VARTIC – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Prof.univ.dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
4. Prof.univ.dr. Bogdan-Ştefan ULMU – Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi
5. Prof.univ.dr. Liviu MALIŢA – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
6. Prof.univ.dr. Sorin CRIŞAN – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei
Lista de creaţie artistică şi a lucrărilor publicate 
Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat

Procesul verbal de susținere publică a tezei

2. Numele doctorandului: KISÓ-KATA PALOCSAY, doctorand in domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data: 22 ianuarie 2010, ora 12.00
Titlul tezei de doctorat: 
“BÁBOS IMPROVIZÁCIÓ - ANIMÁCIÓS GONDOLKODÁS ÉS ANIMÁCIÓS TECHNIKÁK” / “IMPROVIZAŢIE PENTRU TEATRUL DE PĂPUŞI  - ATITUDINE ŞI TEHNICI DE ANIMAŢIE”
Limba de susținere a tezei: maghiară
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Prof.univ.dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTORI ŞTIINŢIFICI:
2. Prof.univ.dr. Levente KOVÁCS – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr. Jenő BARTOS – Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi
4. Conf.univ.dr. Miklós BÁCS – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Conf.univ.dr. János LÁZOK – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Rezumatul tezei 
 Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat

Procesul verbal de susținere publică a tezei

3. Numele doctorandului: GYÖNGYVÉR MAKKAI, doctorand in domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data: 16 februarie 2010, ora 12.00
Titlul tezei de doctorat: “A ZENE SZÍNHÁZ-DRAMATURGIAI SZEREPVÁLLALÁSA”  / “ROLUL DRAMATURGIC AL MUZICII”
Limba de susținere a tezei: maghiară
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Prof. univ. dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof. univ. dr. Levente KOVÁCS  – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Conf. univ. dr. Márta-Adrienne ELEKES –  Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
4. Conf. univ. dr. Boldizsár CSÍKY– Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Conf. univ. dr. Zoltán KISKAMONI - SZALAY–  Universitatea Transilvania din Brașov 

Rezumatul tezei
Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat

Procesul verbal de susținere publică a tezei

4. Numele doctorandului:  EDITH NICOLETA NOFERI (MAG) doctorand in domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data: 20 septembrie 2010, ora 13.00
Titlul tezei de doctorat: “Teatralitatea limbajului scenic la Purcărete”
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Conf.univ.dr. Attila-Csaba GÁSPÁRIK- Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof.univ.dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr. Dan Anton VASILIU – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale”, București
4. Prof.univ.dr. Sorin CRIȘAN - Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
5. Conf.univ.dr. Constantin CICORT - Universitatea din Craiova

Rezumatul tezei
Lista de creaţie artistică şi a lucrărilor publicate
Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat

Procesul verbal de susținere publică a tezei

5. Numele doctorandului:  ILDIKÓ NOVÁK,  doctorand in domeniul TEATRU, înmatriculat în data de 1 octombrie 2006 la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş.
Data: 6 octombrie 2010, ora 13.00
Limba de susținere a tezei: maghiară.
Titlul tezei de doctorat: “S-a făcut odată un teatru de păpuși - capitole din istoria Teatrului de Păpuși din Tg-Mureș (1949-1975)”
“Lett egyszer egy bábszínház - fejezetek a marosvásárhelyi Állami Bábszínház történetéből (1949-1975)”
Membrii comisiei:
PREŞEDINTE:
1. Prof.univ.dr. Sorin CRIȘAN- Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
2. Prof.univ.dr. Levente KOVÁCS– Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
REFERENŢI:
3. Prof.univ.dr. András BÉRES – Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
4. Prof.univ.dr. Cristian PEPINO - Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L. Caragiale”, București
5. Conf.univ.dr. András HATHÁZI - Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

Rezumatul tezei
Lista cu lucrări ştiinţifice publicate în tematica tezei de doctorat
Procesul verbal de susținere publică a tezei