Felvételi követelmények

SZÍNHÁZ SZAKTERÜLET

I. KIZÁRÓ JELLEGŰ NYELVVIZSGA azoknak a jelentkezőknek, akik nem rendelkeznek érvényes nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.

           1.     Ismeretlen szöveg felolvasása, rövid szóbeli összefoglalása, válasz a vizsgáztatók kérdéseire. (olvasás, szövegértés, beszédkészség felmérése)

           2.     A javasolt kutatási program rövid szóbeli ismertetése (3-5 perc) idegen nyelven, előre elkészített írásbeli összefoglaló alapján.

         (íráskészség, beszédkészség, szakmai szókincs ismeretének felmérése)

Kérjük a felvételizőket, hogy készítsenek egy írásbeli összefoglalót kutatási tervükről. Formai követelmények: 2-5 oldal, Times New Roman 12 betűtípus, 1,5-ös sorköz. Az írásbeli összefoglaló egy példányát le kell adni a vizsgáztatónak.

Megjegyzés:
A felsorolt bizonyítványokat fogadjuk el: Angol: Cambridge (FCE, CAE, CPE); TOEFL (590-667 p. az írásbeli vizsgán, 230-300 p. az elektronikus teszten; IELTS Academic (7-es szint); Francia: DALF, DHEF, DELF, TCF (400 p.-os szint), TCI (800 p.-os szint), CCIP; Német: ZMP, ZOP, TestDaF, Sprachdiplom der KMK, ECL (Stufe C und D); Olasz: CELI (3, 4, 5-ös szint), CILS (3, 4-es szint); Spanyol: DELE (DSLE szint), CBEN, CSEN.

 

II. SZÓBELI VIZSGA: 

- a színházi kultúra felmérése; 

- a tudományos kutatói tevékenység és a kutatási téma elemzése a jelentkező ismertetése alapján.

A dolgozatot a kutatási témáról a beiratkozáskor kell leadni.

Bővebb felvilágosítást  telefonon, a 0265-266281-es telefonszámon, e-mail-en, a felveteli@uat.ro vagy uat@uat.ro címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet  kérni.