Doktori képzés

FELVÉTELI  A 2018-2019-ES TANÉVRE

Szakterület: SZÍNHÁZ

Tanulmányi idő: 3 év
Képzés: nappali

 BEISKOLÁZÁSI KERETSZÁMOK A 2018-2019-es tanévre:

 

I. Magyar tagozat:

Helyek száma összesen

tandíjmentes helyek

 

tandíjas helyek

ösztöndíjas 

nem ösztöndíjas 

10

1

1

8

 

I. Magyar tagozat:

Szakirányítók:
Dr. Béres András
Dr.habil. Jákfalvi Magdolna
Dr.habil. Kékesi-Kun Árpád
Dr.habil. Ungvári-Zrínyi Ildikó


II. Román tagozat:

Szakirányítók:
Dr. Sorin Crișan  
Dr.habil. Alina Nelega
Dr.habil. Marius Oltean
Dr. Violeta Zonte



A FELVÉTELI IDŐSZAKA:

Beiratkozás: 2018. szeptember 18-22. (romániai jelentkezőknek)

                     Legkésőbb 2018. június 19.-ig a külföldi tanulmányokkal rendelkező jelentkezőknek

Felvételi: 2018. szeptember 28, 

              9.00 óra – nyelvvizsga 

            10.00  óra – szóbeli vizsga

Figyelem! - A szeptemberi felvételin csak azok a külföldi tanulmányokkal rendelkező jelentkezők vehetnek részt, akik 2018. június 19-ig leadták az iratelismertetési kérésüket. 

KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE! 

 - Típuskérvény a külföldi tanulmányok elismertetésére

 


BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK:

 

1. kitöltött formanyomtatvány (az egyetem titkárságán)*

2. curriculum vitae 

3. publikációk és művészi alkotások listája

4. születési bizonyítvány  - eredeti és másolat 

5. házassági bizonyítvány (névváltozás esetén) - eredeti és másolat

6. érettségi diploma - másolat

7. egyetemi alapképzés diploma és leckekönyvi kivonat (bizonyítvány)- eredeti és másolat

8. külföldön végzett tanulmányok esetében:  iratelismertetési igazolás a Román Oktatási Minisztériumtól ;

9. személyazonossági igazolvány - eredeti és másolat

10. orvosi igazolás

11. dolgozat  (a kutatási téma ismertetése)

12. három fénykép (személyazonossági igazolvány-típusú)

13. magiszteri diploma és leckekönyvi kivonat - eredeti és másolat **

14. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről); 

 

*Formanyomtatvány a beiratkozáshoz:

- DOKTORI KÉPZÉSRE - ROHU

** - a 3 éves (Bolognai) alapképzés végzettjei esetében kötelező.

 

KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE! 

 - Típuskérvény a külföldi tanulmányok elismertetésére


Figyelem! - A szeptemberi felvételin csak azok a külföldi tanulmányokkal rendelkező jelentkezők vehetnek részt, akik 2018. június 19-ig leadták az iratelismertetési kérésüket. 

 

A beiratkozási díj: 200 lej
Nyelvvizsga-díj: 50 lej

Tandíj:
Román állampolgárok, valamint  az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai részére: 6000 lej / tanév
Külföldi állampolgárok részére (kivéve az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai): 770 EUR/ hó



FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:



1. KIZÁRÓ JELLEGŰ NYELVVIZSGA* azoknak a jelentkezőknek, akik nem rendelkeznek érvényes nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
1. Ismeretlen szöveg felolvasása, rövid szóbeli összefoglalása, válasz a vizsgáztatók kérdéseire. (olvasás, szövegértés, beszédkészség felmérése)
2. A javasolt kutatási program rövid szóbeli ismertetése (3-5 perc) idegen nyelven, előre elkészített írásbeli összefoglaló alapján. (íráskészség, beszédkészség, szakmai szókincs ismeretének felmérése)

Kérjük a felvételizőket, hogy készítsenek egy írásbeli összefoglalót kutatási tervükről. Formai követelmények: 2-5 oldal, Times New Roman 12 betűtípus, 1,5-ös sorköz. Az írásbeli összefoglaló egy példányát le kell adni a vizsgáztatónak.

Megjegyzés:
A felsorolt bizonyítványokat fogadjuk el: Angol: Cambridge (FCE, CAE, CPE); TOEFL (590-667 p. az írásbeli vizsgán, 230-300 p. az elektronikus teszten; IELTS Academic (7-es szint); Francia: DALF, DHEF, DELF, TCF (400 p.-os szint), TCI (800 p.-os szint), CCIP; Német: ZMP, ZOP, TestDaF, Sprachdiplom der KMK, ECL (Stufe C und D); Olasz: CELI (3, 4, 5-ös szint), CILS (3, 4-es szint); Spanyol: DELE (DSLE szint), CBEN, CSEN.

* - nem kötelező –  amennyiben a jelentkező nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Elfogadjuk az utóbbi két évben kiadott nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványokat. 1. kitöltött formanyomtatvány* (az egyetem titkárságán)


2. SZÓBELI VIZSGA:
- a színházi kultúra felmérése;
- a tudományos kutatói tevékenység és a kutatási téma elemzése a jelentkező ismertetése alapján.

Bővebb felvilágosítást  telefonon, a 0265-266281-es telefonszámon, e-mail-en, a felveteli@uat.ro vagy uat@uat.ro címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet  kérni.