A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem konferenciát hirdet: Titoktól vallomásig

XVI. NEMZETKÖZI SZÍNHÁZTUDOMÁNYI KONFERENCIA Marosvásárhely, 2015. december 11-12.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem konferenciát hirdet: Titoktól vallomásig

A színházi élmény, a színház néha naiv, máskor lázadó formái, a művészi bezáródása, a határok áttörése – mind az igazság keresésének, megismerésének mozzanatai. A színpad fenntartja (és gyakran kiköveteli) a valóság terébe való belépés (és kilépés) felderítésének jogát, vagyis, hogy feltárja a játéktér realitásán túli lét értelmét. Eképpen az előadóművészet egyrészt olyan állandó keresés, amely a feltárásnak ellenszegülő titokra irányul, másrészt végletekig vitt vallomás, amely nem tart a kimondás következményeitől. A színházban a vallomás a napló jellemzőivel rendelkezik, amennyiben, mint Maurice Blanchot mondja, „az őszinteség az a követelmény, amelyet el kellene érnie, de nem meghaladnia.”

Fontos kiindulópontnak tartjuk, hogy milyen mértékben hatja át a titok és a vallomás az alkotófolyamatot, a színrevitelt, újrarendezve színpadi eseményeket, azok értelmét és jelentését? Milyen mértékben oldja fel, vagy épp ellenkezőleg, erősíti meg a játéktér és a nézőtér között húzódó határvonalat? Milyen módon zavarja meg a dráma – vagy ma a posztdramatikus performansz – alkotóelemeit az üzenet súlypontjának vagy áttetszőségi fokának a megváltozása? Milyen dramatikus formákat rendel magához a titok, a feltárulkozás? Milyen szerepet játszik a tárgyi világ a reprezentáció ökonómiájában, a látható vagy művészileg felmutatott révén, illetve az intermedialitás ma egyre gyakrabban igénybe vett megoldásai által? Van-e a színházban konszenzus az (esztétikai és ontológiai értelemben vett) zártságra és nyitottságra vonatkozóan, illetve az imaginárius titkainak és az imaginárius bevallásának viszonyára vonatkozóan? Feltárható ezáltal a reprezentáció és a részvételi színház saját, másfajta etikája, amely eltér a társadalmi, politikai, vallási erkölcsiségtől? Helyreállítja-e a néző a megfigyelő státusát, végső soron voyeurré alakítva azt? Vajon a színész munkája hozzáidomul a szereplő titkaihoz? Íme csupán néhány azok közül a kérdések közül, amelyekre választ várunk, mindazoktól, akiket a színház inter- és transzdiciplináris megközelítése foglalkoztat.

Konferenciánk kutatókat, színházi szakembereket, oktatókat és doktoranduszokat kíván közös beszédtérbe vonni. A jelentkezés és a rezümé elküldésének határideje 2015. október 1. Kérjük, 400 szavas rezüméjét és rövid önéletrajzát küldje e-mail-en angol vagy francia nyelven, Word formátumban, a következő címre: si_crisan@remove-this.yahoo.com, iungvariz@remove-this.gmail.com. A konferencia angol és francia nyelven folyik. A román és magyar nyelvhez szorosan kötődő, a nyelvi kérdéseket is tematizáló dolgozatok számára külön konferenciaszekciót létesítünk. A dolgozatokat a konferencia szervezőbizottságának szaklektorai bírálják el (peer review). A kiválasztott dolgozatokat 2015. október 15-ig kell elküldeni címünkre. A dolgozatot szekesztett változatát megjelntetjük a Symbolon című színháztudományi periodikában. Kapcsolattartás: Sorin Crișan (si_crisan@yahoo.com), Ungvári Zrínyi Ildikó (iungvariz@gmail.com).