ENYÉSZPONT A SZÍNHÁZBAN

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Konferenciafelhívása:   XVII. Nemzetközi Színháztudományi Konferencia Marosvásárhely, 2016. november 25-26.

ENYÉSZPONT A SZÍNHÁZBAN

Konferenciánk az enyészpont két fő jelentését problematizálja: a minden művészi alkotás aktusából ismert kompozíciós elvet, azaz a kitüntetett (néző)pont köré szerveződés elvét, valamint az ezt újragondoló álláspontot, mely szerint az enyészpont a saját konkretizálódásában tűnik el, ahogyan az eleven test és az élő performansz terében tapasztalhatjuk. A színház mint eltűnés, mint a centrum dekonstruálása, mint létesülés/létrejövés a 20. század tapasztalatában született, efemer jellegének felismerésével együtt, és mára a test mint médium, a táncművészet előtérbe kerülése, valamint a különféle szintű (párhuzamos) valóságok és az augmentált terek kihívása tette időszerűvé. Mindezek a mediális jelenségek felforgatják a perspektivikus színházi térelrendezést, a lélektani modelleket a színpadi és szöveg-dramaturgiában, a középpontos identitást, a történetírást magát is, és a hagyományos és alternatív formák viszonyának a kérdését vetik fel. Azaz: az elektronikus médiumokkal (és az általuk teremtett szemléletmóddal) való összekapcsolódás hogyan módosítja a hagyományos színházi közvetítő rendszerek szerkezeteit? A megtestesülés, a performativitás folymatai képesek-e átkódolni a centrálisan komponált rendezői színházat, a logocentrikus alkotói szemléletet és a nézői pozíciót? Fenntartható-e valamilyen laza együttműködési viszony a rizomatikus, mellérendelő szerkezetek és a centrális-hierarchikus struktúrák között a színház új formáiban? Szükség van-e a középpontos mintákra a Sztanyiszlavszkij-technikák prioritását meghaladó és azokat csupán alternatívaként kezelő színészi munkában?

 

Kiemelkedő témaként a következőket ajánljuk:

- a történeti-elemző diskurzusban: európai középpontos színházi szerkezetek öröksége, a középpontos hatalmi szerkezetek dominanciája/elkerülése, a rendezői színház és esztétikájának mai módosulásai; klasszikus vizuális szerkezetek a kortárs színházban

- a test meghaladása, realitása és virtualitása; perforamtivitás és centrum; az enyészpont a táncszínházban

- logocentrikus szerkezetek az alkotásban; csoportos alkotás, konstrukciók és viszonyhálók az alkotás folyamatában (devised theatre); narratív stratégiák és decentrálás

- formanyelvek: a kartéziánus perspektivizmus lebontása a színházban; átrendeződő fókuszpont a vizuális dramatugiában, az interaktív, részvételi formákban: a multikulturális színház, a politikai színház, társadalami performansz esetei, esztétikai megközelítésük; ismétlés és remake

- biztonságos drámai struktúrák és a rapszodikus konstrukciók; új relacionális technikák

- színészi technikák: az állandó középpont eszménye, fragmentálás és variációk, építkezés a mellérendelésben

- szcenikai alakzatok és a perspektíva, augmentált terek és viszonyaik, emberi–nonhumán kapcsolatok

- a nézői pozíció és az eltűnő bizonyosság

 

Konferenciánk kutatókat, színházi szakembereket, oktatókat és doktoranduszokat kíván közös beszédtérbe vonni. A jelentkezés és a rezümé elküldésének határideje 2016. október 10. Kérjük, küldje 400 szavas rezüméjét és intézményi hovatartozását angol vagy francia nyelven (illetve román vagy magyar nyelven), a következő címre: Ungvári Zrínyi Ildikó (iungvariz@remove-this.gmail.com), Sorin Crisan (si_crisan@remove-this.yahoo.com). A dolgozatokat a konferencia szervezőbizottságának szaklektorai bírálják el, 2016. október 20-ig. A konferencia angol és francia nyelven folyik. A román és magyar nyelvhez szorosan kötődő, a nyelvi kérdéseket is tematizáló dolgozatok számára külön konferenciaszekciót létesítünk. A megszerkesztett dolgozatok közlésre kerülnek a Symbolonban (az egyetem színháztudományi periodikájában).