Médiatudományi Konferencia a Művészeti Egyetemen


Médiatudományi Konferencia a Művészeti Egyetemen

 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara 2013. május 24-én, pénteken 9,30 órától konferenciát szervez AZ INTERAKTÍV MÉDIA HATÁSA A TÁRSADALOMRA címmel.

A „negyedik hatalomnak” is nevezett média fő feladata a demokratikus államban a törvényhozás, a végrehajtás, az igazságszolgáltatás intézményeinek ellenőrzése. Ezért világviszonylatban igen fontos szerepe van a sajtóban, médiában dolgozók képzésének. Az interaktív médiaformák megjelenése új kihívások elé állítja a felelős szakembereket. Az internet térhódítása, a felgyorsult információ-csere, a szóbeliség és írásbeliség átalakulása, a művészethez való viszony a mediatizált világban megannyi jogi és erkölcsi kérdést vet fel.

A konferencia célja az új média-lehetőségek és a társadalom kapcsolatának etikai, szociológiai, kommunikációs, jogi vagy akár esztétikai szempontú elemzése.

            Jeles budapesti és bukaresti médiaszakemberek, valamint újságírók és tévések tartanak előadást a digitális nyilvánosság kitágult keretei között érvényesülő szólásszabadságról.

            Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Stúdió Színház előcsarnokában tartandó egész napos konferenciára.

 

AZ INTERAKTÍV MÉDIA HATÁSA A TÁRSADALOMRA

II. Médiatudományi Konferencia

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Magyar Kar

2013. május 24.

Helyszín: Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Köteles Sámuel u. 6.,

a Studió Színház előcsarnoka

       

PROGRAM

9.00 – 9.30 érkezés, regisztráció, rektori köszöntő

9.30 – 10.30 A média jelene és jövője
Moderátor: Bakk-Miklósi Kinga, Ph.D. 

Constantin Schifirneţ, Ph.D.
Közösségi hálózatok, interaktivitás és közösségi élmény

Timár János, Ph.D.
A médiapedagógia lehetőségei a kisgyermekkorban

Zoltán Tibori Szabó, Ph.D.
Merre tovább, média? (A nemzetközi jogi norma- és gyakorlatrendszer kihívásai)

10.30 – 11.00 szünet

11.00 – 12.00 Új médiatartalmak
Moderátor: Sántha Ágnes, Ph.D.

Jónás István – Ujhelyi Zoltán
Keressük a rádiófüggő internetfüggőt

Marius Nedelcu, Ph.D. – Radu Igazsag, Ph.D.
A Victor Vasarely virtuális kiállítás

Gáspárik Attila Csaba, Ph.D. – Veress Elza-Emőke, doktorandusz
Romániai magyar közösségi média: internetes kommentek tartalomszabályozása

12. 00 – 13.30 ebédszünet

13.30 – 14.30 Az új média generációi
Moderátor: Kós Anna, Ph.D.

Sántha Ágnes, Ph.D.
Felcseperedett netgeneráció. Fiatalok a munkaerő-piacon 

Bakk-Miklósi Kinga, Ph. D.
Az internet nyelve – szóbeliség és írásbeliség a hálón és a hétköznapokban

Vass J. Szilárd, egyetemi hallgató
Érintőképernyős generáció

14.30 – 15.00 – Szünet

15.00 – 16.00 Művészet, média, reklám
Moderátor: Szász Attila, Ph.D.

Ileana Topologeanu, doktorandusz
A színház. Reload. Upgrade.

Szilveszter László, Ph.D.
„Valahol létezel, akár egy unsent message...” A szöveg és individuum mint mediális tér, mediatizált világ a kortárs költészetben

Tóth István, egyetemi hallgató
Új(j) média – Reklám-kommunikáció a webkorszakban

16.00 – 16.30 – szünet

16.30 – 17.50 A média jogi szabályozása
Moderátor: Gáspárik Attila-Csaba, Ph.D.

Grád-Gyenge Anikó, Ph.D.
Európai média a szerzői jog tükrében

Parászka Boróka, szerkesztő
Nemzet és manipuláció

Szász Attila, Ph.D.
Médiaszabályozás Romániában

Kuti Csongor, Ph.D.
Digitális nyilvánosság és a szólás szabadsága