Médiatudományi Konferencia

A „Z” generáció és a média viszonya címmel szervez immár ötödik alkalommal médiatudományi konferenciát a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara 2016. május 13-án a Stúdió Színház előterében.

Médiatudományi Konferencia

A „Z” generáció új típusú nemzedék, amelynek tagjai 1995. után születtek, és ők azok, akik digitális bennszülöttekként elképzelhetetlennek látják a világot a Web 2.0, a mobiltelefonok meg más digitális és kommunikációs eszközök használata nélkül. Szocializációs hátterük miatt ezen generáció tagjainak mások a tanulási, információszerzési szokásaik, és ez akadályokat gerjeszt az oktatási rendszerben, de a mindennapi kommunikáció területén is. A szülőknek és tanároknak (akik az online információs források felhasználása szempontjából digitális bevándorlók), nehéz átadni tudásukat, tapasztalataikat a fiataloknak, akik hozzá vannak szokva a gyors és sok irányból érkező információáramláshoz és annak befogadásához.

Konferenciánkon olyan előadók szólalnak meg, akik a szociológia, pszichológia, kommunikáció-tudományok, neveléstudomány, etika, jog, esztétika területén munkálkodnak, és készek - a saját szakszempontjaik szerint - a valamennyiünket (X, Y és Z generációkat) egyformán érintő média területén megfigyeléseket végezni, az úgynevezett „új média” által kiváltott változásokat elemezni. Rendezvényünk célja teret adni mindazoknak az elemzéseknek, amelyek a média és a társadalom kapcsolatáról szólnak.

A konferencia kezdő mozzanataként bemutatjuk a Magyar kar által meghirdetett Sajtófotó pályázat képeiből készített összeállítást, és díjazzuk a nyerteseket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

        PROGRAM

 

9.30 A konferencia megnyitása

 

I. A „Z” GENERÁCIÓ SAJÁTOSSÁGAI

Moderál: Dr. GÁSPÁRIK Attila

 

9.40 – 10.00: Drd. ZSIGMOND Csilla

Z generáció – globális nemzedék, lokális jellemzőkkel?

(A Z és Y generáció néhány jellemzője a GeneZYs-2015 ifjúságkutatás adatainak tükrében)

 

10.00 – 10.20: Dr. CSEPELI György - Dr. PRAZSÁK Gergő

A tudás forradalma. Az internetező ember szociológiája és szociálpszichológiája

 

10.20 – 10.40: Dr. Marius NEDELCU – Dr. Radu IGAZSAG

A világ a Z generáció szemével

 

10.40 – 11.00 Dr. BALÁSI András

A Z-generáció tükrözésében

 

11.00 – 11.15: Kávészünet

 

11.15 – 11.40: A Művészeti Egyetem Magyar Kara által meghirdetett SAJTÓFOTÓ PÁLYÁZAT nyerteseinek díjazása

 

II. ÚJ GENERÁCIÓS POLITIKAI MAGATARTÁS

Moderál: Dr. KÓS Anna

 

11.40 –12.00: Dr. GÁSPÁRIK Attila

Nézem, látom, hallom… értem?

 

12.00 – 12.20: Dr. FAZAKAS Noémi – BARABÁS Blanka

Gendersztereotípiák és nyelvi viselkedés az új médiában (esettanulmány)

 

12.20 – 12.40: MOLNÁR Júlia – UNGVÁRI Anita

A Z-generáció és a politika

 

12.40 – 13.00: Dr. KUTI Csongor

Erőszakos online szélsőségesség

 

13.00-14.00: Ebédszünet

 

III. A LEGKISEBBEK MÉDIAHASZNÁLATA

Moderál: dr. SZÁSZ Attila

 

14.00–14.20: Drd. VERESS Elza-Emőke

A kisiskolás gyermek digitális kompetenciájának fejlesztési lehetőségei

 

14.20 – 14.40: Dr. VALLASEK Magdolna

Kiskorúak és az online reklámok – szabályozási minták és problémák napjainkban

 

14.40 – 15.00: NAGY Melánia – Dr. SÁNTHA Ágnes

A háttértévézés hatása a tanulási teljesítményre

 

15.00 – 15.20: Kávészünet

 

IV. „Z” GENERÁCIÓS ÖNMEGHATÁROZÁSI MÓDOZATOK

Moderál: dr. KUTI Csongor

 

15.2015.40: HÉJJ Szilárd

Kapcsolódom, tehát vagyok!

 

15.40 – 16.00: Dr. KÓS Anna

A szelfi mint új társadalmi önmeghatározás

 

16.00 – 16.20: GÁL Andrea

Kamaszok képei a hálózaton

 

16.20 – 16.40: Dr. KOKOLY Zsolt

A „Z-generációs média” kihívásai – az audiovizuális média fogalma az Európai Bíróság New Media Online-ítéletében

 

16.40 – 17.00: Dr. SZÁSZ Attila

Médiaszakos diákok a Facebookon

 

 

 

17.00: Következtetések, összefoglalás, a konferencia lezárása