Médiatudományi Konferencia a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen

Az énkép és a másság megjelenítése a médiában címmel szervez immár hatodik alkalommal médiatudományi konferenciát a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara 2016. május 5-én a Stúdió Színház előterében.

Médiatudományi Konferencia a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen

Az új típusú médiafogyasztók, akik nem tudják közösségi média nélkül elképzelni napjaink társadalmi életét, nagy hangsúlyt fektetnek énképük minél pozitívabb meghatározására, kifejezésére és minél szélesebb körű terjesztésére. Ez a trend ugyanakkor homogenizálódásra is sarkallja híveit, hiszen a legtöbb tetszést (like-ot) a fősodor (mainstream) által meghatározott viselkedés, megjelenés, megnyilvánulás generálja. Hogyan és hol jelenhetnek meg a többségtől eltérő, valamilyen másságot hordozó viselkedésformák, illetve ezek megjelenítései? Az új média társadalomra gyakorolt hatása az énkép felépítésének új technikáiban és a másság iránti tolerancia változásában nyilvánul meg talán a leghangsúlyosabban.

Konferenciánkon olyan előadók szólalnak meg, akik a szociológia, pszichológia, kommunikáció-tudományok, neveléstudomány, etika, jog, esztétika területén munkálkodnak, és készek - a saját szakszempontjaik szerint - a valamennyiünket egyformán érintő média területén megfigyeléseket végezni, az úgynevezett „új média” által kiváltott változásokat elemezni. Szeretnénk minél nagyobb teret adni mindazoknak az elemzéseknek, amelyek a média és a társadalom kapcsolatáról szólnak.

A konferencia kezdő mozzanataként bemutatjuk a Magyar kar által meghirdetett Sajtófotó pályázat képeiből készített összeállítást, és díjazzuk a nyerteseket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!