Művészet a nevelésben – lehetőségek a serdülők személyiségének fejlesztésében

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének munkatársai szeretettel várnak minden érdeklődőt a "Művészetek a nevelésben – lehetőségek a serdülők személyiségének fejlesztésében" című nemzetközi konferenciájára, amelyre 2018. április 27-én kerül sor.

Művészet a nevelésben – lehetőségek a serdülők személyiségének fejlesztésében

Tisztelt tanárok és diákok!

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének Művészetek a nevelésben – lehetőségek a serdülők személyiségének fejlesztésében című nemzetközi konferenciájára, amelyre 2018. április 27-én kerül sor. 

Évente megrendezésre kerülő konferenciánk ezúttal lehetőséget és keretet biztosít a következő kérdések tudományos és gyakorlati megközelítésére: Fejleszthető-e a serdülők művészetek iránti érzékenysége? Tanítható-e a művészet  serdülőkorban? Milyen oktatási módszerek alkalmazhatóak a művészetek „átszármaztatására”? Mi számít korszerű művészeti oktatásnak? Milyen hatással lehet a művészet a serdülők személyiségének fejlődésére?

Feltételezzük, hogy a fent megfogalmazott kérdések sok művészeteket oktató, vagy a tanítási tevékenységében művészeti elemeket alkalmazó pedagógust foglalkoztatnak. Erre az együttes gondolkodásra hívunk diákot és tanárt egyaránt. 

A konferencia munkálatai kétnyelvűek, román és magyar nyelven, három tömbbe csoportosítva zajlanak:

• A művészetek és az oktatás terén jártas jeles előadók előadásai;

• A Tanárképző Intézet magiszteri diákjainak tudományos záró dolgozatai;

• A művészetek és az oktatás terén tevékenykedő szakemberek műhelyfoglalkozásai.

A konferenciára való jelentkezéshez a dolgozat címét és maximum 15 soros kivonatát kérjük elküldeni a conferinta.dppd2016@gmail.com címre 2018. március 16-ig, melyet egy tudományos szakbizottság véleményez és szelektál. A bemutatásra kerülő dolgozatokat teljes terjedelemben 2018. március 31-ig  szükséges eljuttatni a fennebb megadott e-mail címre. A konferencia keretében bemutatott előadásokat és dolgozatokat konferenciakötetben jelentetjük meg. 

A konferencián való részvétel díja külsős (Művészeti Egyetemen kívüli) érdeklődők számára 50 RON. 

A részvételi díjakat az egyetem pénztáránál kell befizetni az egyetem Köteles Sámuel utcai irodaépületében (II. emelet 10-es iroda) vagy banki utalással az alábbi számlaszámra: Universitatea de Arte, Târgu-Mureș, Cod fiscal 4323101, 540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6, Számlaszám: RO72TREZ47620F332000XXXX, Bank: TREZORERIA TG. MUREŞ. A befizetési bizonylatokat a konferencia napján a regisztrációnál fel kell mutatni.

 

Érdeklődéssel várjuk jelentkezését!

 

A szervező bizottság nevében,

Dr.habil. Bakk-Miklósi Kinga, egyetemi tanár

 

Bővebb felvilágosítás:

 

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

540057 Marosvásárhely, Köteles Sámuel u. 6.

Tel: 0265-266281

E-mail: conferinta.dppd.2016@gmail.com

 http://www.szini.ro