PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Studium-Prospero Alapítvány ösztöndíj jelegű pályázati lehetőségeket hirdet a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara és a Doktori Iskola hallgatói számára a 2018-as évre. Pályázni lehet művészeti és tudományos projektek megvalósítására, rendezvényeken való részvételre, illetve hátrányos szociális helyzet esetén. A projektek lebonyolítása a 2018-as évben lehetséges.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázati anyagoknak tartalmazniuk kell a megvalósítandó projekt leírását, technikai adatait (időszak, költségvetés, stb.), megvalósíthatósági tervét és ajánlást az egyetem egy tanárától.

Pályázni lehet a következő időszakokban: f. év április 15. – július 1. és szeptember 1. – november 1. közötti időszakban.

Az ösztöndíj kérelmeket tartalmazó pályázatokat a projekt megvalósítása előtt minimum 6 héttel kell benyújtani a következő email címre: prospero.palyazat@remove-this.gmail.com , illetve nyomtatott formában az egyetem titkárságán.

Részletesebb felvilágosítást az egyetem prorektorától, Balási Andrástól kaphatnak az intézmény titkárságán történő előzetes időpont egyeztetés után.