Pályázati kiírás

A JACKOVICS hallgatói ösztöndíj egyszeri támogatást nyújt 500 amerikai dollár értékben a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Karárának bármelyik képzési szintjén (alapképzés, magiszteri, PhD) részt vevő három diák számára.

Pályázati kiírás

A pályázat leadási határideje: f.év november 15.

Elbírálás határideje: f.év december 15.

Az ösztöndíj kifizetése lejben történik, decemberben, karácsony előtt.

 

A pályázók közül előnyt élveznek:

- a másod- és harmadéves alapképzéses hallgatók;

- a másodéves magiszteri képzéses hallgatók.

 

Nem pályázhatnak:

- intézmények fizetett alkalmazottai;

- a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem alkalmazottjainak családtagjai.

 

A pályázati csomag összetétele:

1. önéletrajz;

2. motivációs levél, amely tartalmazza azt is, hogy mire fordítaná a hallgató az elnyert összeget;

3. ajánlólevél a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem valamelyik szaktanárától vagy/és az adott szakma valamelyik kiemelkedő személyiségétől;

4. szociális háttér rövid ismertetése (esetenként).

 

Ösztöndíjbizottság:

1. A Hallgatói Önkormányzat képviselője

2. Dr. Bartha József

3. Dr. B. Fülöp Erzsébet

4. Dr. Elekes Márta

5. Dr. Patkó Éva

 

Elbírálási kritériumok:

- Egyetemi teljesítmény (tanulmányi átlag, óralátogatás);

- Szakmai teljesítmény;

- A szakhoz kötődő projektekben való közreműködés;

- Önkéntes munka vállalása;

- Idegen nyelvek ismerete;

- A szociális háttér figyelembe vétele (esetenként).

Fellebbezésre nincs lehetőség.

 

A pályázatot személyesen lehet leadni az egyetem titkárságán 2019. november 15-ig.

Sikeres pályázást kívánunk!