Studium-Prospero pályázati lehetőség

A Studium-Prospero Alapítvány ösztöndíj jellegű pályázata a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara és a Doktori Iskola hallgatói számára a 2019-es évre (második forduló)

Studium-Prospero pályázati lehetőség

Studium-Prospero pályázati lehetőség

Studium-Prospero pályázati lehetőség

Pályázni lehet művészeti és tudományos projektek megvalósítására, rendezvényeken való részvételre, illetve hátrányos szociális helyzet esetén.

A projektek lebonyolítása a 2019-es évben lehetséges, október 25.-november 25. közötti időszakban fogadunk el pályázatokat. A pályázatok elbírálása a 2019-es évre kiszabott költségvetés függvényében történik; eredményhirdetés: november 30.

1. A művészeti és tudományos projektekre vonatkozó pályázati anyagoknak tartalmazniuk kell a megvalósítandó projekt leírását, technikai adatait (időszak, költségvetés, stb.), megvalósíthatósági tervét, a pályázó (k) szakmai önéletrajzát és ajánlást az egyetem egy tanárától.

2. A rendezvényeken való részvételre vonatkozó pályázati anyagoknak tartalmaznia kell a rendezvény rövid leírását, a pályázó(k) részvételének célját és várható eredményeit, a pályázó(k) szakmai önéletrajzát, ajánlást az egyetem tanárától.

3. A szociális támogatásra vonatkozó pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a szociális támogatás igénylésének indoklását, az egyetem egy tanárának ajánlását és a következő bizonylatokat:

  • Igazolás szülők nettó fizetéséről / nyugdíjszelvény utolsó három hónapból

  • Szülők saját felelősségre történő nyilatkozata, amelyből kiderül, származik-e jövedelmük független tevékenységből, ingatlan bérbeadásából, mezőgazdasági tevékenységből, stb.

  • Testvérek beiskolázásáról igazolás (iskolától, egyetemtől)

  • Diák saját felelősségre történő nyilatkozata arról, hogy nem rendelkezik jövedelemmel

  • Árva/félárva pályázó esetén az árvaságot tanúsító okirat fénymásolata

  • Amennyiben a pályázó házas: másolat férj/feleség egyetemista igazolványáról, házassági oklevél másolata, házastársak nyilatkozata jövedelmükről, illetve szülők nyilatkozata, hogy nem tartják el az egyetemista pályázót (amennyiben ez fennáll).


Minden pályázat esetében a kedvezményezettek kötelesek írásban beszámolni az ösztöndíj felhasználásának módjáról és az elért szakmai eredményekről. A beszámoló leadásának határideje: a projekt lezárása után maximum 10 nap. Szociális ösztöndíj esetén a beszámoló leadásának határideje annak az egyetemi tanévnek az utolsó napja, mely alatt a pályázó támogatásban részesült. A projektek megvalósításai határideje: 2020 február 15.

A pályázatokat a projekt megvalósítása vagy a rendezvényen való részvétel előtt a következő email címre: prospero.palyazat@gmail.com, illetve nyomtatott formában a Studium-Prospero Alapítvány székhelyén: Studium-Prospero Alapítvány – Központi Hivatal Marosvásárhely, Gral. Gh. Avramescu (volt Rigó) utca 11. szám.