XV. NEMZETKÖZI SZÍNHÁZTUDOMÁNYI KONFERENCIA

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem konferenciát hirdet:

XV. NEMZETKÖZI SZÍNHÁZTUDOMÁNYI KONFERENCIA

Shakespeare: saját és idegen

XV.
NEMZETKÖZI SZÍNHÁZTUDOMÁNYI KONFERENCIA

Marosvásárhely, 2014. november 25-26.

Shakespeare kora nagy találkozások színhelye: bizonytalanná válik, megkérdejeleződik, nem egyszer felcserélődik saját és idegen egymást teremtő fogalma. A hagyományos közösségek bomlásának, átalakulásának, az individuális identitás kialakulásának idején Shakespeare olyan gazdag életművet hoz létre, amelyben megtalálhatjuk korunk majd minden problematikus kérdését a kegyetlenségtől a test és érzékelés problémáján át a transzcendencia-élményig. Hogyan értelmezhető a saját és idegen Shakespeare közvetítésével, mit tekinthetünk sajátnak és mit idegennek ebben a furcsa, heterogén világban? Mit jelent az otthon és az otthonos, kik az utazók, csavargók és kalandorok? Milyen összetettségű az a (képi) nyelv, a dramatikus forma, amelyen ezek a problémák meg tudnak szólalni? Hogyan válik sajáttá vagy idegenné egy fordítás? Miként alakul saját és idegen dinamizmusa a Shakespeare-recycling vagy -adaptációk eseteiben? És nem utolsó sorban, milyen nehézségeket támaszt, illetve mihez segíti hozzá az alkotókat (színészek, rendezők) egy-egy Shaespeare-dráma színrevitele? Hogyan lakható be vagy gyarmatosítható a shakespeare-i szöveg? A témát ezekhez a kérdésekhez kapcsolódóan igyekszünk probelmatizálni.

Konferenciánk kutatókat, színházi szakembereket, oktatókat és doktoranduszokat kíván közös beszédtérbe vonni. A jelentkezés és a rezümé elküldésének határideje 2014. szeptember 19. Kérjük, 400 szavas rezüméjét és rövid önéletrajzát küldje e-mail-en angol vagy francia nyelven, Word formátumban, a következő címre: balasi@remove-this.clicknet.ro, iungvariz@remove-this.gmail.com .

A dolgozatokat a konferencia szervezőbizottságának szaklektorai bírálják el (peer review). A kiválasztott dolgozatokat 2014. október 16-ig kell elküldeni címünkre. A konferencia angol és francia nyelven folyik. A román és magyar nyelvhez szorosan kötődő, a nyelvi kérdéseket is tematizáló dolgozatok számára külön konferenciaszekciót létesítünk. Kapcsolattartás: Sorin Crișan (si_crisan@yahoo.com), Raluca Blaga (raluca.balan@remove-this.gmail.com), Ungvári Zrínyi Ildikó (iungvariz@gmail.com), Balási András (balasi@remove-this.clicknet.ro)