Művészet a nevelésben – Pszichopedagógiai és terápiás megközelítések - nemzetközi konferencia

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének munkatársai szeretettel várnak minden érdeklődőt a "Művészet a nevelésben – Pszichopedagógiai és terápiás megközelítések" című nemzetközi konferenciájára, amelyre 2017. április 27-én kerül sor.

Művészet a nevelésben – Pszichopedagógiai és terápiás megközelítések - nemzetközi konferencia

Tisztelt tanárok és diákok!

 

A mai világ művészi sokrétűsége miatt bonyolult „vállalkozás” a művészetek befogadására való felkészítés. Konferenciánk lehetőséget és keretet biztosít a következő kérdések tudományos és gyakorlati megközelítésére: Fejleszthető-e a művészetek iránti érzékenység? Tanítható-e a művészet? Milyen oktatási módszerek alkalmazhatóak a művészetek „átszármaztatására”? A napjainkban zajló művészeti jelenségekre felkészíthet-e az iskola? Mi számít korszerű művészeti oktatásnak?Miben rejlik a művészetterápiás beavatkozás sajátossága?

A fent megfogalmazott kérdések feltételezzük művészeteket oktató, vagy a tanítási tevékenységében művészeti elemeket alkalmazó pedagógust foglalkoztatnak. Erre az együttes gondolkodásra várunk diákot és tanárt.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének Művészet a nevelésben – Pszichopedagógiai és terápiás megközelítések című nemzetközi konferenciájára, amelyre 2017. április 27-én kerül sor. 

A konferencia munkálatai a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, román és magyar nyelven fognak zajlaniés három tömbbe lesznek csoportosítva:

1. A művészetek és oktatás terén jártas jeles előadók előadásai;

2. A Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének diákjai által bemutatott tudományos dolgozatok;

3. A művészetek és az oktatás terén tevékenykedő szakemberek által tartott műhelyfoglalkozások.

A konfereciára való beiratkozáshoz a dolgozat címét és maximum 15 soros kivonatát szükséges elküldeni a conferinta.dppd@gmail.com email címre 2017. február 28-ig. 

A bemutatásra kerülő dolgozatokat teljes terjedelemben 2017. március 31-ig kell eljuttatni a fennebb megadott címre.

A konferencia keretében bemutatott előadásokat és dolgozatokat konferenciakötetben jelentetjük meg. 

A konferencián való részvétel díja külsős (Művészeti Egyetemen kívüli) érdeklődők számára 50 RON. 

 

A részvételi díjakat az egyetem pénztáránál kell befizetni az egyetem Köteles Sámuel utcai irodaépületében (II. emelet 10-es terem) vagy banki utalással az alábbi számlaszámra:

 

 

UNIVERSITATEA DE ARTE,

Târgu-Mureș 

Cod fiscal 4323101

540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6

RON -Számlaszám: RO72TREZ47620F332000XXXX

Bank: TREZORERIA TG. MUREŞ

 

A befizetési bizonylatokat juttassák el a szervezőkhöz személyesen, faxon vagy e-mail-ben.

 

 

Érdeklődéssel várjuk jelentkezését!

 

A szervező bizottság nevében,

Dr.habil. Bakk-Miklósi Kinga, egyetemi tanár

 

 

 

 

Bővebb felvilágosítás:

 

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

540057 Marosvásárhely, Köteles Sámuel u. 6.

Tel: 0265-266281

E-mail: conferinta.dppd.2016@gmail.com

 http://www.szini.ro