Anunț Erasmus 2013/2014

pentru studenți, cadre didactice și nedidactice

Anunț Erasmus 2013/2014

ERASMUS este un program european, care oferă burse în străinătate pentru un semestru (SM), plasamente la instituții din străinătate (SMP), burse în străinătate pentru stagii de predare la universități din străinătate pentru profesori (STA), și mobilități ale personalului administrativ (STT)

În cadrul programului ERASMUS anunţăm apelul pentru anul universitar 2013/2014 în următoarele domenii:

    MOBILITĂȚI STUDENȚI (SM)

    PLASAMENTE STUDENȚI (SMP)

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului Sectorial ERASMUS, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

-         să fie înmatriculaţi la Universitatea de Arte, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
-         să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
-        să fie integralişti după ultima sesiune de examene;
-        să deţină un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează;
-        să nu fi beneficiat de calitatea de student ERASMUS, cu sau fără suport financiar din partea Uniunii Europene;

Suma bursei se schimbă în funcție de țara de destinație (suma minima este ~400 euro/luna)

·         Lista Universităților partenere se poate descărca mai jos

Dosarul de aplicaţii trebuie să cuprindă următoarele documente:

1.      Fișa candidatului
2.      Declarație pe propria răspundere
3.      CV Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp)*
4.      Scrisoare motivațională*
5.      Foaia matricolă
6.      Document, care atestă capacitatățile lingvistice
7.      Copie după Carnetul de Identitate
8.      Altele: participare la conferințe științifice, publicații, recomandare de la un profesor de specialitate, alte adeverințe ale activităților profesionale sau sociale

*în limba română și limba instituției gazde

    MOBILITĂȚI DE PREDARE PENTRU PROFESORI (STA)

-          Minim 5 zile petrecute la o universitate din străinătate
-          Minim 8 ore de predare effectuate
-          Copie după Carnetul de Identitate
-          Fișa candidatului (se poate descărca de pe pagina web a universității)
-          Planul de lucru (modelul poate descărca de pe pagina web a universității)
-          CV în format Europass (în limba română, și engleză)
-          Lista universităților partenere este listată pe pagina web al universității

      FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC (STT)

-          Minim 5 zile, max. 6 săptămâni
-          Copie după Carnetul de Identitate
-          Fișa candidatului (se poate descărca de pe pagina web a universității)
-          Planul de lucru (se poate descărca de pe pagina web a universității)
-          CV în format Europass (în limba română, și engleză)

Documente necesare:

Fișa candidatului – studenți
Fișa candidatului – profesori
Fișa candidatului – personal
Declarație pe propria răspundere
Program de predare profesori
Program de lucru personal
Lista universităților partenere


Informaţii suplimentare la:

Szegedi Attila, coordonator Erasmus
Tel: 0265-266281, e-mail: szegedi17@yahoo.com ,

Bordi Alíz, secretar şef
Tel: 0265-266281, 0733-505816, e-mail: uat@uat.ro,

Pagina web a programului Erasmus: www.llp-ro.ro/llp.php=

Termen limită: Joi, 31 octombrie 2013, ora 13:00