Anunț Erasmus

ERASMUS+ este un program european, care oferă burse în străinătate pentru un semestru (SM), plasamente la instituții din străinătate (SMP), burse în străinătate pentru stagii de predare la universități din străinătate pentru profesori (STA), și mobilități ale personalului administrativ (STT)

Anunț Erasmus

În cadrul programului ERASMUS+ anunţăm apelul pentru anul universitar 2014-2015 în următoarele domenii:

    MOBILITĂȚI STUDENȚI (SM)

    PLASAMENTE STUDENȚI (SMP)


Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului Sectorial ERASMUS, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

- să fie înmatriculaţi la Universitatea de Arte, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
- să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
- să fie integralişti după ultima sesiune de examene;
- să deţină un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează;

Suma bursei se schimbă în funcție de țara de destinație (intre 400-500 euro/luna)

· Lista Universităților partenere se poate descărca mai jos

Dosarul de aplicaţii trebuie să cuprindă următoarele documente:

1. Fișa candidatului
2. Declarație pe propria răspundere
3. CV Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp)*
4. Scrisoare motivațională*
5. Document, care atestă capacitatățile lingvistice
6. Copie după Carnetul de Identitate
7. Altele: participare la conferințe științifice, publicații, recomandare de la un profesor de specialitate, alte adeverințe ale activităților profesionale

*în limba română și limba instituției gazde

MOBILITĂȚI DE PREDARE PENTRU PROFESORI (STA)

- Minim 2 zile petrecute la o universitate din străinătate
- Minim 8 ore de predare effectuate
- Copie după Carnetul de Identitate
- Fișa candidatului (se poate descărca de pe pagina web a universității)
- Planul de lucru (modelul poate descărca de pe pagina web a universității)
- CV în format Europass (în limba română, și engleză)
- Lista universităților partenere este listată pe pagina web al universității

FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC (STT)

- Minim 2 zile, max
- Copie după Carnetul de Identitate
- Fișa candidatului (se poate descărca de pe pagina web a universității)
- Planul de lucru (se poate descărca de pe pagina web a universității)
- CV în format Europass (în limba română, și engleză)

Documente necesare:

Fișa candidatului – studenți
Fișa candidatului – profesori
Fișa candidatului – personal
Declarație pe propria răspundere
Program de predare profesori
Program de lucru personal
Lista universităților partenere


Informaţii suplimentare la:

Szegedi Attila, coordonator Erasmus
Tel: 0265-266281, e-mail: szegedi17@remove-this.yahoo.com,

Bordi Alíz
, secretar şef
Tel: 0265-266281, 0733-505816, e-mail: uat@remove-this.uat.ro,

Pagina web a programului Erasmus: http://www.erasmusplus.ro/erasmusplus

Termen limită: Marti, 8 aprilie 2014, ora 13:00