ARTA ÎN EDUCAŢIE - Strategii şi tendinţe contemporane

Conferință cu participare internațională   21 aprilie 2016, Tîrgu-Mureş

Datorită diversităţii lumii artistice contemporane, pregătirea pentru înţelegerea şi acceptarea artelor este o activitate complexă. Conferința Arta în educaţie oferă posibilitate, cadru ştiinţific şi practic pentru abordarea unor probleme, precum: Poate fi dezvoltată sensibilitatea faţă de artă? Poate fi învăţată arta? Ce metode de predare sunt aplicabile pentru predarea artei? Ne poate pregăti şcoala pentru fenomenele artistice actuale? Ce presupune educaţia pentru arta modernă?

În încercarea de a găsi o parte din răspunsurile la aceste întrebări, lucrările conferinței aduc împreună studenţi-viitori profesori, profesori-mentori, profesori- didacticieni, precum şi alţi profesori interesaţi de predarea artei, de folosirea instrumentelor artistice în educaţie, respectiv de subtilităţile valenţelor instructiv-formative ale artei.

Lucrările conferinței se vor desfășura în paralel pe câte două secții. Prelegerile profesorilor vor fi prezentate în limbile română sau maghiară, funcție de opțiunea celui care prezintă (primul dintre cele două titluri menționate în program indică limba în care va fi susținută lucrarea). Pe parcursul prelegerilor va exista traducere din limba maghiară în română, respectiv din română în maghiară.

Lucrările științifice ale studenților și workshop-urile nu vor fi traduse. Acestea vor fi susținute în limba indicată de primul dintre cele două titluri menționate în program.Locul de desfășurare a conferinței: Sala Teatrului Studio, Foaierul Studio

 

PROGRAM9.00 Sosirea și înregistrarea participanților

9.30 Urări de bun-venit – Profesor universitar dr. habil Sorin Crișan, rectorul Universității de Arte Tîrgu-Mureș și Conferențiar universitar dr. Bakk-Miklósi Kinga – Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş

Preambul - Moment artistic, improvizație pe tema Arta în educație – prezintă studenții anului III actorie, secția maghiară, coordonatori conferențiar universitar dr. Tompa Klára și cadru didactic asociat dr. Strausz Imre István, respectiv studenții anului II actorie, secția română, coordonator lector universitar dr. Luminița Praja

 

10.00 Prelegeri profesori – se vor desfășura pe două secțiuni paralele (20 minute/lucrare și întrebări)Secțiune moderată de conferențiar universitar dr. Bakk-Miklósi Kinga – Sala Teatrului Studio:

 

10.00 Elmélet és élmény (Teorie și experiență) – profesor universitar dr. habil. Péley Bernadette, șef catedră, Facultatea de Psihologie, Universitatea de Științe din Pécs, Ungaria;

10.30 Între teatrul în educație și teatrul aplicat. Fuziuni și confuziuni ale denominațiilor (Színház az oktatásban és alkalmazott színház, fúzió és konfúzió a megnevezésekben) – cadru didactic asociat dr. Eugen Păsăreanu, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș;

11.00 A mesterek ideje (Vremea meșterilor) – lector universitar dr. Patkó Éva, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

11.30 Estetica cotidiană și funcția socială a designului (Mindennapi esztétika és a tervezés társadalmi funkciója) – cadru didactic asociat dr. Dan-Horia Chinda, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș;

12.00 Az elkerülhetetlen és kiszámíthatatlan (re)akció ((Re)acțiunea inevitabilă și imprevizibilă) – lector universitar dr. Albert Mária, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș;

12.30 Nyelvhasználat(ra) művészet (Arta utilizării limbii)lector universitar dr. Székely Éva-Hilda, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș.Secțiune moderată de conferențiar universitar dr. Silvia Negruțiu – Foaierul Teatrului Studio:10.00 Névjegykártyák – A kotta én vagyok! A kotta te vagy! A partitúra mi vagyunk! Interdiszciplináris párbeszédek a színészmesterség oktatásában (Cărți de vizită – Nota sunt eu! Nota ești tu! Partitura suntem noi! Dialoguri interdisciplinare în procesul educativ al meseriei de actor) - conferențiar universitar dr. Tompa Klára, – cadru didactic asociat dr. Strausz Imre-István, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș;

10.30 Importanța deconectării de lumea intelectuală (Az intellektuális világból való kikapcsolódás jelentősége) – lector universitar dr. Luminița Praja, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș;

11.00 Spontán történet, spontán mese - A mentális lexikon és a képzetalkotás egyidejű aktiválása (Întâmplare spontană, poveste spontană - activarea simultană a lexicului mental și a imaginilor mentale) - lector universitar dr. Gyéresi Júlia, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș;

11.30 Povestea terapeutică în contextul terapiilor ocupaţionale la copii (Terápiás mese a gyermekeknek szóló foglalkozás-terápia keretében) - conferențiar universitar dr. Maria Dorina Paşca, Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu-Mureș;

12.00 Kezdő zeneiskolás gyermekek válogatási módszerének problematikája (Problematica selectării copiilor începători în vederea frecventării școlii de muzică) - conferențiar universitar dr. Elekes Márta-Adrienne, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

12.30 A zene átérzése szabad mozgáson keresztül (Simțirea și modelarea prin mișcare a muzicii) – lector universitar dr. Benedek Tibor Magor, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș.13.00 Prelegeri studenţiSecția română, moderator lector universitar dr. Traian Moldovan (10 minute/lucrare) – Foaierul Teatrului Studio:13.00 Expansiunea personalității prin activitățile ludice (A személyiség fejlesztése játékos tevékenységek által) – Baciu Elisabeta, Master Arta aplicată a animației, anul I, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

13.10 Profesorul care predă întâi iubire şi apoi materia lui, sau Vibraţii ale sufletului exprimate prin muzică (A tanár, aki előbb szeretetet tanít, majd a tananyagot, avagy A lélek rezgéseinek kifejezése zene által) – Veronica Ilie, Teatrologie, anul III, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

13.20 Învățarea mediată sau învățarea pe cont propriu a unui instrument muzical? (A hangszer használatának közvetett vagy önálló tanulása) Radu Pol-Vărzaru, Pedagogie Muzicală, anul II, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

13.30 Arta în educație (Művészet az oktatásban) – Simona Friciu, Pedagogie Muzicală, anul I, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

13.40 Importanța jocului de rol în educarea imaginației și creativității copiilor (A szerepjáték fontossága a gyermek képzelőerejének és kreativitásának fejlesztésében) – Regheni Camelia Loredana, Master Arta aplicată a animației, anul I, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

13.50 Dezvoltarea potențialului creativ al copilului preșcolar prin activități de educație plastic (Az óvodáskorú gyermekek kreativitásának fejlesztése művészeti oktatás által) – Haba (Székely) Georgeta, Master Arta aplicată a animației, anul I, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş.Secția maghiară, moderator lector universitar dr. Vargancsik Iringó (10 minute/lucrare) – Sala Teatrului Studio:13.00 Zene, kifejezés, önkifejezés (Muzică, exprimare, auto-exprimare) – Szilágyi Mihály, Master Educație Muzicală Contemporană, anul II, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

13.10 A zene gyermekekre gyakorolt hatásának vizsgálata Kokas Klára komplex művészi-pedagógiai programja alapján (Examinarea efectelor muzicii asupra copiilor pe baza programului pedagogic artistic complex a lui Kokas Klára) Tóth Noémi, anul II, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Universitatea BabeșBolyai, Tîrgu-Mureș;

13.20 Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei a zenei nevelés által (Oportunități pentru dezvoltarea inteligenței emoționale prin educație muzicală) – Sebestin Mónika-Éva, Master Educație Muzicală Contemporană, anul I, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

13.30 Osztályközösség fejlesztés drámajátékokkal (Dezvoltarea comunității clasei prin jocuri dramatice) – Székely Beáta, anul II, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Universitatea Babeș-Bolyai, Tîrgu-Mureș;

13.40 A zenei oktatás fontossága az óvodában (Importanța educației muzicale în grădiniță) – Dósa Noémi Diána, anul II, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Universitatea BabeșBolyai, Tîrgu-Mureș;

13.50 Az internet használata az oktatásban (Folosirea internetului în educație) – Gál Andrea, anul I, Comunicare audiovizuală și multimedia, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş.14.00 Pauză de masă16.00 Workshop-uri (patru în paralel – 90 minute/atelier)  • A pszichodráma helye és szerepe az oktatásban (Locul și rolul psihodramei în educație) - conferențiar universitar dr. Bakk-Miklósi Kinga, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

  • Nevelés művészettel vagy művészeti nevelés? (Educare prin artă sau educație artistică?) – Cseh Ágnes, Arta aplicată a animației, anul II, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

  • Roscharch, test proiectiv sau metaforă caligrafică (Roscharch, projektív teszt vagy kalligrafikus metafora) – lector universitar dr. Speranța Popescu, Universitatea Dimitrie Cantemir Tîrgu-Mureș;

  • Tanítani a kreativitást, de hogyan? (Poate fi predată creativitatea?) – lector universitar dr. Vargancsik Iringó, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș.17.30 Pauză de cafea

    1. Workshop-uri (patru în paralel – 45 minut/atelier)  • Fotografia de spectacol (Az előadás fényképezés művészete) – Drd. Florin Ianăș, profesor asociat la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, Secția foto-video;

  • Learn with music – Învață prin muzică (Tanulj zenével!) – Teodora Sântean, Master Educație Muzicală Contemporană anul I, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

  • Instrumentul pe care îl purtăm mereu cu noi: corpul nostru – Tehnici de autocunoaștere, bazate pe improvizație (A testünk, a hangszer, amely mindig kéznél van – Improvizációra alapozott önismereti technikák) – Könyves Andreea-Evelin, Coregrafie, anul II, Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş;

  • Educația nonformală – activități ludice (Non-formális oktatás – Játékos tevékenységek) – Drd. Oana Moldovan, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș–Bolyai Cluj-Napoca.Pentru o bună organizare şi gestionare a evenimentului (program, diplome), avem rugămintea de a vă anunţa în avans participarea la simpozion (deopotrivă profesori şi studenţi) la adresa de e-mail conferinta.dppd.2016@gmail.com până în data de 19 aprilie 2016. La o dezbatere comună aşteptăm profesori, studenţi şi îi așteptăm pe toţi cei preocupaţi de arta în educație!

În numele organizatorilor,Dr. Bakk-Miklósi Kinga

Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

Universitatea de Arte Tîrgu-Mureş