Atelier condus de Patrice Pavis la Târgu Mureș


Atelier condus de Patrice Pavis la Târgu Mureș

Institutul de Cercetare Teatrală și Multimedia al Universității de Arte din Târgu Mureș (România) și Școala Doctorală a Universității de Arte organizează un atelier de cercetare de trei zile, între 13 și 15 noiembrie 2019, condus de Patrice Pavis, având ca principal obiect teatrul și noi forme performative.

 

Programul atelierului va fi următorul:

 1. Prima zi: masa rotundă pe tema traducerii textului teatral (traducerea pieselor sau a lucrărilor teoretice legate de teatru);

2. a doua zi: atelier de analiză a textului performativ dramatic;

3. A treia zi: masa rotundă pe unele texte teoretice recente ale lui Patrice Pavis: « (Le) théâtre et ses doublures », « Performance (extension du domaine de la...) », « Mise en scène depuis 2000 ». "Teatrul și căptușelile lui", "Performanța (extinderea câmpului ...)", "Etapa începând din anul 2000".

 Limba de lucru a atelierului va fi franceză.

 Organizatorii vor selecta 12 persoane, cercetători cu titlul de doctor sau doctorand, care vor participa pe parcursul celor trei zile la un dialog cu Patrice Pavis pe temele anunțate. Documentele de lucru necesare bunei desfășurări a atelierului vor fi apoi trimise prin e-mail.

 Candidații care vor să participe la acest atelier sunt rugați să trimită o scrisoare de intenție însoțită de o notă biografică (în limba franceză, în format Word). Acestea trebuie trimise prin e-mail, înainte de 30 iulie 2019, la următoarele două adrese de e-mail:

Sorin Crisan: if_crisan@yahoo.com

Julien Daillère: j.daillere@gmail.com

 

Propunerile vor fi examinate de un comitet științific care își va emite avizul până la 15 august 2019.