Burse Erasmus+


Burse Erasmus+

În cadrul programului ERASMUS+ anunţăm apelul pentru anul universitar 2016-2017 în următoarele domenii:

1.    MOBILITĂȚI STUDENȚI (SM)
2.    PLASAMENTE STUDENȚI (SMP)
3.    MOBILITĂȚI DE PREDARE PENTRU PROFESORI (STA)
4.    FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC (STT)

Documentele de candidatură, lista instituțiilor partenere, și alte detalii sunt afișate pe pagina web al universității.

Termenul limită este 30 Martie, 2016

Informaţii suplimentare la:
Szegedi Attila, coordonator Erasmus
Tel: 0265-266281, e-mail: erasmus@uat.ro
Bordi Alíz, secretar şef
Tel: 0265-266281, e-mail: uat@uat.ro