Burse Erasmus+ 2018


Burse Erasmus+ 2018

În cadrul programului ERASMUS+ anunţăm apelul pentru anul universitar 2018-2019 în următoarele domenii:

1.    MOBILITĂȚI STUDENȚI (SM)
2.    PLASAMENTE STUDENȚI (SMP)
3.    MOBILITĂȚI DE PREDARE PENTRU PROFESORI (STA)
4.    FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC (STT)

Documentele de candidatură, lista instituțiilor partenere, și alte detalii sunt afișate pe pagina web al universității, meniul Erasmus+

Termenul limită este 31 octombrie, 2018, ora 12:00!

Informaţii suplimentare la:
Szegedi Attila, coordonator Erasmus
Tel: 0265-266281, e-mail: szegedi17@yahoo.com
Bordi Alíz, secretar şef
Tel: 0265-266281, e-mail: uat@uat.ro