Burse Erasmus+


Burse Erasmus+

În cadrul programului ERASMUS+ anunţăm apelul pentru anul universitar 2017-2018 în următoarele domenii:

1.    MOBILITĂȚI STUDENȚI (SM)
2.    PLASAMENTE STUDENȚI (SMP)
3.    MOBILITĂȚI DE PREDARE PENTRU PROFESORI (STA)
4.    FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC (STT)

Documentele de candidatură, lista instituțiilor partenere, și alte detalii sunt afișate pe pagina web al universității: click Erasmus+

Termenul limită este 31 Martie, 2017

Informaţii suplimentare la:
Szegedi Attila, coordonator Erasmus
Tel: 0265-266281, e-mail: erasmus@uat.ro
Bordi Alíz, secretar şef
Tel: 0265-266281, e-mail: uat@uat.ro