Concurs posturi didactice 2014


Concurs posturi didactice 2014

Lista posturilor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 518 din 18.12.2013 de UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ

Facultatea de Arte în Limba Română

Departamentul de teatru și arte vizuale

Conferențiar universitar, poziția nr. 19, disciplinele: Repertoriu recital, Vorbire scenică.

Lector universitar, poziția nr. 36, disciplinele: Teatru universal și artele spectacolului, Teatrul românesc și artele spectacolului, Teatrologie.

Facultatea de Arte în Limba Maghiară

Departamentul de muzică

Lector universitar, poziția nr. 6, disciplinele: Sisteme de educaţie muzicală, Contrapunct și fugă, Estetică muzicală, Muzica de cameră, Pian, Canto coral.

Actele necesare, criteriile de înscriere și modul de desfășurare a concursurilor sunt prevăzute de Legea nr. 1/05.01.2011 Legea educației naționale, Hotărâre nr. 457/04.05.2011, Metodologia-cadru pentru ocuparea posturilor didactice, Metodologia proprie și de Hotărârea Senatului/Biroului Senatului Universității.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0265266281 sau la adresa Universității de Arte din Tîrgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr 6

Calendarul concursurilor

Informatii concurs conferentiar universitar pozitia 19

Informatii concurs lector universitar pozitia 36

Informatii concurs lector universitar pozitia 6

Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante

Documente necesare

Cerere inscriere la concurs

Declaratie de incompatibilitate

Declaratie de propria raspundere

Fisa de autoevaluare conferentiar

Fisa de autoevaluare lector

Componenta comisiilor de concurs