Concurs posturi didactice


Concurs posturi didactice

LISTA posturilor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 277 din 19 iulie 2013 de UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ

Facultatea de Arte în Limba Română

Departamentul de teatru și arte vizuale

Profesor universitar, poziția 3, disciplina: Arta interpretării în teatrul de animație

Facultatea de Arte în Limba Maghiară

Departamentul de teatru, arte vizuale și științe ale comunicării

Conferențiar universitar, poziția 15, disciplinele: Interpretarea caracterelor dramatice în condiţiile spectacolului  public, Arta interpretării în teatrul muzical.

Actele necesare, criteriile de înscriere și modul de desfășurare a concursurilor sunt prevăzute de Legea nr. 1/05.01.2011 Legea educației naționale, Hotărâre nr. 457/04.05.2011, Metodologia-cadru pentru ocuparea posturilor didactice, Metodologia proprie și de Hotărârea Senatului/Biroului Senatului Universității.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0265266281 sau la adresa Universității de Arte din Tîrgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr 6

Calendarul concursurilor

Informatii concurs profesor universitar

Informatii concurs conferentiar universitar

Documente necesare

Cerere inscriere la concurs

Declaratie de incompatibilitate

Declaratie pe propria raspundere

Fisa de autoevaluare

Comisii

 

 Update:

Lista candidaților:

1. Leahu Oana Veronica: CV, Fișă de Autoevaluare, Lista de lucrări și creații

2. Tompa Klára: CV, Fișă de Autoevaluare, Lista de lucrări și creații

 Rezultat