Conferinţă de presă - Lansarea proiectului "UAT's next?"


Conferinţă de presă - Lansarea proiectului "UAT's next?"

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș vă aşteaptă vineri, 21 septembrie 2018, la ora 11:00, în foaierul Teatrului STUDIO, la conferința de lansare a proiectului „UAT’s next? Îmbunătățirea accesului pe piața muncii a absolvenților Universității de Arte din Târgu-Mureș prin facilitarea activităților de învățare în mediul de muncă real național și european”.

 Obiectivul proiectului constă în creșterea numărului absolvenților Universității de Arte din Târgu Mureș care își găsesc un loc de muncă în urma accesului la activitați de învațare la un potențial loc de munca / cercetare / inovare, precum și sprijinirea tranziției studenților de la scoala la piața muncii prin participarea la stagii de practică.

 Proiectul va facilita stagii de practică atât în mediul de stat cât și în cel privat, iar produsele culturale rezultate în urma stagiilor vor putea fi urmărite și jurizate în cadrul unui festivalul multicultural organizat de către UAT.

 Pentru mai multe detalii legate de proiect și desfășurarea lui vă așteptăm la conferința de presă.

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.