CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE ŞTIINŢELE TEATRULUI, EDIŢIA A XV-A, Shakespeare: propriul și străinul


CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE ŞTIINŢELE TEATRULUI, EDIŢIA A XV-A, Shakespeare: propriul și străinul

Universitatea de Arte organizează

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE ŞTIINŢELE TEATRULUI, EDIŢIA A XV-A, Shakespeare: propriul și străinul

25-26 noiembrie 2014, Târgu-Mureş

 

Teatrul lui Shakespeare a reprezentat și reprezintă și astăzi locul marilor întâlniri. Or, cu timpul, propriul și străinul, ca noțiuni antitetice reciproc edificatoare, au devenit incerte, chestionabile și, de cele mai multe ori, predispuse transpozițiilor reciproce de sens. Într-o perioadă de destrămare sau, cel puțin, de transformare a structurilor tradiționale, dar și de (re)naștere a identităților individuale, Shakespeare ne propune un univers dramatic în care se regăsesc aproape toate temele majore ale epocii noastre, de la cruzime la chestiunile legate de percepției trupului sau la modalitățile prin care ființa se raportează la datele transcendenței. Cum poate fi interpretat propriul și străinul prin intermediul creației lui Shakespeare, ce putem considera propriu și străin în această lume ambiguă și eterogenă? Ce înseamnă „acasă” și ce reprezintă noțiunea de „familiar” pentru spectatorul/lectorul creației shakespeariene, cine sunt călătorii, flaneurii și aventurierii pe care îi întâlnim în dramaturgia invocată? Care este complexitatea limbajului, a formei dramatice, a imagisticii, în care aceste probleme își pot găsi expresia? Cum devine propriu sau străin o traducere? Cum se prezintă dinamismul propriului și al străinului în cazul recycling-ului sau al adaptărilor operelor shakespeariene? Și, nu în ultimul rând, ce greutăți întâmpină și ce facilități oferă creatorilor (actori, regizori) punerea în scena a unei drame shakespeariene? În fine, cum poate fi populat sau colonizat un text shakespearian? Iată doar câteva întrebări pe care ne dorim să le abordăm în cadrul conferinței noastre.

Conferinţa noastră îşi propune să aducă într-un acelaşi spaţiu de discuţie cadre didactice, cercetători și doctoranzi. Rezumatele propuse (aprox. 400 cuvinte), în limba engleză sau franceză, precum și o scurtă biografie a autorului vor fi trimise pe email (document Word) către Sorin Crișan (si_crisan@yahoo.com) și Raluca Blaga (raluca.balan@gmail.com), anterior datei de 19 septembrie 2014.

Selecția lucrărilor participante va fi făcută de către comitetul științific al conferinței, decizia fiind anunțată până la 26 octombrie 2014. Lucrările selectate vor fia trimise in extenso până la 16 noiembrie 2014. Limbile de lucru ale conferinței sunt engleza și franceza. Pentru lucrările în care fenomenul tratat se îmbină lăuntric cu specificul limbii române sau maghiare oferim posibilitatea organizării secțiunilor separate în limbile respective. Persoane de contact: Sorin Crișan (si_crisan@yahoo.com), Raluca Blaga (raluca.balan@gmail.com), András Balási (balasi@clicknet.ro), Ildikó Ungvári Z. (iungvariz@gmail.com).