Conferința Internațională de Studii Teatrale - ediția a XIX-a

13-14 decembrie 2018 Teatru și istorie – actualitatea trecutului

Conferința Internațională de Studii Teatrale - ediția a XIX-a

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș propune pentru ediția a XIX-a a Conferinței Internaționale de Studii Teatrale tema Teatru și istorie – actualitatea trecutului/ Színház és történelem – a múlt aktualitása.

La 100 de ani de la Marea Unire, conferința încurajează o dezbatere interdisciplinară asupra actualității trecutului din perspectiva tematicii, esteticii și praxisului spectacular al prezentului, în spațiul românesc și internațional. Întrebările derivate din această temă se formulează în jurul resurselor (epuizate sau nu) ale trecutului de a fi un etalon sau de a inspira prezentul teatral, de a furniza idei de dezbatere, de a reitera concepte sau practici spectaculare. Rămâne teatrul un vehicul de cunoaștere și de „actualizare” a trecutului? Poate fi istoria rescrisă convenabil prin teatru? Este arta dramatică, în față provocărilor noile tehnologii, o relicvă vie a trecutului? Aceste întrebări, precum și altele conexe, își găsesc teren fertil de dezbatere în cadrul conferinței.

Manifestarea îşi propune să aducă în acelaşi spaţiu de dezbatere cadre didactice, cercetători, doctoranzi preocupaţi de resursele și valenţele artei dramatice din perspectivă temporală și atemporală. De asemenea, este considerată salutară prezenţa celor care, aflaţi în alte zone ale dezbaterii academice, vor dori să intre în dialog pe marginea acestei teme de actualitate. 

Rezumatele propuse (aprox. 400 cuvinte), în limba franceză sau engleză, precum și o scurtă biografie a autorului vor fi trimise pe email (document Word) către Rector, prof. univ. dr. habil. Sorin Crișan (si_crisan@yahoo.com) și Prorector, prov. univ. dr. Balási András (balasi.andras1@remove-this.gmail.com), anterior datei de 18 noiembrie 2019. Selecția lucrărilor participante va fi făcută de către comitetul științific al conferintei, decizia fiind anunțată până la 26 noiembrie 2018.

 Limbile de lucru ale conferintei: franceză, engleză, română, maghiară. Pentru limbile română și maghiară se va asigura traducere simultană.