CONCURS PENTRU POST DE SECRETAR

Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Facultatea de Arte în limba română anunță concurs pentru ocuparea postului de secretar pe perioadă determinată

CONCURS PENTRU POST DE SECRETAR

 I. CERINȚELE POSTULUI:

 • Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale
 • Cunoştinţe privind arhivarea documentelor
 • Noţiuni de comunicare şi relaţii publice
 • Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei - operare PC (MS Office)
 • Cetăţenia română şi domiciliul în România.

  II. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

 • Scrisoare de intenție
 • Copie a actului de identitate
 • Copii ale actelor de studii
 • Curriculum vitae - model Europass, însoţit de documente justificative 
 • Copie a certificatului de naştere
 • Copie a certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
 • Cazier judiciar
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate (medicina muncii)
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul)

Termenul pentru depunerea documentelor de înscriere: joi, 20 noiembrie 2014, ora 13.00

Informații suplimentare: UNIVERSITATEA DE ARTETÂRGU-MUREŞ,  540057 Târgu-Mureş, Str. Köteles Sámuel, nr. 6;  Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281;  E-mail: uat@uat.ro.