DOCUMENT ȘI SPECTACOL - cea de-a XX-a ediție a CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE DE STUDII TEATRALE

(Document and Performance/ Document et spectacle/ Dokumentumés előadás)

DOCUMENT ȘI SPECTACOL - cea de-a XX-a ediție a CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE DE STUDII TEATRALE

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ vă invită să participați la

DOCUMENT ȘI SPECTACOL (Document and Performance/ Document et spectacle/ Dokumentumés előadás)

cea de-a XX-a ediție a CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE DE STUDII TEATRALE Târgu-Mureș, 13-14 decembrie 2019

Acum, când limitele dintre existența reală și virtuală par să se dizolve și totul devine o conexiune imensă de date, studiul legăturii dintre document și spectacol are posibilități nelimitate. De la documentele istorice sau politice care au inspirat texte dramatice sau spectacole, până la manifeste teatrale și documentele administrative ale instituțiilor, de la documentele personale ale creatorilor, până la metodele de documentare ale proceselor de creație și la sistemele de funcționare ale arhivelor teatrale, sau la etica folosirii surselor în spectacolele documentare, prezența documentului în artele spectacolului în general și în teatru în mod special, oferă o temă de cercetare deosebit de interesantă și fertilă.

Într-o lume intens mediatizată în care prelucrarea, publicarea și interpretarea datelor și a documentelor au devenit competențe vitale, căutarea adevărului prin metoda artei poate contribui în mod constructiv la generarea unor metode inovative capabile să ajute funcționarea sustenabilă a societății umane.

Conferința de studii teatrale a Universității de Arte din Târgu-Mureș propune o discuție interdisciplinară pe tema relației dintre document și spectacol, la care sunt invitați cadre universitare, cercetători, creatori și doctoranzi interesați din domeniul teoriei și istoriei artelor spectacolului, teoriei și istoriei culturii, artelor și literaturii, esteticii, filozofiei, istoriei, sociologiei, antropologiei, psihologiei artei, teoriei și istoriei comunicării și teoriei media sau alte domenii relevante pentru tema propusă. Așteptăm prezentări tradiționale sau de tip lecture performance.

Rezumatele (document Word) și propunerile pentru lecture performance (250-300 cuvinte), precum și o scurtă biografie a autorului în limba engleză sau franceză vor fi trimise prin e-mail la dokumentumkonferencia@gmail.com anterior datei 15 noiembrie 2019.

Rezumatele dumneavoastră vor fi însoţite de informaţiile necesare astfel încât să vă putem contacta (nume, adresă, e-mail, număr de telefon, afilierea/ centrul de cercetare).

Selecția lucrărilor participante va fi făcută de către comitetul științific al conferintei, decizia fiind anunțată până la 25 noiembrie 2019.

Limbile de lucru ale conferinței: română, maghiară, franceză, engleză. Pentru limbile română și maghiară se va asigura traducere simultană.

Persoane de contact: dr. Raluca Blaga, dr. Sabin Sabadoș