Sesiunea de comunicări a studenților

Departamentul de Muzică

Sesiunea de comunicări a studenților

INVITAȚIE

Departamentul de Muzică 
din cadrul Facultății de Arte în Limba Română a
Universității de Arte din Tâtgu-Mureș

organizează 
în data 8 mai 2013, ora 12:00, Foaierul UA

Sesiunea de comunicări a studenților 
cu titlul 
De la renascentiști la… impresioniști
ediția a II-a

Acceptăm lucrări care se înscriu domeniului istoriei muzicii, dar și în relație interdisciplinară cu istoria culturii, a artelor și literaturii. 

Aşteptăm înscrierea studenților, absolvenților și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 
Limbile de lucru a sesiunii de comunicări sunt română, engleză, franceză. Durata unei prezentări este de maximum 15 minute. Oferim participanților suport pentru conferențiere multimedia digital (videoproiector, redare sunet și video). Participanții își vor asigura cazarea și masa.

Data limită a înscrierii şi a trimiterii lucrărilor este 21 aprilie 2013. Aşteptăm lucrările (minim 5 pagini) la adresa: musicdpt.uatgm@remove-this.yahoo.com. Informaţii suplimentare: conf.univ.dr. Ramona PREJA – director proiect, 540057, Targu-Mures, str. Koteles Samuel nr. 6; Tel: 0265-266281, int.131. 


Norme de redactare a lucrărilor