Sesiuni de training în parteneriat cu UAT

Sesiuni de training în cadrul proiectului “Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România”

Sesiuni de training în parteneriat cu UAT

În perioada 19.04.2019-21.04.2019, Asociaţia ARES’EL în parteneriat cu Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş anunţă desfăşurarea sesiunilor de training organizate în cadrul proiectului “Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România”, cod SIPOCA/MYSMIS 133/111482, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitatea Administrativă 2014-2020.

Sesiunile de training vizează două linii specifice:

  • consolidarea capacităţii operaţionale a ONG-urilor şi a partenerilor sociali şi
  • dialog civic pentru integrarea nediscriminării în educaţie.

Participanţii la curs vor avea acces la informaţii privind implicaţiile discriminării etnice în educaţie, cauze şi efecte, măsurile de remediere ce pot fi utilizate în dialogul civic, strategiile sau alte politici de asigurare a accesului egal la educaţie pentru minorităţile etnice. Se oferă materiale informative şi certificate de participare.

Aceste sesiuni de instruire sunt destinate ONG-urilor şi partenerilor sociali care activează în domeniul egalităţii de şanse şi nediscriminării, educaţie, tineret, voluntariat.

Sesiunile de training sunt gratuite şi se organizează la IAŞI.

Sunt disponibile 15 locuri pentru reprezentanti ai patronatelor, sindicatelor si ong-urilor care activează în domeniul egalităţii de şanse şi nediscriminării, educaţie, tineret, voluntariat.

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri:
Date de contact:  
LUNCA MARILENA CRISTINA
Preşedinte ASOCIAŢIA ARES'EL
Tel.: (0733) 389 228
E-mail: asociatia-aresel@yahoo.com

MÁTYÁS JULIANA
Expert organizare evenimente M1
tel.: 0728 984 182
matyas.juli@yahoo.com