Sesiuni de training

Organizate în cadrul proiectului “Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România”

Sesiuni de training

În perioada 17-19 decembrie 2018, Asociaţia ARES’EL în parteneriat cu Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş anunţă desfăşurarea sesiunilor de training organizate în cadrul proiectului “Acces egal la educaţie pentru minorităţile etnice din România”, cod SIPOCA/MYSMIS 133/111482, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitatea Administrativă 2014-2020.

Sesiunile de training vizează două linii specifice:

  • consolidarea capacităţii operaţionale a ONG-urilor şi a partenerilor sociali şi
  • dialog civic pentru integrarea nediscriminării în educaţie.

Particpanţii la curs vor avea acces la informaţii privind implicaţiile discriminării etnice în educaţie, cauze şi efecte, măsurile de remediere ce pot fi utilizate în dialogul civic, strategiile sau alte politici de asigurare a accesului egal la educaţie pentru minorităţile etnice. 

Aceste sesiuni de instruire sunt destinate ONG-urilor şi partenerilor sociali care activează în domeniul egalităţii de şanse şi nediscriminării, educaţie, tineret, voluntariat.

Sesiunile de training sunt gratuite şi se organizează în regiunea Centru, în oraşul Tîrgu-Mureş, la Hotel Arena.

Pentru persoanele care se înscriu şi participă la aceste sesiuni de training se
decontează cheltuielile de transport, se asigură cazare şi masă, se oferă materiale informative şi certificate de participare.

Înscrierea se realizeză prin completarea unui Formular de înscriere si transmiterea acestuia la adresa de e-mail: asociatia_aresel@remove-this.yahoo.com

Pentru regiunea Centru, sunt disponibile 15 locuri pentru membri, angajaţi sau voluntari în cadrul ONG-ului şi/sau partenerului social.

Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de înscriere şi participare:


Date de contact:

LUNCA MARILENA CRISTINA

Preşedinte ASOCIAŢIA ARES'EL

Tel.: (0733) 389 228

E-mail: asociatia-aresel@yahoo.com

 

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MURTEŞ

DR.ADRIANA BOANTĂ - COORDONATOR M1

Tel.:(0747) 478 613

adriana.artdesign@gmail.com