Simpozion naţional la UAT

Simpozionul naţional cu participare internaţională al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

Simpozion naţional la UAT

Departamentul de Muzică din cadrul Facultăţii de Arte în Limba Română aUniversităţii de Arte din Târgu-Mureş organizează în data 15 decembrie 2016, ora 12:00, Foaierul Universităţii de Arte, Simpozionul naţional cu participare internaţională 
al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

cu titlul De la renascentişti la… impresionişti

 Simpozionul se înscrie sub egida 
Un deceniu de activitate a Departamentului de Muzică 

Vă invităm să participați la 

Simpozionul Naţional cu participare internațională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar ediția a V-a,

manifestare ştiinţifică organizată la Târgu-Mureș, în data de 15 decembrie 2016, ora 12:00, în foaierul Universităţii de Arte din Târgu-Mureş sub egida a „10 ani de activitate a Departamentului de Muzică”.La simpozion sunt aşteptaţi masteranzi, studenți şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Subiectele comunicărilor științifice vor fi subsumate tematicii istoriei muzicii, dar şi în relaţie interdisciplinară cu istoria culturii, a artelor şi literaturii, sau din perspectivă pedagogică, simpozionul fiind, de asemenea, deschis tuturor abordărilor din sfera analizei comparate.Limbile de lucru sunt română, engleză, franceză, rusă.

Aşteptăm lucrările (minim 5-10 pagini) la adresa: musicdpt.uatgm@yahoo.com. Durata unei prezentări este de maximum 15 minute. Oferim participanţilor suport pentru conferenţiere multimedia digitală (videoproiector, redare sunet şi video). Participanţii din alte localităţi îşi vor asigura cazarea şi masa.


Dacă doriţi să participaţi vă rugăm să ne trimiteţi, până la data de 25 noiembrie 2016, lucrarea, un rezumat de cca. 300 de cuvinte şi o scurtă autoprezentare pe adresa de e-mail musicdpt.uatgm@yahoo.com. În cel mai scurt timp veţi primi un răspuns privind acceptarea lucrării dvs.

Taxa de participare este de 50 RON. Participanţii ale căror lucrări au fost acceptate, se pot înregistra achitând taxa de înscriere la casieria universității sau direct în contul de mai jos şi trimițând prin email, scanate, fişa de înscriere semnată şi dovada plăţii taxei de înscriere, până la data de 7 decembrie 2016.


Lucrările acceptate vor fi publicate într-un volum cu ISBN. Se admite şi participarea indirectă.
Plata (50 RON) se va face în contul:
RO32TREZ47620F330500XXXX Trezoreria Târgu-MureșBeneficiar:Universitatea de Arte din Târgu Mureş, Departamentul de Muzică. Scopul plăţii: Înscriere la Simpozionul Naţional al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar