ADMITERE 2020/2021

 

ÎNSCRIERE ONLINE LICENŢĂ

ÎNSCRIERE ONLINE MASTERAT

 

 

 FORMULARE PENTRU ÎNSCRIERE:

- pentru studii universitare de licență

pentru studii universitare de masterat

pentru studii universitare de doctorat

Sesiunea SEPTEMBRIE 2020

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

- Înscrieri: 3 - 14 septembrie 2020

- Examene:  16 – 19 septembrie 2020

FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ:

- Înscrieri: 3 - 12 septembrie 2020

- Examene:  14 – 16 septembrie 2020

PROCEDURA-CADRU DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADMITERII ONLINE LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ

 

1. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

- STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

 • PROGRAMUL DE STUDII: ARTELE SPECTACOLULUI

     - ACTORIE (A)

     - PĂPUȘI-MARIONETE (A)

     - REGIE (A)

     - COREGRAFIE (A)

 • PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE (JURNALISM TEATRAL) (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: MUZICĂ (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: SCENOGRAFIE - EVENIMENT ARTISTIC (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (COMUNICARE AUDIOVIZAULĂ; SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA (AP)

 

 

-STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI DE TEATRU DE ANIMAȚIE (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI DE TEATRU MUZICAL (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA APLICATĂ A ANIMAȚIEI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA REGIZORULUI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: SCRIERE DRAMATICĂ (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE. IMPRESARIAT ARTISTIC (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: EDUCAȚIE MUZICALĂ CONTEMPORANĂ (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: SCENOGRAFIE*

(A) - ACREDITAT 

(AP) - AUTORIZAT

 *program nou - cifrele de școlarizare sunt valabile cu condiția aprobării de către Ministerul Educației Naționale

  - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

                            - Programarea examenelor de admitere la doctorat - Septembrie 2020

 

2. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ

- STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

 • PROGRAMUL DE STUDII: ARTELE SPECTACOLULUI

     - ACTORIE (A)

     - PĂPUȘI-MARIONETE (A)

     - REGIE (A)

     - COREGRAFIE (A)

 • PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE (JURNALISM TEATRAL) (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: MUZICĂ (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: SCENOGRAFIE - EVENIMENT ARTISTIC (A)
 • PROGRAMUL DE STUDII: CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (COMUNICARE AUDIOVIZAULĂ; SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA (A)

-STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:

 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA ACTORULUI DE TEATRU DE ANIMAȚIE (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA APLICATĂ A ANIMAȚIEI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTA REGIZORULUI (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: TEATROLOGIE. IMPRESARIAT ARTISTIC (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: SCRIERE DRAMATICĂ (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: ARTELE ȘI NOILE MEDIA (A)
 •  PROGRAMUL DE STUDII: CONCEPȚII MUZICALE CONTEMPORANE (A)

(A) - ACREDITAT

(AP) - AUTORIZAT

  - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR INTERNAȚIONALI!

Cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se pot înscrie la admitere după recunoașterea studiilor efectuate.

Cetățenii români, care au efectuat studiile liceale în străinătate, sunt rugați să urmeze procedurile de recununoaștere a studiilor stabilite de CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR  la adresa: 

https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania 

 

ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă (2017-2018)

 

CETĂȚENI STRĂINI DIN STATE TERȚE AL UE:

Metodologia de admitere a cetățenilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană