DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

Hotărârea nr. 13 din 10.03.2020.

Carta Universității de Arte din Târgu-Mureș - 2019

Codul de etică și deontologie profesională universitară - 2019 

Universitatea de Arte - Grad de incredere ridicat acordat - de ARACIS

Universitatea de Arte - IEP, EUA: Raport de evaluare

Plan operațional 

Ghidul de studii 

Raportul anual

Bugetul de venituri și cheltuieli

Lista functiilor/transparenta institutionala

RAPORTUL DE ACTIVITATE A ȘCOLII DOCTORALE 2011-2015

RAPORT DE AUDIT - 2015

RAPORT DE CALITATE 

EVALUARE INSTITUȚIONALĂ

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

MODALITATEA DE PLATĂ A TAXELOR DE ȘCOLARIZARE

Situatie conform dispozitiilor Art. 33/30 septembrie 2020

 

A L E G E R I  2019-2020

 

Lista candidaților pentru alegerile la nivelul Departamentelor și a Facultăților

PLAN MANAGERIAL - CANDIDAT: Prof.univ.dr.habil. Sorin Ion Crișan

 

CALENDARUL ALEGERILOR LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ - 2019

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE CONDUCERE ACADEMICĂ ALE UNIVERSITĂŢII DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ

LISTA PERSOANELOR CU DREPT DE VOT LA ALEGERILE PENTRU STRUCTURILE ȘI FUNCȚIILE DE CONDUCERE LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ - 2019

 

REZULTATUL REFERENDUMULUI LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ, organizat în data de 21 iunie 2019:“pe bază de alegeri generale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și consiliile facultăților” (51 de voturi)

 

ANUNȚ - Organizare REFERENDUM pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului - 2019

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A REFERENDUMULUI LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ PENTRU ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI - 2019

 

CALENDARUL REFERENDUMULUI

LISTA PERSOANELOR CU DREPT DE VOT

 

Metodologia-cadru referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior, aprobat prin OM nr. 3751/2015 

 

 

 

 

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public solicitate

Informații privind aplicarea Legii nr.544/2001

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Serviciul Secretariat
tel: 0265-266281
e-mail: uat@uat.ro

 

Declarații de avere și de interese

Documentele semnate în original se află la sediul Universităţii de Arte din Târgu-Mureş, str. Köteles Sámuel nr.6, la Serviciul resurse umane.

2020

Numele și prenumele / Funcția
       
Crișan Sorin-Ion / rector       
Balási András / prorector       
Leahu Oana / decan
Kós Anna / decan       
Lemnaru Daniela / director departament           
Penciuc Traian / director departament   
Harsányi Zoltán-Zsolt / director departament
Elekes Márta-Adrienne / director departament       
Bakk-Miklósi Kinga / director departament       
Bob Erzsébet / director Școala Doctorală
Novák Csaba Zoltán / director Institut de Cercetări TM
Sipos Levente / director general administrativ       
Belean Mihaela Simona / contabil șef   
Bordi Aliz / secretar șef

 

2019
Numele și prenumele / Funcția    
Crișan Sorin-Ion / rector       
Balási András / prorector       
Leahu Oana / decan
Kós Anna / decan       
Lemnaru Daniela / director departament           
Mihăescu Carmen / director departament   
Harsányi Zoltán-Zsolt / director departament
Elekes Márta-Adrienne / director departament       
Bakk-Miklósi Kinga / director departament       
Bob Erzsébet / director Școala Doctorală
Jánosi Maria-Magdalena / director Institut de Cercetări TM
Sipos Levente / director general administrativ       
Belean Mihaela Simona / contabil șef   
Bordi Aliz / secretar șef

 

2018

Numele și prenumele

Funcția  
Crișan Sorin-Ion                             rector  
Balási András                             prorector  
Kós Anna                             decan  
Leahu Oana                             decan  
Elekes Márta-Adrienne                             director departament  
Harsányi Zoltán-Zsolt                             director departament  
Lemnaru Daniela                             director departament  
Mihăescu Carmen                             director departament  
Bakk-Miklósi Kinga                             director departament  
Sipos Levente                             director general administrativ  

Jánosi Maria-Magdalena

Belean Mihaela Simona

                             director Institut de Cercetări TM

                             contabil șef

  
Bordi Aliz

                              secretar șef

 

2017

Numele și prenumele

Funcția  
Crișan Sorin-Ionrector  
Balási Andrásprorector  
Kós Annadecan  
Leahu Oanadecan  
Elekes Márta-Adriennedirector departament  
Harsányi Zoltán-Zsoltdirector departament  
Lemnaru Danieladirector departament  
Mihăescu Carmendirector departament  
Bakk-Miklósi Kingadirector departament  
Sipos Leventedirector general administrativ  
Jánosi Maria-Magdalenacontabil șef  
Bordi Alizsecretar șef

 

2016

Numele și prenumele

Funcția  
Crișan Sorin-Ionrector  
Balási Andrásprorector  
Kós Annadecan  
Leahu Oanadecan  
Elekes Márta-Adriennedirector departament  
Harsányi Zoltán-Zsoltdirector departament  
Lemnaru Danieladirector departament  
Mihăescu Carmendirector departament  
Bakk-Miklósi Kingadirector departament  
Sipos Leventedirector general administrativ  
Jánosi Maria-Magdalenacontabil șef  
Bordi Alizsecretar șef