DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

ADMITEREA 

LA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

SESIUNEA 2020

 

Înscrieri online: 1  - 7 octombrie 2020, până la ora 13.00


La adresele de email date mai jos:

Examenul de admitere: 

La secția română – la adresa admitereuat@gmail.com:
9 octombrie 2020, ora 12.00 –Nivelul I 
9 octombrie 2020, ora 14 .00 – Nivelul II 

La secția maghiară – la adresa felveteli@uat.ro:
9 octombrie 2020, ora 8.00 –Nivelul I 
9 octombrie 2020, ora 10 .00 – Nivelul II

 

Codurile ZOOM de acces la admitere se vor trimite candidaților prin email în data de 8 octombrie 2020.

 

Acte necesare pentru înscriere la NIVELUL I:

Pentru studenții înmatriculați la programe de licență în cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș:
1. fișa de înscriere tipizată completată - formular nivel I;
2. adeverință privind statutul financiar al studentului la programul de studiu la care este înmatriculat.

Pentru candidații neînmatriculați la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș::
1. fișa de înscriere tipizată completată - formular nivel II;
2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
3. certificatul de naştere; 
4. adeverinţă medicală tip; 
5. adeverință din care să rezulte calitatea de student (dacă e cazul), respectiv diploma de licenţă sau diploma de absolvire a unui program de studii universitare de licență în domeniul Arte; 
6. certificatul de căsătorie, după caz;
7. copia buletinului sau cărţii de identitate; 

! pachetul de documente să nu depășească 2 MB
 
Acte necesare pentru înscriere la NIVELUL II:

Pentru studenții înmatriculați la programe de masterat în cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș:
1. fișa de înscriere tipizată completată
2. adeverinţă care să ateste calitatea de masterand și forma de finanțare;
3. Certificat (adeverinţă) Modul pedagogic Nivel I;
4. Foaie matricolă Modul pedagogic Nivel I.


Pentru candidații neînmatriculați la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș:
1. fișa de înscriere tipizată completată; 
2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
3. diplomă de licență sau adeverință echivalentă cu aceasta (obținută în domeniul Arte);
4. Certificat (adeverinţă) Modul pedagogic Nivel I;
5. Foaie matricolă Modul pedagogic Nivel I;
6. diploma de master obținută în domeniul Arte;
7. certificatul de naştere, copie și original; 
8. adeverinţă medicală tip; 
9. certificatul de căsătorie, după caz; 
10. copia buletinului sau cărţii de identitate; 

CRITERIILE PENTRU ADMITERE:
Pentru NIVELUL I:
Probă unică - susţinerea unui interviu care vizează competenţele academice ale candidatului, analizarea motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică. 
    
Pentru NIVELUL II:
Probă unică - susţinerea unui interviu care vizează competenţele academice ale candidatului, analizarea motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică.

 

 

Informații suplimentare:

UNIVERSITATEA DE ARTE

TÂRGU-MUREŞ

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6

Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281

E-mail: uat@uat.ro, Website: www.uat.ro