Aplicare Erasmus+ pentru anul scolar 2019-2020

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR!

ERASMUS+ este un program european, care oferă burse în străinătate pentru un semestru (SM), sau burse de practică la instituții din străinătate (SMP).

În cadrul programului ERASMUS+ anunţăm apelul pentru anul universitar 2020/2021 în următoarele domenii:

 

ATENȚIE: apelul este pentru întregul an universitar 2020/2021, acum trebuie depuse dosarele pentru semestrul I. și semestrul II.

 

MOBILITĂȚI STUDENȚI (SM)

PLASAMENTE(PRACTICĂ) STUDENȚI (SMP)

Pentru a candida la concursurile de selecţie în vederea obţinerii unei mobilităţi în cadrul Programului Sectorial ERASMUS, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

  • să fie înmatriculaţi la Universitatea de Arte, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
  • să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
  • să fie integralişti după ultima sesiune de examene;

Important! Studenții, care beneficiază de bursă socială, sau se incadrează în această categorie pot primi o suplimentare de 200 euro/lună la bursa erasmus (la mobilitățile de studiu)

Suma bursei se schimbă în funcție de țara de destinație (între 450-500 euro/luna)

·         Lista Universităților partenere se găsește pe www.uat.ro/erasmus-plus/institutii-partenere

 

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor: vineri, 21 februarie 2020, ora 12:00

 

Dosarul de aplicaţii trebuie să cuprindă următoarele documente:

1.      Fișa candidatului

2.      Declarație pe propria răspundere

3.      CV Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp)*

4.      Scrisoare motivațională*

5.      Document, care atestă capacitatățile lingvistice

6.      Copie după Carnetul de Identitate

7.      Altele: participare la conferințe științifice, publicații, recomandare de la un profesor de specialitate, alte adeverințe ale activităților profesionale

*în limba română și limba instituției gazde

Formularele se găsesc pe pagina http://www.uat.ro/erasmus/documente

Vă rugăm completați documentele pe calculator!

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE ȘI NEDIDACTICE!

ERASMUS+ este un program european, care oferă burse în străinătate pentru stagii de predare la

universități din străinătate pentru profesori (STA), și mobilități ale personalului administrativ (STT)

În  cadrul  programului  ERASMUS+ anunțăm  apelul pentru  anul  universitar  2020/2021 în

următoarele domenii:

  1. MOBILITĂȚI DE PREDARE PENTRU PROFESORI (STA)

-          Minim 5 zile la o universitate din străinătate

-          Minim 8 ore de predare efectuate

-          Copie după Carnetul de Identitate

-          Fișa candidatului (se poate descărca de pe pagina web a universității)

-          Planul de lucru (se poate descărca de pe pagina web a universității)

-          CV în format Europass (în limba română, și engleză)

-          Lista universităților partenere este listată pe pagina web al universității

2.   FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC (STT)

-          Minim 5 zile de formare la o instituție din străinătate

-          Copie după Carnetul de Identitate

-          Fișa candidatului (se poate descărca de pe pagina web a universității)

-          Planul de lucru (se poate descărca de pe pagina web a universității)

-          CV în format Europass (în limba română, și engleză)

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor: vineri, 21 februarie 2020, ora 12:00

Formularele se găsesc pe pagina http://www.uat.ro/erasmus/documente

Vă rugăm completați documentele pe calculator!

 

Informaţii suplimentare la:

Szegedi Attila, coordonatorErasmus

Tel: 0265-266281, e-mail: szegedi17@remove-this.yahoo.com  

Bordi Alíz, secretar şef

Tel: 0265-266281, e-mail: uat@remove-this.uat.ro,