Magiszteri képzés

FELVÉTELI  A 2021-2022-es TANÉVRE

MAGISZTERI KÉPZÉS

SZAKTERÜLET

 

 SZAK 

 

TANULMÁNYI IDŐ 

 

BEISKOLÁZÁSI KERETSZÁMOK*

állami*

 költségtérítéses 

MAGYAR MŰVÉSZETI KAR

SZÍNHÁZ- ÉS ELŐADÁSMŰVÉSZETEK

Színművészet

2 év - nappali

5

7

A rendezés művészete

2 év - nappali

5

7

Bábművészet

2 év - nappali

5

7

Alkalmazott bábművészet

2 év - nappali

5

7

Drámaírás

2 év - nappali

5

7

FILM ÉS MÉDIA

Művészetek és új média

2 év - nappali

5

7

ZENE

Korszerű zenei koncepciók

2 év - nappali

5

7

ROMÁN MŰVÉSZETI KAR

SZÍNHÁZ- ÉS ELŐADÁSMŰVÉSZETEK

Színművészet

2 év - nappali

5

7

Bábművészet / Alkalmazott bábművészet

2 év - nappali

5

7

Zenés színművészet

2 év - nappali

5

7

Drámaírás

2 év - nappali

5

7

Teatrológia. Művelődésszervezés

2 év - nappali

5

7

ZENE

Kortárs zenei nevelés

2 év - nappali

5

7

 

* a tandíjmentes helyekből 1 hely roma jelentkezőnek van fenntartva (szaktól függetlenül, a jelentkezések alapján)

Megjegyzés: A roma nemzetiségű jelentkezők 2021. július 12-16. között kérvényben igényelhetik a számukra fenntartott helyeket. Bővebb felvilágosításért forduljanak a titkársághoz: telefonon, a 0265-266281 számon,
e-mailen: uat@uat.ro, vagy személyesen a Köteles Sámuel u. 6. szám alatt.

 

Beiratkozás: 2021. július 12-16.
Felvételi: 2021. július 19-23.                            
Eredmények: 2021. július 24-ig.
A bejutó jelentkezők hivatalos iratkozása: 2021. július 26-27.

!A külföldiek csak a tanulmányi irataik elismertetése után jelentkezhetnek a felvételire (Határidő: 2021. Június 18.). Bővebb információk az iratelismertetésről: tel:+40-265-266281, e-mail:uat@uat.ro.


1.    Az iratkozás online történik. (https://www.szini.ro/felveteli/beiratkozas). A jelentkezők felelnek az előírt dokumentumok helyes feltöltéséért, aláírva ahol szükséges és beszkennelve. A jelenkezők felelnek a feltöltött dokumentumok hitelességéért, amelyeket utólag az iratkozási dossziéban is leadnak személyesen. !A külföldieknek külön van a jelentkezés, ők a KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE menüponton kell iratkozzanak.

2.  ! Az online iratkozásnál az alábbi dokumentumokat kell feltölteni - olyan formátumokat készítsenek elő, amelyek terjedeme összesen nem haladja meg a 2 Mb-ot:

MAGISZTERI KÉPZÉS:
Fișa de înscriere (Beiratkozási típuskérvény)  - Fisa de inscriere - Masterat 
Diploma de licență/Adeverință înlocuitoare 
Diploma de bac (Érettségi oklevél)
Cartea de identitate (Személyazonossági igazolvány)
Certificatul de naștere (Születési bizonyítvány)
Adeverința medicală (Orvosi igazolás – családorvostól)
Certificatul de căsătorie (Házassági bizonyítvány) – nem kötelző
Chitanța sau dovada plății taxei (Befizetési bizonylat – iratkozási díj)
Figyelem!: A szak követelményeinek megfelelő kutatási /művészi alkotási tervet a követelményeknél megadott e-mail címre kell elküldeni, az iratkozással egyidőben. 

3.   A bejutó jelentkezők személyesen kell a helyüket visszaigazolják a megadott határidőig, az iratkozási dosszié leadásával, amely az alábbi iratokat kell tartalmazza: 

A beiratkozáshoz szükséges iratok: 
1. típuskérvény - Fisa de inscriere - Masterat
2. egyetemi oklevél – eredeti és fénymásolat; 
3. érettségi oklevél – eredeti és fénymásolat;
3. születési bizonyítvány  - eredeti és fénymásolat; 
4. házassági bizonyítvány  - fénymásolat (névváltozás esetén); 
5. orvosi igazolás; 
6. három fénykép (személyazonossági igazolvány típusú); 
7. személyazonossági igazolvány  - eredeti és fénymásolat; 
8. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről); 
9. külföldi hallgatóknak – iratelismertetési igazolás – lásd a külföldi jelentkezőknek szóló tájékoztatót;
10. a szak követelményeinek megfelelő kutatási /művészi alkotási terv, amelyet  az erre megadott címrekell beküldeni az iratkozással egyidőben.
11. egy irattartó.
  

BEIRATKOZÁSI DÍJ: 100 lej  -  minden szakra

Belföldieknek: A beiratkozási díjat befizetheti az egyetem pénztáránál vagy erre a bankszámlára:  RO32TREZ47620F330500XXXX. CUI: 4323101, Banca: Trazoreria Târgu Mureș
Az utalásnál tüntesse fel: "Taxă concurs admitere".

 

TANDÍJ:

Román állampolgárok, valamint  az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai részére: 3000 lej / tanév

Külföldi állampolgárok részére (kivéve az Európai Únió, az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció tagállamainak polgárai):

750 EUR/ hó

A felvételi vizsgára  bármilyen szakterületen szerzett  alapfokú egyetemi oklevéllel, vagy azzal egyenértékű okirattal lehet jelentkezni.

 

KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE! 

Figyelem!A külföldiek csak a tanulmányi irataik elismertetése után jelentkezhetnek a felvételire (Határidő: 2021. Június 18.). Bővebb információk az iratelismertetésről: tel:+40-265-266281, e-mail:uat@uat.ro.

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A MAGYAR MŰVÉSZETI KARON:

Szakterület: SZÍNHÁZ- ÉS ELŐADÁSMŰVÉSZETEK
 

I. SZÍNMŰVÉSZET szak 

1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki) 
 Színházi ismereteket felmérő interjú, a XX. század három nagy, a színészi játékban való részvétel (átélés, elidegenítés és felmutatás) szempontja alapján meghatározható irányzatok tárgykörében.

2. SZAKASZ (a végső jegy 70%-át teszi ki) 
 Egyéni műsor bemutatása (monológ, versmondás, drámarészlet) - 15-25 perces gyakorlati vizsga. (Eredeti, új műsor, mely nem szerepelt az alapképzés során a vizsgákon).

Ajánlott könyvészet*:
1.Bentley, Eric:  A dráma élete, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998;
2.Fischer-Lichte, Erika: A dráma története, Pécs, Jelenkor Kiadó, 2000;
3.Színházi antológia, (szerk: Jákfalvi Magdolna), Budapest, Balassi Kiadó, 2000.
4.Simhandl, Peter: Színháztörténet, Budapest, Helikon Kiadó; 1998;
5.Pavis, Patrice: Előadáselemzés, Budapest, Balassi Kiadó, 2003.

* a felsorolt könyvek hozzáférhetőek a Művészeti Egyetem könyvtárában is

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál  elért jegyet vesszük figyelembe. 

 

II. A RENDEZÉS MŰVÉSZETE szak

1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki): 
A színházi műveltséget felmérő interjú 
2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga, a végső jegy 70%-át teszi ki) : 
    A jelölt által készített, a színpadi művészetek (színház, zenés színház, rádiószínház, tévészínház, bábszínház) területéhez tartozó egyéni művészi projekt megvédése. Ez a művészi elképzelés szóbeli kifejtését, valamint bármely más, koncepciót alátámasztó eljárás (vázlat, képek, videófelvétel) bemutatását jelenti.  A művészi elképzelés kifejtését email-en kell elküldeni a felveteli.mmk@gmail.com címre, feltüntetve a nevét és a szakot.

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál  elért jegyet vesszük figyelembe. 

 

III. BÁBMŰVÉSZET szak 

1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki) 
Színházi ismereteket felmérő interjú, a XX. század három nagy, a színészi játékban való részvétel (átélés, elidegenítés és felmutatás) szempontja alapján meghatározható irányzatok tárgykörében, a vizsgabizottság által feltett kérdések alapján.

2. SZAKASZ (a végső jegy 70%-át teszi ki) 
Egyéni műsor bemutatása (monológ, versmondás, drámarészlet) - 15-25 perces gyakorlati vizsga. (Eredeti, új műsor, mely nem szerepelt az alapképzés során a vizsgákon).

Ajánlott könyvészet*:
1.Bentley, Eric:  A dráma élete, Pécs, Jelenkor Kiadó, 1998;
2.Fischer-Lichte, Erika: A dráma története, Pécs, Jelenkor Kiadó, 2000;
3.Színházi antológia, (szerk: Jákfalvi Magdolna), Budapest, Balassi Kiadó, 2000.
4.Simhandl, Peter: Színháztörténet, Budapest, Helikon Kiadó; 1998;
5.Pavis, Patrice: Előadáselemzés, Budapest, Balassi Kiadó, 2003.

* a felsorolt könyvek hozzáférhetőek a Művészeti Egyetem könyvtárában is.

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál  elért jegyet vesszük figyelembe. 

 

IV. ALKALMAZOTT BÁBMŰVÉSZET
Gyakorlati vizsga:

10-15 perces egyéni műsor bemutatása (monológ, bábjáték, részlet egy animációs szerepből) bábuval vagy tárggyal.

 

V. DRÁMAÍRÁS szak
1. SZAKASZ - írásbeli vizsga
     - egy drámai helyzet kiépítése és színpadszerű drámaszöveg kidolgozása a bizottság által megadott témára    
2. SZAKASZ – szóbeli vizsga
     - a beiratkozáskor leadott projekt (drámai szöveg és indoklás) bemutatása, megvédése.
A vizsga két szakaszán elért eredmény fele-fele arányban számít a végső jegy összetételében. A licenciátusi vizsgán elért jegyet nem vesszük figyelembe. Beiratkozáskor a jelentkezőknek dossziét kell leadniuk*, amely tartalmazzon: egy drámatervezetet, a terv  írásos indoklását és a jelentkező által írt drámai szövegeket (5-10 oldal). Az indoklás terjedelme 3-5 gépelt oldal, amelyet az iratkozással egyidőben el kell küldenie a felveteli.mmk@gmail.com címre, feltüntetve a nevét és a szakot.


*Pontosítás:
Az alábbiakban a jelöltek javaslatokat találnak arra nézve, hogy milyen típusú drámai szövegeket iktathatnak a dossziéba 5-10 oldalnyi terjedelemben:
1. Színpadi jelenet a Szakítás-ról személyes tapasztalatok, élmények alapján (lehet egy pár, két barát vagy szülő-gyerek szakítás is). A szövegből derüljön ki a szereplők karaktere, előtörténete, az a helyzet, amely a szakítást kiváltotta (max. 3 oldal)
2. Válasszon ki egy olyan újsághírt, cikket a napi sajtóból, amely érzése szerint drámai konfliktust tartalmaz, és vázolja, hogyan építene jelenetet, színpadi cselekvést köré. Rövid párbeszéddel érzékeltesse az elképzelt jelenet világát, stílusát. A cikket is mellékelje a drámaötlethez. (max. 2 old). 
3. "Fordítsa le" mai magyar nyelvre a "Lenni vagy nem lenni" monológot a Hamletből (ford. Arany János), megőrizve  a drámai szituáció által hordozott érzelmi, indulati töltést. Az átírás nyomán prózai szöveg szülessen (max. 1 oldal).
4. A jelölt által benyújtott drámtervezet drámai formában kidolgozott jelenetei, részei (tetszőleges számú drámai szöveg)
Csatolhatók még bemutatkozó szövegek: 
- Önéletrajz  szubjektív módon - személyes érzések, hangulatok, kétségek jegyében. (max. 2 oldal)
- Saját szépirodalmi alkotás, amelyről úgy érzi, kifejezi a személyiségét (vers, rövidpróza, jelenet stb. - lehet korábbi, már publikált mű is)

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, az írásbeli  I. szakasznál  elért jegyet vesszük figyelembe. 


Szakterület: FILM ÉS MÉDIA
VI. MŰVÉSZETEK ÉS ÚJ MÉDIA

A jelölteknek az iratkozással egyidőben egy audiovizuális alkotást (fotómappa, rövidfilm, dokumentumfilm, rádiójáték, stb.) is el kell küldeniük a  mediafelveteli@gmail.com címre.

A felvételi egy szakaszból áll:
- az audiovizuális alkotás bemutatása; 
- beszélgetés interjú formájában a bemutatott munka műfaji jellegzetességeiről, elkészítésének szakmai lehetőségeiről, az alkalmazott technikáról;
- a jelölt vizuális kultúrájának, az audiovizuális műfajokhoz tartozó munkák készítéséhez való készség felmérése.

 

Szakterület: ZENE
VII. KORSZERŰ ZENEI KONCEPCIÓK

 

1. SZAKASZ - szóbeli vizsga (a végső jegy 25 %-a) 
Általános zenei ismereteket felmérő interjú.

2. SZAKASZ - írásbeli és szóbeli vizsga (a végső jegy 75 %-a)
     Egy kutatási terv bemutatása a zenetudomány területén.
A 3-5 oldalas kutatási tervet az iratkozással egyidőben a zenefelveteli@gmail.com címre kell beküldeni. 

Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. szakasznál  elért jegyet vesszük figyelembe. 

 

Bővebb felvilágosítást  telefonon, a 0265-266281-es telefonszámon, e-mail-en, a felveteli@uat.ro vagy uat@uat.ro címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet  kérni.

 

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

540057 Marosvásárhely, Köteles Sámuel u. 6.

Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281

E-mail: uat@uat.ro, felveteli@uat.ro

http://www.szini.ro