ONLINE FELVÉTELI IRATKOZÁS:   - Alapképzés

                                                         - Magiszteri képzés

                                                        - Doktori képzés

 

BEIRATKOZÁSI TÍPUSKÉRVÉNYEK:

 - Alapképzés HU

 - Magiszteri képzés HU

 - Doktori képzés HU

 Adatvédelmi nyilatkozat - minta

- vizsgarepertoár minta: Színművészet - szak, Koreográfia szak

 

 KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK FIGYELMÉBE!

 A 3331/04.03.2009-es Miniszteri Rendelet alapján, az Európai Únió tagállamainak állampolgárai, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Konföderáció állampolgárai ugyanolyan feltételekkel vehetnek részt a felvételin, mint a román állampolgárok, az elvégzett tanulmányaik elismertetése után.  A külföldön végzett tanulmányokat a Román Okatási és Kutatási Minisztérium keretében működő  illetékes hatóságok ismerik el az egyetemre leadott dossziék alapján.

A külföldiek 2 szakaszban kell jelentkezzenek:

I. szakasz – a tanulmányi iratok elismertetése

II. szakasz – beiratkozás a felvételire

 I. SZAKASZ (határidő: 2021.06.18) - A külföldi tanulmányok elismertetéséhez az egyetemre leadott dossziénak az alábbi iratokat kell tartalmaznia:

ALAPKÉPZÉS:

1. Kérvény, a tanulmányok elismerésére - itt - Application Form (nagy nyomtatott betűkkel kell kitölteni román vagy angol nyelven);

2. Érettségi Oklevél  - hitelesített másolat és hivatalos, közjegyző által hitelesített fordítás román nyelvre;

3. Leckekönyvi kivonat (bizonyítvány a gimnáziumi utolsó 2 év  tanulmányi eredményeről) – hitelesített másolat és hivatalos, közjegyző által hitelesített fordítás román nyelvre;

4. Egyetemi Oklevél (ha van) – fénymásolat;

5. Személyazonossági igazolvány és lakcímkártya - fénymásolat.

! Azokról  az iratokról, amelyeket angol, francia, spanyol vagy olasz nyelven állítottak ki, csak egyszerű fénymásolat kell és nem kell román nyelvű fordítás.

MAGISZTERI KÉPZÉS ÉS DOKTORI KÉPZÉS:

1. Kérvény, a tanulmányok elismerésére - itt - Application Form Master/PhD (nagy nyomtatott betűkkel kell kitölteni román vagy angol nyelven);

2. Egyetemi oklevél fénymásolata és hivatalos, közjegyző által hitelesített fordítása román nyelvre;

3. Ha az oklevélen nincs feltüntetve az elvégzett szak neve / szakterülete: Egyetemi leckekönyvi kivonat  (bizonyítvány) fénymásolata és hivatalos fordítása román nyelvre;

 4. Személyazonossági igazolvány és lakcímkártya - fénymásolat.

! Azokról  az iratokról, amelyeket angol, francia, spanyol vagy olasz nyelven állítottak ki, csak egyszerű fénymásolat kell és nem kell román nyelvű fordítás.

A tanulmányi iratok elismertetésére 150 RON összeget kell befizetni az egyetemre. 

A külföldi állampolgárok iratainak utolsó leadási határideje: 2021. június 18., 15 óra.

Az iratokat postán is lehet küldeni (futárszolgálattal vagy ajánlott küldeményként) az egyetem címére:

 

Universitatea de Arte din Targu-Mures

Secretariat

str. Köteles Sámuel nr.6

540057 Targu Mures,

Jud Mures

 

A megszabott díjakat banki utalással is be lehet fizetni  az alábbi számlaszámokra:

 

UNIVERSITATEA DE ARTE,

Târgu-Mureș

540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6

Cod fiscal: 4323101

150 RON összeget:

RON - Számlaszám: RO32 TREZ47620F330500XXXX,

Bank: TREZORERIA TG. MUREŞ

 

vagy

11000  forint összeget:

HUF - Számlaszám: RO63BRDE270SV31950932700

Bank: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE TG. MUREŞ

SWIFT kód: BRDEROBU

 

A befizetésnél tüntessék fel pontosan a beiratkozó jelentkező nevét, főleg abban az esetben ha az utalást nem a jelentkező végzi. Az utalásnál az egyetem román nevét kell beírni a kedvezményezetthez.

A befizetési bizonylatokat juttassák el a titkárságra, faxon (+40-265-266281) vagy e-mail-ben (uat@uat.ro).

Az iratok elismertetése után a külföldi jelentkezők beiratkozhatnak a felvételire.

 

II. SZAKASZ (határidő: 2021.07.16)

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK (külföldi állampolgárok részére):

 ALAPKÉPZÉS:
1. típuskérvény  -  Alap jelentkezési lap (HU)

2. születési bizonyítvány hitelesített másolata;
3. orvosi igazolás;
4. három fénykép (személyazonossági igazolvány-típusú);
5. egyetemista jelentkezőknek: igazolvány, amelyből kitűnik, hogy a jelölt valamely egyetem diákja;
6. vizsgarepertoár (színész szakra jelentkezőknek);
7. házassági bizonyítvány (másolat), szükség esetén;
8. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről). 
 
  MAGISZTERI KÉPZÉS:
1. típuskérvény  - Magiszteri jelentkezési lap (HU);

2. érettségi oklevél hitelesített másolata és román vagy angol nyelvű fordítása;
3. születési bizonyítvány hitelesített másolata;
4. házassági bizonyítvány hitelesített másolata (névváltozás esetén);
5. orvosi igazolás;
6. három fénykép (személyazonossági igazolvány típusú);
7. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);

8. a felvételi követelmények szerint összeállított dosszié.


* minden mesterképzős szakra bármely szakterületen szerzett egyetemi oklevéllel lehet jelentkezni

DOKTORI KÉPZÉS:
1. kitöltött formanyomtatvány  - Doktori jelentkezési lap (HU)
2. curriculum vitae (magyar és angol nyelven)
3. publikációk és művészi alkotások jegyzéke (magyar és angol nyelven)
4. születési bizonyítvány hitelesített másolata
5. házassági bizonyítvány hitelesített másolata (névváltozás esetén)
6. dolgozat  (a kutatási téma ismertetése)
7. három fénykép (személyazonossági igazolvány-típusú)

8. érettségi oklevél hitelesített másolata és román vagy angol nyelvű fordítása
9. magiszteri diploma és leckekönyvi kivonat hitelesített másolata (kötelező a 3 éves bolognai rendszer végzettjei esetében)

10. nyelvvizsga bizonyítvány (nem kötelező)*

11. orvosi igazolás (családorvostól, igazolja az alkalmasságot a taovábbtanulásra)

12. nyugta (a beiratkozási díj kifizetéséről);


* -  Amennyiben a jelentkező nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik. Elfogadjuk az utóbbi két évben kiadott nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványokat.

BEIRATKOZÁSI DÍJ:

ALAPKÉPZÉS: 100 lej
MAGISZTERI KÉPZÉS: 100 lej
DOKTORI KÉPZÉS: 200 lej, nyelvvizsga-díj: 50 lej

 A helyek függvényében szálláslehetőséget biztosítunk a felvételi időszakában az egyetem bentalkásában (Joliot Curie u. 28/A). A szállásdíj: 40 lej/nap/fő.

A Hallgatói Önkormányzat tájékoztatója magyarországi diákok számára itt érhető el.

További információkat az egyetem titkárságán kaphatnak az érdeklődők a 0265-266281-es telefonszámon, valamint e-mail-en az uat@uat.ro vagy felveteli@uat.ro címeken.