MESAJUL PRORECTORULUI

Am absolvit secţia de teatrologie a Universităţii de Arte din Târgu-Mureş în 2001 şi din anul universitar următor am devenit membru al corpului profesoral. Parcurgând fiecare treaptă (student, preparator, asistent, lector, conferenţiar), cred că am ajuns să cunosc universitatea, corpul profesoral, funcţionarea instituţiei. Ca autor de proiecte, am contribuit la dezvoltarea infrastructurii şi la aproape fiecare dintre demersurile de acreditare. Sunt mândru că am studiat la această universitate – şi studiez şi acum, neîntrerupt.
Universitatea noastră şi-a clădit structura de învăţământ şi funcţionare pe principiul multiculturalităţii. În prezent are un singur prorector, subsemnatul, desemnat pe perioadă determinată la propunerea făcută de  Facultatea de Arte în Limba Maghiară în octombrie 2011, fiind numit în funcţie de rectorul universităţii în ianuarie 2012, la propunerea consiliului corpului profesoral maghiar pe perioada următorilor patru ani. Atribuţiile prorectorului sunt stabilite de statutul de funcţionare, Carta universităţii, dar doresc, dincolo de prevederi, să iau parte la munca de echipă în toate acele proiecte şi perspective de dezvoltare pe care priceperea mea le poate ajuta. Scopul final al universităţii e să formeze specialişti remarcabili în condiţii cât mai bune. Cred că singura cale care permite atingerea lui este învăţământul centrat pe student, autonomia universitară şi a facultăţilor care implementează cu adevărat multiculturalitatea, păstrarea cu grijă a relaţiilor interumane chibzuite, echilibrate, corecte.
Universitatea de Arte e o instituţie paradoxală. Dacă privim numărul personalului, constatăm că e una dintre cele mai mici universităţi din lume. Dacă privim activităţile artistice, educaţionale şi de cercetare, se dovedeşte (cum s-a şi dovedit oficial) că e una dintre cele mai funcţionale instituţii de învăţământ superior. În ciuda unor consecinţe macroeconomice nefaste şi a unei continue nesiguranţe instituţionale ce se manifestă independent de noi, ne situăm şi în prezent între universităţile cu cea mai ridicată cotă de încredere academică.
S-au înfiinţat fără convulsii facultăţile autonome de artă în limbile română şi maghiară, toate specializările actuale sunt acreditate. În această situaţie avem nevoie de o coeziune mult mai articulată decât oricând înainte. De o solidaritate profundă. Trebuie să ne păzim cu mai mare străşnicie decât oricând valorile dobândite, ca perspectiva concretizată în ultimii 12 ani să se poată impune şi în continuare.

Conf.univ.dr. BALÁSI András,
prorector
Târgu-Mureş, 13 martie 2012