Conferința internațională ”Arta în educație – Abordări psihopedagogice și terapeutice”

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) vă invită cu drag la Conferința cu participare internațională ”Arta în educație – Abordări psihopedagogice și terapeutice”,în cadrul Universității de Arte Tîrgu-Mureș, în data de 27 aprilie 2017.
În numele organizatorilor,
Prof. dr. habil. Bakk-Miklósi Kinga,
director DPPD


Stimați colegi profesori, dragi studenți!
Datorită diversității lumii artistice contemporane, pregătirea pentru înțelegerea și acceptarea artelor este o activitate complexă.  Conferința internațională ”Arta în educație – Abordări psihopedagogice și terapeutice” oferă posibilitate, cadru științific și practic pentru abordarea unor probleme, precum: Poate fi dezvoltată sensibilitatea față de artă? Poate fi învățată arta? Ce metode de predare sunt aplicabile pentru predarea artei? Ne poate pregăti școala pentru fenomenele artistice actuale? Ce presupune educația pentru arta modernă? Care este specificul intervențiilor terapeutice prin arte? În încercarea de a găsi o parte din răspunsurile la aceste întrebări, lucrările conferinței doresc să  aducă laolaltă studenți-viitori profesori, profesori-mentori, profesori didacticieni, psihoterapeuți, precum și alte cadre didactice interesate de predarea artei, de folosirea instrumentelor artistice în educație, respectiv de subtilitățile valențelor instructiv-formative ale artei. Vă invităm, așadar, cu drag la Conferința cu participare internațională ”Arta în educație – Abordări psihopedagogice și terapeutice”, organizată de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea de Arte Tîrgu-Mureș, în data de 27 aprilie 2017. Lucrările conferinței se vor desfășuraîn limbile română și maghiară, în incinta Universității de Arte și vor fi structurate pe trei secțiuni:  1. Intervenții ale unor invitați de prestigiu, care activează în domeniul educației și artelor; 2. Sesiune de lucrări științifice prezentate de studenți ai DPPD din UAT; 3. Ateliere susținute de specialiști în domeniul educației și artelor. Înscrierile la conferință se fac prin trimiterea titlului și a rezumatului lucrării (3 alineate, maxim 15 rânduri) pe adresa de e-mail conferinta.dppd.2016@gmail.com, până în data de 28 februarie 2017.  Data limităde trimitere a lucrării in extenso este 31 martie 2017. Precizăm că lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv. Taxa de participare este de 50 de lei (pentru studenții și cadre didactice din UAT este gratuit). Taxa de participare se poate achita la casieria universității în clădirea din str. Köteles Sámuel nr. 6, etajul II, cam. 10., sau prin virament bancar în contul Universității de Arte: UNIVERSITATEA DE ARTE, Târgu-Mureș Cod fiscal 4323101 540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6 Cod IBAN: RO72TREZ47620F332000XXXX Banca: TREZORERIA TG. MUREŞ Dovada de plată se va trimite organizatorilor prin e-mail sau personal. Vă așteptăm cu interes! În numele organizatorilor, Prof.univ.dr.habil. Bakk-Miklósi Kinga Informații suplimentare: UNIVERSITATEA DE ARTE TÂRGU-MUREŞ 540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6 Tel: 0265-266281 E-mail: conferinta.dppd.2016@gmail.com Website: www.uat.ro