La Universitatea de Arte, Teatrologia respiră aer teoretic şi practic.

Verbele teoretice (teatrologie, istoria universală a teatrului, estetica, management cultural și așa mai departe) sunt combinate cu verbe practice (scriere și publicarea în propria noastră revistă de teatru, la ziarele locale și naționale, lucru la proiecte cu studenţii-actori şi regizori, o dată la doi ani, colaborarea cu studenții scoțieni de la Edinburgh College și multe altele). Noi credem că misiunea noastră este nu numai de a forma studenţii pentru o viitoare carieră in teatru, dar de asemenea, de a forma studenţii pentru viaţă. Acesta este motivul pentru care combinăm cunoştinţele generale de teatru cu partea practică a acestei profesii, având ca rezultat o judecată atentă asupra teatrului şi mediul său.

CRITERII DE ADMITERE

Specializarea TEATROLOGIE (JURNALISM TEATRAL)

- media examenului de bacalaureat – pondere 75%
- colocviu de cultură teatrală – analiza la prima vedere a unei secvenţe dintr-un spectacol de teatru  - pondere 25%.

*În cazul în care situația epidemiologică va impune desfășurarea examenului de admitere online, candidatul va primi toate informațiile necesare pregătirii pentru un format online, pe adresa de email.